Nhất tâm đảnh lễ là gì? Ý nghĩa của đảnh lễ trong Phật giáo?

Nhất tâm đảnh lễ là một trong những nghi lễ quan trọng trong Phật giáo. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn: Nhất Tâm Cúi Đầu Là Gì? Nghi Thức Cúi Đầu Trong Đạo Phật? Ý nghĩa của lễ lạy trong Phật giáo là gì? Nhất tâm đảnh lễ Phật cầu an lạc?

Đầu tiên. Nhật Tâm Thờ cúng là gì?

đảnh lễ (tiếng Phạn: śirasā’bhivandate, tiếng Trung: 頂禮) là hình thức cung kính đảnh lễ, lễ lạy trước chư Phật, Bồ tát, nhằm tỏ lòng mộ đạo Niềm tin của chúng sinh với các bậc thánh là một nghi lễ quan trọng trong Phật giáo.

Để tỏ lòng tôn kính, đầu tiên điều Đứng thẳng, hai tay chắp lại, bàn tay phải khép lại như búp sen, không chừa khoảng trống ở giữa, hai bàn chân cách nhau khoảng 2 tấc, đứng hình chữ bát (). Sau khi đứng yên và suy ngẫm, điều từ từ hạ xuống Tôi Quỳ gối, tay phải chạm đất trước, tay trái chắp trước ngực, cúi người, hai đầu gối, khuỷu tay chạm đất, đỉnh đầu cúi xuống, chạm đất, chạm hai bàn chân của đối tượng lễ bái. Nếu đảnh lễ tượng Phật hay tượng bồ tát thì phải giơ hai tay lên trên đầu, để khoảng cách giữa hai bàn tay khoảng 2 inch, như thể đang tiếp xúc với chân Phật.

2. Nghi thức lạy trong Phật giáo:

Ở Ấn Độ, đây là một hình thức tín ngưỡng thể hiện sự tôn kính tối cao, lấy người cao nhất làm đỉnh đầu và tôn người thấp nhất là bàn chân của người khác, đây cũng là một cách thể hiện sự tôn kính và sùng kính. tôn thờ.

Trong Phật Mật Kinh (Taisho Vol 47, số 1978) có ghi: “Phật trước chiếu sáng rực rỡ, Phật sau có hiệu là Quảng Viên Vương, Tam Tự tối tăm mông lung ánh sáng, xưa tiểu thư đảnh lễ Đại Ung Cung.(佛光照耀最第一、故佛號光炎王三塗黑闇蒙光啟、是頂禮大應). Đại nghĩa là “Phật quang minh chiếu trước, Phật hiệu là Quang Viên Vương, Tam đạo tối tăm mong chiếu soi, nên đảnh lễ Đại Ứng Cúng Dường”.

Trong bài thơ Thủ Nhất Du Đông Sơn Từ Tam Thủ Đạm Nhi Pháp Sư (秋日 游東山寺 尋殊 曇二 法師) by Huệ Tuyền (慧宣) đã viết một câu rằng: “Tâm hân hoan, kính lễ, đạo còn giữ mà mắt (心歡卽頂禮、仍目擊). Nghĩa là “Tâm hoan hỷ tức là cung kính, đạo như mắt thấy”.

Bài cúng hay còn được gọi với cái tên khác là Bài cúng gia tiên.頭 頂禮敬tức là đỉnh đầu cúi đầu, lễ mặt đầu Túc (頭面 禮足nghĩa là lạy dưới chân, đầu người làm lễ (頭 面禮, nghĩa là cúi đầu); đồng nghĩa với hình tướng Ngũ Thể Tiên Thổ (五體 投地 tức ngũ mão gieo xuống đất), Lễ tục (接足禮 có nghĩa là lễ lạy bằng chân). Đây là cách thể hiện sự tôn kính tối thượng, đoạn trừ 5 phiền não, thành tựu 5 trí: thân, khẩu, ý, công đức và nghiệp.

Tín đồ cần lưu ý khi lạy phải chúi đầu xuống đất và giữ một lúc. Cúi lạy rồi “tĩnh lặng trong chốc lát” là điều rất cần thiết, vì khi đó chẳng những thân mà cả tâm đều cung kính. Sự im lặng ấy là để chúng ta dồn hết tâm trí kính cẩn đảnh lễ Đức Phật. Khi lạy Phật nên từ tốn, thong thả để thể hiện sự tôn nghiêm, trang nghiêm.

Xem thêm bài viết hay:  Bảo lãnh ngân hàng là gì? Quy định về bảo lãnh ngân hàng?

Theo nghi thức thông thường, khi lạy là lạy 3 lạy, tương ứng với lạy Tam Bảo – tức là Phật, Pháp và Tăng. Tuy nhiên, vì lòng tôn kính Đức Phật, chúng ta có thể lạy bao nhiêu cũng được, vừa cung kính, vừa từ bỏ ngã mạn. Tuy nhiên, đối với những người ốm đau hay bệnh tật, tín đồ không lạy đúng cách cũng không có tội, miễn là lòng họ vẫn một lòng thành kính hướng về Đức Phật.

3. Ý nghĩa lễ lạy trong Phật giáo:

Trong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Khi đảnh lễ Tam bảo, hành giả phải thực hiện ngũ thân sát đất (tức là năm thân sát đất), nhờ tâm cung kính mà tự hạ mình ( loại bỏ sự kiêu ngạo và kiêu ngạo)”. Vì vậy, có 5 ý nghĩa khi lạy:

đầu tiên, Người ta hành lễ khi đầu gối phải chạm đất, nguyện chúng sinh được giác ngộ.

Thứ hai, Mọi người hành lễ khi đầu gối trái chạm đất, nguyện cho chúng sinh ngoài đạo Phật không tà niệm, và mọi người được an trụ trong chánh đạo.

Thứ ba, Mọi người hành lễ khi tay phải chạm đất, nguyện Đức Thế Tôn ngồi tòa Kim cương, đại địa rung chuyển, thị hiện kiết tường, đắc đại giác.

Thứ Tư, người hành lễ khi tay trái chạm đất, nguyện tất cả chúng sinh xa lìa phi đạo, dùng bốn pháp nhiếp phục kẻ chưa hàng phục.

Thứ năm, Người hành lễ khi đỉnh đầu chạm đất, nguyện cho tất cả chúng sinh xa lìa tính tự cao tự đại.

Chúng con tán thán Phật đã sinh lòng từ bi, lạy Phật cho thân tâm an lạc, đưa tâm trở về thực tại an lạc, cảm nhận rõ ràng sự vi diệu bên trong. Người có căn cơ, trí tuệ cao siêu vào Đạo qua cửa Pháp, cửa Tâm, người hạ căn nghe lời Phật dạy hợp với mình, liền chứng ngộ, điều chỉnh tâm cho thanh tịnh. Hạng người thứ ba không nhận ra lời Phật dạy, cần lạy Phật rồi sám hối tiêu trừ ác nghiệp, thấy được chân lý ở đời.

Chúng ta lạy chư Phật, chư Bồ tát, cung kính hướng tâm về các ngài, bày tỏ lòng thiết tha, ngưỡng mộ, cầu phước lành thì tâm cũng tự nhiên thanh tịnh hơn. Một lòng hướng Phật, không màng đến chúng sinh, chỉ chú tâm vào tu tập, theo thời gian, sự nhất tâm tăng trưởng, phiền não không còn, nghiệp chướng tiêu trừ, tâm sinh hỷ xả, hướng thiện, hướng thiện.

Lúc đầu lạy Phật, chúng ta thấy người mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại vì nghiệp lực còn nặng, mặc dù nghiệp chướng đã tiêu từ lâu nhưng chúng ta không còn thấy mệt mỏi nữa, trái lại còn thấy vui tươi. cho thấy ác nghiệp đã giảm bớt, phước lành đã tăng trưởng, càng phải nuôi dưỡng nhiều, không được quên đảnh lễ.

Xem thêm bài viết hay:  Đi Phủ Tây Hồ cầu gì? Lịch mở cửa, đóng cửa Phủ Tây Hồ?

Người đệ tử Phật hàng ngày tinh tấn lễ Phật, tụng kinh, tu tập theo lời Phật dạy. Căn lành sẽ tăng trưởng tương xứng với kết quả tu tập của mình. Vì vậy, lễ lạy là một nghi thức quan trọng trong Phật giáo. Trước Phật, Bồ Tát, lòng cung kính đảnh lễ, đảnh lễ, đảnh lễ, giúp ta nhận rõ nội tâm, khiến tâm trở về nơi an nhiên, thanh tịnh. .

4. Nhất tâm đảnh lễ Phật cầu an lạc:

4.1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:

Thông thường, hầu hết mọi người khi gặp bệnh tật hay tai họa đều hoang mang lo sợ, cầu cho tai nạn qua đi, khi tai nạn qua đi, người ta lập tức quên đi tai ương, bất hạnh mà tiếp tục quay về. tạo nhiều nghiệp bất thiện như..”ngựa quen đường cũ”.

Tìm cầu thoát khổ là chuyện của phàm phu, nhưng cầu thoát vòng sinh tử, để không gặp bất hạnh trở lại, đó là hành động của người trí.

Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa: “Ba cõi bất an, vì như lửa đốt”, thế giới này bật TV lên là tin xấu, Tin xấu chiếm 80%, đó là sự thật khách quan, nên người Mỹ có câu: “Không tin tức là tin tốt” là thế!

Chưa bao giờ có lúc như lúc này, sự bình yên trong tâm hồn con người thật là vô giá. Một triệu phú ở Hàn Quốc, bị nhiễm Virus Covid 19 sắp chết, từ trên lầu tuyệt vọng ném tiền xuống đất, những đồng tiền mà trước đây anh vất vả kiếm được và dành dụm để leo lên đỉnh thành công và danh vọng. trong cuộc sống. Thế mới biết, tiền chỉ mua được bình yên ở mức độ nhỏ, trước cái chết, trước bệnh nan y,…” Nhiều đô la để làm gì? “

Kinh Phật dạy:

ĐỜI CON NGƯỜI LÀ SỐNG CHẾT xoay tròn như hơi thở ra vào, NGAY nhập bao, NGAY ra tử cung, cho đến NGAY LẬP TỨC THÀNH CÔNG.

Sinh ra không biết từ đâu đến, chết không biết về đâu, mơ hồ qua ngàn kiếp vẫn không biết.

“Sớm sanh cõi trời, chốc lát đọa địa ngục; Có lúc làm ngạ quỷ, làm súc sinh, thậm chí làm người, làm trời.” Lên xuống, chìm xuống rồi lại lên, trải qua ngàn kiếp ngàn kiếp con vẫn không biết.

Thuở xưa, khi ông Ac Cô Độc đang nhập thất với Đức Phật, Đức Phật chỉ con kiến ​​đang bò dưới đất và bảo ông:

– Con kiến ​​này từ khi Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ra đời cho đến nay, trải qua bảy đời chư Phật ra đời, nó vẫn đọa làm thân con kiến.

Thông thường, mỗi vị Phật ra đời rất lâu, huống hồ là bảy vị Phật?

Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, phải mất hơn 1.725.000 năm, Bồ tát Di Lặc mới từ cung trời Đâu Suất hạ sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Hợp đồng dân sự là gì? Đặc điểm và hình thức của hợp đồng dân sự?

Không biết lúc đó con kiến ​​kia có thoát khỏi xác kiến ​​hay không?

Chao ôi, đầu thai đáng sợ như vậy, không phải là Killer Virus mới đáng sợ! Loại vi-rút giết người nhiều nhất sẽ giết chết thân xác trong kiếp này, nhưng chỉ cần trong tâm chúng ta còn những GIỐNG DẠY Luân Hồi Tham, Sân, Si, Ái thì chúng ta chỉ có thể.. trốn tránh kiếp này, không thể bảo đảm mãi mãi. không bao giờ gặp lại con vi rút, bệnh tật, tai ương, khổ đau với ngàn vạn kiếp luân hồi trong lục đạo. Chúng tôi xin chia sẻ cái nhìn của mình qua lăng kính thời đại dưới con mắt của một người xuất gia, mong đại chúng hiểu và suy ngẫm nhiều hơn về lời Phật dạy.

“Nguyện chiều nay là điềm báo luân hồi

Một số người thức dậy từ kinh sách cũ…”

Như Nhiên -T Tánh Tuệ

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

4.2. Kinh Vô úy:

Lạy Phật Bảo
Cầu nguyện Pháp Bảo
Cầu nguyện cho sự trang nghiêm của Tăng đoàn
Xin gia trì Tam Bảo
Ngăn chặn mọi tai họa
hiện tượng bất thường
Ác mộng
Nghịch cảnh và trở ngại
Tất cả đều biến mất

Nguyện cho tất cả chúng sinh
Những người đau khổ yêu cầu sự đau khổ của họ
Những người sợ hãi sợ hãi
Những người buồn và buồn
Biết với niềm tin
Biết giữ giới
Biết an trú trong thiền định

Các vị thần đã luyện tập
xin chúc phúc
Hãy tốt lành như bạn muốn
Rồi đáp lại trời

Sức mạnh vĩ đại của toàn thể
Núm vú giả vĩ đại
Thịnh Vạn Giác vĩ đại
Nguyện chư tướng hộ trì công đức
Phước lành phát sinh.

4.3. Từ lời cầu nguyện từ bi:

Cầu tám phương mười phương
Chúng sinh muôn loài, luôn được hạnh phúc
Thoát khỏi oan trái nhiều kiếp
Bao nhiêu đau khổ cho đến tận cùng của số phận
Hại nhau chỉ có lỗi
Điên điên đảo nước mắt không đếm xuể
Chúng sinh không bệnh sống lâu
Nguyện thành tựu công đức sâu dày
Cầu nguyện cho hòa bình từ bây giờ
Thoát khỏi đau đớn, cay đắng và oán giận
Thoát khỏi nỗi sợ tai họa
Bao nhiêu phiền não chia ly muôn đời
Cầu nguyện Tam Bảo
Hãy sống một cuộc đời từ bi thanh tịnh.

Cầu nguyện cho tâm hồn thanh thản
Pháp giới của chúng sinh
Thoát khỏi luân hồi
Phật giáo chong’ viên.

– Kinh’ chia sẻ đến chư Tôn đức, quý đạo hữu và quý Phật tử hình ảnh chư Tăng Ni quy tụ nơi đất Phật, phát nguyện đảnh lễ Linh Thứu Sơn với tâm nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, sớm thoát khỏi vòng trầm luân. đại dịch dịch hạch, tai sẽ nhanh chóng biến mất… Nam Mô Linh Sơn Hội Phật Bồ Tát. Mahatat.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Nhất tâm đảnh lễ là gì? Ý nghĩa của đảnh lễ trong Phật giáo? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận