Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (2C-BNV/2008) mới nhất

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất (2C-BNV/2008). Ý nghĩa lý lịch cán bộ.

Công chức là chủ thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý và phát triển đất nước. Để vào đội ngũ điều hành, quản lý bộ máy Nhà nước, các đối tượng này phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Dưới đây là bài phân tích mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (2C-BNV/2008) mới nhất.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất (2C-BNV/2008):

Lý lịch cán bộ, công chức

ảnh màu

(4 x 6cm)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):…….

2) Tên khác:………….

3) Sinh ngày: … tháng … năm……, Giới tính (nam, nữ):…….

4) Nơi sinh: Xã……, huyện……, tỉnh……

5) Quê quán: Xã……. , huyện tỉnh……

6) Dân tộc: …………,

7) Tôn giáo: …………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………

(Số nhà, đường phố, thành phố, thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: …………

(Số nhà, đường phố, thành phố, thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được thuê: …………

xem thêm: Thủ tục công chứng sơ yếu lý lịch? Tôi cần mang theo những gì khi xác nhận sơ yếu lý lịch?

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: …………

12) Chức vụ (chức danh) hiện nay: …………

(Về khối chính quyền hoặc khối Đảng, đoàn thể, kể cả kiêm nhiệm)

13) Công việc được giao chủ yếu: …………

14) Ngạch công chức (viên chức):……, mã ngạch: …………

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/20…,

Phụ cấp chức vụ:……., Phụ cấp khác: …………

15.1- Trình độ học vấn phổ thông (tốt nghiệp cấp mấy/hệ):…………

xem thêm: Trình độ văn hóa là gì? Cách viết trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch?

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:…………

(Chuyên nghiệp, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: …………. 15.4-Quản lý nhà nước:…………

(Cao cấp, Trung cấp, Mới bắt đầu và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,..)

15,5- Ngoại ngữ:…………, 15,6-Tin học: …………

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D……) (Trình độ A, B, C,…….)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/…

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội: …………

(Ngày gia nhập tổ chức: Đoàn, Hội,… và làm gì trong tổ chức đó)

xem thêm: Tôi có thể xác nhận sơ yếu lý lịch của mình ở đâu? Tôi có thể đi công chứng được không?

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, ngày xuất ngũ: …/…/…… Cấp bậc quân hàm cao nhất:

19) Danh hiệu phong tặng cao nhất …………

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn đổi tên trong giấy khai sinh cho người lớn (trên 18)

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, bác sĩ, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)

20) Lĩnh vực công tác: …………

21) Khen thưởng: …………, 22) Kỷ luật: …………

(Hình thức cao nhất, năm nào) (Về đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe:……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:…………

24) Là thương binh hạng: …./……, Con gia đình chính sách: …………

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Chứng minh nhân dân số:…….Ngày cấp: …/…/……

xem thêm: Mẫu sơ yếu lý lịch công chức (2a-BNV/2007) và cách viết

26) Sổ BHXH số: …………

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường Chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm – đến tháng, năm Các hình thức đào tạo Bằng cấp, chứng chỉ, bằng cấp gì? …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/……

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng …./ Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư …………..

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, v.v.

29) Đặc điểm lịch sử cá nhân:

– Làm rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày nào đến ngày nào, ở đâu), khai báo với ai, vấn đề gì? Có làm việc ở chế độ cũ không (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian công tác…)…………

– Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ở nước ngoài (làm nghề gì, tổ chức nào, trụ sở chính ở đâu …………?):…………

– Có người thân (Bố, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em) ở nước ngoài (nghề làm gì, địa chỉ……..)?……

xem thêm: Mẫu sơ yếu lý lịch khoa học chi tiết nhất

30) Quan hệ gia đình

một. Về bản thân: Bố, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), con, anh chị em

Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi thường trú (trong và ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội……..)

b. Bên vợ (hoặc bên chồng): Bố, mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi thường trú (trong và ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội……..)

31) Diễn biến quá trình trả lương của cán bộ, công chức

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa và hướng dẫn cách soạn thảo
Có thể Hạn ngạch/mã xếp hạng Hệ số lương

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức……

….Ngày tháng năm……

người kê khai

Tôi xin xác nhận rằng những lời khai trên đây là đúng sự thật.

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý

và sử dụng CBC

(Ký tên và đóng dấu)

2. Ý nghĩa của sơ yếu lý lịch công chức:

– Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. cấp trung ương, tỉnh, huyện; trong cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công an nhân dân, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Để trở thành công chức, công dân Việt Nam phải được cơ quan cấp trên tuyển dụng hoặc bổ nhiệm. Việc tuyển dụng công chức hiện được thực hiện thông qua hai phương thức xét tuyển và xét tuyển. Có thể thấy, để trở thành cán bộ, công chức, cá nhân phải trải qua những giai đoạn và điều kiện nhất định. Để được bổ nhiệm, đối tượng đó phải đáp ứng các điều kiện đối với ngạch công chức.

Cán bộ, công chức là những cá nhân hoạt động, công tác trong cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội. Họ là những công dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước. Nói một cách đơn giản, công chức là những cá nhân làm việc và hoạt động trong Nhà nước. Vì vậy, lý lịch của những đối tượng này đặc biệt quan trọng.

xem thêm: Sơ yếu lý lịch là gì? Làm thế nào để viết và xác nhận một sơ yếu lý lịch?

+ đầu tiên, Sơ yếu lý lịch giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cán bộ xem xét, lựa chọn những đối tượng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung của pháp luật để vào ngạch công chức. Không có lý lịch, cán bộ nhà nước sẽ không thể xem xét, xem xét hoàn cảnh của từng cá nhân. Điều này dẫn đến hệ thống cán bộ, công chức không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy Nhà nước trong tương lai.

+ Thứ hai, Công chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước ở nước ta. Vì vậy, những đối tượng này không được điều tra, thẩm tra lý lịch kỹ càng sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống quản lý nhà nước. Về bản chất, nhiệm vụ của công chức là hoạt động trong bộ máy Nhà nước, phục vụ nhân dân và công việc chung của cộng đồng. Vì vậy, nếu công chức đó có lý lịch không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến mục đích, nhiệm vụ chung của nghề này.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp hạng 3 giáo viên mầm non?

+ Thứ ba, cán bộ, công chức là đối tượng hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước mạnh. Vì vậy, nếu không thẩm tra lý lịch, cơ quan có thẩm quyền sẽ không quản lý được các đối tượng này, cũng như không thể có biện pháp xử lý vi phạm kịp thời trong những trường hợp cần thiết.

Sơ yếu lý lịch là một tài liệu quan trọng thể hiện rõ những thông tin về tiểu sử và quá trình hoạt động của công chức. Nó phục vụ công tác quản lý, điều chỉnh cán bộ, công chức của cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay có nhiều trường hợp cán bộ công chức có lý lịch không trong sạch. Quá trình hoạt động của họ còn nhiều bất cập, lỗ hổng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý chung của bộ máy Nhà nước. Không chỉ vậy, trong quá trình làm việc, cán bộ, công chức không làm tròn chức năng, nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của đại bộ phận nhân dân, làm cho hoạt động điều hành, quản lý của Nhà nước không đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. nhà nước.

– Sơ yếu lý lịch được coi là một trong những phương pháp cụ thể, khách quan nhất trong việc quản lý cán bộ, công chức hoạt động, làm việc trực tiếp trong bộ máy Nhà nước. Thông qua việc kiểm tra lý lịch của công chức, cơ quan có thẩm quyền sẽ nắm bắt được những thông tin cơ bản nhất của các đối tượng có thể trực tiếp hoạt động trong Nhà nước. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức minh bạch mới phần nào đảm bảo đội ngũ ổn định, khách quan cho quá trình quản lý nhà nước cũng như thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bộ máy Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, việc hoàn thiện sơ yếu lý lịch là công việc bắt buộc mà công chức phải thực hiện. Quản lý cán bộ, công chức càng chặt chẽ thì kết quả chung trong phát triển đất nước càng cao.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (2C-BNV/2008) mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận