Mẫu thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

Mẫu thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất. Các trường hợp bắt buộc thay đổi thông tin đăng ký thuế. Quy trình, thủ tục thay đổi mã số thuế cá nhân.

Mã số thuế cá nhân là một dãy gồm 10 hoặc 13 chữ số và ký tự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người nộp thuế. Tuy nhiên hiện nay vì nhiều lý do nên trong quá trình sử dụng sẽ có sai sót hoặc thay đổi thông tin nên việc cập nhật lại thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân là rất cần thiết. Dưới đây là mẫu thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất:

1. Mẫu thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất:

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính
)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

TUYÊN NGÔN
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Doanh nghiệp, hợp tác xã

Tổ chức

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Cá nhân

Khác

1. Tên người nộp thuế:

2. Mã số thuế

3. Địa chỉ trụ sở chính

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số ngày

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ báo (1)

Thông tin đăng ký cũ (2)

Thông tin đăng ký mới (3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

-…..

II- Thông tin thêm:

Ví dụ:

– Danh sách BK02-DK-TCT

– ….

124 Lò Đúc – Hà Nội

235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội

Thêm đơn vị phụ thuộc…

Người nộp thuế cam kết các thông tin khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số:……..

…., ngày: …./…../……………
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

* Hướng dẫn cách viết tờ khai bổ sung thông tin đăng ký thuế:

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng gia công bằng tiếng Anh, song ngữ mới nhất

– Cột (2): Ghi nội dung thông tin đăng ký thuế kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế thay đổi, bổ sung mới.

2. Các trường hợp bắt buộc thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019, các trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế là khi:

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải chịu trách nhiệm trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông tin thay đổi được báo cáo với cơ quan thuế. sống.

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác trả thu nhập, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc khi có thay đổi thông tin thì phải chịu trách nhiệm. nghĩa vụ thông báo tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy ủy quyền của cá nhân.

Căn cứ quy định trên, khi có sự thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân phải thực hiện thủ tục cập nhật.

3. Quy trình, thủ tục thay đổi mã số thuế cá nhân:

3.1. Nhân viên thay đổi mã số thuế cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Hồ sơ đổi mã số thuế cá nhân bao gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

– Đối với người phụ thuộc là công dân Việt Nam cần có giấy tờ tùy thân hợp lệ gồm: Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực.

Trường hợp người phụ thuộc là người nước ngoài thì cần bản sao hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài trong trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Bước 2: Nộp:

Cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Chi cục thuế nơi đăng ký thuế ban đầu.

Xem thêm bài viết hay:  Diện tích đất thực tế và trên sổ đỏ khác nhau, xử lý như thế nào?

Làm sao để đăng kí:

– Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện ban đầu đến Chi cục thuế nơi đăng ký thuế.

– Nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu:

Cơ quan quản lý thuế chịu trách nhiệm trực tiếp cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Sau khi cập nhật xong sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế; hoặc sẽ thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.

Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

3.2. Người lao động đăng ký thay đổi mã số thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập:

Bước 1: Nộp:

Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:

– Văn bản ủy quyền.

– Các tài liệu, giấy tờ chứng minh việc thay đổi thông tin liên quan đến việc đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

Bước 2: Thông báo cho cơ quan chi trả thu nhập:

Người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập và gửi hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi thông tin đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của đơn vị kinh doanh.

Bước 3: Giải quyết các yêu cầu:

Đơn vị chi trả thu nhập nộp Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT (ban hành theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC) cho cơ quan. Quản lý thuế trực tiếp đến cơ quan chi trả thu nhập.

3.3. Thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân thông qua hình thức đăng ký trực tuyến:

Hiện nay, việc thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân thông qua đăng ký trực tuyến được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 1604/TCT/KK như sau:

Đầu tiên, Người nộp thuế đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản điện tử được cung cấp.

Sau đó, click vào dịch vụ “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.

Thứ hai, Cổng dịch vụ công sau đó sẽ định tuyến đến trang web của Tổng cục Thuế.

Thứ ba, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện kiểm tra người nộp thuế có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế hay không và thực hiện như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

– Hiển thị thông báo trên màn hình “Số giấy tờ đã được cấp mã số thuế” đối với trường hợp người nộp thuế đã được cấp mã số thuế.

– Hiển thị màn hình để người nộp thuế lựa chọn người đăng ký thuế đầu tiên nếu người nộp thuế chưa được cấp mã số thuế.

Thứ tư, truy vấn thông tin cá nhân trên website của Tổng cục Thuế:

– Trường hợp câu truy vấn không trả về dữ liệu:

Hiển thị thông báo “NNT nhập sai thông tin, vui lòng nhập lại” trên màn hình.

– Trường hợp truy vấn trả về đầy đủ dữ liệu: hiển thị đầy đủ thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia theo mẫu số 08-MST.

Trường hợp người nộp thuế không thay đổi số giấy tờ tùy thân: Truy vấn theo số giấy tờ cũ

Thứ năm, kiểm tra các thông tin đã điền sẵn vào Mẫu số 08-MST đã được cập nhật và tiến hành bổ sung các thông tin khác không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nếu có thay đổi (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại).

Trường hợp thông tin cá nhân khai trên tờ khai thuế chưa đúng, đủ với thông tin cá nhân: Hệ thống hiển thị thông báo “Người nộp thuế không nộp hồ sơ cho cơ quan thuế và liên hệ Công an cấp phường/xã nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin” và không cho người nộp thuế nộp hồ sơ.

Nếu thông tin cá nhân điền sẵn trên tờ khai thuế là đúng và đủ thông tin cá nhân thì tiếp tục.

Thứ sáu, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế kiểm tra quy tắc nghiệp vụ đối với thông tin tiếp nhận từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế.

Thứ bảy, lưu hồ sơ đăng ký thuế điện tử đã gửi thành công, ngay sau khi người nộp thuế gửi hồ sơ đăng ký thuế điện tử thành công, hệ thống tự động chuyển thông tin về hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế vào hệ thống TMS.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận