Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy

Đơn đề nghị mua máy vi tính, máy in, máy scan, photocopy phải được trình bày khoa học, rõ ràng, nội dung trình bày chính xác để cấp trên nắm được nội dung yêu cầu giải quyết công việc thì mới nên phê duyệt. tài trợ cho hoạt động của tổ chức đó hay không. Bài viết dưới đây xin gợi ý đến bạn đọc một số mẫu đơn đề nghị mua máy vi tính, máy in, máy scan, photocopy chính xác nhất. Hãy tham khảo.

1. Khái niệm mẫu đơn đề nghị mua sắm thiết bị?

Thiết bị tốt giúp nhân viên hoàn thành công việc nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, làm việc với thiết bị lỗi thời sẽ trực tiếp trì hoãn công việc vì thêm thiết bị là một vấn đề lớn. chủ đề cực kỳ quan trọng. Nếu muốn lấy thiết bị mới thì cần đề xuất với cơ quan cấp trên kèm theo mẫu đơn đề nghị cấp thiết bị, đây là mẫu đơn dùng để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích xin tài trợ. mua sắm trang thiết bị hoặc cơ sở vật chất để phục vụ cho nhu cầu của công việc.

Đây là mẫu văn bản thông dụng được sử dụng trong các cơ quan nhà nước giúp mọi người trình bày các đề xuất về công việc của cấp dưới đối với cấp trên. Hãy đồng ý ở đây là mua một máy tính mới. Với báo cáo này, Ban giám đốc sẽ nắm bắt được tình hình công việc cũng như chất lượng thiết bị của công ty, từ đó đưa ra quyết định mua sắm một số thiết bị mới hay thay thế hoàn toàn thiết bị cũ. .

2. Hướng dẫn lập yêu cầu mua máy tính:

Cũng giống như mẫu đơn mua thiết bị, mẫu đơn mua máy vi tính được dùng để đề nghị cơ quan cấp trên cấp kinh phí mua máy vi tính mới. Sau đây là thông tin cần thiết trên tờ khai và một số biểu mẫu mà bạn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Những gì nên được bao gồm trong báo cáo mua máy tính?

Một trình duyệt máy tính thông thường có các nội dung sau:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ chính của văn bản được trình bày ở đầu văn bản

– Xóa tên cơ quan, đơn vị cấp trên hoặc bộ phận xin tài trợ

– Tên giấy đề nghị cấp kinh phí mua thiết bị được in đậm

– Cơ sở nào làm hồ sơ xin tài trợ và lý do xin tài trợ?

– Số lượng và chi tiết thiết bị cần mua

Bạn nên sắp xếp nội dung một cách hợp lý, sau đây là cơ cấu tổ chức của một tờ quảng cáo máy tính, bạn có thể dùng để tham khảo.

Xem thêm bài viết hay:  Stt, Cap thả thính mùa hè ngắn gọn giúp bạn cưa Crush

Trong phần đầu tiên, bạn nên xác định lý do tại sao bạn viết mẫu báo cáo

Ở phần 2, bạn cần trình bày vấn đề đang gặp phải một cách rõ ràng, cụ thể hơn và tốt nhất là nên sắp xếp các vấn đề theo trình tự khoa học. Trong phần này, bạn cũng nên nêu các phương án và phân tích, chỉ ra phương án nào khả thi và tối ưu nhất. Điều này giúp cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn hơn, có khả năng tăng cơ hội hài lòng của bạn.

Và trong phần cuối cùng, bạn sẽ đưa ra đề xuất với cấp trên, cảm ơn họ và mong đợi sự chấp thuận.

3. Mẫu đơn đề nghị mua máy vi tính, máy in, máy scan, photocopy:

3.1. Đơn đề nghị mua máy vi tính, máy in, máy scan, máy photocopy – mẫu 1:

UBND HUYỆN…………………….

Con số:……../……………………

(Rev: Xin máy tính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày tháng năm……

MẪU ỨNG TUYỂN MÁY TÍNH

Kính thưa:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……;

– Phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…….

Bộ môn Công nghệ thông tin, năm học …………..

Xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu trang thiết bị phục vụ dạy học môn Tin học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện …. kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện số…………. máy vi tính để cấp phát cho các trường.

UBND huyện cam kết có phòng chức năng lắp đặt máy vi tính và cử giáo viên đi tập huấn Tin học để sử dụng cho công tác dạy và học.

Kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…….quan tâm, xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

CHỦ TỊCH UNBD HUYỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.2. Đơn đề nghị mua máy vi tính, máy in, máy scan, photocopy – mẫu 2:

Sở Giáo dục & Đào tạo

TRƯỜNG HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

(Về xin kinh phí mua văn phòng phẩm)

Kính gửi: Ban giám hiệu trường……………………

Để tạo điều kiện cho công việc của nhân viên văn phòng được thuận tiện và kịp thời. Tổ Văn phòng cần mua một số văn phòng phẩm phục vụ công việc hàng ngày. Nay Tổ văn phòng lập tờ trình này kính gửi BGH nhà trường xin cấp kinh phí để bộ phận văn phòng mua sắm các văn phòng phẩm cần thiết sau:

STT

TÊN VPP

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

Đầu tiên giấy A4 2 nắp nút 3 Bìa hồ sơ (nắp dây) 4 ghim 5 Băng trong suốt (nhỏ) 6 Băng keo hai mặt 7 Sổ CV đến và đi số 8 lôi kéo 9 băng dính mười bìa màu 11 Keo dán thứ mười hai Kẹp bướm nhỏ 13 kẹp bướm lỡ 14 khóa tủ 16 Cái kẹp giấy 17 bìa lá 18 nẹp 19 Bút bi 20 Cục tẩy tổng cộng
Xem thêm bài viết hay:  Tập hợp là gì? Các phép toán tập hợp? Các phần tử tập hợp?

Tổ văn phòng xin tạm ứng số tiền ………….. (bằng chữ: …………).

Xin đề nghị nhà trường xem xét giải quyết.

Thành lập

(đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

3.3. Đơn đề nghị mua máy vi tính, máy in, máy scan, máy photocopy – mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

Giấy đề nghị tài trợ…………………………………………………….

Kính gửi: – Ban Giám đốc …………………………………………………….

Căn cứ Quyết định…………………… của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế: ……………………………………………………

Nhằm mục đích …………., tên phòng/đơn vị trình …………., xin chủ trương sử dụng kinh phí vào việc:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính.

STT

mục chi phí

Số lượng

Đơn giá (ước tính)

thành tiền

Tổng chi phí là:…………………… (Chèn chữ)

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

người đề xuất

(Ký họ và tên)

3.4. Đơn đề nghị mua máy vi tính, máy in, máy scan, máy photocopy – mẫu 4:

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Con số: ……../……….

…………., ngày tháng năm…..

BÁO CÁO
Về việc xin kinh phí mua thiết bị

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-… ngày….. tháng……….. của…………………… về việc………….

Căn cứ vào tình hình thực tế tại…………………….

Do nhu cầu cấp bách hiện nay tại đơn vị xét thấy cần thiết phải mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác……………………-……………………. kính trình……………………., xin sử dụng ngân sách năm……………………. triển khai, thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện, cụ thể như sau:

Ví dụ: – 20 bộ máy tính x 10.000.000 VNĐ/bộ = 200.000.000 VNĐ

– 10 bộ bàn ghế x 2.000.000đ/bộ = 20.000.000đ

– 02 máy lọc nước x 6.000.000đ/cái = 12.000.000đ

Tổng cộng: 231.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai triệu đồng)

Kính mong được sự chấp thuận của…………………….

GIÁM ĐỐC

3.5. Đơn đề nghị mua máy tính, máy in, scan, photocopy – mẫu 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———-o0o———

Hà Nội ngày tháng năm…..

ĐƠN MUA MÁY TÍNH

Kính gửi GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Tôi là: …………………………………. Ngày sinh: ……………………..

Chứng minh nhân dân số: …………. cấp ngày …/…/… tại…………………….

Hộ khẩu thường trú: số……, đường……., phường…….., quận…………, thành phố………….

Chỗ ở hiện nay: số…………, đường……., phường…………, quận…………., thành phố…….

Điện thoại liên hệ:……………

Hiện đang là nhân viên phòng kinh doanh công ty cổ phần ABC

Xem thêm bài viết hay:  Đáp án cho Heo đi thi hôm nay – Trường học Heo đất Momo

Địa chỉ công ty: số…………, đường……., phường…………, quận…………., thành phố…….

Tôi xin trình bày với các bạn những nội dung sau:

Ngày …/…/… Công ty tiến hành bảo trì hệ thống toàn bộ máy tính của nhân viên phòng kinh doanh Công ty cổ phần ABC. Tuy nhiên đến ngày …/…/… (sau 2 ngày bảo trì) máy mình bị chậm, giật và phải khởi động lại liên tục. Tôi đã gọi kỹ thuật viên đến kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi kiểm tra, nhân viên kỹ thuật thông báo: Máy của tôi bị virus và hư phần cứng không thể sửa chữa được.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị văn phòng công ty cho tôi mua 1 máy vi tính để phục vụ công việc. Như sau:

STT Mặt hàng Thương hiệu Số lượng

(chiếc)

Đơn giá (đồng) thành tiền Đầu tiên Máy tính Acer 01 8.000.000 won 8.000.000 won

Kính đề nghị văn phòng nhanh chóng xem xét và giải quyết kịp thời yêu cầu của tôi để hoạt động sản xuất của công ty được diễn ra bình thường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Một số điểm lưu ý khi viết giấy đề nghị mua máy tính:

Để đưa ra một đề xuất mua máy tính hiệu quả và thuyết phục, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

Tiêu đề của chương trình cần có lý do thuyết phục cũng như nêu rõ số lượng cụ thể, với giọng điệu phù hợp, cách thể hiện hoàn cảnh khách quan và nhu cầu của họ.

Nội dung báo cáo cần được trình bày khoa học, làm rõ các luận điểm cần trình bày một cách thuyết phục.

Ngoài nội dung thì các giấy tờ đi kèm cũng là điều bạn cần lưu ý, đó có thể là các giấy tờ chứng minh bạn cần hỗ trợ.

Điều quan trọng nữa là tài liệu phải được ký bởi người đứng đầu hoặc cơ quan có thẩm quyền cao nhất ở nơi bạn làm việc.

Đối với tiêu đề đề xuất, giọng văn cần cụ thể, rõ ràng vì đây là phần quan trọng nhất mang tính thuyết phục của bài viết. Lưu ý không nên nói một cách chung chung gây khó hiểu cho cấp trên. Phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dựa trên những thông số, thông tin thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại.

Và điều quan trọng nhất là mẫu giấy đề nghị mua máy cần nêu rõ những lợi ích khi mua máy mới cũng như những khó khăn trở ngại mà bạn gặp phải khi sử dụng máy cũ.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ trình xin mua máy tính, máy in, máy scan, photocopy của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận