Phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước

quản lý nhà nước là gì Quản lý Nhà nước là gì? Nêu điểm giống nhau giữa quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước? Phân biệt giữa quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước?

1. Phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước:

1.1. Ý tưởng:

Quản lý nhà nước:

Quản lý nhà nước xuất hiện cùng với sự xuất hiện của Nhà nước. Sự thay đổi quản lý nhà nước phụ thuộc vào chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế, xã hội qua các thời kỳ lịch sử của mỗi quốc gia.

Quản lý nhà nước là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước nhằm thiết lập trật tự ổn định và phát triển xã hội theo mục tiêu mà giai cấp thống trị theo đuổi.

Quản lý nhà nước được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp hoạt động như một thực thể thống nhất. Theo nghĩa hẹp, quản lý nhà nước là sự hướng dẫn thi hành pháp luật, điều hành và quản lý hành chính của cơ quan hành pháp, được đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước.

Quản lý nhà nước có thể hiểu là một hình thức quản lý xã hội đặc biệt bằng quyền lực nhà nước và sử dụng pháp luật nhà nước để điều chỉnh hành vi của con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu chính đáng của con người, duy trì sự ổn định và phát triển của toàn xã hội.

Quản lý hành chính nhà nước:

Quản lý hành chính nhà nước có phạm vi hẹp hơn quản lý nhà nước vì quản lý hành chính nhà nước là hoạt động của quyền hành pháp, tức là hoạt động chấp hành và điều hành.

Quản lý hành chính nhà nước bằng quyền lực nhà nước do các pháp nhân công thực hiện. Trong hệ thống này đứng đầu là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Bộ, cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương, các cấp quản lý hành chính nhà nước ở địa phương.

Quản lý hành chính nhà nước có thể hiểu là việc thực hiện quyền hành pháp nhằm tổ chức, điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi của công dân bởi các cơ quan trong hệ thống. Hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở thực hiện nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Bánh trôi nước chọn lọc hay nhất

1.2. Đối tượng quản lý:

Đối tượng quản lý nhà nước:

Chủ thể quản lý nhà nước là cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để quản lý hoặc được trao quyền để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước. Pháp luật là công cụ chủ yếu của quản lý nhà nước. Đối tượng quản lý nhà nước là cơ quan, tổ chức, cá nhân trong một quốc gia, hoạt động và đời sống xã hội diễn ra trên từng lĩnh vực.

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước:

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính từ trung ương đến cơ sở, các tổ chức, cá nhân được nhà nước trao quyền quản lý hành chính. trong một số trường hợp cụ thể.

1.3. Mục đích:

Quản lý nhà nước:

Mục đích của quản lý nhà nước là thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước

Quản lý hành chính nhà nước:

Mục đích của quản lý hành chính nhà nước là tổ chức, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên việc xây dựng kinh tế – văn hóa – xã hội, hành chính – chính trị.

1.4. Đặc trưng:

Đặc điểm của quản lý nhà nước:

– Quản lý nhà nước là quyền lực tối cao, đây được coi là yếu tố giúp chúng ta phân biệt hoạt động quản lý nhà nước cũng như các hoạt động quản lý xã hội khác. Quyền lực nhà nước Nhà nước được thể hiện thông qua các văn bản hành chính và các văn bản này thể hiện ý chí, quyết tâm của người quản lý nhà nước.

Quản lý nhà nước có tính khoa học và có kế hoạch vì nhà nước phải tổ chức hoạt động quản lý của mình đối với đối tượng quản lý nên phương pháp quản lý phải khoa học và thống nhất, cụ thể. có thể phải dựa trên kế hoạch đã vạch sẵn và phải được nghiên cứu một cách khoa học.

Xem thêm bài viết hay:  Protocol là gì? Tính năng và các loại Protocol phổ biến?

Quản lý nhà nước mang tính tổ chức và điều chỉnh: tổ chức ở đây được hiểu là khoa học về cách thức thiết lập các mối quan hệ giữa con người với con người để phục vụ cho quá trình quản lý xã hội. Tính điều chỉnh là cách thức nhà nước ta sử dụng các công cụ pháp lý và áp dụng pháp luật để buộc chủ thể chịu sự quản lý phải tuân theo các quy luật xã hội khách quan.

+ Quản lý nhà nước mang tính liên tục, ổn định vì hoạt động quản lý nhà nước cần diễn ra thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng để theo kịp sự vận động biến đổi của đối tượng quản lý. Các quyết định của nhà nước phải luôn ổn định, không thay đổi quá nhanh.

Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước:

Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước là nét đặc thù, từ đó phân biệt với các hình thức quản lý xã hội của các chủ thể quản lý khác. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước như sau:

Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực nhà nước bởi:

+ Quản lý hành chính nhà nước có tính quyền lực đặc biệt và tính mệnh lệnh tổ chức cao, đơn phương của Nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực của nhà nước phân biệt hoạt động hành chính của nhà nước
nước với các hoạt động quản lý khác (trường học, quản lý doanh nghiệp, quản lý bệnh viện,…).

– Quản lý hành chính nhà nước chủ động, sáng tạo, linh hoạt thể hiện ở sự điều hành, phối hợp, huy động mọi lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để từ đó quản lý tất cả các lĩnh vực. của đời sống xã hội theo đúng chức năng và thẩm quyền

Quản lý hành chính nhà nước có mục tiêu chiến lược, chương trình, kế hoạch để từ đó thực hiện các mục tiêu đó. Mục tiêu ở đây là mục tiêu tổng quát bao gồm mục tiêu trước mắt và lâu dài, bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao…

+ Để đạt được mục tiêu, cơ quan hành chính nhà nước cần xây dựng các chương trình, dự án và hệ thống kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

– Quản lý hành chính nhà nước liên tục, tương đối ổn định và thích ứng

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn cách tra cứu hoá đơn tiền nước tại nhà nhanh nhất

Nhiệm vụ của hành chính nhà nước là phục vụ xã hội và công dân. Đây là công việc hàng ngày, cần thiết để duy trì các mối quan hệ xã hội và hành vi công dân do pháp luật quy định một cách thường xuyên, liên tục. Vì vậy, nền hành chính nhà nước phải đảm bảo tính liên tục, ổn định để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn trong mọi tình huống.

+ Tính ổn định tương đối và tính thích nghi bởi tính liên tục và tính ổn định không loại trừ khả năng thích ứng. Vì vậy, ổn định ở đây chỉ là tương đối chứ không cố định, không thay đổi. Đời sống kinh tế – xã hội luôn biến đổi, vì vậy nền hành chính nhà nước phải luôn thích ứng với xu thế thời đại, với thực tiễn trong từng thời kỳ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế. kinh tế – xã hội trong thời kỳ mới. Nhà nước là sản phẩm của xã hội.

Quản lý hành chính nhà nước có hệ thống thứ bậc chặt chẽ. Bởi nền hành chính nước ta được xây dựng bởi một hệ thống chặt chẽ, thông suốt từ Trung ương đến địa phương, trong đó cấp dưới phục tùng cấp trên, tiếp thu chỉ đạo, mệnh lệnh và sự kiểm tra thường xuyên của cấp trên. bên trên. Mỗi cơ quan, mỗi cán bộ, công chức hoạt động trong phạm vi thẩm quyền được nhà nước giao

1.5. Phương tiện giao thông:

Quản lý nhà nước:

Phương tiện quản lý nhà nước chủ yếu là “Pháp luật”. Thông qua pháp luật, nhà nước có thể trao quyền cho các tổ chức, cá nhân nhân danh nhà nước tiến hành các hoạt động quản lý nhà nước.

Quản lý hành chính nhà nước:

Phương tiện quản lý hành chính nhà nước là các quy phạm pháp luật hành chính

2. Quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước có gì giống nhau?

Nhìn chung, quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước là hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Mục đích của quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước là thực hiện quyền lực nhà nước, thiết lập trật tự ổn định, giúp xã hội phát triển.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận