Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023

Một trong những hoạt động đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cho người nộp thuế là biện pháp thông báo, đặc biệt là thông báo nộp thuế, trong đó thông báo nộp thuế TNCN là nhiệm vụ của cơ quan thuế nhằm giúp người nộp thuế nhanh chóng biết và thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

1. Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân là văn bản do chi cục thuế gửi cho cá nhân phát sinh thu nhập chịu thuế với nội dung xác nhận thời gian, địa điểm, số thuế phải nộp của người nộp thuế và yêu cầu người nộp thuế nộp thuế thu nhập cá nhân. thuế cho cơ quan để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của cơ quan thuế, song song với nó là nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân. người nộp thuế phải thực hiện đúng nội dung ghi trên thông báo thuế.

xem thêm: Mẫu giấy báo nợ, giấy đòi nợ, nhắc nợ 2023

2. Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

Ngày tháng năm ……..

THÔNG BÁO

nộp thuế thu nhập cá nhân

Thưa ông và bà ………..

Mã số thuế: ………….

Địa chỉ: ………..

Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Tờ khai thuế của………….. nộp ngày…………..;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn)………………và xét đề nghị của Đội thuế……….Tổ nghiệp vụ,

Chi cục thuế…………..thông báo số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

I. THUẾ THU NHẬP VÀ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP CẢ NĂM

1. Thu nhập chịu thuế:……………………..đồng.

Viết bằng chữ: …………..

2. Số thuế phải nộp cả năm:……………………. đồng.

Viết bằng chữ: …………..

Số thuế trên được ấn định cho cả năm

II. MÃ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP HÀNG QUÝ

1. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quý:

Quý giá Số tiền thuế phải nộp Quý đầu tiên quý II quý thứ ba Quý IV

Đệ trình theo chương…….khoản………….tiểu mục……..

2. Thời hạn nộp thuế theo quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của quý

3. Nơi nộp hồ sơ: …………

Nộp ủy nhiệm thu: Tên ủy nhiệm thu, địa chỉ …………..

Nộp tại kho bạc……………………., địa chỉ…………………….

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà số tiền thuế nêu tại thông báo này chưa nộp đủ vào ngân sách nhà nước, Ông/Bà.

Nếu vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan thuế………….. theo số điện thoại:……. địa chỉ: …để được hướng dẫn cụ thể.

Chi cục Thuế…………. để thông báo cho Ông/Bà. và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO SỰ CHI TRẢ

Ngày …. năm ….

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

xem thêm: Thông báo là gì? Mẫu thông báo mới và chuẩn nhất 2023

3. Hướng dẫn mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân:

Về cơ bản, thông báo thuế phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

– Đối tượng gửi thông báo

– Đối tượng thông báo (tên, mã số thuế, địa chỉ)

– Thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp; thời gian và địa điểm người nộp thuế phải làm

– Cuối thông báo, thủ trưởng cơ quan thuế ký, ghi rõ họ tên.

Xem thêm bài viết hay:  Thông báo là gì? Mẫu thông báo mới và chuẩn nhất 2023

Về hình thức, thông báo phải bảo đảm số, ký hiệu chữ, ngày, tháng, năm ra thông báo, quốc hiệu, tiêu ngữ và trình bày rõ ràng, không tẩy xóa, nhất là phần thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp. .

xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu và thủ tục thay đổi mẫu con dấu

4. Quy định về thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân:

4.1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực tế của cá nhân trong năm, tháng hoặc thời điểm nhằm điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần tạo sự công bằng. thu nhập và góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

– Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có độc hại. hoặc yếu tố nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, trợ cấp suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, hàng tháng trợ cấp tuất, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết các tệ nạn xã hội; Thù lao dưới hình thức; Tiền nhận được từ việc gia nhập hiệp hội doanh nghiệp, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban quản lý và các tổ chức; Các khoản lợi ích khác mà người nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc hiện kim; Tiền thưởng, trừ tiền thưởng gắn với danh hiệu do Nhà nước phong tặng, tiền thưởng gắn với giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, phát minh, sáng chế do cơ quan nhà nước cấp. Các quốc gia có thẩm quyền công nhận và khen thưởng cho việc phát hiện và báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: Lãi tiền cho vay; Chia cổ tức; Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong tổ chức kinh tế; Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng nhà ở; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước; Thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

Xem thêm bài viết hay:  Bản kiểm điểm tác phong lề lối làm việc của cán bộ Đảng viên

– Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm: Trúng thưởng xổ số; Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino; Trúng thưởng trong trò chơi, cuộc thi và các hình thức trúng thưởng khác.

– Thu nhập từ bản quyền, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

– Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, đăng ký sử dụng.

Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, đăng ký sử dụng.

Quy định về thông báo nộp thuế và nộp thuế TNCN thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể:

4.2. Về kê khai thuế:

– Người nộp thuế phải kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung của tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đầy đủ các tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế. Quản lý thuế.

– Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.

– Người nộp thuế kê khai, tính thuế tại cơ quan thuế có thẩm quyền địa phương nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính và có các đơn vị trực thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính thì người nộp thuế kê khai thuế tại trụ sở chính và tính phân bổ nghĩa vụ thuế. Các loại thuế phải nộp theo từng địa phương nơi nhận khoản thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.

– Đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện, nhà cung cấp nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện việc đăng ký thuế, kê khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này. quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4.3. Nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết:

+ Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất của hoạt động, giao dịch xác định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập;

+ Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai xác định số thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế;

+ Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn quy định tại điểm a, điểm b khoản này và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

– Nguyên tắc khai thuế đối với cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế được quy định như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác cho mọi ngành nghề

+ Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế được thực hiện trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế, sự thỏa thuận giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo thỏa thuận đơn phương, song phương, đa phương giữa các bên. cơ quan thuế, người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài, vùng lãnh thổ có liên quan;

+ Việc áp dụng cơ chế thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế phải căn cứ vào thông tin của người nộp thuế và cơ sở dữ liệu thương mại đã được kiểm chứng để đảm bảo tính pháp lý;

+ Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận trước khi thực hiện; đối với các hiệp định song phương, đa phương có sự tham gia của cơ quan thuế nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật về điều ước, hiệp định quốc tế.

4.4. Về thời hạn nộp thuế:

– Trường hợp người nộp thuế tính thuế thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót, thiếu sót.

– Trường hợp cơ quan thuế tính thuế thì thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.

4.5. Về địa điểm và hình thức nộp thuế:

– Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định sau:

+ Tại Kho bạc Nhà nước;

+ Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;

+ Thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế;

+ Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và các tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và các tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện, công chức và nhân viên thu thuế đảm bảo thuận lợi. để người nộp thuế kịp thời nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

– Cơ quan, tổ chức khi nhận tiền thuế hoặc khấu trừ tiền thuế phải cung cấp cho người nộp thuế biên lai thu tiền thuế.

– Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi thu được tiền từ người nộp thuế, cơ quan, tổ chức tiếp nhận thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp thu thuế bằng tiền tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, địa bàn đi lại khó khăn thì thời hạn chuyển tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Có thể thấy, việc triển khai quản lý thuế theo cơ chế tự kê khai thực sự phù hợp với tình hình quản lý thuế thế giới cũng như sự tăng trưởng về số lượng người nộp thuế, giúp cải thiện vị thế của người nộp thuế. Về mặt pháp lý, người nộp thuế trở thành “khách hàng” đối với cơ quan quản lý thuế chứ không còn mang tính quyền lực, áp đặt như trước.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận