Mẫu thông báo giao hàng chậm, thông báo thời gian giao hàng

Thông báo giao hàng là gì? Mẫu thông báo giao hàng trễ? Mẫu thông báo thời gian giao hàng? Hướng dẫn cách viết thông báo giao hàng chậm?

Việc giao hàng được thực hiện theo đúng thỏa thuận và nghĩa vụ liên quan của các bên. Trong đó, bên giao hàng, có thể là trung gian hoặc trực tiếp thực hiện bởi bên có nghĩa vụ, phải thông báo tình hình giao hàng đúng tiến độ, nhanh hay chậm để đảm bảo việc xử lý thống nhất, cũng như đảm bảo quyền lợi cho bên kia. Thông báo được thực hiện với nội dung triển khai cho trạng thái đơn hàng. Cũng như nhu cầu hoặc mong muốn của bên có nghĩa vụ giao hàng. Qua đó giúp các bên liên quan hiểu rõ theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều này giúp xác định quyền và nghĩa vụ trong hoạt động pháp lý.

Cơ sở pháp lý: Luật Thương mại 2005.

Luật sư tư vấn pháp lý qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

Đầu tiên. Thông báo giao hàng là gì?

Thông báo giao hàng do bên giao hàng thực hiện, bên có nghĩa vụ giao hàng. Một tài liệu được sử dụng bởi các cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức. Với các ứng dụng và ý nghĩa được thực hiện trong thông báo bằng văn bản kịp thời, nhanh chóng. Đồng thời nêu ý nghĩa của việc thực hiện các hành vi hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, bên liên quan, người nhận hàng. Được thông báo và nhận thức được tình trạng giao hàng đang được thực hiện. Xác định một người hoặc các chủ thể nhất định đã thực hiện nghĩa vụ hoặc có ý định giao hàng hóa như đã thỏa thuận/chỉ định đến một địa điểm nhất định, trong một thời gian xác định. Cũng như các thông tin có thể thông báo cho chủ thể, phối hợp nhận hàng đúng thời điểm, cách thức,…

Thông báo này cho phép các bên trao đổi với nhau bằng văn bản. Theo đó, khi nhận được thông báo giao hàng, bên nhận được phiếu giao hàng có thể trả lời bằng văn bản để phản hồi. Nếu có phản hồi hoặc thay đổi nội dung liên quan. Đảm bảo các quyền và nghĩa vụ, cũng như thực hiện các nội dung theo thỏa thuận trước đó. Nếu không, việc triển khai sẽ như quảng cáo. Còn việc phát sinh nếu có người nhận hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Các trách nhiệm thông báo được đảm bảo được thực hiện một cách hiệu quả. Do đó, hãy xác định với người chuyển nhượng đang đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ của mình. Nếu bên nhận không thực hiện các nội dung theo đúng thỏa thuận thì phải chịu những ảnh hưởng và thiệt hại có thể phát sinh đối với đơn hàng.

2. Mẫu thông báo giao hàng muộn:

Phải trình bày rõ lý do và nội dung liên quan đến việc chậm giao hàng. Nêu lý do chậm giao hàng và thời hạn giao hàng. Gắn liền với việc không đảm bảo giao hàng theo thỏa thuận của các bên trước đó. Để bên nhận có thể nắm bắt được thông tin cũng như tổ chức nhận hàng sau này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử chi đoàn chi tiết nhất hiện nay

Đặc biệt, có thể xảy ra hư hỏng, rủi ro đối với nhu cầu hàng hóa của bên nhận không đảm bảo. Vì vậy, việc thông báo phải được thực hiện nhanh chóng và kịp thời.

Mẫu thông báo:

xem thêm: Mẫu giấy báo nợ, giấy đòi nợ, nhắc nợ mới nhất 2022

CÔNG TY …. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: ….V / v: Thông báo về thời hạn vận chuyển

.., ngày tháng năm…….

Kính gửi công ty …….

Căn cứ Đơn đặt hàng…… giữa Công ty…… và Công ty…… về việc cung cấp thiết bị. Thời gian giao hàng theo đơn đặt hàng là……. kể từ ngày Bên B nhận được tiền đặt cọc. Vì vậy, thời gian giao hàng ước tính là …..

Tuy nhiên, do hợp đồng giữa công ty chúng tôi và đơn vị vận tải có trục trặc nên tiến độ giao hàng bị chậm lại. Dự kiến ​​….. hàng sẽ đến nơi ….. nên khoảng từ ….. chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi cho quý công ty.

Rất mong bạn hiểu và chia sẻ khó khăn này với chúng tôi.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hợp tác của bạn!

Người nhận:

– Như trên.

– Lưu P.KD.

CÔNG TY…..

3. Mẫu thông báo thời gian giao hàng:

Thời gian được xác định với các thỏa thuận và hoạt động dự kiến ​​mà các bên tiến hành. Việc đảm bảo hoàn thành bàn giao đúng tiến độ cũng là yếu tố có ảnh hưởng lớn, mang lại hiệu quả về tính ổn định, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan, góp phần gia tăng niềm tin. của khách hàng. Tăng uy tín của bên giao hàng, trung gian giao hàng. Qua đó tạo dựng uy tín và thương hiệu cho công ty.

Mẫu thông báo:

CÔNG TY………

PHÒNG BAN…..

———

Mã số:……/CV-…..

Về thông báo giao hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

…, ngày tháng năm…

THÔNG BÁO GIAO HÀNG

xem thêm: Thông báo là gì? Mẫu thông báo chuẩn và mới nhất năm 2022?

Kính gửi công ty…

(Địa chỉ nhà:………..)

(Hoặc một tổ chức có thẩm quyền khác, tùy thuộc vào chủ đề bạn công bố)

Ngày…. tháng…. ……, công ty chúng tôi có ký với quý công ty Hợp đồng dân sự số …. Về việc…… Theo quy định tại………… Hợp đồng này, Công ty chúng tôi có nghĩa vụ giao các tài sản/hàng hóa với chủng loại, số lượng, chất lượng,… như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao nhận con nuôi và hướng dẫn cách viết đúng
STT Tên sản phẩm Phẩm chất Số lượng Đơn giá Tổng cộng Ghi chú Đầu tiên. 2 3 …

Cho quý công ty trước …giờ…phút ngày…tháng…. năm……. bằng thư từ.

Và theo quy định tại …. Hợp đồng này thì sau khi có xác nhận đã nhận hàng của bưu điện, Quý Công ty sẽ thanh toán số tiền là … đồng (Bằng chữ: ……. Việt Nam đồng) cho Công ty. chúng tôi thông qua phương thức chuyển tiền tại Ngân hàng tới số tài khoản…………..Ngân hàng…….- Chi nhánh……

Ngày…. … .., Công ty chúng tôi đã gửi số lượng tài sản / hàng hóa theo thông tin quy định tại Hợp đồng ……. bằng thư từ…..

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Công ty chuẩn bị kho/bãi/… khi nhận hàng hóa/tài sản nêu trên, Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo đến Quý Công ty về việc Công ty chúng tôi đã giao hàng/…. với số lượng, chất lượng,… như đã ghi trong Hợp đồng cho Bưu điện…………. lúc….giờ…phút ngày…. có thể……. (Tôi gửi kèm theo Công văn này 01 Bản sao Giấy biên nhận……. để chứng minh tính chính xác của thông tin này)

xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu và thủ tục thay đổi mẫu con dấu

Công ty chúng tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh.

Xin trân trọng báo cho quý công ty biết và xin cảm ơn!

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/…

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết thông báo giao hàng chậm:

Với hai mô hình trên, việc xác định đảm bảo về thời gian giao hàng là rất quan trọng. Để cung cấp thông tin về sự phát triển và các hoạt động giao hàng sẽ được thực hiện.

Về nội dung cần triển khai như trên. Trong quá trình soạn giấy báo giao hàng, người gửi hàng cần lưu ý những thông tin sau:

– Định dạng văn bản. Với hình thức thực hiện như quy định đối với văn bản được soạn thảo. Mang đến sự chuyên nghiệp và bài bản cho đơn vị tổ chức thực hiện.

– Ghi chính xác thời gian soạn thảo, cũng được xác định cho thời điểm thông báo sẽ được thực hiện. Có kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả theo yêu cầu không? Bao gồm ngày và năm mà thông báo giao hàng được thực hiện. Cũng như đảm bảo các nghĩa vụ được hoàn thành trong trường hợp giao hàng trễ. Bắt buộc phải thông báo ngay khi phát sinh các nguyên nhân bất lợi. Đồng thời, nhanh chóng tác động, xử lý để tìm ra hiệu quả trong nghĩa vụ được yêu cầu.

– Phần thân mến Cần chỉ ra công ty nào để gửi. Nó được xác định cho các chủ thể có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan. Cần phải biết và tiếp nhận nội dung của thông báo này. Việc xác định địa chỉ mới và phương thức gửi có thể được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Đồng Tháp [Ly hôn tại Đồng Tháp]

Hoặc đối với một chủ thể có thẩm quyền khác. Với các hoạt động giao hàng liên quan, phức tạp về tính chất giao dịch. Không chỉ là giao dịch của các cá nhân, tổ chức thông thường. Tùy thuộc vào đối tượng mà bên giao hàng cần thông báo là đối tượng nào. Xác định với các hoạt động của bạn có thể ảnh hưởng đến công việc, tiến độ hoặc sở thích của đối tượng.

xem thêm: Trách nhiệm khi giao hàng không đúng hẹn, vi phạm thời gian giao hàng?

– Với căn cứ soạn thảo. Sau đó có thể dựa vào số hợp đồng đã ký. Với thỏa thuận được thiết lập và đảm bảo thực hiện giữa các bên. Nó cũng xác định với các quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài thời gian giao hàng dự kiến ​​mà các bên thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi. Là cơ sở cho việc thực hiện thông báo đặt hàng.

Ví dụ:

Ngày…. tháng…. ……, công ty chúng tôi đã ký với quý công ty Hợp đồng dân sự số…. Về việc… Theo quy định của… Hợp đồng này, trước khi giao hàng, chúng tôi đã gửi thông báo cho Khách hàng biết một số nội dung sau:

Những thông tin này giúp đối chiếu, xác minh và xác định nghĩa vụ thông báo. Phải đảm bảo cân đối trong giao nhận, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người nhận.

– Thời gian giao hàng dự kiến. Cũng gần với việc xác định ngày dự kiến. Với những nỗ lực trong công tác khắc phục, đảm bảo giao hàng đúng hẹn. Hoặc thông báo đến tận nơi nhận hàng đúng thời gian, địa điểm và phương thức. Để người nhận hàng có thời gian chuẩn bị, sắp xếp cũng như thời gian chuẩn bị kinh phí. Cũng như bảo quản. Các tính toán với việc sử dụng, khai thác hàng hóa hoặc tham gia vào các nhu cầu kinh doanh khác.

– Phần cuối của thông báo không thể thiếu nội dung cam kết và cảm ơn. Xác nhận với sự đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ. Cố gắng giữ đúng kế hoạch và vượt qua rủi ro. Được xác định về hiệu quả thực hiện đối với tài sản giao dịch. Và mang lại hiệu quả giao dịch giữa các bên, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cho nhu cầu hợp tác sau này.

Ví dụ:

Trân trọng thông báo để Quý công ty được biết và xin cảm ơn.

xem thêm: Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin trong thông báo phát hành hóa đơn

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thông báo giao hàng chậm, thông báo thời gian giao hàng của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận