Ngày 09/11 là ngày gì? Vì sao chọn là ngày Pháp luật Việt Nam?

9/11 là ngày gì? Sự hình thành ngày pháp luật Việt Nam? Vì sao chọn ngày 09 tháng 11 là ngày pháp luật Việt Nam? Ý nghĩa ngày pháp luật Việt Nam? Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Từ năm 2013, ngày 11/9 được lấy là Ngày Pháp luật Việt Nam. Đây cũng là ngày diễn ra nhiều hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành, chấp hành pháp luật của người dân.

1. 9/11 là ngày gì?

Từ thời phong kiến ​​đến nay, các quy phạm pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong xã hội phức tạp và phát triển nhanh chóng hiện nay, khi pháp luật vừa là công cụ quản lý nhà nước, vừa là công cụ để quản lý nhà nước. là hành lang pháp lý an toàn, thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh việc tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng rất quan trọng, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức, nội dung đa dạng. Nội dung và hình thức, đặc biệt phù hợp với từng nhóm đối tượng. Vì vậy, ngày 09/11 hàng năm được chọn là Ngày Pháp luật Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp và Pháp luật, qua đó giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật và nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong mọi hoạt động của nhà nước Việt Nam. đời sống.

Hôm nay, ngày 9/11 – ngày Pháp luật Việt Nam được giữ vững và ngày càng được tổ chức hoành tráng hơn để tri ân những người làm ngành đặc biệt là thượng tôn công lý, hiến pháp và pháp luật.

2. Sự hình thành ngày pháp luật Việt Nam:

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay còn gọi tắt là Ngày Pháp luật. Ngày luật được nước ta ban hành là ngày 09 tháng 11 và có hiệu lực từ năm 2013; Sở dĩ ngày này được lấy làm ngày pháp luật của Việt Nam vì đây cũng là ngày ra đời bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam. Nhà nước CHXHCN Việt Nam đỗ (09-11-1946). Việt Nam tuy đã trải qua 5 bản hiến pháp nhưng bản hiến pháp đầu tiên vẫn là bản hiến pháp quan trọng nhất vì nó đặt nền móng cho sự phát triển của pháp luật hiện đại và là tiền đề cho các văn bản hiến pháp sau.

Ngày Pháp luật được cụ thể hóa trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật của Việt Nam. Đây là ngày hàng năm nhằm khẳng định tính thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật ở Việt Nam, thúc đẩy quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Hình lập phương là gì? Tính chất và các dấu hiệu nhận biết?

3. Vì sao chọn ngày 09 tháng 11 là ngày pháp luật Việt Nam?

Ngày 9 tháng 11 là ngày ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên, là nguồn cơ bản của mọi bộ luật Việt Nam. Vì vậy, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 8 của Luật này cũng quy định, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của mọi người trong xã hội. góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tạo thói quen tự giác thực hiện và ứng xử theo pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi người, qua đó, xây dựng văn hóa pháp lý. trong toàn xã hội.

Việc thông qua Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp để đánh giá lại những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng thực hiện trong thời gian tới; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

4. Ý nghĩa ngày pháp luật Việt Nam:

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. . Cùng với việc không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả. với nhiều hình thức, biện pháp khác nhau.

Việc ấn định ngày luật của Việt Nam sẽ là cơ sở góp phần tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của nhân dân về vai trò của pháp luật trong đời sống, nâng cao hiểu biết pháp luật và khả năng thi hành pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, kinh tế – xã hội và các hoạt động của nhân dân. cuộc sống hàng ngày của người dân.

Xem thêm bài viết hay:  Vi phạm an toàn giao thông là gì? Các hành vi vi phạm ATGT?

Thông qua Ngày Pháp luật giúp các tổ chức, cá nhân và người dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, tổ chức thực hiện. pháp luật. Qua đó, những người thực thi pháp luật cũng sẽ nhận được những phản hồi, ý kiến ​​về mọi quy định của pháp luật cũng như việc thực hiện và hiệu lực của hệ thống pháp luật đối với đời sống của người dân. xã hội. Qua đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như hoàn thiện và nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Ở nước ta, ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật với mốc son là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Hiến pháp năm 1946 thấm nhuần và thể hiện tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia có hành vi và thái độ xử lý đúng pháp luật. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong việc học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác tuân theo pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp luật trong đời sống xã hội. Đồng thời, đây cũng là mô hình động viên, cổ vũ, kêu gọi toàn dân chung tay, đoàn kết vì sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước, phát huy đầy đủ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. cùng nhau tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, xã hội sâu sắc. Ngày 9/11 được coi là mốc son, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhắc nhở, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật để không chỉ trong một ngày mà phấn đấu ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, mọi tổ chức, cá nhân đều tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Xem thêm bài viết hay:  Cách xem lại và thu hồi lời mời kết bạn Facebook đã gửi

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật – một nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, nhiệm vụ thường xuyên. của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành nhằm mục đích cuối cùng là hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật với tư cách là phương tiện, công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. của mình, của Nhà nước và của xã hội.

Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định:“Ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục mọi người trong xã hội về ý thức thượng tôn pháp luật. Và để cụ thể hóa quy định này, ngày 04/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung, hình thức và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể trong việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

5. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức như thế nào?

Để chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định, cụ thể là Nghị định 28/2013/NĐ-CP, theo đó Khoản 2 Điều 6 quy định Ngày Pháp luật được tổ chức dưới các hình thức khác nhau. công thức sau:

– Gặp gỡ; hội thảo, tọa đàm

– Thi tìm hiểu pháp luật

– Tuyên truyền phổ biến pháp luật lưu động, triển lãm

– Các biểu mẫu khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Và đặc biệt dưới hình thức nào, Ngày Pháp luật Việt Nam cũng được thể hiện theo các chủ đề, vừa thể hiện sự đa dạng về nội dung, vừa giúp các hoạt động trở nên sáng tạo hơn, để người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với pháp luật và hiểu được ý nghĩa của ngày này như cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Có nhiều hoạt động truyền thông, pháp luật như thông qua mạng xã hội, báo chí, hội thảo, tọa đàm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Ngày 09/11 là ngày gì? Vì sao chọn là ngày Pháp luật Việt Nam? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận