Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch, trích lục sổ hộ khẩu

Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch là gì? Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch, sổ hộ khẩu ? Hướng dẫn viết tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch ? Một số quy định về cấp trích lục thông tin sổ hộ khẩu ?

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để chứng minh các sự kiện hộ tịch của cá nhân được đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch là gì?

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch là gì?

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch là mẫu tờ khai do cá nhân lập để khai cấp bản sao trích lục hộ tịch. Tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân của người khai,…

Theo khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch thì trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để chứng minh sự việc hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch được lập nhằm mục đích cung cấp thông tin về yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

2. Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TỜ KHAI

CHỈ CẤP BẢN SAO HỒ SƠ DÂN SỰ

Đến 1)…

xem thêm: Chiết sinh: Ở đâu? Hồ sơ, trình tự, thủ tục mới nhất

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …

Nơi cư trú: (2) …

Giấy tờ tùy thân: (3) …

Quan hệ với người được cấp bản sao trích lục hộ tịch: …

Đề nghị cơ quan cấp trích lục (4)… cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: … Giới tính: …

Ngày sinh: …

Dân tộc: …

xem thêm: Xác định số sổ hộ khẩu khi cấp, đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng

Nơi cư trú: (2) …

Giấy tờ tùy thân: (3) …

Số định danh cá nhân (nếu có): …

Đăng ký tại: (5)… ngày… tháng… năm…

Theo (6) … số… Quyển số: (7) …

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình

Làm việc tại: …, ngày … tháng … năm …

người khởi kiện

xem thêm: Điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Tư pháp hộ tịch

(Ký và ghi rõ họ, tên đệm, tên)

3. Hướng dẫn viết tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch:

(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp bản sao trích lục hộ tịch là cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc như Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu văn bản cam kết tài sản chung mới nhất và hướng dẫn

(2) Ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú;

– Nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;

– Nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi địa chỉ nơi đang sinh sống.

Ví dụ: SN xx, đường yy, phường zz, thành phố A, tỉnh B.

(3) Nhập thông tin về giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

xem thêm: Đi đăng ký xe ô tô có cần mang theo sổ hộ khẩu không?

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây.

Ví dụ: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn

(5) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: UBND phường zz, thành phố A, tỉnh B

(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã cấp trước đây.

Ví dụ: Giấy khai sinh

(7) Chỉ khai báo khi biết chắc chắn.

4. Quy định về cấp bản sao trích lục hộ tịch:

4.1. Thủ tục thông tin sổ hộ khẩu:

Cơ quan thực hiện:

xem thêm: Hỏi về thủ tục cấp mới sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Theo quy định tại Điều 63 Luật Hộ tịch, cá nhân không phân biệt nơi cư trú có quyền yêu cầu cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký của mình. theo đó Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch nơi lưu trữ bản chính Sổ hộ tịch để trích xuất.

Cơ sở pháp lý:

-Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2020;

-Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016);

-Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch (có hiệu lực từ ngày 10/4/2015) 2015);

-Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 của Chính phủ năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2016);

-Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch, lệ phí lệ phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, lệ phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí căn cước công dân (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất

Trình tự thực hiện:

xem thêm: Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu bị mất

-Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ tịch cấp bản sao). sách đang lưu) từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) và sáng thứ hai. bảy (từ 07:30 đến 11:30).

-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi lưu trữ sổ hộ tịch tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

Trường hợp nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp chưa thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải có văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ các loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh, ký và ghi rõ họ tên người tiếp nhận hồ sơ. . ;

+ Trường hợp hồ sơ không được bổ sung, hoàn chỉnh theo hướng dẫn thì người tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ. Việc từ chối nhận hồ sơ phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối, có chữ ký và họ tên của người nhận.

Trường hợp nộp qua đường bưu điện:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được giải quyết hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì mời người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

xem thêm: Sửa ngày tháng năm sinh trong sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

– Bước 3: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản trích lục hộ tịch và báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. ký và cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần và số lượng:

– Thành phần hồ sơ:

Giấy tờ cần nộp:

+ Tờ khai theo mẫu quy định trong trường hợp người yêu cầu là cá nhân;

+ Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trong đó nêu rõ lý do đối với trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ở lại trường công tác dành cho sinh viên ra trường mới nhất

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của bên ủy quyền thì giấy ủy quyền không phải công chứng, chứng thực nhưng phải có giấy tờ chứng minh. . chứng minh mối quan hệ với hiệu trưởng.

xem thêm: Chủ hộ khẩu chết có làm lại được sổ hộ khẩu không?

Giấy tờ phải xuất trình:

+ Xuất trình bản chính một trong các loại giấy tờ là Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng để chứng minh nhân thân của người đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch;

+ Trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu chính thì phải kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu trên để xuất trình. – Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Bản sao trích lục hộ tịch được cấp ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

4.2. Yêu cầu và điều kiện:

– Người chưa thành niên hoặc người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch để được chấp thuận. đại diện pháp lý;

– Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì phải có văn bản yêu cầu và nêu rõ lý do gửi đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch;

-Cha, mẹ, con; cặp đôi; anh chị em ruột; Những người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết có quyền yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch từ sổ gốc.

xem thêm: Mua nhà có cần sổ hộ khẩu?

Giá trị pháp lý của bản sao trích đoạn:

Theo Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch bản sao từ sổ gốc, bản sao chứng thực có giá trị pháp lý như sau:

– Bản sao cấp từ sổ chính có giá trị sử dụng thay bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bản sao có chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị thay cho bản chính dùng để đối chiếu, chứng thực trong giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, bản sao trích lục hộ tịch có giá trị như bản chính và được sử dụng thay bản chính trong việc thực hiện các giao dịch.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch, trích lục sổ hộ khẩu của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận