Mâu thuẫn là gì? Nội dung quy luật mâu thuẫn trong Triết học?

xung đột là gì? Nội dung của quy luật mâu thuẫn trong triết học? Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn?

Trong triết học, mâu thuẫn được nghiên cứu với các mặt đối lập. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể thấy rằng sự đối lập tạo ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, nếu phân tích, nghiên cứu thì thấy được sự thống nhất giữa các khía cạnh đó. Mang tiền đề tồn tại và phản ánh lẫn nhau. Các nghiên cứu giúp chúng ta xác định bản chất của mâu thuẫn. Cũng đồng thời khai thác với những mặt đối lập đó. Mang lại hiệu quả của ứng dụng trong thực tế. Và đó chính là giá trị tìm thấy trong việc nghiên cứu và vận dụng các quan điểm triết học.

1. Thế nào là mâu thuẫn?

– Trong phép biện chứng duy vật.

Mâu thuẫn chỉ mối quan hệ giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng. Hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau. Thông qua thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa. Từ những ý nghĩa tưởng như trái ngược nhau nhưng lại thể hiện những mặt khác nhau trong thực tiễn triển khai. Qua đó thấy được đặc điểm khi nhìn sự vật, hiện tượng từ những góc độ khác nhau. Nó mang lại sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về sự vật và hiện tượng đó.

– Theo quan niệm siêu hình:

Mâu thuẫn là những mặt đối lập phi logic làm nảy sinh xu hướng vận động và phát triển của các mặt đối lập. Không có sự thống nhất, không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập. Mang các hướng chuyển động cũng như các cách không liên quan đến nhau. Nhưng nó vẫn phản ánh một cách khái quát trong nhận thức về sự vật, hiện tượng. Từ đó, trở thành nhân tố tạo nên mâu thuẫn biện chứng là mặt đối lập. Nhưng là những điều kiện, tiền đề tồn tại của nhau. Cũng như xác định cách tiếp cận đối với sự vật, hiện tượng.

Ví dụ:

Trong mỗi con người có hai hoạt động đối lập nhau là ăn uống và bài tiết. Khi đó, nó thể hiện tính chất hấp thụ chất dinh dưỡng và đào thải chất cặn bã mà cơ thể không hấp thụ được. Mặc dù chúng trái ngược nhau trong cơ chế. Nhưng chúng không thể tách rời nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Nó cần thiết cho cơ thể để duy trì sự sống. Điều này cho thấy hai hoạt động này có sự hòa hợp với nhau. Hướng tới một ý nghĩa chung trong hoạt động và chức năng của nó trong cơ thể sống.

2. Nội dung quy luật mâu thuẫn trong triết học:

Quy luật mâu thuẫn là một trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và phép biện chứng duy vật lịch sử. Thể hiện trong nghiên cứu và đánh giá với các khía cạnh vận động và phát triển. Quy luật mâu thuẫn còn gọi là quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Thể hiện ở sự khác nhau về cơ chế, hoạt động phản ánh. Nhưng nhìn chung, nó góp phần có ý nghĩa vào sự vận động và phát triển chung. Cần phải duy trì các mặt đối lập đó trong thực tế.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn tả con mèo ngắn gọn và siêu hay (Văn mẫu lớp 4, 5, 6)

2.1. Nội dung quy luật mâu thuẫn:

Mỗi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những khuynh hướng, những mặt đối lập. Phản ánh đặc điểm của vận động. Và phải có những hoạt động của mặt trái để phát triển. Điều đó tạo ra những mâu thuẫn trong chính họ. Và mâu thuẫn vẫn tồn tại, phát triển trong chức năng độc lập của nó. Và mang một nét riêng khi không thể thiếu chức năng này.

Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập tạo nên động lực bên trong của sự vận động và phát triển. Các tài sản cần thiết được duy trì và thực hiện. Mang lại giá trị tốt để đóng góp. Và dẫn đến mất cái cũ thay bằng cái mới. Đó là những giá trị vận động được thể hiện theo hướng tích cực.

xem thêm: Ví dụ về mâu thuẫn trong cuộc sống, trong triết học, trong suy nghĩ

– Khái niệm:

+ Đối lập: Mang biểu hiện của hai bên khác nhau. Biểu hiện bằng các thuộc tính, đặc điểm, tính chất quy định có xu hướng biến đổi ngược chiều. Nhìn vào những mặt đó, chúng ta thấy những cơ chế vận hành hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng tồn tại khách quan trong tự nhiên, tư duy và xã hội. Gắn với sự vật, hiện tượng cụ thể.

+ Mâu thuẫn biện chứng: Là trạng thái trong đó các mặt đối lập có quan hệ với nhau, chúng có tác động trở lại với nhau. Có sự phản ánh mâu thuẫn về hiện thực, nguồn gốc của sự phát triển nhận thức.

Sự thống nhất của các mặt đối lập:

Là điểm chung được xác định trong chức năng đối với sự vật, hiện tượng. Chúng phụ thuộc vào nhau, tồn tại nhưng không tách rời nhau. Với những khía cạnh khác nhau đảm bảo quan trọng, cần thiết. Mang ý nghĩa và chức năng tất yếu để các sự vật, hiện tượng vận động và phát triển. Sự tồn tại ấy phải lấy sự tồn tại của cái kia làm tiền đề. Hướng tới sự thống nhất chung về chức năng.

Tạo ra những yếu tố “giống nhau” của các mặt đối lập. Và mang lại sự tác động, gắn kết ý nghĩa chung. Ở một mức độ nào đó, chúng sẽ có thể hoán đổi cho nhau. Đảm bảo nhắm đến chức năng tích hợp.

+ Sự đấu tranh của các mặt đối lập

Đó là mâu thuẫn trong hoạt động và cơ chế thực hiện. Với sự tác động qua lại của nhau, xu hướng là loại bỏ và phủ định lẫn nhau. Các bên chính là đối diện trong hoạt động của bên kia. Nó mang lại những cuộc đấu tranh trong chức năng, nghĩa là trong hiệu suất. Và phủ định nhau về nguyên tắc hoạt động hay vận hành.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về ba nhân vật trong Những ngôi sao xa xôi siêu hay

xem thêm: Tư vấn cách giữ gìn hạnh phúc gia đình và giải quyết mâu thuẫn gia đình

Các hình thức đấu tranh chống đối vô cùng phong phú và đa dạng. Gắn với những mặt thực tế tồn tại của sự vật, hiện tượng. Tuỳ theo mối quan hệ qua lại của điều kiện diễn ra cuộc đấu tranh và các mặt đối lập, tính chất. Xem xét bản chất, cách thức hoặc cơ chế của các khía cạnh đó. Mang bản chất chức năng, sự vận hành trong sự vật, hiện tượng.

Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển

+ Thống nhất và đấu tranh chống các mặt đối lập là hai tác động khác nhau

Unity mang lại sự cộng hưởng trong ý nghĩa chung. Nhưng cuộc đấu tranh mang lại những biểu hiện riêng biệt, triệt tiêu bên kia. Qua đó, đưa phong trào đi lên thể hiện của mỗi bên. Nó cũng cần thiết nếu bạn không muốn bị đào thải.

Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập không thể tách rời nhau. Luôn phản ánh đồng thời gắn với một thời điểm cụ thể. Và cùng với sự vật, hiện tượng luôn vận động, phát triển theo thời gian.

+ Sự đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu quy định cho sự thay đổi của các mặt tác động làm cho mâu thuẫn phát triển.

Mâu thuẫn ban đầu hình thành chỉ là sự khác biệt cơ bản. Phản ánh với chức năng phản ánh cần thiết. Tuy nhiên, lớn lên và mở rộng lại trở thành điều ngược lại. Theo thời gian-khẳng định chuyển động có hướng đi lên. Ngoài ra còn có sự cần thiết và đảm bảo để thể hiện chức năng của các khía cạnh.

Dần dần, hai bên xung đột gay gắt. Tự chuyển hóa lẫn nhau và mâu thuẫn được giải quyết. Khi đến giai đoạn có tính chất nhất định thì hình thành tiếng nói chung. Mang lại hiệu quả đảm bảo về mọi mặt đúng như ý nghĩa của nó. Như vậy, sự thống nhất mới sẽ thay thế sự thống nhất cũ. Tạo ra một cách để cung cấp thích ứng tốt hơn, hiệu quả hơn. Hoặc những thứ mới thay thế những thứ cũ đã mất. Làm cho sự vật, hiện tượng đi đến sự chuyển hóa, hình thành tính chất mới. Đó là ý nghĩa tích cực để triển khai với vận động và phát triển.

xem thêm: Điều kiện rút vốn góp trong công ty TNHH

Sự phát triển là sự đấu tranh của các mặt đối lập.

Những bước phát triển không tìm được tiếng nói chung. Dần dần hình thành một sự đối lập nghiêm trọng hơn và riêng biệt. Đối lập chắc chắn sẽ có một cuộc đấu tranh. Không thể tách rời nhau vì mâu thuẫn biện chứng. Song song với tính chất hiện thân của sự đấu tranh loại trừ lẫn nhau. Cũng như những mối liên hệ trong tác động vào sự vật, hiện tượng.

Xem thêm bài viết hay:  Đặc điểm chung của thanh niên? Tâm sinh lý tuổi thanh niên?

Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển và vận động.

– Phân loại mâu thuẫn

+ Dựa vào mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng được xem xét. Có xung đột bên trong và xung đột bên ngoài.

+ Dựa vào ý nghĩa tồn tại, phát triển toàn diện. Có mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không bản chất.

+ Căn cứ vào vai trò của xung đột ở một giai đoạn nhất định. Có mâu thuẫn chính và phụ.

Căn cứ vào bản chất của mối quan hệ lợi ích. Có mâu thuẫn đối kháng và không đối kháng.

xem thêm: Giải quyết mâu thuẫn vợ chồng

2.2. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn:

Để nhận thức được bản chất của sự vật. Với những mặt khác nhau vận hành trong nội tại của sự vật, hiện tượng đó. Giải thích cho sự tồn tại của mâu thuẫn là cần thiết, cung cấp chức năng không thể thay thế.

Hay tìm phương hướng, giải pháp cho hoạt động thực tiễn cần nghiên cứu mâu thuẫn. Các nghiên cứu chỉ ra những mặt khác nhau này. Mâu thuẫn có thể được nhìn thấy trong các hoạt động, cơ chế thực hiện hoặc chức năng. Tuy nhiên, nó được đảm bảo mang ý nghĩa tích cực góp phần vào sự vật, hiện tượng. Nhằm đảm bảo cho phong trào. Từ đó đi đến sự phát triển của sự vật, hiện tượng đó.

– Các mặt đối lập mang lại mâu thuẫn nếu chỉ nhìn vào chúng. Nhưng một cái nhìn rộng hơn cho thấy sự thống nhất. Việc nghiên cứu quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập hay quy luật mâu thuẫn có ý nghĩa quan trọng đối với hiện thực và hoạt động thực tiễn.

Gắn với cảm nhận của người dân về kết quả nghiên cứu. Cung cấp thông tin và kiến ​​thức chính xác. Cung cấp sự hiểu biết sâu sắc cho mọi người trong các lĩnh vực khác nhau.

Gắn liền với thực tiễn là ứng dụng có thể làm được. Thông qua những tác động đó để hướng tác nhân kích thích theo hướng có lợi. Con người chủ động được sự tác động vào các sự vật, hiện tượng. Từ đó tìm kiếm và tiếp nhận kết quả của sự vận động và phát triển.

Vì mâu thuẫn là động lực và cũng là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Bản chất hay mối quan hệ giữa các mặt đó. Có tính khách quan phổ quát. Mang tính tất yếu, tất yếu trong nội tại của sự vật, hiện tượng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mâu thuẫn là gì? Nội dung quy luật mâu thuẫn trong Triết học? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận