Nhân thân tốt là gì? Quy định về nhân thân người phạm tội?

cá tính là gì? Danh tính của kẻ phạm tội là gì? Thế nào được coi là một người có nhân cách tốt? Đặc điểm nhận dạng của tội phạm là gì?

Trong quá trình làm việc trong tố tụng hình sự, nhận dạng là một bước rất quan trọng. Khi nói đến bản sắc, chủ yếu là nói đến con người với tư cách là một thành viên của xã hội, một chủ thể tham gia các quan hệ xã hội, một thực thể xã hội. Khái niệm này chỉ bao gồm các đặc điểm tâm lý xã hội và có thể bao gồm một số đặc điểm sinh học có ý nghĩa xã hội như giới tính và tuổi tác. Vậy danh tính của người phạm tội trong BLHS là gì? Và nó được hiểu như thế nào?

1. Bản sắc là gì?

Bản sắc được hiểu chủ yếu là những yếu tố quy chiếu con người với tư cách là thành viên của xã hội, với tư cách là chủ thể tham gia các quan hệ xã hội, với tư cách là thực thể xã hội. Khái niệm này chỉ bao gồm các đặc điểm tâm lý xã hội và có thể bao gồm một số đặc điểm xã hội có ý nghĩa sinh học như giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, nền tảng văn hóa, trình độ học vấn, giáo dục, hệ thống giá trị, thái độ, cách cư xử, v.v.

Như vậy, có thể thấy việc xác định các yếu tố liên quan đến danh tính là những yếu tố hết sức quan trọng. Có thể nói, yếu tố cá nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của con người, ảnh hưởng đến nhận thức của chủ thể. Các yếu tố đánh giá tính cách trên như Giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, trình độ học vấn, hệ giá trị, thái độ, cách cư xử, v.v… đều có ảnh hưởng đến hành vi. Vì vậy, ngược lại, khi đánh giá hành vi của một chủ thể, chúng ta cũng cần xem xét các yếu tố cá nhân gây ra ảnh hưởng.

2. Danh tính của kẻ phạm tội là gì?

Nhân thân người phạm tội trong luật hình sự được hiểu là tổng hợp những đặc điểm riêng của người phạm tội có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết đúng đắn trách nhiệm hình sự của họ. Các đặc điểm riêng của người phạm tội ở đây bao gồm các đặc điểm mang tính đặc thù xã hội hoặc có ý nghĩa xã hội của người phạm tội.

Nhân thân người phạm tội là những vấn đề xung quanh như đã nói ở trên đối với người phạm tội. Như chúng ta đã biết yếu tố liên quan đến sắc là yếu tố rất quan trọng. Có thể nói, yếu tố cá nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi của con người, ảnh hưởng đến nhận thức của chủ thể. Các yếu tố đánh giá tính cách trên như Giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, trình độ học vấn, hệ giá trị, thái độ, cách cư xử, v.v… đều có ảnh hưởng đến hành vi. Chính vì lẽ đó mà khi xem xét mức độ tội phạm, mức độ vi phạm hay thậm chí là tính chất nghiêm trọng của tội phạm. Chúng ta cần xem xét một cách thận trọng, chi tiết các tình tiết liên quan đến nhân thân để đánh giá một cách khách quan nhất hành vi phạm tội của tội phạm.

Xem thêm bài viết hay:  Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

3. Thế nào được coi là một người có nhân cách tốt?

Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định về tính chất có căn cứ như sau: Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài tội danh này, người phạm tội luôn chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, nơi làm việc.

4. Đặc điểm nhân thân của tội phạm:

Các đặc điểm nhân thân của tội phạm có thể là tuổi tác, nghề nghiệp, thái độ làm việc, thái độ trong quan hệ với người khác, trình độ văn hóa, lối sống, hoàn cảnh gia đình và đời sống kinh tế, thái độ chính trị, ý thức pháp luật, tôn giáo, tiền án, tiền sự…

Không phải ngẫu nhiên mà các yếu tố nhận dạng tội phạm được liệt kê bao gồm tuổi tác, nghề nghiệp, thái độ làm việc, quan hệ với người khác, trình độ học vấn, lối sống, hoàn cảnh gia đình. và đời sống kinh tế, thái độ chính trị, ý thức pháp luật, tôn giáo hay tiền án tiền sự là những đặc điểm nhận dạng tội phạm. Bởi vì, đây đều là những yếu tố tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của người phạm tội.

Thứ nhất, yếu tố tuổi tác ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và hành vi của người phạm tội.

Không phải tự nhiên mà pháp luật nước ta lại chia độ tuổi của con người thành các giai đoạn trẻ em, thiếu niên và người có năng lực hành vi dân sự, năng lực nhận thức đầy đủ. Vì ở mỗi độ tuổi, khả năng nhận thức và hiểu biết là hoàn toàn khác nhau. Kiến thức được học và tiếp cận cũng sẽ bị giới hạn bởi lứa tuổi. Vì vậy, việc so sánh giữa chủ thể phạm tội là người không đủ năng lực nhận thức, năng lực hành vi sẽ được đánh giá dưới góc độ pháp lý khác so với chủ thể là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực nhận thức.

Xem thêm bài viết hay:  Hàm số chẵn là gì? Hàm số lẻ là gì? Cách xác định tính chẵn lẻ?

Thứ hai, yếu tố môi trường học tập, làm việc của phạm nhân

Đối với tội phạm dưới 18 tuổi, phần lớn môi trường sống của các em là trong môi trường học đường, mối quan hệ chỉ dừng lại là người nhà và bạn bè thầy cô, khi các em đã bước qua tuổi thành niên. đang học tại trường, đối tượng từ 18 tuổi trở lên, các mối quan hệ bắt đầu mở rộng. Môi trường sống lúc này cũng sẽ trở nên đa dạng hơn. Môi trường tốt hay xấu đều tác động đến hành vi, nhận thức của chủ thể thì cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng gây nên tác động đối với người phạm tội. Vì vậy, nếu xét về mức độ tội phạm, trong trường hợp người phạm tội sinh ra và lớn lên trong môi trường có nhiều tệ nạn, không được giáo dục đến nơi đến chốn thì sẽ được xem xét dưới góc độ pháp lý khác với chủ thể của pháp luật. Người phạm tội được sinh ra trong môi trường giáo dục tốt nhưng vẫn phạm tội, biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật mà vẫn thực hiện.

Thứ ba, sự yếu kém về trình độ văn hóa, lối sống của người phạm tội

Trình độ văn hóa hay còn gọi là trình độ văn hóa của người phạm tội. Đây là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên khi xem xét hành vi phạm tội đối với người phạm tội. Bởi lẽ, đối với những trường hợp có trình độ học vấn thấp thì việc hiểu và chấp hành pháp luật thường sẽ bị hạn chế, dẫn đến người phạm tội dễ dàng thực hiện hành vi vi phạm mà không lường trước được hậu quả. nghiêm trọng.

Lối sống của phạm nhân cũng là một trong những yếu tố quan trọng của nhân cách phạm nhân. Việc người phạm tội chịu ảnh hưởng của môi trường xấu dẫn đến lối sống không chuẩn mực, vô tư lự cũng làm cho hành vi của người phạm tội bị ảnh hưởng theo lối sống, hành vi đó. Ngày nay, như chúng ta đã biết, giới trẻ có lối sống buông thả, thiếu sự quan tâm giám sát của cha mẹ, thầy cô. Chính vì vậy, một bộ phận thanh thiếu niên do chưa được giáo dục tận tình, chưa được sự quan tâm sâu sát của thầy cô, nhà trường dẫn đến phạm tội mới ở lứa tuổi học sinh, vi phạm pháp luật. những hậu quả pháp lý nghiêm trọng dẫn đến những hậu quả khôn lường và những kết cục đau lòng. Chính vì lẽ đó, sự quan tâm, giáo dục của nhà trường luôn là yếu tố quan trọng và cần thiết để giáo dục thanh niên lối sống tích cực, lành mạnh.

Xem thêm bài viết hay:  Cầm giữ tài sản là gì? Phân biệt cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản?

Trong luật hình sự, có những đặc điểm nhân thân có thể được quy định là dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung hình phạt hoặc là tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.

Tuy nhân thân người phạm tội không phải là yếu tố cấu thành tội phạm nhưng những đặc điểm nhân thân của người phạm tội có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Cơ quan điều tra, truy tố, xét xử để giải quyết đúng đắn bất kỳ vụ án hình sự nào cũng cần phải nghiên cứu đầy đủ về nhân thân của người phạm tội. Nghiên cứu này có ý nghĩa rất lớn. Đặc biệt:

– Trong một số tội phạm, việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội có ý nghĩa quan trọng đối với việc định tội danh cũng như việc định khung hình phạt. Đó là những tội có cấu thành tội phạm cơ bản hoặc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các tội này có dấu hiệu phản ánh những đặc điểm nhất định về nhân cách của người phạm tội.

Ví dụ: Cấu thành tăng nặng tội công nhiên chiếm đoạt tài sản theo điểm c khoản 2 Điều 135 BLHS yêu cầu chủ thể phải có đặc điểm tái phạm nguy hiểm.

– Việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội cũng có vai trò quan trọng trong việc quyết định hình phạt. Thông qua việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội không những đánh giá được khả năng cải tạo, giáo dục của người phạm tội mà còn giúp đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội để có hình phạt thích đáng. Hành vi và con người luôn có mối quan hệ với nhau nên tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm cũng phụ thuộc một phần vào bản chất của con người.

Chính mối quan hệ giữa nhân thân người phạm tội với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi của người phạm tội nên Điều 45 BLHS 2015 coi nhân thân người phạm tội là một trong những căn cứ để quyết định hình phạt. . Ngoài ra, Điều 46 và Điều 48 Bộ Luật Hình Sự 2015 còn coi những tình tiết liên quan đến nhân thân của người phạm tội là tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, thông qua việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội, cơ quan điều tra, truy tố, xét xử có thể làm rõ một số tình tiết, yếu tố cấu thành tội phạm như lỗi, mục đích, động cơ. của người phạm tội.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Nhân thân tốt là gì? Quy định về nhân thân người phạm tội? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận