Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng mới nhất 2023

Như chúng ta đã biết, mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng là văn bản thông báo đến khách hàng khi doanh nghiệp thay đổi số tài khoản ngân hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mẫu thông báo tài khoản đến khách hàng khá đơn giản.

1. Thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng là gì?

Số tài khoản ngân hàng (viết tắt STK) là dãy số giúp bạn đọc thực hiện các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền do ngân hàng cung cấp khi bạn có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng. Do đó, số tài khoản ngân hàng thường được in trên giấy mở tài khoản cùng với các thông tin dịch vụ khác mà bạn muốn đăng ký.

– Khi thực hiện giao dịch, bạn đọc cần cung cấp số tài khoản người nhận hoặc người chuyển, tên chủ số tài khoản và chi nhánh ngân hàng thực hiện giao dịch. Dãy số này khác hoàn toàn với dãy số dập nổi trên thẻ ATM.

Số tài khoản cũng thường xuất hiện trong các biểu ngữ, áp phích hoặc thông báo công khai.

Hiện tại, mọi giao dịch mua bán đều gắn với một tài khoản ngân hàng, tuy nhiên vì một số lý do cụ thể mà doanh nghiệp thay đổi số tài khoản và ngân hàng liên kết cho phù hợp. Sau khi thay đổi các thông tin này, doanh nghiệp cần thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư và lập văn bản thông báo cho khách hàng về việc thay đổi này.

Hình thức thông báo số tài khoản cho khách hàng là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp để quá trình trao đổi, thanh toán giữa các bên được diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn hay sai sót. Văn bản thay đổi số tài khoản khi gửi cho khách hàng có thể qua đường bưu điện, thư gửi trực tiếp đến địa chỉ nhà riêng hoặc thông báo qua các trang quản lý của doanh nghiệp.

Việc đưa ra thông báo này khá quan trọng vì nó ảnh hưởng đến quá trình giao dịch của doanh nghiệp với khách hàng. Nội dung mẫu thông báo số tài khoản khá đa dạng, không chuẩn nên bạn có thể tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ấn tượng với khách hàng.

Mẫu thông báo thay đổi thông tin tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước là mẫu thông báo được lập để thông báo về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, nội dung thay đổi thông tin tài khoản…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất, cho phép sử dụng nhà đất

Khi sử dụng tài khoản thanh toán chung của doanh nghiệp phải thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng quản lý, sử dụng tài khoản và theo các nguyên tắc sau, cụ thể:

+ Mọi thông tin, thông báo liên quan đến việc sử dụng tài khoản thanh toán chung phải được gửi cho tất cả các chủ tài khoản trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

+ Các đồng chủ tài khoản ngân hàng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài khoản thanh toán chung, việc sử dụng tài khoản phải được sự thống nhất của các chủ tài khoản đó.

– Với việc đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản có thể thanh toán, rút ​​tiền mặt hoặc yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thông qua tài khoản như lập lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu… Thẻ ngân hàng, chuyển tiền, nhờ thu, …

– Để thuận tiện cho công việc, cũng như giao dịch, doanh nghiệp cần thông báo số tài khoản mới cho khách hàng của mình theo biểu mẫu mà chúng tôi sẽ trình bày dưới đây của bài viết hôm nay.

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thì: Cơ quan thuế dừng tiếp nhận mẫu số 08/MST, nghĩa là từ thời điểm này doanh nghiệp không phải đăng ký tài khoản nữa. ngân hàng với cơ quan thuế. Việc thông báo số tài khoản ngân hàng được thực hiện thông qua cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tuy nhiên, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, đây cũng là Thông tư có nhiều điểm mới so với quy định. Những công cụ đặc biệt:

– Bắt đầu từ ngày 01/05/2021, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn Nghị định 01/2021/NĐ-CP về các loại hình đăng ký doanh nghiệp cụ thể:

+ Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trong phần thông tin đăng ký thuế không có thông tin về số tài khoản ngân hàng. Do đó, số tài khoản ngân hàng không phải là thông tin đăng ký thuế.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

+ Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Do đó, tài khoản ngân hàng không còn là nội dung cần thông báo khi có thay đổi.

Do đó, theo quy định hiện hành, số tài khoản ngân hàng không còn là thông tin không còn là thông tin bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký thuế. Do đó, việc thay đổi số tài khoản ngân hàng không cần phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BÀI HỌC ……………….
(Tên tổ chức mở tài khoản)
———

….., ngày tháng năm………….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính thưa:…….

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán (Chủ tài khoản):……

Quyết định thành lập số: …..

Địa chỉ giao dịch:…… Điện thoại giao dịch:……

Tên tài khoản thanh toán:…..

Số tài khoản thanh toán: …..

Nơi mở tài khoản thanh toán:…….

Đăng ký thay đổi thông tin trên Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước…… như sau (chỉ kê khai thay đổi):

1. Thay đổi thông tin tài khoản thanh toán:

– Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán:……..

– Địa chỉ, điện thoại giao dịch:…….

– Đại diện pháp lý:…….

– Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN):……

– ….

2. Thay đổi về mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước:

a) Thay đổi mẫu chữ ký: …..

b) Thay đổi mẫu dấu (nếu có):……

Cam kết của chúng tôi:

– Các thông tin thay đổi nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các chứng từ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

– Chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không chấp hành. , đầy đủ các chế độ mở và sử dụng tài khoản do NHNN quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

Hồ sơ đính kèm:

đầu tiên) ……

2) ….

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi kiểm tra và xác định các giấy tờ bổ sung, thay đổi trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán của……, tài khoản thanh toán số ….. là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước…………. Đồng ý với những thay đổi trên của……

___________________

[1] Khai đầy đủ thông tin cá nhân của người đăng ký mẫu chữ ký (trường hợp thay đổi) tương tự như lần đầu đăng ký mẫu chữ ký theo mẫu tại Phụ lục 02.

Ngày hiệu lực nhập cảnh:…….

…., ngày tháng năm……..

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC/
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC…………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn làm thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng:

Thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng gửi tới khách hàng không phải là văn bản áp dụng hay có quy định đối với nhân viên doanh nghiệp. Là dạng thông báo nên không cần quốc hiệu, tiêu ngữ. Đầu văn bản thông báo phải viết bằng chữ in hoa tên của văn bản.

Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng thường có các nội dung sau:

– Bưu phẩm gửi cần ghi rõ họ tên người nhận.

– Phần hướng dẫn nội dung thông báo cần được viết rõ ràng, ngắn gọn, hướng dẫn các thông tin cần thay đổi sao cho hợp lý.

– Tên tài khoản ngân hàng mới và các mục nhập số tài khoản ngân hàng đã được thay đổi.

– Địa chỉ, số hotline để xử lý sai sót hoặc khiếu nại khách hàng nếu có sự cố giao dịch trên số tài khoản mới.

– Nội dung số tài khoản ngân hàng và ngân hàng đối tác cũ cần thay đổi.

– Thời gian bắt đầu thay đổi và số tài khoản mới được sử dụng để giao dịch.

– Ban giám đốc công ty ký, ghi rõ họ tên sau khi có kết luận cuối cùng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận