Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế 08 mới nhất 2023

Có một số trường hợp thông tin cá nhân, doanh nghiệp bị thay đổi nên cần thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Việc điều chỉnh thông tin đăng ký thuế thực hiện trên Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST).

1. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế là gì?

Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế được biết đến là biểu mẫu văn bản được các nhà lập pháp soạn thảo và quy định tại các quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế là biểu mẫu được cá nhân, doanh nghiệp gửi đến cơ quan có thẩm quyền, nơi chính xác là cơ quan thuế mà cá nhân, tổ chức đã đăng ký thuế. Nội dung tờ khai sẽ bao gồm các thông tin như: thông tin thay đổi, thông tin về người nộp thuế, mã số thuế, trụ sở chính,….

Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác do cơ quan chính phủ áp đặt đối với người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) để tài trợ cho các khoản chi tiêu và chi tiêu của chính phủ. (khu vực, địa phương hoặc quốc gia), và tuân thủ thuế đề cập đến các hành động chính sách và hành vi cá nhân nhằm đảm bảo rằng người nộp thuế đang trả đúng số tiền thuế vào đúng thời điểm và đảm bảo các khoản trợ cấp và giảm thuế chính xác. Không thanh toán đúng hạn (không tuân thủ), cùng với việc trốn tránh hoặc chống lại việc đánh thuế, sẽ bị pháp luật trừng phạt. Thuế bao gồm thuế trực tiếp hoặc gián tiếp và có thể được trả bằng tiền mặt hoặc lao động.

Hầu hết các quốc gia áp dụng hệ thống thuế để chi trả cho các nhu cầu công cộng, chung hoặc theo thỏa thuận của quốc gia và cho các chức năng của chính phủ. Một số đánh thuế theo tỷ lệ phần trăm cố định thu nhập hàng năm của cá nhân, nhưng hầu hết các loại thuế quy mô đều lũy tiến dựa trên khuôn khổ của số tiền thu nhập hàng năm. Hầu hết các quốc gia tính thuế đối với thu nhập của một cá nhân cũng như đối với thu nhập kinh doanh. Các quốc gia hoặc phân khu cũng thường đánh thuế bất động sản, thuế thừa kế, thuế bất động sản, thuế quà tặng, thuế bất động sản, thuế bán hàng, thuế sử dụng, thuế biên chế, thuế quan và/hoặc thuế quan.

Về mặt kinh tế, thuế chuyển của cải từ các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp sang chính phủ. Điều này có những tác động có thể làm tăng hoặc giảm tăng trưởng kinh tế và phúc lợi kinh tế. Kết quả là, thuế là một chủ đề được tranh luận nhiều.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm

2. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế dùng để làm gì?

Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế được các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng để điều chỉnh thông tin đăng ký thuế khi có sự thay đổi thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai. Đăng ký thuế. Sau khi điền các thông tin vào mẫu tờ khai có sẵn quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo trình tự nhất định.

Trước hết, doanh nghiệp cần xác định xem có sự thay đổi thông tin trên tờ khai đăng ký thuế hay không, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế dưới đây:

– Tên chính thức

– Địa chỉ văn phòng

– Địa chỉ nhận thông báo thuế

– Quyết định thành lập

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Đăng ký xuất nhập khẩu

– Lĩnh vực kinh doanh chính

– Vốn điều lệ

– Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

– Loại hình kinh tế

– Hình thức kế toán kết quả kinh doanh

– Năm tài chính

– Thông tin về cơ quan chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật

– Các khoản thuế phải nộp

– Thông tin về các đơn vị liên quan

– Các thông tin khác về họ tên, số điện thoại liên hệ của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

– Tình trạng trước khi tổ chức và tổ chức lại (nếu có)

Hoặc khi có thông tin bổ sung về tài khoản của người nộp thuế.

Sau khi xác định thông tin đăng ký thuế cần điều chỉnh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC với các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trên cơ sở quy định tại Điều 4 Thông tư số 105/2020/TT-BTC quy định hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp cần nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo các hình thức: nộp trực tiếp, nộp trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng, người nộp thuế có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung về đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế và ký điện tử. và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút khỏi ban chấp hành Công đoàn mới nhất 2022

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Đối với thay đổi thông tin thuế giấy:

+ Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, trên đó ghi rõ thời gian nhận hồ sơ, tên văn bản theo Danh mục hồ sơ đăng ký thuế. Cán bộ thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế.

+ Đối với hồ sơ đăng ký thuế gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi công văn của cơ quan thuế.

+ Cán bộ thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế trong ngày làm việc; trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

– Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Sau khi nhận được thông tin thay đổi, bổ sung của người nộp thuế, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung cho người nộp thuế qua thư điện tử. Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Bước 3: Thời hạn giải quyết thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế không phải trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.

Không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế.

3. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST):

Mẫu số: 08-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN NGÔN

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

doanh nghiệp,
hợp tác xã Tổ chức □ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Riêng tư Khác
  1. Tên người nộp thuế:
  2. Mã số thuế:
  1. Địa chỉ trụ sở chính:
  2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Ninh Bình [Ly hôn nhanh tại Ninh Bình]

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ số (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3) I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

– ….

124 Lò Đúc – Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội II- Thông tin thêm:

Ví dụ:

– Danh sách BK02-DK-TCT

– ….

Thêm đơn vị phụ thuộc…

Người nộp thuế cam kết các thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai.

…., ngày tháng năm….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……

Chứng chỉ hành nghề số: …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

4. Hướng dẫn điền tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế:

1. Tên chính thức

2. Địa chỉ trụ sở chính

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4. Quyết định thành lập

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

6. Đăng ký xuất nhập khẩu

7. Ngành nghề kinh doanh chính

8. Vốn điều lệ

9. Ngày bắt đầu kinh doanh

10. Loại hình kinh tế

11. Hình thức kế toán kết quả kinh doanh

12. Năm tài chính

13. Thông tin về cơ quan chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)

14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật

15. Các khoản thuế phải nộp

16. Thông tin về các đối tượng có liên quan

17. Thông tin khác: Ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng doanh nghiệp.

18. Thực trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi nội dung thông tin đăng ký thuế kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế thay đổi, bổ sung mới.

Cơ sở pháp lý: Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế 08 mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận