Phân biệt giữa Công giáo với Cơ đốc giáo và Đạo Tin Lành

Công giáo và Thiên Chúa giáo và Tin lành là những tôn giáo có sự khác biệt vì niềm tin và truyền thống đa dạng của họ. Đây là một bài viết về Phân biệt Công giáo với Thiên chúa giáo và Tin lành

1. Cơ đốc giáo là gì?

Kitô giáo là tôn giáo độc thần lớn nhất trên thế giới. Nó dựa trên cuộc sống và các nguyên tắc do Chúa Giê-su Christ giảng dạy, và nó được hơn 2,5 người công bố ở hơn 160 quốc gia. Niềm tin chính của Kitô giáo là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã đến thế gian như một con người để cứu nhân loại – như đã được tiên tri trong Cựu Ước. Theo niềm tin Kitô giáo, Chúa Giêsu đến trần gian, chịu khổ hình, chịu đóng đinh, chịu chết và phục sinh để ban sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Một trong những trụ cột của đức tin Kitô giáo là ý tưởng về “ba ngôi”. Vẫn là tôn giáo độc thần, Kitô giáo tin rằng Thiên Chúa duy nhất và duy nhất bao gồm ba thực thể cùng tồn tại nhưng khác biệt: Chúa Cha (Thiên Chúa), Chúa Con (Chúa Giêsu Kitô) và Chúa Thánh Thần.

2. Công giáo là gì?

Công giáo là giáo phái lớn nhất của Cơ đốc giáo; nó có hơn 1,2 tỷ tín đồ, chủ yếu ở Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và một số vùng ở Châu Phi. Nhà thờ Công giáo tự coi mình là một nhà thờ độc lập tiền giáo phái và nó được tổ chức theo cách phân cấp trên toàn thế giới. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo là Giáo hoàng – Giám mục Rôma – người có quyền cao nhất trong mọi vấn đề liên quan đến quản trị và đạo đức. Theo niềm tin của Công giáo, Chúa Giê-su Christ đã bổ nhiệm các giám mục đầu tiên, những người sau đó bổ nhiệm những người kế vị theo nguyên tắc “Kế vị tông đồ”.

3. Đạo Tin Lành là gì?

Đạo Tin lành là một tôn giáo Thiên Chúa giáo được thành lập vào thế kỷ 16 khi một số người Công giáo La Mã bắt đầu phản đối các bộ phận của tôn giáo của họ. Ngày nay, Tin lành (cùng với Chính thống giáo Đông phương và Công giáo La Mã) là một trong ba dòng phổ biến nhất của Cơ đốc giáo.

4. Phân biệt Công giáo với Thiên chúa giáo:

Sự khác biệt chính giữa hai là:

Cấp độ: Giáo hội Công giáo công nhận Giáo hoàng là người có thẩm quyền đạo đức và tôn giáo cao nhất. Ngược lại, các tôn giáo Kitô giáo khác không chấp nhận bản chất thứ bậc của thế giới Công giáo;

Đơn: Giáo hội Công giáo có những quy tắc nghiêm ngặt nhất liên quan đến sự độc thân của các linh mục và giám mục. Trên thực tế, tất cả các linh mục, phó tế, giám mục và tổng giám mục không thể kết hôn và không thể quan hệ tình dục. Hơn nữa, chỉ đàn ông mới có thể trở thành linh mục, trong khi phụ nữ chỉ có thể là một phần của bộ máy tôn giáo nếu họ trở thành nữ tu. Các Giáo hội Tin lành và Chính thống giáo tự do hơn trong vấn đề này, thậm chí một số còn cho phép phụ nữ trở thành mục sư;

Sự tin tưởng: Người Công giáo tin rằng nhà thờ là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Giêsu và sự cứu rỗi vĩnh cửu trong khi những người theo đạo Cơ đốc có thể có những cách giải thích khác nhau về Kinh thánh và có thể đến nhà thờ hoặc không. ;

Xem thêm bài viết hay:  Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858? Lịch sử 8

Nguồn: Cơ đốc giáo sơ khai có từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên; nó nổi lên như một giáo phái Do Thái nhưng nhanh chóng mở rộng khắp Đế chế La Mã. Lịch sử của Cơ đốc giáo được đề cập trong Công vụ của Tân Ước. Ngược lại, lịch sử của Công giáo gắn liền với Sứ đồ Peter – người được coi là cha đẻ của Giáo hội Công giáo và là tiền thân tinh thần của tất cả các Giáo hoàng. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo chính thức ra đời sau cuộc Đại ly giáo năm 1054; Và

Sử dụng hình ảnh thiêng liêng: Trong từ Công giáo, tượng và hình ảnh được sử dụng rộng rãi để đại diện cho Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần và Các Thánh. Hình ảnh thiêng liêng ít nổi bật hơn trong các giáo phái Chính thống và Tin lành.

5. Phân biệt Công giáo và Tin lành:

– Một trong những điểm khác biệt lớn đầu tiên giữa Công giáo và Tin lành là vấn đề về tính đầy đủ và thẩm quyền của Kinh thánh. Những người theo đạo Tin lành tin rằng chỉ có Kinh thánh là nguồn mặc khải đặc biệt của Chúa cho nhân loại và dạy chúng ta tất cả những gì cần thiết để được cứu khỏi tội lỗi. Những người theo đạo Tin lành coi Kinh thánh là tiêu chuẩn để đo lường mọi hành vi của Cơ đốc nhân. Niềm tin này thường được gọi là “sola scriptura” và là một trong “năm solas” (sola là tiếng Latinh có nghĩa là “một mình”) xuất phát từ cuộc Cải cách Tin lành như một bản tóm tắt của một số khác biệt. giữa Công giáo và Tin lành.

Mặc dù có nhiều câu trong Kinh thánh xác lập thẩm quyền và tính trọn vẹn của nó trên mọi vấn đề về đức tin và thực hành, nhưng một trong những câu rõ ràng nhất là 2 Ti-mô-thê 3:16, trong đó chúng ta thấy rằng “cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và ích lợi cho việc dạy dỗ. , để khiển trách, để sửa trị, để rèn luyện trong sự công chính; hầu cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và trang bị sẵn sàng để làm mọi việc lành.” Người Công giáo bác bỏ học thuyết sola scriptura và không tin rằng chỉ Kinh thánh là đủ. Họ tin rằng cả Kinh thánh và truyền thống thiêng liêng của Công giáo La Mã đều ràng buộc các Cơ đốc nhân như nhau. Nhiều giáo lý Công giáo La Mã, chẳng hạn như luyện ngục, cầu nguyện với các thánh, thờ phượng hoặc tôn kính Đức Maria, v.v., có rất ít hoặc không có cơ sở trong Kinh thánh mà chỉ dựa trên các truyền thống Công giáo. Công Giáo La Mã. Về cơ bản, việc Giáo hội Công giáo La Mã phủ nhận sola scriptura và nhấn mạnh rằng cả Kinh thánh và truyền thống đều có thẩm quyền ngang nhau làm suy yếu tính đầy đủ, thẩm quyền và sự trọn vẹn của Kinh thánh. Quan điểm Kinh thánh là gốc rễ của nhiều, nếu không muốn nói là tất cả, của sự khác biệt giữa người Công giáo và người Tin lành.

Một điểm bất đồng khác giữa Công giáo và Tin lành là về chức vụ và thẩm quyền của Giáo hoàng. Theo Công giáo, Giáo hoàng là “Đại diện của Chúa Kitô” (cha sở là người thay thế) và đại diện cho Chúa Giêsu là người đứng đầu Giáo hội. Như vậy, Giáo hoàng có khả năng nói ex cathedra (thẩm quyền về các vấn đề đức tin và thực hành), làm cho những lời dạy của ông không thể sai lầm và ràng buộc đối với tất cả các Cơ đốc nhân. Mặt khác, những người theo đạo Tin lành tin rằng không có con người nào là không thể sai lầm và chỉ có Chúa Kitô là Đầu của Giáo hội. Người Công giáo dựa vào sự kế vị tông đồ như một cách để cố gắng thiết lập quyền lực của giáo hoàng. Những người theo đạo Tin lành tin rằng thẩm quyền của nhà thờ không đến từ sự kế vị của các tông đồ mà đến từ Lời Chúa. Sức mạnh và uy quyền thuộc linh không nằm trong tay của một người đàn ông đơn thuần mà nằm trong chính Lời của Đức Chúa Trời. Trong khi Công giáo dạy rằng chỉ có Giáo hội Công giáo mới có thể giải thích Kinh thánh một cách chính xác, thì những người theo đạo Tin lành lại tin rằng Kinh thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Thánh Thần ngự trị trong vạn vật. Tất cả các tín hữu được tái sinh, giúp tất cả các tín đồ hiểu được thông điệp của Kinh Thánh.

Xem thêm bài viết hay:  Góp ý xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ

Những người theo đạo Tin lành chỉ ra những đoạn như Giăng 14:16–17: “Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để Ngài ở với các ngươi đời đời; đó là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì thế gian không thấy và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (xin xem thêm Giăng 14:26 và 1 Giăng 2:27 ).

– Sự khác biệt lớn thứ ba giữa người Công giáo và người Tin lành là cách một người được cứu. Một trong năm solas của Cải cách là sola fide (“chỉ có đức tin”), khẳng định học thuyết Kinh thánh về sự xưng công bình nhờ ân điển chỉ nhờ đức tin bởi vì chỉ có Đấng Christ (Ê-phê-sô 6:5) 2:8–10). Tuy nhiên, người Công giáo dạy rằng Cơ đốc nhân phải dựa vào đức tin cộng với “việc công đức” để được cứu. Cần thiết cho học thuyết cứu rỗi của Công giáo La Mã là Bảy Bí tích, đó là phép báp têm, Thêm sức, Thánh Thể, sám hối, xức dầu bệnh nhân, phong chức và hôn nhân. Những người theo đạo Tin lành tin rằng, chỉ dựa trên niềm tin vào Chúa Kitô, các tín đồ được Thiên Chúa xưng công bình, vì mọi tội lỗi của họ đã được Chúa Kitô trả giá trên thập giá và sự công chính của Chúa Kitô. Ông được quy cho họ. Mặt khác, người Công giáo tin rằng sự công bình của Đấng Christ được truyền cho người tin bởi “ân điển nhờ đức tin”, nhưng điều đó tự nó không đủ để biện minh cho người tin. Người tín đồ phải bổ sung cho sự công bình của Đấng Christ đã được ban cho mình bằng những việc làm xứng đáng.

Người Công giáo và Tin lành cũng không đồng ý về ý nghĩa của việc được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đối với người Công giáo, sự công bình liên quan đến sự công bằng và thánh thiện. Anh ấy tin rằng đức tin vào Đấng Christ chỉ là bước khởi đầu của sự cứu rỗi và cá nhân phải xây dựng nó bằng những việc làm tốt vì ân điển cứu rỗi vĩnh cửu của Đức Chúa Trời phải được lập công. Quan điểm về sự xưng công bình này mâu thuẫn với sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh thánh trong những đoạn như Rô-ma 4:1–12, Tít 3:3–7, và nhiều đoạn khác. Những người theo đạo Tin lành phân biệt giữa hành động biện minh một lần (khi chúng ta được Đức Chúa Trời tuyên bố là công bình trên cơ sở đức tin của chúng ta vào sự chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá) và hành động làm thêm giờ. quá trình thánh hóa (sự phát triển của sự ngay chính tiếp tục trong suốt cuộc đời của chúng ta trên trái đất). Mặc dù những người theo đạo Tin lành nhận ra rằng việc làm là quan trọng, nhưng họ tin rằng chúng là kết quả hoặc thành quả của sự cứu rỗi chứ không bao giờ là phương tiện để đạt được điều đó. Người Công giáo kết hợp sự biện minh và sự thánh hóa với nhau thành một quá trình liên tục, điều này dẫn đến sự nhầm lẫn về cách một người được cứu.

Xem thêm bài viết hay:  Tiết Lập xuân là gì? Ngày Lập xuân năm nay là vào ngày nào?

– Sự khác biệt lớn thứ tư giữa người Công giáo và người Tin lành liên quan đến điều gì xảy ra sau khi chết. Cả hai đều tin rằng những người không tin sẽ ở trong địa ngục vĩnh viễn, nhưng có những khác biệt đáng kể trong những gì xảy ra với những người tin. Từ truyền thống nhà thờ của họ và sự phụ thuộc vào những cuốn sách phi kinh điển, người Công giáo đã phát triển học thuyết về luyện ngục. Luyện ngục, theo Bách khoa toàn thư Công giáo, là “nơi hoặc điều kiện để trừng phạt tạm thời dành cho những người, để lại cuộc sống này trong ân điển của Đức Chúa Trời, không hoàn toàn thoát khỏi những lỗi lầm nhỏ nhặt, hoặc sự hài lòng không được đền đáp do sự vi phạm của họ”. Mặt khác, những người theo đạo Tin lành tin rằng bởi vì chúng ta chỉ được xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng Christ và sự công bình của Đấng Christ được gán cho chúng ta—khi chúng ta chết, chúng ta sẽ được thăng thiên để ở trong sự hiện diện của Chúa (2 Cô-rinh-tô 5:6– 10 và Phi-líp 1:23).

Một khía cạnh đáng lo ngại về học thuyết luyện ngục của Công giáo là niềm tin rằng con người có thể và phải trả giá cho tội lỗi của mình. Điều này dẫn đến một cái nhìn kém hơn về tính trọn vẹn và hiệu quả của sự chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá. Nói một cách đơn giản, quan điểm về sự cứu rỗi của Công giáo La Mã ngụ ý rằng sự chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá là sự chuộc tội không thỏa đáng cho tội lỗi của những người tin vào Ngài và thậm chí là một tín đồ đơn lẻ. Người đệ tử cũng phải chuộc lỗi cho chính mình, thông qua một hành động đền tội hoặc thời gian trong luyện ngục. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng chỉ có sự chết của Đấng Christ mới có thể thỏa mãn hoặc xoa dịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội nhân (Rô-ma 3:25; Hê-bơ-rơ 2:17). ; 1 Giăng 2:2; 1 Giăng 4:10). Những việc làm ngay chính của chúng ta không thể thêm vào những gì Đấng Christ đã hoàn thành.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Phân biệt giữa Công giáo với Cơ đốc giáo và Đạo Tin Lành của website thcstienhoa.edu.vn