Phân tầng xã hội là gì? Phân tầng xã hội ở Việt Nam các thời kỳ?

phân tầng xã hội là gì Đặc điểm của phân tầng xã hội. Các loại phân tầng xã hội. Nguyên nhân dẫn đến phân tầng xã hội. Phân tầng xã hội Việt Nam qua các thời kỳ.

Hiện nay, vấn đề nổi cộm được nhiều người dân cũng như các ban, ngành trong xã hội quan tâm là khoảng cách giàu nghèo và phân tầng xã hội. Vậy phân tầng xã hội nghĩa là gì? Phân tầng xã hội ở Việt Nam qua các thời kỳ như thế nào. Mời bạn đọc bài viết dưới đây:

1. Phân tầng xã hội là gì?

Khái niệm phân tầng xã hội được định nghĩa thông qua một số quan điểm. Một số quan điểm bao gồm:

Theo PA Solokhin, nhà xã hội học người Mỹ gốc Nga coi sự phân tầng xã hội là sự phân chia tổng thể các cá nhân thành các giai cấp trong hệ thống đẳng cấp. Trong đó sự phân tầng rõ ràng nhất ở sự tồn tại của tầng lớp cao nhất và tầng lớp thấp nhất.

Hay quan điểm của Tony Bilton cho rằng phân tầng xã hội được hiểu là một cấu trúc bất bình đẳng ổn định giữa các nhóm xã hội và được duy trì qua các thế hệ. Đồng thời, ông cũng chỉ ra những điều kiện dẫn đến sự phân chia lợi ích không đồng đều giữa các thành viên hoặc nhóm xã hội, chẳng hạn như cơ hội trong cuộc sống, địa vị xã hội và ảnh hưởng chính trị.

Tiếp theo, với John J. Macionis, phân tầng xã hội là một đặc điểm xã hội chứ không đơn thuần là một đặc điểm cá nhân. Phân tầng xã hội là một hệ thống toàn xã hội phân phối không đồng đều các nguồn lực xã hội giữa các nhóm người.

Qua các quan điểm trên có thể hiểu phân tầng xã hội là sự phân chia, sắp xếp và từ đó hình thành cơ cấu các giai tầng xã hội thể hiện rõ sự khác biệt về địa vị kinh tế, địa lý. chị em chính trị, quyền lực, hay địa vị xã hội, uy tín trong xã hội; Bên cạnh đó, nó còn được thể hiện qua sự phân tầng về trình độ học vấn, nghề nghiệp, phong cách sống hay ngoại hình thể hiện qua cách ăn mặc, nơi cư trú, nhà ở, v.v.

2. Đặc điểm phân tầng xã hội:

Đầu tiên, Phân tầng xã hội không phải là một cấu trúc cố định, bất biến mà luôn thay đổi, biến động.

Tùy thuộc vào tác động của các chính sách xã hội, thể chế chính trị hay đặc điểm của cộng đồng, sự dịch chuyển xã hội giữa các tầng lớp xã hội có thể thu hẹp hoặc mở rộng khoảng cách.

Xem thêm bài viết hay:  Lỗi là gì? Phân tích sự khác nhau giữa lỗi cố ý và lỗi vô ý?

Thứ hai, Phân tầng xã hội có tính phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Quốc gia nào cũng có chế độ phân cấp giai cấp.

Thứ ba, lịch sử phân tầng xã hội, theo các thể chế chính trị khác nhau; được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thứ tư, Sự phân tầng xã hội được thể hiện qua nhiều yếu tố như kinh tế, địa vị xã hội, chính trị, giáo dục.

3. Các loại phân tầng xã hội:

* Căn cứ vào phạm vi di động xã hội, phân tầng xã hội được chia thành hai loại: phân tầng đóng và phân tầng mở:

– Phân tầng xã hội mở:

Đặc điểm của phân tầng xã hội mở là ranh giới giữa các giai cấp rất đơn giản, không chặt chẽ. Các cá nhân có thể di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, từ lớp này sang lớp khác một cách dễ dàng.

– Phân tầng xã hội khép kín:

Đặc điểm của phân tầng xã hội khép kín hay còn gọi là phân tầng đẳng cấp, theo đó ranh giới giữa các giai cấp chặt chẽ hơn, không đơn giản như phân tầng xã hội mở. Rất khó để một cá nhân đang ở vị trí nào chuyển sang vị trí mới. Khi ở trong sự phân tầng xã hội khép kín này, cũng có những tiêu cực vì nó có thể là sự chậm phát triển và bảo thủ.

* Theo sự phát triển của xã hội, chia thành giai tầng xã hội hợp pháp và giai tầng xã hội bất hợp pháp:

– Phân tầng xã hội hợp pháp:

Đặc điểm của một phân tầng xã hội hợp pháp là ở cơ cấu thứ bậc cao thấp, có sự khác biệt về năng lực, trí tuệ, thể chất; đức và tài; đóng góp của cá nhân trong đời sống xã hội. Theo đó, những cá nhân có tài, có đức, có nhiều đóng góp cho xã hội thì sẽ được đảm nhận những vị trí cao trong xã hội như quản lý,… và bên cạnh đó, họ sẽ được mọi người kính trọng. Tiếp theo, những người có đóng góp trung bình sẽ được xếp hạng sau, và cứ thế, được sắp xếp dựa trên sự cống hiến và đóng góp của chính họ.

Sự phân tầng xã hội hợp pháp phản ánh sự bất bình đẳng giữa các thành viên trong xã hội. Cụ thể, bất bình đẳng thể hiện qua các yếu tố như tình trạng kinh tế; địa vị xã hội; vị trí chính trị.

Xem thêm bài viết hay:  Đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương

Phân tầng xã hội hợp pháp được hiểu là phân tầng được hình thành không phải do thủ đoạn cá nhân, lừa đảo, làm ăn phi pháp, v.v.

– Phân tầng xã hội không hợp lệ:

Đặc điểm tạo nên sự phân tầng xã hội trái pháp luật là do các hành vi trái pháp luật như lừa đảo, tham ô, tham nhũng, buôn bán trái pháp luật, v.v… của các vị trí trong xã hội. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự phân tầng xã hội hợp pháp vốn dựa trên sự khác biệt tự nhiên của mỗi cá nhân.

Thể hiện rõ trong sự phân tầng xã hội phi pháp là những kẻ vô dụng do có hành vi chiếm đoạt, lừa đảo mà có nhiều của cải sẽ ở địa vị cao. Còn lại, những người có đạo đức và sống lương thiện, bị những kẻ vô đạo đức chà đạp, thì chỉ biết chịu đựng những bất công, thiệt thòi.

Như vậy, thực chất của phân tầng xã hội trái pháp luật có thể hiểu là bất công xã hội. Chưa hết, nó sẽ tạo ra môi trường kìm hãm sự phát triển của xã hội; kìm hãm sức sáng tạo của những cá nhân có tiềm năng phát triển; đồng thời tạo ra môi trường thiếu văn minh, dẫn đến gia tăng các tệ nạn xã hội.

4. Nguyên nhân dẫn đến phân tầng xã hội:

Đầu tiên, dẫn đến phân tầng xã hội, trước hết là do chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, hình thành giai cấp cũng như dẫn đến mâu thuẫn giai cấp, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy quá trình phân chia. Tầng lớp xã hội.

Thứ hai, phát sinh từ các hiện tượng bất bình đẳng trong đời sống xã hội. Sự bất bình đẳng này xuất hiện từ các thời kỳ và chế độ trước đó, chẳng hạn như sự phân biệt về tư liệu sản xuất…

Thứ ba, xuất phát từ quá trình phân công lao động xã hội đương nhiên dẫn đến phân công xã hội.

Bên cạnh những nguyên nhân trên, còn có nhiều nguyên nhân từ các yếu tố chủ quan khác dẫn đến phân tầng xã hội. Ví dụ như lạm dụng, thao túng quyền lực, v.v.

5. Thực trạng phân tầng xã hội của Việt Nam qua các thời kỳ:

Thời phong kiến ​​trước đây: sự phân tầng xã hội diễn ra rất rõ rệt, trong đó có vua, quan là người có nhiều tài sản, của cải; Còn lại là nông dân chân yếu, tay mềm, thấp cổ bé họng.

Xem thêm bài viết hay:  Đoạn văn ghi lại cảm xúc về 1 bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả

Tiếp đó, từ năm 1954 đến trước năm 1986 là thời kỳ đổi mới, miền Bắc và sau đó là cả nước (sau 1975) nhanh chóng xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất trong toàn xã. ngày hội. Tuy nhiên, bộ máy quan liêu vẫn tồn tại.

Từ thời kỳ đổi mới, xã hội xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay rất phổ biến và đậm nét. Phân tầng xã hội vừa tích cực vừa tiêu cực. Trong đó, mặt tích cực thể hiện ở yếu tố thúc đẩy tính năng động xã hội của mỗi cá nhân, tập thể, từ đó tác động để họ cạnh tranh, vươn lên làm giàu chính đáng để tăng thu nhập. , Tiêu chuẩn của cuộc sống.

Mặt tiêu cực của phân tầng xã hội là khoảng cách giàu nghèo, mức sống chênh lệch rõ rệt, làm cho tình hình xã hội bị kéo xuống, tệ nạn xã hội gia tăng. Hầu hết hộ nghèo đông con, tình trạng thất nghiệp gia tăng, thiếu đất sản xuất, canh tác sẽ bị cơ chế thị trường đào thải.

Sự phân tầng xã hội còn xuất phát từ việc làm ăn phi pháp của một số đối tượng, nhiều cá nhân vì lợi ích vật chất mà bất chấp đạo đức, pháp luật để lừa đảo, buôn lậu… Không chỉ vậy, trong bộ máy Nhà nước, một bộ phận cán bộ, công chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống là cậy chức, quyền để tham nhũng, thu lợi bất chính cho mình. Những hiện tượng tiêu cực đó đã làm gia tăng sự phân tầng xã hội một cách bất thường, gây ra sự bất bình đẳng trong xã hội.

Từ những tiêu cực trên, Nhà nước cần có cơ chế phù hợp để xóa bỏ những bất công, bất bình đẳng trong xã hội; phát huy những mặt tích cực để đảm bảo môi trường văn minh, bình đẳng. Cụ thể như:

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng và phát triển những cá nhân ưu tú, có trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, sản xuất kinh doanh tốt.

Nhà nước cần có chính sách phù hợp để thu hút cũng như bố trí các tầng lớp cá nhân hoặc nhóm người để sử dụng tốt nhất tiềm năng trí tuệ và nguồn nhân lực của họ.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Phân tầng xã hội là gì? Phân tầng xã hội ở Việt Nam các thời kỳ? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận