Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình mới nhất 2022

Mẫu thông báo khởi công hạng mục công trình năm 2022? Hướng dẫn làm mẫu thông báo khởi công xây dựng ? Hồ sơ, thủ tục thông báo khởi công xây dựng?

Hiện nay có thể nói các công trình xây dựng xuất hiện ngày càng nhiều cùng với nhu cầu của đất nước và con người, để kiểm soát cũng như thực hiện đúng trình tự thủ tục khi xây dựng một công trình thì chủ đầu tư phải tiến hành. Theo quy định của pháp luật, đối với một công trình muốn khởi công xây dựng thì không thể thiếu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình.

Vậy thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình được quy định như thế nào và trường hợp nào được thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình? Mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình cách làm. Cùng theo dõi bên dưới để biết thêm chi tiết.

Cơ sở pháp lý:

Luật Xây dựng sửa đổi 2020;

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Thông báo khởi công xây dựng là gì?

Căn cứ Khoản 30, 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương:

+ Công trình xây dựng phải có giấy phép trước khi khởi công.

+ Công trình thuộc dự án đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội thành viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình.

+ Công trình xây dựng nằm trên địa bàn của 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. có thẩm quyền phê duyệt.

xem thêm: Thẩm quyền, thủ tục cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trên đất trái phép

+ Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng sau khi thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng điều kiện cấp giấy phép xây dựng. theo Luật Xây dựng.

+ Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp mới nhất

+ Công trình cấp IV không phải là nhà ở riêng lẻ quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Công trình (2), (3), (4), (5) và (6) được miễn giấy phép xây dựng nhưng ngoài việc gửi thông báo ngày khởi công, chủ đầu tư còn có trách nhiệm gửi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo quy định. quy định đối với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương để quản lý.

Như vậy, đối với những trường hợp này, mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình là mẫu để ghi lại nội dung thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình cụ thể. Mẫu thông báo khởi công được cơ quan có thẩm quyền lập và gửi đến chủ đầu tư để thông báo về việc cấp giấy phép khởi công xây dựng công trình. Nội dung mẫu thông báo khởi công xây dựng được trình bày chi tiết dưới đây, các bạn hãy lưu lại để tham khảo và áp dụng.

2. Thông báo bắt đầu công việc để làm gì?

Một ngôi nhà, công trình muốn xây dựng cần phải có bản vẽ thiết kế và xin giấy phép. Tuy nhiên trên thực tế mọi người lại nghĩ rằng chỉ cần thực hiện 2 bước trên là có thể hoàn thành.

Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm bởi bản vẽ và giấy phép xây dựng chỉ là một trong những bước khởi đầu bắt buộc đối với bất kỳ công trình nào dù lớn hay nhỏ. Để có thể thi công, bạn cần phải làm thông báo khởi công công trình và nộp cho cơ quan quản lý tại địa điểm thi công.

Mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình được lập nhằm mục đích thông báo ngày khởi công xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất 03 tháng. ngày làm việc.

xem thêm: Mẫu giấy báo nợ, giấy đòi nợ, nhắc nợ mới nhất 2022

3. Mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (1)
———–

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG (2)

Thân mến:

+ UBND xã (phường)……..

+ (Phòng QLCLXD cấp huyện)………….

+ (Cơ quan cấp phép) ………….

1. Tên chủ đầu tư:…….. (3)

– Địa chỉ nhà:……..

xem thêm: Thông báo là gì? Mẫu thông báo chuẩn và mới nhất 2022?

– Số điện thoại:…………..

– Cấp quyết định đầu tư (đối với vốn ngân sách nhà nước):…….

2. Tên dự án……..(4)

– Địa điểm xây dựng:………………………

– Thuộc dự án nhóm……, tổng mức đầu tư:……………………đồng

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả và hướng dẫn điền tờ khai

– Diện tích xây dựng:……..m2

– Tổng diện tích sàn:…………m2

– Số tầng: ……………………

xem thêm: Phân loại và phân loại công trình xây dựng theo quy định mới nhất

3. Tên nhà thầu thi công:…..

4. Hình thức quản lý dự án (Chủ đầu tư trực tiếp quản lý hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):…………..

5. Hình thức giám sát thi công xây dựng công trình (Chủ đầu tư trực tiếp giám sát hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):…………

6. Giấy phép xây dựng số:…………./GPXD ngày …………tháng………….…………

bởi…….cấp

7. Ngày bắt đầu:……

8. Dự kiến ​​ngày hoàn thành:………….

(Chủ đầu tư) xin thông báo…….để biết và theo dõi.

xem thêm: một nhà quản lý dự án là gì? Điều kiện làm chủ nhiệm công trình?

……., ngày tháng năm……..

Nhà đầu tư (5)

(Ký tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn lập mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình:

(1) Điền quốc hiệu và tiêu ngữ

(2) Ghi tên biểu mẫu “Mẫu thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình”

(3) Ghi thông tin chủ đầu tư, tên chủ đầu tư, tên cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi dự kiến ​​xây dựng công trình.

(4) Ghi tên hạng mục và liệt kê chi tiết tên hạng mục công bố khởi công xây dựng hạng mục công trình. Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định này đối với trường hợp công trình thuộc đối tượng kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định này. 24 Nghị định này.

(5) Phần chủ đầu tư ký tên và đóng dấu xác nhận

xem thêm: Quy định mới nhất về yêu cầu và thời hạn bảo hành công trình xây dựng

Lưu ý: Trường hợp công trình phải kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì thông báo khởi công phải được gửi đồng thời cho cơ quan chuyên môn. về xây dựng theo phân cấp (Sở/Sở Xây dựng):

– Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

– Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công.

– Công việc có ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích của cộng đồng theo quy định của pháp luật về an toàn công cộng quản lý dự án đầu tư xây dựng ngoài những công việc kể trên.

Trong mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình phải trình bày rõ hình thức quản lý dự án, hình thức giám sát thi công, số giấy phép xây dựng, ngày khởi công, ngày dự kiến ​​hoàn thành để các bên biết và theo dõi. theo dõi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy ủy quyền thừa kế di sản, phân chia thừa kế tài sản

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm mẫu thông báo nội bộ dùng để phát hành thông báo nội bộ của công ty, doanh nghiệp. Việc lưu lại mẫu thông báo nội bộ sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian soạn thảo và sử dụng được ngay khi cần thông báo nội bộ cho nhân viên trong đơn vị.

5. Hồ sơ, thủ tục thông báo khởi công xây dựng công trình:

5.1. Hồ sơ thông báo khởi công:

– Mẫu thông báo khởi công ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

– Giấy phép xây dựng (bản sao).

xem thêm: Phân loại và phân loại công trình xây dựng mới nhất 2022

– Đối với công trình xây dựng thuộc các trường hợp (2), (3), (5) và (6) tại Mục 1, chủ đầu tư gửi kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt.

– Đối với công trình thuộc trường hợp (4), hồ sơ kèm theo gồm: Hồ sơ thiết kế thi công được phê duyệt và các hồ sơ, tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện cấp giấy phép xây dựng.

5.2. Thủ tục thông báo khởi công xây dựng:

Chủ đầu tư gửi thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý. Tùy theo loại công việc mà thông báo được gửi đến các cơ quan khác nhau, cụ thể:

– Đối với nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc tỉnh). thành phố trung tâm). Trước ngày 1/1/2021 chỉ gửi cho UBND xã, phường, thị trấn nhưng quy định này đã bị hủy bỏ.

– Đối với các công trình khác không thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì thông báo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lưu ý: Trường hợp công trình phải kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì thông báo khởi công phải được gửi đồng thời cho cơ quan chuyên môn. về xây dựng theo phân cấp (Sở/Sở Xây dựng):

+ Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

+ Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công.

xem thêm: Định mức phí bảo hiểm công trình xây dựng năm 2022

+ Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng ngoài các công trình nêu trên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận