Phân tích mối liên hệ của các mô đun 1, 2, 3 đã tập huấn với mô đun 4

Mỗi học phần là một mảng kiến ​​thức khác nhau nhưng giữa chúng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. chúng ta hãy đào tạo với mô-đun 4

1. Phân tích mối quan hệ của mô đun 1, 2, 3 được đào tạo với mô đun 4:

Các Mô đun 1, 2 và 3 đã được triển khai trong mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất với Mô đun 4 ở Bước 2 có mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất, cụ thể là Mô đun -4 ở bước 2: Xác định chuỗi hoạt động khoa học và công nghệ và mục tiêu của các hoạt động .

Cụ thể: Chỉ khi nắm vững nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới có thể học 1 -1 1 -Chúng ta mới có thể xây dựng phương pháp dạy học và giáo dục theo năng lực, phẩm chất của học sinh. Học trong Mô-đun 2, sau đó tiến hành các bài kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn của Mô-đun 3. Đây là sự kết nối liên tục để đảm bảo các hoạt động giảng dạy được thống nhất chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. hoạt động học tập trong tập Khbd.

Các mô đun 1, 2, 3 đã được tập huấn về khâu soạn giáo án để giáo viên hiểu và nắm bắt chi tiết khi soạn giáo án.

2. Mối quan hệ của các mô đun đã đào tạo 1, 2, 3 với mô đun 4:

Câu hỏi: Hãy phân tích mối quan hệ của các mô đun đã được đào tạo 1, 2, 3 với mô đun 4 trong bảng “chuỗi hoạt động học tập của chủ đề”

Xác định một loạt các hoạt động học tập trong khoa học và công nghệ và đề xuất các phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá như một phần tổng quan của kế hoạch dạy học, một phần mô tả ý tưởng sư phạm của giáo viên. thức ăn viên. Viên uống để thực hiện các mục tiêu đã xác định ở trên.

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và kế hoạch kiểm tra đánh giá có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nên giáo viên cần đặt và trả lời các câu hỏi sau:

(1) Để đạt được mục tiêu dạy học trên, giáo viên cần thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học nào cho học sinh?

(2) Để tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động đó cần sử dụng những phương pháp, kỹ thuật, phương tiện, phương pháp nào?

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 25

(3) Để đo lường mức độ hoàn thành của học sinh so với mục tiêu giảng dạy trong từng hoạt động, nên sử dụng công cụ đo lường nào? Việc hoàn thành bồi dưỡng Mô-đun 2, Mô-đun -3 -3 giúp giáo viên có thêm cơ sở để lựa chọn phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học và kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp.

3. Đáp án tiểu luận học phần 4:

3.1. Khái niệm và vai trò của kế hoạch dạy học:

Tạo môi trường dạy học phù hợp: Trong một kế hoạch bài học, các mục tiêu dạy học được xác định trước và các chiến lược dạy học, phương pháp, kỹ thuật dạy học và phương tiện hỗ trợ đã được xác định trước. Một khi môi trường dạy học với các yếu tố liên quan được thiết lập một cách thích hợp, thì nhiệm vụ dạy học sẽ được tiến hành một cách có kế hoạch. Đây là sự đảm bảo rằng các mục tiêu dạy học và giáo dục đã được thực hiện một cách hiệu quả.

Định hướng tâm lý: Cùng với việc sử dụng các chiến lược, kỹ thuật và phương tiện dạy học phù hợp, giáo viên liên hệ với học sinh như sở thích, năng khiếu, nhu cầu, khả năng của học sinh khi dạy học cũng được ghi nhận và xem xét. Dạy theo thực tế sẽ trở nên tâm lý hơn. Với một kế hoạch chuẩn bị, giáo viên cũng sẽ hình dung rõ ràng mối quan hệ giữa nội dung bài học và học sinh của họ. Điều này làm tăng sự tự tin của họ. Khi một giáo viên phát triển cảm giác tự tin, người đó sẽ tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh với sự nhiệt tình và vui vẻ thực sự.

Hạn chế các yếu tố liên quan đến chủ đề giảng dạy: Trong một giáo án, có những vấn đề liên quan đến bài học có thể bị hạn chế hoặc không cần thiết do bối cảnh lớp học hoặc các vấn đề khác như chi phối thời gian. Điều này cho phép giáo viên bỏ qua những cái không liên quan để xác định rõ ràng, giới hạn việc dạy kiến ​​thức và tổ chức học sinh.

Sử dụng hiệu quả kiến ​​thức đã có: Khi soạn bài, giáo viên phát triển kiến ​​thức mới dựa trên kiến ​​thức đã học của học sinh. Điều này cho phép học sinh tiếp thu kiến ​​thức mới, phát triển năng lực và giáo viên thành công trong việc giúp học sinh đạt được mục tiêu của mình. Giáo án còn giúp giáo viên liên hệ một cách logic giữa giáo án này với các giáo án khác về nội dung, phương pháp và cách kiểm tra đánh giá để tạo nên sự liên kết nhằm đạt được mục tiêu của môn học.

Xem thêm bài viết hay:  Tội phạm là gì? Tội phạm được phân thành mấy loại?

Phát triển kỹ năng dạy học: Kế hoạch dạy học đóng vai trò là phương tiện quan trọng để phát triển kỹ năng dạy học của giáo viên. Trong kế hoạch của mình, giáo viên định hướng các vấn đề liên quan đến hoạt động dạy học thực hiện trên lớp, cần có các kỹ năng cơ bản như đặt mục tiêu, thiết kế hoạt động học tập. Xác định cách vận hành và tương tác trong lớp học sao cho hiệu quả. Và thông qua việc chuẩn bị kỹ lưỡng các phương pháp tương tác và hoạt động, thông qua nhiều bài học khác nhau, giáo viên sẽ phát triển và thành thạo các kỹ năng giảng dạy của mình.

Hiệu quả sử dụng: Kế hoạch soạn thảo sẽ giúp giáo viên cân đối thời gian cho các hoạt động, hướng tới nâng cao hiệu quả dạy học. Bằng cách soạn giáo án, giáo viên sẽ nhận thức được những gì, khi nào và ở mức độ nào sẽ được thực hiện trong lớp học. Như vậy, hoạt động dạy học được diễn ra liên tục, hạn chế lãng phí thời gian, đưa mọi đối tượng học sinh vào nhiệm vụ một cách hợp lý. Những điều này cũng dẫn đến kỷ luật trong lớp học.

3.2. Yêu cầu khi soạn giáo án:

Vì sao trong tổ chức mỗi hoạt động dạy học cụ thể cần thể hiện trình tự các thao tác: chuyển giao nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ học tập; báo cáo kết quả và thảo luận; kết luận về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ?

Khi tổ chức từng hoạt động dạy học cụ thể cần thể hiện trình tự các thao tác: Chuyển giao nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ học tập; Báo cáo kết quả và thảo luận; Kết luận về quá trình và kết quả thực hiện. Là hệ thống các hoạt động có mục đích của giáo viên nhằm đảm bảo cho học sinh nắm được nội dung dạy học, đạt được mục tiêu đã xác định.

3.3. Cấu trúc kế hoạch bài học:

Khung giáo án ban hành theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 với Khung giáo án tại Công văn 5555 có gì khác biệt?

Xem thêm bài viết hay:  Bài nghị luận xã hội về những điều kỳ diệu trong cuộc sống

Sự khác biệt:

* Cấu trúc giáo án đã được ban hành tại công văn 5512/bgddt- gdtrh ngày 18/12/2020 với 4 hoạt động:

Hoạt động 1: Bắt đầu/Bắt đầu/Xác định vấn đề…

Hoạt động 2: Hình thành kiến ​​thức/ giải quyết vấn đề mới…

Hoạt động 3: Thực hành

Hoạt động 4: Ứng dụng

* Cấu trúc giáo án trong Công văn có 5 hoạt động:

Hoạt động 1: Bắt đầu/Bắt đầu/Xác định vấn đề…

Hoạt động 2: Hình thành kiến ​​thức/ giải quyết vấn đề mới…

Hoạt động 3: Thực hành

Hoạt động 4: Ứng dụng

Hoạt động 5: Khám phá – Mở rộng

3.5. Cách soạn giáo án:

Hãy phân tích mối quan hệ của các mô đun được đào tạo 1, 2, 3 với mô đun 4 trong bảng “Trình tự các hoạt động học tập của chủ đề” (Thể hiện ở Bước 2. Xác định trình tự các hoạt động học tập của Khoa KHCN và mục tiêu của nghiên cứu). mục tiêu của hoạt động)

Xác định phạm vi hoạt động học tập khoa học công nghệ và đề xuất phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá là phần tổng quan kế hoạch dạy học, phần mô tả ý tưởng sư phạm của giáo viên. thức ăn viên. Máy tính bảng để thực hiện các mục đích xác định ở trên.

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và kế hoạch kiểm tra đánh giá có mối quan hệ mật thiết và chặt chẽ với nhau nên giáo viên cần đặt và trả lời các câu hỏi sau:

(1) Để đạt được mục tiêu dạy học trên, giáo viên cần thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học nào cho học sinh?

(2) Để tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động đó cần sử dụng những phương pháp, kỹ thuật, phương tiện gì?

(3) Để đo lường trình độ của học sinh so với mục tiêu dạy học trong từng hoạt động, nên sử dụng công cụ đo lường nào? Việc hoàn thành bồi dưỡng Mô đun 2, Mô đun -3 giúp giáo viên có thêm cơ sở để lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học, kế hoạch kiểm tra đánh giá phù hợp.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Phân tích mối liên hệ của các mô đun 1, 2, 3 đã tập huấn với mô đun 4 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận