Phân biệt đối tượng nghiên cứu của triết học với các môn khoa học khác

Triết học là gì? Khoa học là gì? Phân biệt đối tượng nghiên cứu của triết học với các khoa học khác? Mối quan hệ giữa Triết học và các khoa học khác là gì? Kết luận về sự khác biệt giữa triết học với các khoa học khác?

Triết học ngôn ngữ là cuộc điều tra hợp lý về nguồn gốc của ngôn ngữ, bản chất của ý nghĩa, cách sử dụng và nhận thức ngôn ngữ, và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và thực tế.. Tham khảo bài viết Phân biệt đối tượng nghiên cứu của triết học với các khoa học khác sau đây.

1. Triết học là gì?

Triết học là nghiên cứu về cơ sở của sự vật; Giải quyết các vấn đề như sự tồn tại, đạo đức, vẻ đẹp, kiến ​​thức, ngôn ngữ và sự thật. Điều này hiện nay ở Hy Lạp, với những nhà tư tưởng vĩ đại như Socrates và Aristotle, Vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Từ triết học là sự kết hợp của “philos” có nghĩa là tình yêu và “sofia” có nghĩa là trí tuệ.

Triết học đã có từ buổi bình minh của nền văn minh phương Tây. Thời kỳ hoàng kim của triết học Hy Lạp diễn ra ở Athens vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Các tác phẩm của Socrates, Plato và Aristotle đã thông báo hàng ngàn năm tư tưởng, trở thành trung tâm tư tưởng trong thế giới La Mã, thời Trung Cổ, và sau đó xuất hiện trở lại trong thời kỳ phục hưng và hơn thế nữa.

Bắt đầu từ đỉnh cao của nền cộng hòa La Mã, tư tưởng Cơ đốc giáo là trung tâm của triết học ít nhất là cho đến thời kỳ Khai sáng. Vào thế kỷ 18, những câu hỏi về cách chúng ta biết những gì chúng ta tin rằng chúng ta biết (nhận thức luận) và các trường đạo đức mới bắt đầu hình thành. Vào cuối những năm 1800, các câu hỏi về ngôn ngữ, logic và ý nghĩa chiếm vị trí trung tâm, và thế kỷ 20 đã chứng kiến ​​một trong những sự bùng nổ lớn nhất của văn bản triết học từng thấy. Ngày nay, tư tưởng triết học được áp dụng vào hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống, từ khoa học đến chiến tranh, chính trị đến trí tuệ nhân tạo.

Triết học, lấy toàn bộ thế giới làm đối tượng nghiên cứu, là một hình thức lý luận về sự tự hiểu, tự suy nghĩ và tự nhận thức của con người. Điều mà triết học quan tâm và thể hiện không phải là bản chất thực sự hay quy luật của tự nhiên mà là trạng thái hoặc cách tồn tại của bản thân con người. Triết học nghiên cứu những quy luật chung của tự nhiên, xã hội và sự phát triển của tư duy, thông qua sự trừu tượng hóa và khái quát hóa những tri thức này, nó làm phát lộ những quy luật chung nhất, phổ biến nhất của sự tồn tại. khắp thế giới, cung cấp các học thuyết về thế giới quan và phương pháp luận.

2. Khoa học là gì?

Khoa học là thuật ngữ do người Châu Âu đặt ra cách đây hơn 400 năm, là tiêu chuẩn học thuật để nghiên cứu các hiện tượng và quy luật phát triển của các chất trong tự nhiên. Khoa học là loại tri thức phản ánh các sự kiện và quy luật khách quan, là một hoạt động nhận thức đặc biệt. Nhiệm vụ của khoa học là phản ánh bản chất và các quy luật của tự nhiên từ những góc độ khác nhau. Khoa học lấy một lĩnh vực nhất định, một bộ phận vấn đề nào đó làm đối tượng nghiên cứu và phát hiện ra những quy luật đặc biệt tồn tại trong một lĩnh vực nhất định, một khía cạnh nhất định, một trình độ nhất định. Dưới góc độ nội dung lý luận, cái mà khoa học cung cấp là một hệ thống tri thức về các loại chứng cứ về các đối tượng đặc biệt.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ

3. Phân biệt đối tượng nghiên cứu của triết học với các đối tượng khoa học khác:

– Triết học không tập trung nghiên cứu một ngành khoa học nào mà bao trùm tất cả các ngành đó. Triết học là nghiên cứu về nền tảng của sự vật; Giải quyết các vấn đề như sự tồn tại, đạo đức, vẻ đẹp, kiến ​​thức, ngôn ngữ và sự thật. Nó tìm kiếm những mục đích sâu sắc hơn của khoa học và khuyến khích sự phê phán chúng. Mặc dù có những biến thể khác nhau tùy theo vị trí địa lý, chẳng hạn như triết học Trung Quốc, Ả Rập, phương Tây, v.v. Tất cả đều có điểm chung là tìm cách phân biệt các sự thật vũ trụ bằng phương pháp phân lập. thần bí và mê tín dị đoan. Trong khi đo các ngành khoa học cụ thể phát hiện ra những quy luật và bí ẩn của một lĩnh vực nhất định của tự nhiên, xã hội và tư duy.

– Sự khác biệt giữa khoa học và triết học là triết học nghiên cứu mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, ý thức và vật chất, chủ yếu thông qua tư duy; Khoa học là nghiên cứu về mối quan hệ giữa vật chất và hình thức tồn tại của nó, chủ yếu thông qua các thí nghiệm hoặc điều tra. Tất nhiên, nghiên cứu khoa học cần có tư duy và ý thức, nhưng nó không nghiên cứu mối quan hệ giữa tư duy với ý thức và tồn tại vật chất, nghiên cứu triết học không loại trừ sự kiểm chứng bằng thực nghiệm, và nó cũng đòi hỏi những dữ liệu thực nghiệm mà con người có được. Việc xác minh thực nghiệm cần thiết cho nghiên cứu khoa học phải là một thử nghiệm đặc biệt mà hầu hết mọi người chưa từng trải qua.

Tính triết học thể hiện ở đối tượng nghiên cứu là rất phổ quát và cũng chỉ tính chất phổ biến, khái quát trong hoạt động quản lý của nó với tư cách là lối sống, lối suy nghĩ. Trong khi các ngành khoa học nghiên cứu các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn, Khoa học tự nhiên là một trong những ngành khoa học liên quan đến việc mô tả, hiểu và dự đoán các hiện tượng tự nhiên, dựa trên bằng chứng thực tế. kinh nghiệm từ quan sát và thí nghiệm. Các cơ chế như đánh giá ngang hàng và tính lặp lại của các phát hiện được sử dụng để cố gắng đảm bảo tính hợp lệ của các tiến bộ khoa học. Khoa học tự nhiên có thể được chia thành hai nhánh chính: khoa học đời sống và khoa học vật lý. Khoa học đời sống còn được gọi là sinh học và khoa học vật lý được chia thành các nhánh: vật lý, hóa học, khoa học trái đất và thiên văn học.

Xem thêm bài viết hay:  Địa chỉ của một ô là gì? Địa chỉ của một ô được xác định bởi?

Triết học có thái độ phê phán sự vật vì nó không chấp nhận những giả định mà không có bằng chứng. Nó phản đối thái độ giáo điều, tức là không chấp nhận chân lý tuyệt đối với tư cách là những nguyên tắc bất biến, không thể chối cãi. Triết học bác bỏ sự khuất phục và chủ nghĩa cuồng tín, đặc biệt là tôn giáo, vì nó không có cơ sở khoa học và có thể chứng minh được. Nó đặt ra những câu hỏi cấp tiến là gốc rễ của thực tế và sự tồn tại. Phê bình triết học dựa trên việc sống trong sự bất đồng thường xuyên, trong đó chúng ta phải tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại. Trong khi Khoa học có thể được định nghĩa là một nghiên cứu và hiểu biết về các hiện tượng tự nhiên. Nó liên quan đến dữ liệu thực nghiệm, nghĩa là dữ liệu có thể được quan sát, kiểm tra và lặp lại. Nó có bản chất hệ thống và có một quá trình hành động cụ thể được sử dụng gọi là phương pháp khoa học. Khoa học giải thích dựa trên kết quả thí nghiệm, bằng chứng khách quan và sự thật quan sát được. Tức là các khoa học chỉ là nhận thức khách quan chứ không trình bày quan điểm

4. Mối quan hệ giữa Triết học với các khoa học khác:

Khoa học bắt đầu như một phần của triết học. Khi đó nó được gọi là triết học tự nhiên, nhưng khoa học đã tách khỏi triết học vào thế kỷ 17 và nổi lên như một lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực riêng biệt.

Triết học sinh ra khoa học, khoa học và triết học sơ khai được thống nhất trong thời kỳ nguyên thủy, hai triết học có cùng một nguồn gốc, triết học bao gồm khoa học, khoa học là một bộ phận của triết học. Trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, khoa học không ngừng có một bộ phận độc lập với triết học. Khoa học tác động đến sự phát triển của triết học và thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng của triết học, là nguồn gốc của sự nảy sinh và phát triển các tư tưởng triết học. Sự phát triển của khoa học định hướng cho tư duy của con người tiến bộ hơn, hiểu biết sự vật rõ ràng hơn, hình thành thế giới quan đúng đắn. Triết học cung cấp cho khoa học sự hướng dẫn về thế giới quan và phương pháp luận, tác động đến sự phát hiện của khoa học, khoa học cần có sự trợ giúp của triết học để có những bước phát triển.

Khoa học và triết học bổ sung cho nhau và thấm nhuần lẫn nhau, nghiên cứu khoa học ngày càng thấm nhuần tinh thần khoa học và triết học. Trong quá trình nghiên cứu khoa học cụ thể cần kết hợp phương pháp khoa học với tư duy triết học để hiểu rõ hơn, nếu không vận dụng tâm linh theo nghĩa triết học thì nghiên cứu khoa học sẽ khó thành công. Có những nguyên tắc triết học rõ ràng trong khoa học, và những kết luận khoa học mạch lạc trong triết học.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích vai trò, đặc điểm và vị trí của ngành giao thông vận tải

Phần kết luận:

Phân biệt: Khoa học cụ thể phát hiện những quy luật, những điều bí ẩn của một lĩnh vực nhất định của tự nhiên, xã hội và tư duy; triết học tóm tắt và làm thăng hoa các quy luật và đặc điểm riêng lẻ, đồng thời trừu tượng hóa từ chúng những bản chất chung nhất và những quy luật phổ biến nhất của toàn thế giới.
Mối quan hệ:

1) Khoa học cụ thể là nền tảng của triết học, sự tiến bộ của khoa học cụ thể thúc đẩy triết học phát triển.
2) Triết học định hướng thế giới quan và phương pháp luận cho các ngành khoa học cụ thể.

5. Phân chuồng Phân biệt đối tượng nghiên cứu của triết học với xã hội học:

Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa triết học và xã hội học. Một số quan điểm cho rằng xã hội học là một bộ phận của triết học. Nhưng quan điểm cho rằng triết học và xã hội học có mối quan hệ biện chứng là đúng đắn nhất bởi hai ngành khoa học này có những điểm khác biệt rõ rệt.

Xã hội học là một ngành học đặc thù mà đối tượng nghiên cứu chính của nó là cấu trúc của xã hội hay cấu trúc của xã hội và các hành động xã hội (còn gọi là hành vi) của con người trong môi trường sống. .

Triết học là một ngành khoa học xã hội có đối tượng nghiên cứu chủ yếu là những vấn đề chung nhất của giới tự nhiên, của xã hội loài người và các mối quan hệ của con người nói chung, của tư duy về thế giới nói riêng. vùng lân cận.

Với tư cách là một hình thái xã hội, triết học có những đặc điểm riêng. Nó là một trong những hình thức lâu đời nhất và quan trọng nhất của ý thức. Ngày nay, vai trò của triết học ngày càng được quan tâm và coi trọng trong quá trình phát triển tri thức của nhân loại. Có thể nói, cùng với khoa học đạo đức, triết học sẽ tồn tại trong xã hội loài người.

Sự khác biệt của triết học với các khoa học khác ở chỗ, triết học xem xét thế giới một cách tổng thể, nhận thức bản chất của thế giới, vạch ra những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội, tư duy. , phương tiện nhận thức về sự biến đổi thế giới.

Xã hội học là một ngành đặc thù chỉ nghiên cứu những khía cạnh riêng lẻ của hiện thực xã hội. Xã hội học thông qua nhiều hình thức như: quan sát, đối thoại,… để rút ra quy luật tồn tại và phát triển của xã hội và đời sống con người.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Phân biệt đối tượng nghiên cứu của triết học với các môn khoa học khác của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận