Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng mới nhất 2023

Xe máy chuyên dùng là thuật ngữ dùng để chỉ các loại xe máy dùng trong công trình xây dựng, xe máy dùng trong nông, lâm nghiệp. Khi sử dụng xe máy chuyên dùng cũng phải đăng ký như các loại phương tiện khác.

1. Mẫu đăng ký xe máy chuyên dùng như thế nào?

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng là tờ khai mà chủ sở hữu xe máy chuyên dùng điền các thông tin về xe máy chuyên dùng đó để đăng ký cho chiếc xe máy chuyên dùng đó.

Xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất theo chương trình, dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, dự án ODA đầu tư tại Việt Nam khi tham gia giao thông đường bộ phải đăng ký có thời hạn.

Mẫu giấy đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn được sử dụng để đăng ký xe máy chuyên dùng với cơ quan nhà nước. Giấy đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn ghi rõ các thông tin về chủ xe, loại xe máy chuyên dùng,…

Mẫu tờ khai đăng ký được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

xem thêm: Tốc độ tối đa cho phép đối với xe mô tô, xe gắn máy chuyên dùng

2. Danh mục xe máy chuyên dùng bao gồm:

xe máy công trình

* Máy làm đất:

máy xúc:

– Máy đào bánh lốp,

– Máy đào bánh xích,

– Máy đào bánh tráng trộn;

Máy ủi:

– Máy ủi bánh hơi,

– Máy ủi bánh xích,

– Máy ủi bánh tráng trộn;

máy cạp;

Máy san lấp mặt bằng;

Trục lăn:

– Con lăn bánh xe,

– Con lăn bánh thép,

– Bánh cuốn nhân thập cẩm.

* Máy làm đường:

– Máy rải vật liệu;

– Máy thi công mặt đường;

– Máy thi công mặt đường bê tông xi măng;

– Máy trộn bê tông axetic;

– Máy tưới nhựa đường;

– Máy làm sạch mặt đường;

– Máy duy tu, sửa chữa đường bộ;

– Máy cào đường.

* Móng máy thi công công trình:

– Máy đóng cọc;

– Máy khoan.

* Các loại máy đặt ống.

* Máy nghiền sàng đá các loại.

* Xe công trình chuyên dùng khác,

* Bốc xếp xe máy

– Máy xúc:

+ Máy xúc lật;

+ Máy đào bánh xích;

+ Máy xúc lật hỗn hợp;

+ Máy ủi.

* Các loại xe nâng người.

* Máy trục:

+ Cần trục bánh lốp (trừ cẩu bánh lốp);

+ Cẩu bánh xích.

* Xe máy bốc xếp chuyên dụng khác.

* Xe máy chuyên dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp

* Xe máy dùng trong lâm nghiệp.

xem thêm: Xe máy chuyên dùng là gì? Xe máy chuyên dùng có được tham gia giao thông không?

3. Mẫu đơn đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————

TUYÊN NGÔN

ĐĂNG KÝ KỊP THỜI XE MÁY CHUYÊN DỤNG

1. Tên chủ sở hữu: (1)

2. Số CMND/Giấy ĐKKD: …………(2)

3. Ngày cấp:……(3)

4. Nơi cấp: …………(4)

5. Thời hạn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam: từ ngày…………./……../ …đến ngày……./…………./(5)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

6. Phòng giao dịch…………(6)

7. Loại xe máy chuyên dùng:…………(7)

8. Nhãn hiệu (nhãn hiệu, loại): …(8)

9. Công suất:……(kW) (9)

10. Màu sơn:……(10)

11. Năm sản xuất:……(11).

12. Nước sản xuất: …(12).

13. Số khung:……(13)

14. Số máy:…………(14)

15. Khối lượng: …………(kg). (15)

16. Kích thước túi (dài x rộng x cao (mm)):…(16)

17. Hồ sơ kèm theo nếu có: (17)

TT

Số tài liệu

Nội dung trích đoạn

Nơi cấp văn bản

Phạm vi ngày

Số trang

Thông tin trên là chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải ………….

……, ngày tháng năm……….

người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản của Sở Giao thông vận tải:

(Dán số máy)

(Dán số khung)

* Chỉ dán số máy của máy chính

Biển số xe: …. ……………………

Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị đến ngày:………….

cán bộ thủ tục

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng phê duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

*Ghi chú:

– Đánh dấu “x” vào các ô tương ứng;

– Mục công suất được ghi theo hồ sơ kỹ thuật của máy chính;

– Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán số máy, số khung.

xem thêm: Mức phạt người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Hướng dẫn cách viết Giấy khai đăng ký xe máy chuyên dùng:

(1): Nhập tên chủ sở hữu

(2): Điền số CMND/giấy đăng ký kinh doanh

(3): Ghi ngày cấp

(4): Điền nơi cấp

(5): Ghi thời hạn dự án đầu tư tại Việt Nam

(6): Điền phòng giao dịch

(7): Điền loại xe máy chuyên dùng

(8): Điền nhãn hiệu (mark, style)

(9): Công suất lấp đầy

(10): Tô màu vẽ

(11): Nhập năm sản xuất

(12): Đổ nước sản xuất vào

(13): Điền số khung

(14): Nhập số máy

(15): Điền trọng lượng

(16): Điền size túi

(17): Điền các giấy tờ đính kèm (nếu có)

5. Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng:

– Cơ sở pháp lý: Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

* Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (Điều 5 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT)

– Hồ sơ đăng ký lần đầu xe máy chuyên dùng bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo Mẫu số 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 3 Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư này;

+ Bản chính Văn bản xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư này.

– Xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất theo chương trình, dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, dự án ODA đầu tư tại Việt Nam phải đăng ký có thời hạn. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn theo Mẫu số 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Mẫu 02-DD) mới nhất

+ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

+ Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 3 Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư này;

+ Bản chính Văn bản xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư này.

– Xe máy chuyên dùng chưa đăng ký khi lưu thông trên đường phải đăng ký tạm thời. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng theo Mẫu số 4 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này (bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

+ Giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này (bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

* Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu và cấp giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn (Điều 6 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT)

– Chủ xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Thông tư này và nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi chủ sở hữu đặt trụ sở chính hoặc nơi đăng ký thường trú.

– Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và thông báo cho chủ sở hữu trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện;

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy hẹn kiểm tra theo Mẫu số 5 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian kiểm tra xe máy chuyên dùng không quá 05 ngày kể từ ngày viết giấy hẹn.

+ Đối với trường hợp xe máy chuyên dùng hoạt động, tập kết ngoài địa bàn đề nghị cấp đăng ký, Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động. trưng tập để kiểm định xe máy chuyên dùng, thời hạn kiểm định không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

– Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra xe máy chuyên dùng theo đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy hẹn, việc kiểm tra xe máy chuyên dùng phải được lập thành Biên bản kiểm tra xe máy chuyên dùng theo Mẫu số 6 của Phụ lục. 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc và hướng dẫn mới nhất 2023

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra hoặc nhận kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa bàn, cấp đăng ký: trường hợp kết quả kiểm tra là các mục trong biên bản đạt yêu cầu , Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng và vào Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng; nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì thông báo cho chủ phương tiện biết và nêu rõ lý do.

– Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này được tính từ ngày cấp đăng ký đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. .

* Trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời (Điều 7 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT)

– Chủ xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này và nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi gần nhất.

– Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và thông báo cho chủ sở hữu trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện;

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời và vào Sổ quản lý đăng ký. xe máy chuyên dụng. trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời có giá trị 20 ngày kể từ ngày cấp.

Như vậy, xe máy chuyên dùng khi đưa vào sử dụng cần phải đăng ký theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, việc đăng kiểm xe máy chuyên dùng là cơ sở để cơ quan quản lý quản lý chất lượng của phương tiện. số lượng, khối lượng xe máy chuyên dùng sử dụng trên thực tế. Chủ xe máy chuyên dùng khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn phải nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật. tại Sở Giao thông vận tải nơi chủ sở hữu đặt trụ sở chính hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú. Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn được tính từ ngày cấp đăng ký đến hết thời hạn của Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận