Mẫu thông báo nội bộ công ty ngắn gọn và hướng dẫn cách viết

Mẫu thông báo nội bộ công ty là gì? Mẫu thông báo nội bộ công ty? Cách viết mẫu thông báo nội bộ công ty?

Bất kỳ một công ty, doanh nghiệp nào muốn hoạt động và vận hành tốt đều cần phải có những quy định và luật lệ nhất định. Hội đồng quản trị phải quản lý nhân viên bằng cách thông báo về quá trình hoạt động của doanh nghiệp mình trong từng thời kỳ nhất định thông qua hình thức thông báo nội bộ của công ty. Dưới đây là mẫu thông báo nội bộ ngắn gọn và hướng dẫn cách viết.

Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu thông báo nội bộ công ty là gì?

– Mẫu thông báo nội bộ công ty là mẫu tài liệu được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, công ty, nhằm triển khai và thông báo các nội quy, quy chế cũng như phương hướng hoạt động trong quá trình hoạt động cho các thành viên trong công ty biết.

– Mẫu thông báo này chỉ dành cho nội bộ công ty, doanh nghiệp. Nó được xem như một văn bản truyền đạt thông tin từ cấp trên đến cấp dưới và yêu cầu người nhận phải nắm bắt được thông tin được truyền đạt và làm theo. Do nền kinh tế luôn thay đổi nên mỗi doanh nghiệp, công ty cần đưa ra phương án hoạt động linh hoạt để thích ứng với sự biến động đó. Trong nhiều trường hợp, mẫu thông báo nội bộ công ty được coi là một trong những nội dung linh hoạt trong quy chế hoạt động. Nếu người lao động không nhận được thông báo, cố tình không thực hiện và làm theo thông tin đã thông báo thì người lao động có thể bị xử lý theo quy định của công ty.

– Hình thức thông báo nội bộ công ty tạo sự thống nhất, khách quan trong công tác quản lý nội bộ công ty. Vì tất cả các thành viên trong công ty sẽ phải nắm được thông báo bằng văn bản về thông tin, tình hình nội bộ của công ty và tuân thủ nó; Mọi hoạt động, kế hoạch hay quy định mới của xí nghiệp, công ty đều được thông báo tới từng nhân viên thông qua văn bản thông báo này. Đây là cơ sở để tạo nên sự chặt chẽ trong bộ máy quản lý hoạt động của một công ty, doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty TNHH May Minh Anh được thành lập năm 2016. Bà Nguyễn Minh Anh là Giám đốc công ty. Trong quá trình điều hành và quản lý doanh nghiệp, với những phương án sản xuất mới, quy chế mới cho người lao động hay những thay đổi về tiền lương, giờ giấc làm việc…, chị Minh Anh luôn thông báo bằng văn bản trong nội bộ. công ty và gửi nó xuống cho từng bộ phận. Điều này giúp cho từng bộ phận, thành viên trong công ty có thể nắm bắt được tình hình hoạt động và cơ chế điều hành mới nhất về phía công ty. Từ đó đạt được hiệu quả cao nhất trong việc thống nhất bộ máy điều hành và hoạt động. Nhờ cách làm này, Công ty TNHH May Minh Anh đã hoạt động tốt và phát triển lớn mạnh từ khi thành lập cho đến nay.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu Biên bản kiểm tra, xác minh số 04/BB-TT và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

2. Mẫu thông báo tóm tắt nội bộ công ty:

TÊN CƠ QUAN ………… .. (1)

……………………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: ………………………………. ……………….., ngày tháng năm…….

THÔNG BÁO

Về …………………… (2) ………….

Thân mến: …………………………………………………………………………………………….

……………………. (3) …………………… ..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Người nhận:

– Như trên

– ………… ..;

– Lưu: (Đơn vị soạn thảo và văn thư)

TRƯỞNG ĐẠI LÝ

(GIẾT)tên, con dấu)

Ghi chú:

(1) Dùng để cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin về nội dung, kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; thông tin kịp thời các quyết định của cấp trên. Sau khi thông báo, nếu cần thì ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định, Chỉ thị) để cấp dưới thực hiện. Không sử dụng hình thức thông báo để thay thế các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan.

(2) Tóm tắt nội dung thông báo (về một việc gì đó, một cuộc họp, một buổi làm việc, v.v.).

(3) Nội dung thông báo phải nêu rõ thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham gia, nhiệm vụ biết để thực hiện.

3. Cách viết mẫu thông báo nội bộ công ty:

– Về hình thức, mẫu thông báo nội bộ công ty phải tuân theo những quy định chung về hình thức soạn thảo văn bản hành chính. Từ cỡ chữ, kiểu chữ, kiểu chữ, khổ giấy đến khoảng cách dòng, cách dùng từ, dấu câu… tất cả đều phải tuân theo những nguyên tắc chung của soạn thảo văn bản hành chính. Đặc biệt:

+ Khổ giấy tiêu chuẩn là A4 (210 mmx 297 mm);

+ Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909: 2001, màu đen;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng đại lý thương mại, độc quyền, cấp 1, cấp 2

+ Kích thước và kiểu chữ tùy theo độ đậm, kiểu, rộng, nghiêng, nghiêng, trang trí và người thiết kế nhưng không phải là kích thước do công ty đưa ra;

+ Số trang văn bản: Đánh số từ 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, căn giữa theo chiều ngang ở lề trên của văn bản, không hiển thị số trang đầu.

Về nội dung, một văn bản thông báo luôn được xây dựng theo một bố cục và hình thức nhất định. Về nguyên tắc, bất kỳ thông báo nội bộ công ty nào cũng phải có đầy đủ nội dung bao gồm: Quốc hiệu, khẩu hiệu; Địa chỉ, ngày, tháng, năm công bố; Tên cơ quan ban hành thông báo; Tên thông báo, tóm tắt nội dung; Nội dung chính của thông báo; Ký tên, đóng dấu cơ quan; Người nhận. Đây được coi là những phần không thể thiếu trong một báo cáo nội bộ công ty. Dù chỉ thiếu một nội dung thì phần, văn bản thông báo sẽ không hoàn chỉnh theo nguyên tắc chung và quy định của pháp luật (tức là khi ban hành sẽ không có giá trị).

– Khi công bố nội bộ công ty, người lập phải đảm bảo các nội dung chính sau:

+ Phần đầu: Phải ghi đầy đủ các thông tin như tên nước, phương châm, tên cơ quan ra thông báo. Đồng thời phải có thông tin về ngày thực hiện thông báo.

+ Tên thông báo: Sử dụng câu ngắn gọn, phản ánh nội dung của văn bản thông báo.

+ Nội dung: Đây được coi là phần quan trọng nhất của mẫu thông báo nội bộ của công ty, bởi nó chứa đựng những thông tin, quy định mà chủ thể phát hành muốn đưa ra cho người nhận. Nội dung văn bản phải nêu rõ các căn cứ để thông báo. Đồng thời, đối với những thông báo có nội dung dài, nên chia thành các bài, mục nhỏ để người đọc dễ dàng nắm bắt thông tin. Nói cách khác, nội dung thông báo phải truyền tải được đầy đủ thông điệp chính, hướng đến đối tượng nào? Dựa trên cái gì? Thời gian thực hiện? HÀNG TRIỆUMỗi văn bản sẽ có những nội dung khác nhau nhưng tựu chung lại đều phải thể hiện như sau: Phải nêu rõ người nhận và thực hiện theo thông báo này là cá nhân hay toàn cơ quan; Nêu những căn cứ chính xác nhất để đưa ra thông báo này, chẳng hạn như Bộ luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội; Quyết định của Chủ tịch nước về việc …..; Căn cứ vào Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động, Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của doanh nghiệp, hoặc căn cứ vào một văn bản quy phạm pháp luật nào đó mà ra thông báo để mọi người tiếp thu và thực hiện tránh vi phạm pháp luật. quy định của pháp luật; Tiếp theo trình bày lý do và quy định về thời gian thực hiện cụ thể. Chỉ khi trình bày đầy đủ các vấn đề trên thì nội dung văn bản thông báo nội bộ của công ty mới có thể hoàn chỉnh và đạt được mục đích mà người sáng lập đã đề ra.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự mới nhất 2022

+ Phần kết luận: Bổ sung đầy đủ thông tin về người nhận, đơn vị soạn thảo, ghi chú, chữ ký và đóng dấu.

Đây là cách viết thông báo nội bộ công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, các cá nhân khi viết thông báo này thường mắc rất nhiều sai sót, khuyết điểm. Như sau:

+ Trình bày không đúng Quốc hiệu và Quốc hiệu, viết sai chính tả, sai vị trí. Đây được coi là lỗi thường gặp nhất khi cá nhân viết văn bản thông báo nội quy công ty. Tuy chỉ là hình thức nhưng sai sót này ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của một văn bản công bố thông tin công ty khi nó được phát hành rộng rãi cho các đối tượng, cá nhân khác.

+ Sử dụng câu văn không mạch lạc, đa nghĩa, thường xuyên mắc lỗi. Ngôn ngữ không rõ ràng, thiếu logic, khiến người tiếp nhận hiểu sai ý hoặc khó hiểu đối với người đọc. Là một văn bản thông báo truyền tải thông tin đến mọi người trong công ty nên nội dung của nó phải dễ hiểu, nhằm giúp mọi người hiểu hết ý nghĩa mà người phát hành muốn thông báo và truyền tải.

+ Mục đích của văn bản thông báo là thông báo cho mọi người trong công ty về những hoạt động, phương hướng hoặc dự định mới của công ty để mọi thành viên nắm rõ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp văn bản thông báo bị thiếu nội dung thông báo. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp nhận thông tin, cũng như hiệu quả của việc thông báo nội bộ của công ty.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo nội bộ công ty ngắn gọn và hướng dẫn cách viết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận