Ngạch chuyên viên chính là gì? Bậc lương chuyên viên chính?

Chuyên viên chính là gì? Bậc lương chuyên viên chính? Bậc lương chuyên viên chính? Tiêu chuẩn, yêu cầu đối với chuyên viên chính?

Nói đến chuyên viên chủ chốt, chúng ta thường nghĩ ngay đến những yêu cầu đối với công việc cao hơn bình thường, vì vậy bắt buộc họ phải có tác phong làm việc chuyên nghiệp và phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra. Vậy ngạch chuyên viên chính là gì? Bậc lương chuyên viên chính là bao nhiêu?

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Chuyên viên chính là gì?

Khi nói đến chuyên viên, chúng ta hiểu được trình độ cũng như tính chuyên nghiệp của họ, thuật ngữ chuyên viên chính dùng để chỉ một trong những chức danh hành chính có yêu cầu khắt khe, chuyên nghiệp và nghiệp vụ. các chức danh cấp cao ở một và một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên và các chuyên viên này thường chịu trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan. tổng hợp, xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của địa phương theo ngành, lĩnh vực của địa phương. Đặc biệt:

Thứ nhất, để đảm nhận vị trí chuyên gia, người đó phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức cơ quan nhà nước, chế độ công vụ. . , công chức và kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để thực hiện công việc một cách thành thạo nhất.

Thứ hai, đối với chuyên viên chính cần có kế hoạch phát triển như chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng tài liệu hợp pháp hướng dẫn tổ chức thực hiện, xây dựng đề án, dự án, chương trình công tác, đánh giá tác động kinh tế, xã hội của chính sách cần ban hành.

Một điều không thể thiếu đối với mỗi chuyên viên chính là phải nắm vững kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức quy định đối với một loại văn bản, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và trình duyệt hồ sơ. Trình bày và bảo vệ các ý kiến, đề xuất, giải quyết tốt các công việc được giao để quản lý theo dõi

Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách, quy định quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đang công tác; thực hiện, kiến ​​nghị các biện pháp kiểm tra, đánh giá. Ngoài ra, còn phải biết tổ chức phối hợp, kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách theo ngành, lĩnh vực, địa phương.

Xem thêm bài viết hay:  Bảo lãnh dự thầu là gì? Các biện pháp bảo lãnh dự thầu theo Luật đấu thầu?

Chuyên viên chính còn cần nắm chắc tình hình, xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ công tác quản lý và xử lý thông tin quản lý.

Theo quy định của pháp luật, công chức khi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải là người đã chủ trì xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã chủ trì nghiên cứu. xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh, huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu.

xem thêm: Chuyển bảng lương từ viên chức sang chuyên viên

Hiện tại, theo quy chế mới ban hành, tiêu chuẩn tham gia kỳ thi chính năm 2021 có nhiều điểm khác biệt so với các năm trước. Bộ tiêu chuẩn kỳ thi ngạch chuyên viên năm 2021 có nhiều quy định cụ thể hơn về phẩm chất, đạo đức. Người giám định chuyên môn phải là người thực sự có dũng khí, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, bảo vệ lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Người giám định phải đảm bảo có những phẩm chất theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Về phẩm chất, đạo đức”.

Ngoài ra, chuyên gia chính phải có đủ năng lực làm việc. Chuyên gia chính phải là người có kiến ​​thức chuyên môn, hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận. Theo quy định, ngạch chuyên viên chính dự thi tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác và người dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có chứng chỉ năng lực phù hợp với quy định. với các quy định. phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc trình độ cao cấp lý luận chính trị. Từ đó có thể thấy, tiêu chuẩn thi chuyên viên chính đã có nhiều đột phá so với quy định cũ của những năm trước nhằm giảm bớt các quy trình phức tạp trong thi tuyển mà vẫn đảm bảo tính thẩm quyền. việc thực hành của các chuyên gia trong các vị trí việc làm.

Tóm lại, chúng ta hiểu rằng đối với ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương là thuộc ngạch chuyên viên. Mã chuyên viên chính là 01.002. Chuyên viên chủ chốt bao gồm công chức hành chính có chuyên môn nghiệp vụ cao trong các cơ quan tư vấn, tổng hợp như Chánh Thanh tra, Kiểm toán trưởng, Kế toán trưởng, v.v.

Xem thêm bài viết hay:  Giáo dục STEM là gì? Tìm hiểu về mô hình giáo dục STEM?

2. Bậc lương chuyên gia chính:

Bên cạnh những tiêu chuẩn, yêu cầu đối với chuyên viên chính thì bậc lương của chuyên viên chính cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm, đây là các mức nâng lương của chuyên viên theo từng bậc. Không phải chuyên viên chính nào cũng được hưởng một bậc lương như nhau và ứng với mỗi bậc lương khác nhau sẽ có một hệ số lương tương ứng nhất định.

Như vậy, lương của chuyên gia sẽ được phân cấp theo thứ bậc trong hệ thống cơ quan, bộ máy nhà nước và mỗi cấp sẽ được tính theo một hệ số lương khác nhau, qua đó thể hiện cấp càng cao mức lương càng cao. thì tương ứng mức lương của người đó sẽ cao hơn.

Theo bậc lương trong bảng lương có thể có một hoặc nhiều bậc lương, bậc lương thể hiện trình độ chuyên môn và vị trí công tác khác nhau trong một bậc có một bậc lương theo tiêu chuẩn và một số bậc lương theo thâm niên. Từ đó, việc nâng bậc lương chủ yếu căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc được giao và thâm niên của ngạch, nhưng khi chuyển từ ngạch thấp lên ngạch cao hơn thì phải thi nâng ngạch. Bên cạnh đó, thông qua các khoảng lương sẽ được phân loại rõ ràng dựa trên trình độ và vị trí công tác của từng người.

Căn cứ Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch viên chức chuyên môn quản lý bao gồm:

– Chuyên viên cao cấp Mã hạn ngạch: 01.001 – Chuyên viên chính Mã hạn ngạch: 01.002 – Chuyên gia Mã hạn ngạch: 01.003 – Cán bộ Mã hạn ngạch: 01.004 – Nhân Viên Mã hạn ngạch: 01.005

Như vậy, qua bảng này ta thấy được trong các cơ quan nhà nước sẽ có các ngạch công chức khác nhau như chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự và nhân viên.

xem thêm: Có giấy chuyển viện làm sao được hưởng BHYT?

Như vậy, công chức muốn thay đổi mã số ngạch phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định và phải thi nâng ngạch. Vì vậy, không phải trường hợp nào cũng được dự thi nâng ngạch mà tùy theo chức danh đang giữ và có đủ điều kiện theo quy định hay không mới được dự thi nâng ngạch. Theo đó, các ngạch công chức chuyên môn quản lý:

a) Chuyên viên cao cấp Mã số: 01.001

b) Chuyên viên chính Mã số: 01.002

c) Mã số Chuyên viên: 01.003

Xem thêm bài viết hay:  Hội đồng tiền lương quốc gia là gì? Chức năng, nhiệm vụ của hội đồng tiền lương quốc gia?

đ) Mã số viên chức: 01.004

đ) Mã số viên chức: 01.005.

Các ngạch công chức chuyên môn văn thư:

a) Ban thư ký chính Mã số: 02.006

xem thêm: Thi nâng ngạch chuyên viên chính theo Quyết định 1642/QĐ-BNV

b) Mã số Thủ thư: 02.007

c) Mã số cán bộ thư viện trung cấp: 02.08.

Nhiệm vụ cụ thể của chuyên viên chính:

– Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ quản lý đối với một lĩnh vực chuyên môn của toàn ngành hoặc nhiều lĩnh vực ở cấp tỉnh (Sở), bao gồm:

+ Xây dựng các kế hoạch kinh tế – xã hội, các đề án để quyết định phương hướng quản lý một lĩnh vực hoặc các vấn đề chuyên môn của toàn ngành, toàn tỉnh, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. .

+ Nghiên cứu xây dựng các quy chế, nội quy, quy chế nghiệp vụ quản lý thuộc lĩnh vực đảm bảo thống nhất chỉ đạo quản lý có hiệu lực, hiệu quả theo hướng dẫn của tổ chức quản lý nghiệp vụ cấp trên.

– Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các hoạt động chuyên môn và đề xuất biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh những sai lệch nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của ngành, của tỉnh.

– Tổ chức phối hợp và xây dựng các nguyên tắc phối hợp trong công tác quản lý nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý trong ngành (từng cấp) và với các ngành có liên quan nhằm đạt được sự đồng bộ trong quản lý.

xem thêm: Điều kiện nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên

– Tổ chức chỉ đạo xây dựng nền nếp quản lý nghiệp vụ thống nhất (quản lý thông tin – thống kê, hồ sơ lưu trữ, báo cáo thường kỳ, báo cáo nhanh, thủ tục hành chính nghiệp vụ). theo yêu cầu của quản lý).

– Tổ chức nắm tình hình, phân tích, tổng kết, đánh giá hiệu quả, rút ​​kinh nghiệm, đề xuất phương án điều chỉnh cơ cấu quản lý, tổng hợp báo cáo cấp trên.

– Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài quản lý kinh doanh liên quan đến chức năng quản lý nhằm cải tiến nội dung và phương pháp quản lý.

– Tham gia biên soạn (từng phần hoặc chuyên đề) tài liệu giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, phổ biến kinh nghiệm cho cán bộ nghiệp vụ cấp dưới trong ngành dưới mọi hình thức.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Ngạch chuyên viên chính là gì? Bậc lương chuyên viên chính? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận