Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên chuẩn của Bộ Giáo dục

Hiện nay, các mẫu sơ yếu lý lịch được sử dụng rất phổ biến để thực hiện nhiều mục đích, trong đó có việc làm hồ sơ nhập học cho học sinh, sinh viên. Dưới đây là mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên chuẩn của bộ giáo dục:

1. Sơ yếu lý lịch học sinh chuẩn của Bộ giáo dục:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU HỌC SINH, SINH VIÊN

(Dùng cho học sinh, sinh viên trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ, TCCN)

HỌ VÀ TÊN: ………….

Ngày sinh: …………….

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Khi nào thông báo cho ai? Ở đâu? ………….

Điện thoại liên hệ (nếu có): …………

Hình ảnh

4 x 6

(mới chụp

Chưa

3 tháng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

______________________________

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

I. PHẦN CÁ NHÂN HỌC VIÊN, HỌC SINH

– Họ và tên: …….…….

– Nam nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) ………….

– Ngày tháng năm sinh (ghi 2 số cuối): ………….

– Hộ khẩu thường trú:…………….

………….

……………………

– Dân tộc (Ghi 1 cho bản kinh, 0) cho các bản ghi khác.

……………………

– Tôn giáo: …………

– Khu vực tuyển sinh nào? ………….

– Nguồn gốc thành phần (Công nhân viên chức

viết 1, Nông dân viết 2, Khác bản ghi 3)

– Đối tượng dự thi: ………….

– Chuyên ngành: ………

– Ký hiệu trường: ………….

– Điểm xét tuyển: Tổng điểm: .………………

– Mã số: ……………

(Khóa 1:……. Môn 2:……. Đối tượng 3:……..)

– Kết quả điểm tổng kết năm học cấp 2, cấp 3, cấp 3, cấp 3

– Điểm thưởng (nếu có): ………………..

– Lý do được tuyển thẳng và cộng điểm:

* Xếp loại học lực:………….

………….

* Xếp loại hạnh kiểm: …………

…………………….

* Bậc tốt nghiệp:…………..

…………………….

– Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………….

– Năm tốt nghiệp (ghi 2 số cuối của năm)

– Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…………..

– Chứng minh nhân dân số: ……………….

– HS, số thẻ sinh viên

– Khen thưởng, kỷ luật: …………………….

Tóm tắt quá trình học tập, lao động và làm việc (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc đơn vị phục vụ, chức vụ, chức danh nghề nghiệp, bậc lương).……………………..

II. THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

1. Cha:

– Họ và tên: …………. Quốc tịch: ………….

– Dân tộc: …………. Tôn giáo: ………….

– Hộ khẩu thường trú: …………..

– Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ……………………

Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975:

……………………

Từ 30-4-1975 đến nay:

…………………….

2. Mẹ:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thuê đất mới nhất và hướng dẫn chi tiết cách viết

– Họ và tên: …………. Quốc tịch: …………..

– Dân tộc: …………. Tôn giáo: …………………….

– Hộ khẩu thường trú: ………….

– Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ……………………

Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975:

………….

Từ 30-4-1975 đến nay:

……………………

3. Vợ hoặc chồng:

– Họ và tên: ………….. Quốc tịch: …………………….

– Dân tộc: …………………… Tôn giáo: ………….

– Hộ khẩu thường trú: …………………….

– Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ……………………

4. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi cư trú của anh, chị, em ruột:

…………………….

Kèm theo bản chính và bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THN, TCCN (nếu Sở GDĐT chưa cấp bằng thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì nộp bản chính để kiểm tra, đối chiếu): phiếu điểm thi ĐH, CĐ, TCCN, giấy chứng nhận dự thi và kết quả đạt trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, kể cả kỳ thi quốc tế, đối tượng ưu tiên (nếu có), quyết định của cơ quan, đơn vị đơn vị cử đi học (nếu là công chức Nhà nước hoặc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gia đình cam kết

về lời khai của học sinh, sinh viên

Ngày ……. tháng ……. năm ……

Học sinh, sinh viên ký tên

Xác nhận của Chính quyền xã phường nơi học sinh cư trú

(Đề nghị chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của học sinh tại địa phương).

…………

Ngày ……. tháng ……. năm …….

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

2. Hướng dẫn cách viết lý lịch sinh viên:

Trên trang nhất:

– Họ và tên: Cần viết in hoa có dấu.

Ngày sinh: Điền ngày tháng năm sinh của bạn.

– Thông tin hộ khẩu thường trú: cập nhật thông tin địa chỉ theo sổ hộ khẩu.

– Khi nào thông báo cho ai? Ở đâu?: Điền thông tin người cần liên hệ như bố hoặc mẹ, sau đó ghi họ và tên, địa chỉ cư trú của bố và mẹ.

– Điện thoại liên lạc: ghi số điện thoại cá nhân, nếu không có thì ghi số điện thoại gia đình.

Trang thông tin số 2: Nhập thông tin sinh viên:

– Dán ảnh: dán ảnh 4×6 vào góc trên bên trái của Hồ sơ xin việc và có đóng dấu giáp lai trên ảnh.

Xem thêm bài viết hay:  Biên bản bàn giao và tiếp nhận tài sản công, tài sản Nhà nước

Lưu ý: ảnh chụp không quá 3 tháng, ảnh phải nghiêm túc, rõ nét.

– Họ và tên: Viết hoa, có dấu.

– Ngày, tháng, năm sinh của học sinh, sinh viên: ghi 02 số cuối.

– Dân tộc: ghi thông tin dân tộc theo giấy khai sinh.

– Tôn giáo: Bạn theo tôn giáo nào thì ghi tôn giáo đó, ngược lại ghi “Không”.

– Nguồn gốc: Công chức ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3 vào ô trống bên cạnh.

– Đối tượng dự thi: Viết như trong bài dự thi.

Nếu không thuộc đối tượng nào thì để trống.

Ký hiệu trường: Ghi mã trường mà học sinh, sinh viên chuẩn bị nhập học vào 3 ô trống bên cạnh.

Số báo danh: Ghi số báo danh của bạn trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

– Kết quả học lực cuối cấp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể:

+ Xếp loại học lực: Yếu/Trung bình/Khá/Giỏi.

+ Xếp loại hạnh kiểm: Yếu/Trung bình/Tốt.

+ Xếp loại tốt nghiệp: Yếu/ TB/ Khá/ Giỏi.

– Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Ghi theo sổ đoàn.

– Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Ghi vào sổ Đảng viên, nếu không có thì để trống.

Khen thưởng, kỷ luật: Điền thông tin cần được khen thưởng, nếu không có ghi “không”.

– Giới tính: Nếu là nam thì nhập 0, nếu là nữ thì nhập 1.

– Thông tin về địa chỉ hộ khẩu thường trú: Ghi địa chỉ như trong sổ hộ khẩu gia đình.

Khu vực tuyển sinh nào?: Viết như đề thi.

– Chuyên ngành: Ghi rõ ngành đăng ký dự thi vào trường, sau đó ghi tên chuyên ngành và nhập mã ngành vào các ô bên cạnh.

– Điểm xét tuyển: Ghi rõ tổng điểm của 3 môn trong bài xét tuyển và điểm của từng môn.

– Điểm thưởng: Điểm thưởng (nếu có).

– Lý do được tuyển thẳng và cho điểm: trường hợp được tuyển thẳng ghi rõ lý do.

Chẳng hạn có giải học sinh giỏi quốc gia môn Văn.

– Năm tốt nghiệp: Nhập 2 số cuối của năm bạn tốt nghiệp cấp 3.

Ví dụ bạn tốt nghiệp cấp 3 năm 2019 thì nhập số 19.

– Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân: Điền đúng số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân của bạn.

– Tóm tắt quá trình học tập, công tác, lao động: ghi các mốc thời gian theo cấp học từ tiểu học, THCS, THPT.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch thực tập sư phạm mầm non (cập nhật mới nhất)

Ví dụ:

Từ năm 2005 đến 2010: Học sinh Tiểu học A.

Từ năm 2010 đến 2014: Học sinh trường THCS B.

Từ năm 2014 đến 2017: Học sinh trường THPT C.

Trang thông tin 3 và 4; Thông tin về thành phần gia đình:

– Điền đầy đủ thông tin của từng thành viên trong gia đình, cụ thể:

+ Họ và tên.

+ Tuổi (năm sinh).

+ Dân tộc.

+ Tôn giáo.

+ Hộ khẩu thường trú.

+ Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (cái gì, ở đâu?): Ghi rõ thời gian, địa điểm, nếu không ghi thì bỏ qua.

Ngoài ra còn có phần thông tin khai báo: Nếu có vợ hoặc chồng thì ghi đầy đủ thông tin như trên mục cha và mẹ, nếu không thì để trống.

– Cuối trang 4: xác nhận.

+ Điền thông tin anh/chị/em của học sinh gồm: Tên, tuổi, đang làm gì, ở đâu?

+ Bản cam kết của gia đình về lời khai của học sinh: sau khi làm bản cam kết, thí sinh cần xin chữ ký xác nhận của cha mẹ (Bố hoặc Mẹ).

Cuối cùng, ứng viên cũng phải ký tên ở góc dưới cùng bên phải.

Lưu ý: Sau khi điền đầy đủ thông tin và hoàn chỉnh sơ yếu lý lịch, thí sinh phải đến chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền tại Phường/Xã nơi thí sinh đang cư trú để công chứng sơ yếu lý lịch. lịch.

3. Ý nghĩa mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên chuẩn của bộ giáo dục:

Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên hoặc hồ sơ trúng tuyển làm theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sơ yếu lý lịch là một trong những giấy tờ rất quan trọng được học sinh cấp 3 sử dụng và dùng để làm hồ sơ nhập học cho tân sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.

Sơ yếu lý lịch ghi đầy đủ thông tin của bản thân học sinh, thông tin học sinh và gia đình.

Khi viết sơ yếu lý lịch, các bạn sinh viên cũng cần chú ý điền các thông tin một cách chính xác, tránh viết lan man và điền sai thông tin.

Ngoài ra, sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của chính quyền địa phương. Đồng thời khi viết sơ yếu lý lịch sẽ phải trình bày sạch đẹp, thống nhất đầy đủ thông tin và chỉ viết một màu mực trên sơ yếu lý lịch.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên chuẩn của Bộ Giáo dục của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận