Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc, điều chỉnh giờ làm việc

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc là một tài liệu quan trọng được sử dụng để thông báo cho nhân viên về bất kỳ thay đổi nào trong giờ làm việc của họ. Thông báo này có thể bao gồm các thông tin như thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc mới, số giờ làm việc trong ngày hoặc tuần và các yêu cầu khác liên quan đến thay đổi giờ làm việc.

1. Thế nào là thông báo thay đổi giờ làm việc, điều chỉnh thời giờ làm việc?

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc là một tài liệu quan trọng được sử dụng để thông báo cho nhân viên về bất kỳ thay đổi nào trong giờ làm việc của họ. Thông báo này có thể bao gồm các thông tin như thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc mới, số giờ làm việc trong ngày hoặc tuần và các yêu cầu khác liên quan đến thay đổi giờ làm việc.

Mẫu thông báo này có tác dụng quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý nhân sự. Nó giúp đảm bảo rằng nhân viên được thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào đối với lịch làm việc của họ và nhân viên đó có thể cập nhật kế hoạch của họ để đáp ứng các yêu cầu mới.

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc cũng có thể được sử dụng để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của tổ chức. Bằng việc thông báo trước về những thay đổi trong giờ làm việc, nhân viên có thể có thời gian chuẩn bị và sắp xếp công việc hợp lý, tăng năng suất và hiệu quả.

Vì vậy, thông báo thay đổi giờ làm là công cụ quan trọng để quản lý thời gian làm việc của nhân viên, đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình quản lý nhân sự, giúp tăng năng suất và hiệu quả làm việc. hiệu quả hoạt động của tổ chức.

xem thêm: Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của nhân viên bảo vệ

2. Mẫu thông báo thay đổi thời giờ làm việc, điều chỉnh thời giờ làm việc:

CÔNG TY ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—o0o—

Số: …/TB-….

…., ngày tháng năm …..

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

Kính thưa:

– Giám đốc

– Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty

– Nguồn nhân lực

Căn cứ Nội quy lao động và để đảm bảo sức khỏe cũng như công việc của toàn thể CBNV trong Công ty, Phòng HR-NS thông báo điều chỉnh thời gian làm việc sang lịch làm việc mùa đông cụ thể như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở 2023

Lịch hiện tại: Sáng từ 08h00′ – 12h00′

Chiều từ 13h30′ đến 17h30′

Lịch mới: Sáng từ 08h00′ – 12h00′

Chiều từ 13h00′ – 17h00′

Lịch làm việc mới sẽ được áp dụng từ Thứ Hai, …. Có thể ……

Rất mong nhận được sự hợp tác từ tập thể cán bộ nhân viên công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

………., ngày tháng năm…..

Thành lập

xem thêm: Thời giờ làm việc của nhân viên trạm y tế

3. Quy định về thông báo thay đổi thời giờ làm việc:

Thông báo thay đổi giờ làm là một phần không thể thiếu trong quy trình quản lý nhân sự của một tổ chức, doanh nghiệp. Những thay đổi về giờ làm việc có thể xảy ra khi tổ chức triển khai các chính sách mới hoặc khi có các sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như ngày lễ hoặc thời tiết bất thường. Thông báo thay đổi giờ làm việc không chỉ giúp nhân viên biết được thời gian làm việc mới mà còn giúp tổ chức hoạt động hiệu quả hơn.

Khi thông báo thay đổi giờ làm việc, điều quan trọng là đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt một cách đầy đủ và chính xác.

3.1. Về hình thức:

Về hình thức, thông báo nên bao gồm tiêu đề của quốc gia, tiêu đề, tên và số cơ quan, tên chính thức của thông báo và thông báo của người đưa ra thông báo. Điều này giúp đảm bảo rằng thông báo được mọi người làm việc trong tổ chức nhận ra và xác thực.

3.2. Về nội dung:

Ngoài ra, thông báo thay đổi giờ làm việc cần bao gồm chi tiết về giờ mở cửa, thời gian bắt đầu và kết thúc, tổng số giờ làm việc trong ngày. Nếu có thay đổi về giờ làm việc thì phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc thay đổi. Địa chỉ cho những người trong phần tổ chức cũng là một phần quan trọng của thông báo này, để đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt tới tất cả những người liên quan.

Cuối cùng, thông báo thay đổi giờ làm là cơ hội để tăng cường quản lý thời gian và tạo động lực cho nhân viên trong công việc. Việc thông báo thay đổi giờ làm rõ ràng, đầy đủ giúp người lao động chủ động hơn trong việc quản lý thời gian của mình, tạo hiệu quả trong công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vì vậy, việc đảm bảo việc thông báo thay đổi giờ làm được thực hiện chính xác, đầy đủ là rất quan trọng trong quy trình quản lý nhân sự của một tổ chức, doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo, đơn thư tố giác tội phạm mới nhất 2023

xem thêm: Tư vấn về thời giờ làm việc của lái xe công ty vận tải hành khách

4. Quy định về thời gian làm việc:

– Căn cứ Điều 105 Bộ luật Lao động 2019, NSDLĐ được quyền ấn định thời giờ làm việc. Việc quy định thời giờ làm việc có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của người lao động và quản lý công việc của doanh nghiệp.

– Tuy nhiên, việc thay đổi thời gian làm việc cần lưu ý một số điểm quan trọng dưới đây để đảm bảo quyền lợi của người lao động:

+ Nếu thay đổi là thay đổi ổn định (sẽ lâu hoặc chưa xác định được thời điểm thay đổi) thì công ty cần thay đổi nội quy công ty về thời gian làm việc. Thời gian thay đổi chỉ trong thời gian ngắn (1-2 tuần), công ty không cần thiết phải thay đổi theo hướng này.

+ Kiểm tra nội dung hợp đồng lao động: theo quy định của Bộ luật lao động 2012, thời gian làm việc là một trong những nội dung phải có trong hợp đồng, khi thay đổi nội dung này phải có sự đồng thuận. của người sử dụng lao động và người lao động. Nếu trong hợp đồng lao động của người lao động có ghi rõ ràng, chi tiết về thời gian làm việc (ghi rõ làm từ 7h sáng đến 16h chiều, nghỉ ngơi…) thì trường hợp đơn vị muốn bố trí người lao động thay đổi thời giờ làm việc thì đơn vị phải ký kết phụ lục hợp đồng lao động. hợp đồng thay đổi. Phụ lục nêu rõ việc sửa đổi thời gian làm việc, thời điểm áp dụng/hiệu lực. (Không phải do đại diện người lao động đã thỏa thuận mà công ty được tự ý thay đổi nội dung hợp đồng lao động của từng người lao động cụ thể).

+ Nếu trong hợp đồng lao động chỉ ghi thời gian làm việc (ví dụ: Tuần làm việc 48 giờ, thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7) thì việc thay đổi này không cần làm phụ lục hợp đồng.

Thời gian làm việc được quy định tối đa là 48 giờ trong một tuần và 10 giờ trong một ngày. Điều này giúp đảm bảo người lao động có đủ thời gian nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe.

+ Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày; trường hợp áp dụng quy định số giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng. Số giờ làm thêm của người lao động được đảm bảo không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số ngành đặc thù như sản xuất, gia công xuất khẩu dệt, may, da giày, điện, điện tử,… lâm sản, diêm nghiệp, sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp thoát nước…., người lao động được làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm (Khoản 3 Điều 107 BLLĐ 2019).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thẩm tra tài liệu, chứng cứ hết giá trị mới nhất

– Về cách tính lương làm thêm vào ban đêm: Điều 106 Luật Lao động 2019 quy định thời giờ làm việc vào ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng hôm sau.

– Khi điều chỉnh giờ làm việc của người lao động, doanh nghiệp lưu ý thông báo cho người lao động trước 3 ngày làm việc.

– Thay đổi giờ làm cần lưu ý nhiều quy định liên quan để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Việc điều chỉnh thời giờ làm việc phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động được quy định chi tiết tại các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể là pháp luật về lao động.

– Ngoài ra, việc thay đổi giờ làm còn phụ thuộc vào mục đích của doanh nghiệp và đặc điểm ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động. Tùy theo nhu cầu sản xuất, doanh nghiệp có thể điều chỉnh giờ làm việc để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả hoạt động. Ví dụ, trong lĩnh vực dịch vụ, các cửa hàng và nhà hàng thường có giờ làm việc linh hoạt để phục vụ khách hàng vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Trong khi đó, ở lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp thường có thời gian làm việc cố định để đảm bảo tính ổn định trong quá trình sản xuất.

– Tuy nhiên, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào về giờ làm, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ luật lao động và các quy định liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tránh rủi ro pháp lý. . Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, nếu doanh nghiệp muốn thay đổi thời giờ làm việc của người lao động thì phải thỏa thuận với người lao động và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi này.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Bộ luật lao động 2019.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc, điều chỉnh giờ làm việc của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận