Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng (Mẫu 4-KNĐ)

Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng? Hướng dẫn lập nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng? Quy trình, thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng?

Hiện nay có rất nhiều thắc mắc xung quanh việc đề nghị giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng (Mẫu 4-KĐ). Vậy làm thế nào để giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho Đảng? Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng (Mẫu 4-KND) hiện nay được quy định như thế nào?

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng là gì?

Chắc hẳn chúng ta cũng biết đoàn viên ưu tú là gì, vậy ý ​​nghĩa của nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, cụ thể là văn bản giới thiệu đoàn viên ưu tú nhập ngũ như thế nào? Đảng bộ do đoàn thanh niên lãnh đạo hoặc chỉ huy nhà trường hoặc tổ chức công đoàn lãnh đạo.

Căn cứ vào quy định của điều lệ Đảng chúng ta hiểu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là mẫu văn bản giới thiệu đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng do đoàn thanh niên lãnh đạo. hoặc bạn lãnh đạo trường học hoặc thành lập ban chỉ huy công đoàn. Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng – Mẫu 4-KND mới nhất hiện nay được ban hành theo hướng dẫn 12-HD / BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Thực tế cho thấy, đã được gọi bằng cái tên là đoàn viên ưu tú, để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đoàn viên ưu tú đòi hỏi phải có một quá trình học tập, phấn đấu và cống hiến, đạt được nhiều thành tích trong công tác dân vận. công việc đào tạo. Công đoàn viên ưu tú cần tham gia mọi hoạt động của công đoàn cơ sở, không ngại khó khăn, gian khổ để góp phần xây dựng đất nước và phát triển phong trào công đoàn.

2. Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng:

Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ…. Không… – NQ /

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh……

…, ngày…. tháng…. năm…..

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng cộng sản Việt Nam

Kính gửi: Tiểu ban: ……

Đảng bộ: ……

– Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của cấp ủy cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

– Xét nghị quyết của chi bộ …

– Ban …… Đoàn TNCS Hồ Chí Minh….

Xem thêm bài viết hay:  Phong cách thiết kế Nhật Bản là gì? Nguồn gốc và nét đặc trưng?

Ngày gặp mặt…. tháng… năm… nhận thấy:

Đoàn viên …… có:

Ưu điểm chính:

– Về phẩm chất chính trị: nêu những ưu điểm của đoàn viên trong hoạt động chính trị; những tiến bộ về nhận thức chính trị, tư tưởng.

– Về đạo đức, lối sống: những điểm tốt của đoàn viên về đạo đức xã hội và lối sống, tác phong học tập, công tác tại chi đoàn.

– Về năng lực công tác: Ghi rõ những ưu điểm của đồng chí về khả năng học tập và công tác. Thông thường, những đoàn viên ưu tú trong trường là những sinh viên có kết quả học tập tốt hoặc là những cán bộ đoàn có công tác chuyên môn xuất sắc.

– Về quan hệ đoàn thể: Đề cập đến vấn đề xây dựng và phát triển các mối quan hệ tại chi bộ, các mối quan hệ với đoàn viên, cán bộ, ban chấp hành chi đoàn, các mối quan hệ ở cơ sở. cư dân.

Nhược điểm chính:

Nêu những hạn chế cần khắc phục để nâng cao hơn nữa năng lực lý luận chính trị.

– Những điểm chưa tốt của đoàn viên về đạo đức xã hội và lối sống, tác phong học tập, công tác tại chi đoàn.

– Chỉ rõ những khuyết điểm chưa làm được về năng lực học tập và công tác.

Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, cấp ủy xem xét, kết nạp đoàn viên …………………… .. vào Đảng, được sự đồng ý của ……… … ..Đ / c (đạt ………… ..%) tổng số ủy viên Ban Chấp hành; số không đồng ý ………… ..đ / c, có lý do ………………………………………………………

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và sẽ tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ……………………. trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T / M………….(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn xây dựng Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng:

– Kính gửi Chi bộ: Nơi nào chưa có chi ủy thì gửi về chi bộ.

– Nêu những ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cùng với phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và mối quan hệ với quần chúng. họ:

+ Ưu điểm của thành viên: Có thể khai báo như sau:

xem thêm: Trình tự, thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên khi bị mất, thất lạc, hư hỏng

Về phẩm chất chính trị: Luôn trung thành với Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như của Đảng …

Xem thêm bài viết hay:  Miễn nhiệm là gì? Quy định thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm của cán bộ?

Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Luôn là người có tinh thần cầu thị, sống lành mạnh, trong sạch, luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực …

Về quan hệ công chúng: Luôn sống chan hòa với mọi người, hay giúp đỡ người già, người neo đơn, trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương trong cuộc sống …

+ Mặt yếu của Đoàn viên: Chỉ rõ những mặt yếu kém, khuyết điểm của Đoàn viên về năng lực công tác, học tập trong quá trình công tác, làm việc …

4. Quy trình, thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng:

Bước 1: Bình chọn thành viên xuất sắc từ các thành viên xuất sắc

Trên cơ sở kết quả tham gia các phong trào, hoạt động của công đoàn, kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên hàng năm, qua thực tế nỗ lực phấn đấu của đoàn viên (có thể căn cứ vào kết quả thi đua, kiểm tra đánh giá). cán bộ, công chức hàng năm, thông qua các hoạt động thực tiễn …)

Ghi chú

Đoàn viên ưu tú là người được lựa chọn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, chi bộ, theo đó người giới thiệu phải nắm chắc lý lịch đoàn viên; lựa chọn những thành viên có lý lịch rõ ràng, không vi phạm tiêu chuẩn theo quy định.

xem thêm: Đoàn viên là gì? Vai trò, chức trách và nhiệm vụ của đoàn viên?

– Trường hợp công đoàn viên ưu tú được bình chọn từ 02 năm trở lên, tổ chức cơ sở đoàn cần lưu ý:

Việc đầu tiên cần làm là trao đổi với cấp ủy nắm rõ nguyên nhân đoàn viên ưu tú chưa được kết nạp Đảng, công nhận đối tượng Đảng để có hướng tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy định. thực hiện các biện pháp đào tạo và hỗ trợ thích hợp.

+ Tiếp theo đi kèm đó là những nhược điểm, cần hướng dẫn các thành viên cách khắc phục lỗi đó một cách tốt nhất.

Bước 2: Bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện.

Bước thứ hai này, các chi bộ đã công nhận đoàn viên ưu tú là đối tượng của Đảng, các CĐCS cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể, tăng cường phối hợp với cấp ủy trong việc phân công, giao nhiệm vụ. phục vụ để đoàn viên ưu tú tự đưa mình vào khuôn khổ rèn luyện, thử thách về mọi mặt, nhất là phối hợp với đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng, hỗ trợ đoàn viên ưu tú. giúp đỡ đoàn viên ưu tú hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở thành Đảng viên chính thức.

Xem thêm bài viết hay:  Thuế là gì? Đặc điểm của thuế và phân loại các loại thuế?

Theo thời gian giám sát hàng quý, ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở căn cứ vào nội dung hoạt động đã tiến hành để bình xét những đoàn viên ưu tú được công nhận là đối tượng Đảng, từ đó chỉ rõ những yếu kém, tồn tại để đoàn viên tiếp tục thực hiện. phấn đấu. Ngoài ra, còn để đoàn viên đó phát huy vai trò của những đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt tại chi đoàn trong việc giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện.

Bước 3: Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng

Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là khâu vô cùng quan trọng sau khi đoàn viên ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp ủy công nhận là đối tượng của Đảng và phân công công tác. Đảng viên theo dõi, giúp đỡ, đủ điều kiện làm thủ tục kết nạp Đảng và từ đó làm cơ sở để giới thiệu trong công tác phát triển đảng viên mới. và làm thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

xem thêm: Trao đổi về công tác chăm lo đời sống công đoàn viên.

Từ cơ sở này, Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành họp, góp ý những đoàn viên ưu tú, giới thiệu kết nạp Đảng đối với những cá nhân có thành tích và điều kiện như vậy. bình luận và bình chọn từng người một. Việc tiến hành cuộc họp này cần mời đại diện cấp ủy tham dự và cho ý kiến ​​về sự tiến bộ của các đoàn viên ưu tú. Từ đó, tiến tới hoàn thiện hồ sơ đoàn viên ưu tú.

Bước 4: Tiếp tục theo dõi quá trình học tập của đảng viên dự bị.

Ở bước cuối cùng này, với những đảng viên dự bị của Đảng sau khi được kết nạp vẫn được tiếp tục sinh hoạt chi đoàn theo quy định trong trường hợp chưa đến tuổi trưởng thành. Khi hết thời gian dự bị, chi đoàn tổ chức họp nhận xét đề nghị đảng viên dự bị chuyển đảng chính thức và gửi biên bản họp kèm theo bản đề nghị và bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị cho chi bộ. và công đoàn. cấp trên trực tiếp cụ thể như đối với chi đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở làm thủ tục chuyển đảng chính thức.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng (Mẫu 4-KNĐ) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận