Ngày Thập Trai là ngày nào? 10 ngày ăn chay là ngày nào?

Theo quan niệm của nhà Phật, trong một tháng sẽ có lịch ăn chay 10 ngày, đây là nghi thức được nhiều Phật tử áp dụng. Vào những ngày này, họ sẽ ăn chay, kiêng các thức ăn có nguồn gốc từ động vật và nghiêm cấm sát sinh. Vậy ngày Thất tịch là gì? 10 ngày ăn chay là gì?

1. Ngày thập niên là gì?

Chữ “Thập” có nghĩa là mười, chữ “Trai” dịch âm từ chữ Phạm có nghĩa là “Thanh tịnh”. Theo quan niệm của Phật giáo, ngày mồng mười trong tháng là mười ngày mà mọi người nên giữ thân tâm thanh tịnh trong tháng. Ngoài ra, chữ Trai còn có nghĩa là Trung gian hay Tiết thực, được hiểu là dùng bữa giữa trưa vào giờ Ngọ, nên người trì Trai 10 ngày, ngoài việc làm việc thiện, còn giữ giới luật, và ăn chay, là Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, chậm nhất là giờ Ngọ, theo ý Phật.

Ngày quan hệ tình dục được tính theo âm lịch, 10 ngày trong tháng âm lịch được nhắc đến là các ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Nếu trong tháng đó có quan hệ tình dục thì là Nếu tháng thiếu không có ngày 30 thì ngày Chạp Trai sẽ được thay bằng ngày 27 âm lịch của tháng đó.

Trong những ngày này, để có thể giữ tâm thanh tịnh, chỉ nên ăn những thứ tinh khiết, sạch có nguồn gốc thực vật, tuyệt đối không ăn những thức ăn, gia vị có mùi tanh (thịt). , cá…) có nguồn gốc từ động vật và kiêng Ngũ Tân. Trong mười ngày mười năm, theo sự vận hành của tự nhiên, Tứ Thiên Vương sẽ xem xét thiện ác thế gian, yêu ma cũng chực chờ con người làm điều ác để hãm hại, sai khiến. Cho nên trong những ngày này, mọi người nên giữ ba nghiệp không làm điều ác. Vả lại, nếu người nào từ nhỏ biết kiên trì giữ giới, tụng kinh, trì giới, tu phước thì sẽ tránh được điều xấu, tai họa và tăng thêm phần phước.

Người Phật tử chọn 10 ngày trong tháng để ăn chay nhằm tưởng niệm. Không được giết hại loài vật để ăn, hoặc giết hại đồng loại, điều này là trái với lời Phật dạy. Ngoài ra, trong 10 ngày ăn chay, ngày cuối tháng là ngày 30 nhằm nhắc nhở Phật tử nhìn lại mình trong một tháng qua, để sống có ý nghĩa và tinh tấn hơn. bước sang tháng mới.

Tuy nhiên, trên thực tế, tùy theo điều kiện và niềm tin của mỗi người mà số ngày ăn chay của người Phật tử cũng sẽ khác nhau. Ngoài thập thọ, người ăn chay vẫn ăn chay và thực hành Pháp.

2. Tại sao phải ăn chay ngày giới luật:

Đối với những người không thích ứng được hoặc không có điều kiện ăn chay thì việc ăn chay trong thời gian thọ giới là rất cần thiết để tích phước.

Xem thêm bài viết hay:  Metaverse là gì? Tìm hiểu về siêu vũ trụ ảo Metaverse?

Theo các kinh trong Trường A Hàm và Luật Đại Trí Độ có nói rằng ngày thọ giới là ngày làm tuần của các sứ giả cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Ma He Thủ La. .Những người này được giao sứ mệnh quan sát thiên hạ như thế nào rồi quay về báo cáo với Thiên Vương. Nếu ai cũng biết làm việc thiện như bố thí, hiếu thảo với ông bà thì số trẻ tự nhiên sẽ tăng lên từng ngày. Và ngược lại, tự nhiên sinh sẽ ngày càng giảm đi theo luật nhân quả.

Vì vậy, ở nhân gian, con người cố gắng tu phước, trì giới, ăn chay trong những ngày trì giới để được tái sinh về cõi trời. Bên cạnh đó, trong những ngày trì giới, ma quỷ thường xuất hiện ở nhân gian và trừng phạt, gây tai họa cho những người không tu tập và có những tính xấu. Vì vậy, Đức Phật dạy hàng Phật tử tại gia phải nỗ lực tu tạo phước đức trong những ngày ăn chay để vượt qua mọi tai ương.

Theo nguyện vọng của Phật tử, ngày giới đàn sẽ có nhiều ngày khác nhau. Tuy nhiên, đặc biệt là vào ngày 8, 14, 15 và 30 rằm.

3. Ý nghĩa của mười ngày trong tháng:

ngày 1: Đây là ngày các vị Thiên Vương Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Già Thiên Vương, Quang Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương ở cung trời Tứ Thiên Vương sẽ xuống hạ giới quan sát khắp cõi người để điều tra thiện ác. . của chúng sinh. Nếu nhất tâm niệm danh hiệu Phật Định Quang sẽ tiêu trừ mọi nghiệp tội.

ngày thứ 8: Vào ngày này, Thiên Vương Đại Tự Do xuống trần gian để xem xét thiện ác. Nếu nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lulu Ly Quang Vương thì tiêu nghiệp tăng trưởng công đức.

Ngày 14: Hôm nay Thiên Vương Đại Tự Do xuống trần gian xem xét thiện ác khắp nhân gian. Nếu nhất tâm niệm danh hiệu 1000 vị Phật thì sẽ trừ được điều ác, sinh được điều lành.

ngày 15: Đây là ngày các vị Thiên Vương Trị Quốc, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quang Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương trong cung trời Tứ Thiên Vương xuống hạ giới quan sát nhân gian, xem xét thiện ác của chúng sinh. Nếu nhất tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ tiêu trừ mọi tai ương, tăng trưởng trí tuệ, ra đi an lạc.

ngày 18: Ngày Trí Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương xuống trần gian quan sát khắp cõi người, xem xét thiện ác của chúng sinh. Nếu nhất tâm niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ-tát, thì dễ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng thọ.

Ngày 23: Ngày các vị Trí Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quang Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương xuống hạ giới để quan sát, xem xét thiện ác của chúng sinh. Nếu nhất tâm niệm danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát thì tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thọ mạng.

Xem thêm bài viết hay:  Thiết kế phong cách Wabi Sabi là gì? Nguồn gốc, nét đặc trưng?

ngày 24: Vào ngày này, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quang Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương xuống hạ giới quan sát khắp nhân gian, xem xét thiện ác của chúng sinh. Nếu trong ngày này niệm hồng danh Phật Tỳ Lô Giá Na thì dễ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng trí tuệ, tiêu trừ phiền não.

ngày 28: Vào ngày này, tất cả Tứ Thiên Vương sẽ đi tuần tra. Nếu nhất tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì nghiệp chướng tiêu trừ. Trong ngày này, nếu bạn làm việc thiện và việc ác, bạn sẽ được chứng giám và nhân lên gấp ngàn lần. Do đó, người ăn chay nên làm việc thiện và không làm việc ác.

ngày 29: Đây là ngày Thiên Vương Đại Từ Tử sẽ xuống hạ giới để quan sát việc thiện và việc ác. Nếu nhất tâm niệm danh hiệu Dược Vương Bồ tát, thì có thể tiêu trừ bệnh tật, tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp.

ngày 30: Vào ngày Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quang Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương sẽ phái sứ giả trên cung trời của Tứ Thiên Vương xuống nhân gian để quan sát và báo cáo việc tốt xấu. việc làm của chúng sinh. Trong ngày này, nếu bạn niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn sẽ tăng phước lành và đạt được Bồ-đề.

4. Sai lầm về ngày ăn chay:

Nếu chỉ biết ăn chay mà không tu tập, không quan tâm đến việc tu tâm tính hay phương pháp nào khác, thì việc ăn chay sẽ không mang lại lợi ích thực sự nào.

Thực ra, bản thân mình ăn chay sẽ không tạo được công đức gì cả. Nếu bạn từ bỏ việc ăn thức ăn có nguồn gốc động vật, bạn sẽ bắt đầu chấm dứt nghiệp xấu, nhưng cũng là nghiệp xấu. Vì vậy, không nên xem việc ăn chay như một phương tiện để tạo phước. Để chuyển hóa tâm thức trên con đường tu tập, hành giả phải nỗ lực tu tập, hoàn thiện bản thân, sửa đổi lỗi lầm.

Có nhiều người cho rằng ăn chay là một điều tốt, là một sự ép buộc, phải kìm chế bản thân ngay cả khi họ chưa sẵn sàng cho việc ăn chay. Họ cố ép mình ăn chay nhưng lại rất muốn ăn những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt, cá… Hiện nay, thực tế đã có những dòng thực phẩm chay có mùi vị, mẫu mã, kết cấu. Tương tự như thức ăn có nguồn gốc động vật, mục đích là để tăng khẩu vị và nhu cầu của bản thân.

Có những người ăn chay không hiểu ý nghĩa việc mình đang làm. Một số người coi việc ăn chay của họ là một thành tựu to lớn và họ coi thường và miệt thị những người không ăn chay. Hãy luôn nhớ rằng chỉ vì mọi người không ăn chay hoặc không ăn chay không có nghĩa là họ không thực hành Phật giáo.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn tả cây bút chì (Mẫu văn tả cây bút chì hay kèm dàn ý)

Bản chất của việc ăn chay là một điều rất tự nhiên của cơ thể con người. Con người có thói quen ăn thịt động vật do con người tạo ra và nó đã trở thành một điều tất yếu để con người tồn tại qua nhiều thế hệ khác nhau.

5. Lợi ích của việc ăn chay:

Nếu ăn chay đúng phương pháp, bạn sẽ có những lợi ích sức khỏe sau:

– Khi đã áp dụng chế độ ăn chay, bạn đã loại bỏ thịt nên cơ thể sẽ giảm hấp thu chất béo bão hòa – đây là loại chất béo thường có trong phần mỡ của động vật, hoặc một số loại sữa, pho mát và các loại thực phẩm khác. bơ. Khi cơ thể con người nạp quá nhiều chất béo bão hòa sẽ làm tăng cholesterol và tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Điều này có nghĩa là những người ăn chay giảm nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao hoặc đột quỵ.

Người ăn chay sẽ ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau và trái cây. Những thực phẩm này chứa nhiều chất xơ nên ăn chay sẽ cung cấp cho cơ thể lượng chất xơ dồi dào tránh táo bón, thừa cân dẫn đến béo phì. Ngoài ra, giúp cơ thể giảm lượng cholesterol xấu, lượng đường trong máu được kiểm soát tốt nên rất phù hợp với những người đang mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, ăn chay khoa học và đúng cách còn giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bệnh mãn tính và một số bệnh khác liên quan đến đường tiêu hóa, viêm túi mật. , sỏi thận…

– Đối với phụ nữ, khi theo chế độ ăn chay cũng sẽ giúp cơ thể có một vóc dáng cân đối, làn da trở nên khỏe mạnh, mịn màng do nạp vào cơ thể rất nhiều trái cây và rau xanh. trong chế độ ăn uống hàng ngày.

– Ngược lại, nếu bạn nhịn ăn sai cách, không khoa học sẽ khiến sức khỏe bị giảm sút, cơ thể thiếu máu, mệt mỏi, da dẻ xanh xao,… Đối với phụ nữ mang thai hoặc trẻ em đang trong độ tuổi dậy thì hoặc bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. … Nếu chế độ ăn uống không đúng cách có thể khiến cơ thể bị thiếu chất, sức khỏe và sự phát triển của cơ thể bị ảnh hưởng rất nhiều.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Ngày Thập Trai là ngày nào? 10 ngày ăn chay là ngày nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận