Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức (2a-BNV/2007) và cách ghi

28. Tóm tắt quá trình làm việc (28)

29. Đặc điểm lý lịch cá nhân: (29)

– Làm rõ: bị bắt, bị giam (từ ngày nào đến ngày nào, ở đâu, ở đâu), đã khai báo với ai, vấn đề gì? Đã từng làm việc ở chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian công tác …) …..

– Thời gian hoặc mối quan hệ với bất kỳ tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (bạn làm nghề gì, tổ chức nào, trụ sở chính ở đâu…?):…

– Có người thân (Bố, Mẹ, Vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) ở nước ngoài (làm nghề gì, địa chỉ…)? ..

30. Quan hệ gia đình (30)

một. Về bản thân: Cha, mẹ, vợ (hoặc chồng), con cái, anh chị em

b. Về phía vợ (hoặc chồng): Cha, mẹ, anh, chị, em ruột

31. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức… (31)

……., ngày tháng năm…

Declarant

Tôi xin xác nhận rằng những tuyên bố trên là đúng sự thật

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức

(Ký tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ

(1): Điền họ và tên khai sinh: viết in hoa trùng với họ và tên trong giấy khai sinh.

(2): Ghi tên khác: là tên hoặc bí danh khác dùng trong hoạt động cách mạng, trong lĩnh vực báo chí, văn học, nghệ thuật .. (nếu có).

(3): Điền ngày, tháng, năm sinh: điền đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như trong giấy khai sinh. Giới tính: Ghi giới tính của cán bộ, công chức là Nam hoặc Nữ.

(4): Điền nơi sinh: điền tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc các thành phố trung tâm) nơi sinh ra của cán bộ, công chức (ghi đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có sự thay đổi về địa chỉ của đơn vị hành chính thì ghi bây giờ .

(5): Ghi quê quán: ghi nơi sinh của bố hoặc ông nội cán bộ, công chức. Trường hợp đặc biệt là quê quán của mẹ đẻ hoặc người đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không rõ cha đẻ, mẹ đẻ của người đó). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương).

(6): Nhập dân tộc: ghi rõ tên dân tộc của cán bộ theo quy định của Nhà nước.

(7): Ghi tôn giáo: Cán bộ, công chức theo tôn giáo nào thì ghi tên tôn giáo đó.

(8): Điền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: điền số nhà, đường phố, thành phố hoặc ấp, xã, huyện, tỉnh nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú.

(9): Ghi nơi ở hiện tại: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc ấp, khóm, xã, huyện, tỉnh nơi đang sinh sống.

(10): Nhập nghề nghiệp khi được thuê: ghi rõ bạn đã làm công việc gì để kiếm sống trước khi được thuê. Nếu bạn không có việc làm và sống phụ thuộc vào gia đình, hãy viết cụ thể là “không có việc làm”.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu sổ quỹ tiền mặt bằng Excel và hướng dẫn cách lập chuẩn

(11): Điền ngày tuyển dụng: ghi rõ ngày, tháng, năm công chức có quyết định tuyển dụng và tên cơ quan ra quyết định tuyển dụng (ngày, tháng, năm bổ nhiệm công chức).

(12): Điền chức danh (chức vụ) hiện tại: ghi rõ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chức danh công việc chính đang được giao chính quyền (hoặc khối Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ chính thức). kiêm nhiệm).

(13): Điền công việc chính được giao: ghi rõ tên công việc chính được giao đảm nhận.

(14): Điền ngạch công chức: ghi rõ ngạch công chức. Mã hạn ngạch: chỉ định mã vạch. Ghi rõ bậc lương, hệ số lương và ngày / tháng / năm lương. Ghi rõ hệ số phụ cấp chức danh (chức vụ) hoặc phụ cấp khác (nếu có).

(15.1): Điền trình độ học vấn phổ thông của bạn: ghi bạn tốt nghiệp lớp nào và thuộc hệ đào tạo phổ thông nào. Ví dụ: Điểm 10/10 (dành cho thí sinh tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm); Lớp 12/12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm).

(15.2): Nhập bằng cấp cao nhấtt: Ghi các trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, bồi dưỡng tại thời điểm kê khai như: Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ Khoa học, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp … thuộc lĩnh vực đào tạo. tạo bất kỳ. Ví dụ, đối với những người có nhiều trình độ đào tạo như: kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì chỉ ghi bằng cấp chuyên môn cao nhất hiện nay là: Tiến sĩ. + đào tạo chuyên ngành.

(15.3): Điền lý luận chính trị: Ghi trình độ lý luận chính trị cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng như: Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

(15.4): Quản lý nhà nước: ghi chứng chỉ đào tạo; chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức như: Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, Chuyên viên chính; nhân viên văn phòng. Các chứng chỉ bồi dưỡng theo các chức danh công chức lãnh đạo như: Cấp phòng và tương đương, cấp Vụ và tương đương, cấp Vụ và tương đương, Thứ trưởng và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh; chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.

(15.5): Điền cấp độ ngôn ngữ:

+ Đối với cán bộ, công chức có chứng chỉ ngoại ngữ thì ghi tên trình độ ngoại ngữ + trình độ đào tạo theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Nếu đã có trình độ ngoại ngữ từ cử nhân trở lên thì ghi tên văn bằng + tên ngoại ngữ. Ví dụ: Cử nhân tiếng Pháp, Thạc sĩ tiếng Anh, …

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư và cách soạn thảo mới nhất 2023

(15.6): Ghi trình độ tin học: ghi trình độ công nghệ thông tin cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ của công chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cấp theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. tin có 15 kỹ năng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Kỹ sư, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

(16): Điền ngày tháng năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày, tháng, năm được công nhận là Đảng viên chính thức (nếu có). Nếu vào Đảng lần thứ hai mà tuổi Đảng được tính liên tục thì ngày vào Đảng được tính từ lần đầu. Trường hợp tuổi Đảng liên tục không được tính thì ghi ngày vào Đảng lần thứ hai.

(17): Điền ngày, tháng, năm gia nhập tổ chức chính trị – xã hội: ghi ngày, tháng, năm gia nhập tổ chức chính trị, chính trị – xã hội như: Đoàn, Hội, … và ghi rõ công việc của bạn vào mục tập đoàn. vị trí đó.

(18): Ghi ngày nhập ngũ: ghi ngày, tháng, năm phục vụ quân đội, công an và ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội, công an (nếu có). Nếu còn thời gian nhập ngũ thì ghi thêm ngày nhập ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ.

(19): Ghi danh hiệu được phong tặng cao nhất: ghi danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, bác sỹ, nghệ sỹ nhân dân, ưu tú, … (nếu có) và năm được phong tặng.

(20): Điền tên ngành nghề của bạn: làm công việc gì phù hợp và hiệu quả nhất (công tác Đảng, đoàn thể; quản lý kinh tế, hành chính, kinh doanh; sở trường nghiên cứu, …, giảng dạy về …; nghệ sĩ, nhà văn, họa sĩ, ca sĩ, diễn viên, vận động viên,…).

(21): Khen thưởng: ghi hình thức khen thưởng cao nhất (như Bằng khen, Giấy khen, Danh hiệu được Nhà nước phong tặng, Huân chương, Huân chương), năm nào.

(22): Kỷ luật: Ghi rõ hình thức kỷ luật cao nhất (như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ bậc …) chức danh nghề nghiệp viên chức (chỉ tiêu biên chế công chức, miễn nhiệm, buộc thôi việc) của cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, năm.

(23): Điền tình trạng sức khỏe: ghi rõ tình trạng sức khỏe hiện tại (tốt, trung bình, kém); có bệnh mãn tính nào không, ghi rõ chiều cao cơ thể, trọng lượng cơ thể và nhóm máu.

(24): Là thương binh: ghi rõ thương binh hạng gì trở lên (nếu có). Trường hợp trẻ em là gia đình thuộc diện chính sách thì ghi rõ là con thương binh, liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin, v.v.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa và hướng dẫn cách soạn thảo

(25): Số chứng minh nhân dân: ghi rõ số Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân và ngày cấp.

(26): Ghi số sổ BHXH (sổ BHXH): ghi số sổ BHXH đã tham gia đóng bảo hiểm tính đến thời điểm khai lý lịch.

(27): Điền cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: Ghi rõ tên trường, chuyên ngành được đào tạo, bồi dưỡng; trong bất kỳ khoảng thời gian nào; Hình thức đào tạo, văn bằng chứng chỉ được cấp như thế nào?

(28): Tóm tắt quá trình công tác: Ghi theo trình tự thời gian “Từ tháng / năm đến tháng / năm”: Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian đi đào tạo chuyên môn, đào tạo lại, v.v.

(29): Đặc điểm lý lịch cá nhân:

Làm rõ: bị bắt, bị giam (từ ngày nào đến ngày nào, ở đâu?), Đã trình báo với ai, những vấn đề gì? Đã từng làm việc ở chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian công tác …):

– Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, trụ sở chính ở đâu ..?):

– Có người thân (Bố, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh, chị, em ruột) ở nước ngoài (làm nghề gì, địa chỉ…)?

(30): Điền vào mối quan hệ gia đình:

+ Về bản thân: Cha, mẹ, vợ (hoặc chồng), con, anh, chị, em ruột

+ Về phía vợ (hoặc chồng): Cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Ghi rõ mối quan hệ, Họ và tên, Năm sinh, Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi cư trú (trong và ngoài nước); thành viên của các tổ chức chính trị – xã hội…?)

(31): Điền theo quy trình tiền lương của cán bộ, công chức: Nhập theo thời gian Tháng / năm, mã ngạch, bậc lương, hệ số lương.

(32): Điền nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức.

Sơ yếu lý lịch công chức là một trong những tài liệu quan trọng, ghi đầy đủ thông tin, quá trình công tác, đặc điểm cá nhân, thành tích trong quá trình công tác, công tác, học tập, cơ sở đào tạo, quá trình học tập, thăng tiến, cấp bậc, chức vụ, chính nghề nghiệp, nhiệm vụ chính được giao khi tham gia công tác, tiền lương, tiền thưởng, ngạch bậc, … Trong lý lịch của cán bộ đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ đó công tác, làm việc nắm được những thông tin cơ bản về cán bộ, công chức đó. đầy tớ và đó cũng là một trong những yếu tố để thăng cấp bậc hàm, thăng quan tiến chức của cán bộ đó.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức (2a-BNV/2007) và cách ghi của website thcstienhoa.edu.vn