Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất 2023

Để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn của dự án;… (chấp thuận đăng ký đầu tư), các chủ thể sẽ lập hồ sơ. đơn xin thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu AI1 được gửi đến Cơ quan đăng ký đầu tư để xem xét, chấp thuận.

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư là gì?

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu AI1:) là văn bản do nhà đầu tư thực hiện dự án nhất định lập và gửi đến cơ quan, đơn vị nhà nước có thẩm quyền (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư) để được chấp nhận thực hiện dự án đầu tư. Trong văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư phải nêu các nội dung thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án, nội dung thực hiện dự án, một số cam kết của nhà đầu tư và các tài liệu kèm theo. theo đề xuất,..

Điều 3, Luật đầu tư 2020 cung cấp cho chúng ta các khái niệm sau:

Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ và thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất đầu tư vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên một địa bàn cụ thể, trong một khoảng thời gian xác định.

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh, bao gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư là văn bản ghi nhận các thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án, nội dung thực hiện dự án, một số cam kết của nhà đầu tư và các tài liệu kèm theo. văn bản đề nghị,… Ngoài ra, văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư còn là căn cứ pháp lý để cơ quan Nhà nước, đơn vị có thẩm quyền (Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký nhà đầu tư) xem xét chấp thuận đề xuất thực hiện của nhà đầu tư dự án đầu tư.

2. Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu AI1):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỒ SƠ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi:…….. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn khởi kiện ngân hàng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân:

Họ và tên:……Giới tính:..

Sinh ngày:…….Quốc tịch: …

…… (Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của cá nhânđầu tiên) số:……; Phạm vi Ngày…….; Phát hành bởi: …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện tại:…

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …

Điện thoại:…….Fax:…….Email: …

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: …

…(Giấy tờ tư cách pháp nhân của tổ chức2) số: ……; Ngày Phạm vi:……; Cơ quan tài trợ:…..

Địa chỉ văn phòng: ….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …

Điện thoại:……Fax:…… Email:…… Website (nếu có): …

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ chức (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức được thành lập tại Việt Nam.3):

Tên nhà đầu tư nước ngoài

Quốc tịch

Số vốn góp

Tỉ lệ (%)

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh được thành lập tại Việt Nam):

Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, bao gồm:

Tên / Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh: ….Quốc tịch:

…… (Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cá nhân) Số:…….; Phạm vi Ngày…….; Phát hành bởi:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Điện thoại:…….Fax:….Email:

2. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): kê khai thông tin như đối với nhà đầu tư thứ nhất.

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ TẠM THÀNH LẬP (đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế)

1. Tên tổ chức kinh tế:

2. Loại hình tổ chức kinh tế

3. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) VND và tương đương với…… (bằng chữ) Đô la Mỹ (tỷ giá……ngày……của…….).

4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:

tên chủ đầu tư

Số vốn góp

Tỉ lệ (%)

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án:

1.2. Địa điểm dự án:

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCN, KKT: ghi số nhà, đường/thôn, phường/xã, huyện/tỉnh, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCN, KKT: ghi theo số, đường hoặc lô …, tên khu vực, huyện/thành phố, tỉnh/thành phố).

2. Mục tiêu dự án:

mục tiêu hoạt động

Mã ngành CPC

Mã ngành CPC

(đối với ngành nghề có mã CPC nếu có)

Ghi chú:

– Ngành nghề kinh doanh thứ nhất là ngành nghề kinh doanh chính của dự án.

Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các chỉ tiêu hoạt động trong ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.3. Quy mô dự án: Mô tả thang đo theo tiêu chí (nếu có):

– Diện tích: liệt kê cụ thể diện tích đất, mặt nước, mặt bằng quy hoạch sử dụng (m .)2 hoặc ha);

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin trở lại công tác dành cho viên chức mới nhất 2023

– Diện tích đất phù hợp quy hoạch: m

2

(trừ diện tích đất lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch);

– Công suất thiết kế;

– Sản phẩm, dịch vụ cung cấp;

– Dự kiến ​​quy mô kiến ​​trúc công trình (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, tầng cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…);Trong trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn được mô tả ở trên.Trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua) thì khu đô thị dự kiến ​​phải ghi rõ:

– Diện tích khu đất xây dựng: …. tôi2;

– Diện tích sàn xây dựng nhà ở: …. tôi

2

;

– Loại hình nhà ở (nhà ở riêng lẻ, chung cư, biệt thự… theo quy định của Luật Nhà ở);

– Số nhà:…… căn;

– Quy mô dân số: … người;

– Vị trí dự án trong khu đô thị:…..(có/không);

– Công trình trong phạm vi bảo vệ di tích đã được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt: ….. (có/không);

– Dự án tại khu vực hạn chế phát triển, nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt: ….. (có/không);

4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

4.1. Tổng vốn đầu tư: ……(bằng chữ) VNĐ và tương đương … (bằng chữ) Đô la Mỹ (tỷ giá……ngày……của…….), trong đó:

– Vốn góp của các nhà đầu tư: … (bằng chữ) VND và tương đương với … (bằng chữ) Đô la Mỹ.

– Vốn huy động: …. (bằng chữ) VND và tương đương… (bằng chữ) Đô la Mỹ, trong đó:

+ Vốn vay các tổ chức tín dụng:

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các đối tượng khác:

+ Vốn huy động từ các nguồn khác (ghi rõ nguồn):

– Lợi nhuận để lại nhà đầu tư tái đầu tư (nếu có):

4.2. Quỹ đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án (chi tiết theo từng nhà đầu tư):

tên chủ đầu tư

Số vốn góp

Tỉ lệ (%)

Phương thức góp vốn

tiến độ góp vốn

Ghi chú:

Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ,

b) Vốn huy động: ghi cụ thể số vốn, phương án huy động (vay tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…) và dự kiến ​​tiến độ.

c) Phần lợi nhuận còn lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):

5. Thời hạn hoạt động của dự án:

6. Tiến độ thực hiện dự án:

(ghi theo ngày tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ tháng 1 (hoặc quý 1) năm 2021):

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chính của dự án đầu tư;

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành, khai thác (nếu có);

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ (Anh – Việt) mới nhất 2022

đ) Phương án sơ bộ phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Cam kết chịu mọi chi phí và rủi ro nếu dự án không được phê duyệt.

4. Đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài: Trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, miễn trừ mọi quyền và lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật trong nước hoặc theo bất kỳ điều ước quốc tế nào có thể áp dụng cho nhà đầu tư đó.

V. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

2. Văn bản quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).

3. Hồ sơ pháp lý về xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và kinh doanh bất động sản.

4. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

…., ngày tháng năm…

nhà đầu tư

(Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có))3. Hướng dẫn viết văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư: Trong phần văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, người nộp đơn phải ghi rõ tên cơ quan Nhà nước, đơn vị có thẩm quyền (Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên của cơ quan đăng ký đầu tư). . Trong nội dung văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải nêu các nội dung sau: thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án, nội dung thực hiện dự án, một số cam kết của nhà đầu tư và các tài liệu kèm theo văn bản đề nghị… Chủ đầu tư phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu gửi đến cơ quan. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cuối văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh , và niêm phong.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận