Mẫu sổ chủ nhiệm và cách ghi nội dung sổ chủ nhiệm chuẩn

Sổ chủ nhiệm là một cuốn sổ ghi chép các thông tin về học sinh trong lớp học. Dưới đây là mẫu sổ chủ nhiệm và cách ghi nội dung sổ chủ nhiệm chuẩn, mời bạn đọc cùng đón xem.

1. Sổ chủ nhiệm là gì?

Sổ chủ nhiệm là một cuốn sổ ghi chép các thông tin về học sinh trong lớp học. Thông tin này bao gồm tên học sinh, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của phụ huynh, kết quả học tập và hành vi của học sinh.

Sổ chủ nhiệm được sử dụng để quản lý và theo dõi tiến trình học tập và phát triển của học sinh trong lớp học. Nó được giáo viên sử dụng để lưu trữ thông tin về học sinh, giúp họ theo dõi học sinh và cung cấp thông tin cho phụ huynh về tiến trình học tập của con em họ.

Ngoài ra, sổ chủ nhiệm còn là công cụ quan trọng giúp giáo viên liên lạc với phụ huynh để thông báo về tình trạng học tập và hành vi của học sinh. Giáo viên có thể sử dụng sổ chủ nhiệm để lưu lại thông tin về hành vi của học sinh trong lớp học và cung cấp phản hồi cho phụ huynh về những điều cần cải thiện để học sinh có thể phát triển tốt hơn.

Sổ chủ nhiệm là một công cụ quan trọng cho giáo viên, giúp họ quản lý lớp học và theo dõi tiến trình học tập của học sinh. Nếu sử dụng đúng cách, sổ chủ nhiệm có thể giúp cải thiện chất lượng giáo dục và đảm bảo rằng tất cả học sinh đều đang phát triển tốt nhất có thể.

2. Mẫu sổ chủ nhiệm:

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỚP

1. Ban cán sự lớp:

TT Họ và tên học sinh Chức vụ Thời gian 1 Đặng Hà My Lớp trưởng Từ 7/ 9/ 2021 Đến …/…../ 20…. 2 Đào Thị Hải Yến Lớp phó học tập     3 Đào Thị Thùy Linh Lớp phó phong trào     4 Trần Ngọc Diệp Tổ trưởng tổ 1     5 Nguyễn Việt Anh Tổ phó tổ 1     6 Nguyễn Quang Minh Tổ trưởng tổ 2     7   Tổ phó tổ 2     8   Tổ trưởng tổ 3     9   Tổ phó tổ 3     10   Tổ trưởng tổ 4     11   Tổ phó tổ 4     12         13         14         15         17         18         19         20         21         22         23        

2. Thông tin về học sinh:

TT Họ và tên học sinh Ngày, tháng,

năm sinh

Giói tính Dân tộc Diện chính sách Danh hiệu năm trước 1 Trương Thị Thu An 13/02/2015 Nữ Kinh     2 Đào Thị Huyền Anh 20/11/2015 Nữ Kinh     3 Nguyễn Mai Anh 09/07/2015 Nữ Kinh     4 Nguyễn Việt Anh 21/09/2015 Nam Kinh     5 Phạm Quỳnh Anh 17/05/2015 Nữ Kinh     6 Đào Đình Bách 28/08/2015 Nam Kinh     7 Trần Ngọc Diệp 23/01/2015 Nữ Kinh     8 Nguyễn Quang Duy 28/10/2015 Nam Kinh     9 Nguyễn Hoàng Gia 27/06/2015 Nam Kinh     10 Đặng Gia Hào 14/05/2015 Nam Kinh     11 Phí Đức Hoàng 07/07/2015 Nam Kinh     12 Vũ Thị Huệ 14/07/2015 Nữ Kinh     13 Phí Quang Huy 30/01/2015 Nam Kinh     14 Lê Bảo Khang 19/09/2015 Nam Kinh     15 Nguyễn Trung Kiên 20/03/2015 Nam Kinh     16 Đào Thị Thùy Linh 07/12/2015 Nữ Kinh     17 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 20/09/2015 Nữ Kinh     18 Đào Thị Quỳnh Mai 13/06/2015 Nữ Kinh     19 Nguyễn Quang Minh 15/09/2015 Nam Kinh     20 Phí Đức Minh 19/04/2015 Nam Kinh     21 Đặng Hà My 06/01/2015 Nữ Kinh     22 Nguyễn Thị Trà My 27/01/2013 Nữ Kinh     23 Lưu Bảo Nam 21/08/2015 Nam Kinh     24 Hoa Đan Ngọc 02/09/2015 Nữ Kinh     25 Phí Bảo Nguyên 07/05/2015 Nam Kinh     26 Đào Hoàng Minh Phú 08/08/2015 Nam Kinh     27 Đào Hữu Phước 05/06/2015 Nam Kinh     28 Đỗ Minh Quân 23/03/2015 Nam Kinh     29 Nguyễn Minh Quân 30/05/2015 Nam Kinh     30 Trương Đức Tâm 13/09/2015 Nam Kinh     31 Nguyễn Văn Tập 06/02/2015 Nam Kinh     32 Đỗ Anh Thư 10/06/2015 Nữ Kinh     33 Trương Lại Văn Tiến 16/03/2015 Nam Kinh     34 Đào Thị Hải Yến 19/03/2015 Nữ Kinh     35             36             37             38             30             40             41             42             43             44             45             TT Họ và tên cha

(hoặc người đỡ đầu)

Nghề nghiệp Họ và tên mẹ

(hoặc người đỡ đầu)

Nghề nghiệp Địa chỉ ( SĐT)

 

1 Trương Phương Cốm Công nhân Đinh Thị Thuân Công nhân 0985619184 ĐXuyên 2 Đào Xuân Lưỡng Công nhân Hoàng Thị Luân Công nhân 0394940272 ĐXuyên 3 Nguyễn Văn Nghĩa Công nhân Lê Thị Hồng Huê Công nhân 0964289598 MLý 4 Nguyễn Văn Linh Công nhân Phạm Thị Hằng Giáo viên 0989222058 Đ. Xá 5 Phạm Văn Tư Công nhân Tăng Thị Huệ Công nhân 0973005694 T Đ ô 6 Đào Đình Hướng Tự do Phan Thị Siêm Tự do 0977189591 ĐXuyên 7 Trần Đức Hạnh Giáo viên Phạm T Quỳnh Trang Giáo viên 0975934802 A.Bá 8 Nguyễn Văn Tính Công nhân Nguyễn T Thu Phương Công nhân 0979604162 ĐXuyên 9 Nguyễn Thế Duyệt Trồng trọt Trương Thị Hương Trồng trọt 0389144160 TĐ 10 Đặng Văn Chiến Bộ đội Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên 0982885531 AB á 11 Phí Văn Sự Trồng trọt Chu Thị Nguyệt Trồng trọt 0356252656 A Đ 12 Vũ Văn Dương Tự do Trương Thị Nhài Công nhân 0969324203 ML 13 Phí Văn Tú Công nhân Vũ Thị Thu Mai Công nhân 0964746188 A Đ 14 Lê Đức Huy Công nhân Đinh Thị Hồng Công nhân 0349695837 A Đ 15 Nguyễn Thế Mạnh Trồng trọt Bùi Thị Phương Trồng trọt 0972083351 A Đ 16 Đào Văn Tính Tự do Trần Thị Huyền Tự do 0372900875 Đ Xuyên 17 Nguyễn Viết Tuyền Công nhân Hoàng Thị Hậu Công nhân 0388222623 ML 18 Đào Văn Năng Công nhân Phạm Thị Lệ Công nhân 0866436905 ĐXuyên 19 Nguyễn Trung Tịnh Viên chức Nguyễn T Hương Giang Giáo viên 0384285408 TTrấn 20 Phí Văn Chúc Công nhân Trần Thị Giang Văn phòng 0973121253 A Bá 21 Đặng Thành Công Công nhân Phạm Thị Thanh Giáo viên 0973416853 A B 22 Nguyễn Văn Chung Trồng trọt Phí Thị Ninh Trồng trọt 0363590490 A Đạm 23 Lưu Văn Cảnh Trồng trọt Hoàng Thị Anh Công nhân 0968370189 Đ Xuyên 24 Hoa Văn Cử Tự do Nguyễn Thị Huế NV Y tế 0989660618 A Bá 25 Phí Văn Thương Trồng trọt Hoàng Thị Hạnh Trồng trọt 0949447386 A Đ 26 Đào Văn Tuyền Công nhân Hoàng Thị Thu Tự do 0973530621 A Bá 27 Đào Văn Hợi Công nhân Trương Thị Lệ Công nhân 0973171367 Đ Xuyên 28 Đỗ Hữu Thắng Tự do Phan T Thanh Hường Công nhân 0828550091 A Bá 29 Nguyễn Anh Tuấn Công nhân Hoa Thị Kim Oanh Công nhân 0986498556 Đ Xá 30 Trương Đức Hiếu Tự do Nguyễn T. Bích Thảo Công nhân 0349697488 Đ Xuyên 31 Nguyễn Văn Huấn Tự do Trần Thị Thân Tự do 0989140431 ML 32 Đỗ Quang An Công nhân Đào Thị Huyền Công nhân 0987234803 ĐXuyên 33 Trương Văn Đợi Công nhân Nguyễn Thị Hường Công nhân 0979133183 T Đô 34 Đào Quang Hợp Trồng trọt Vũ Thị Năm Chi Công nhân 0866588625 ĐXuyên 35             36             37             38             39             40             41             42             43             44            
Xem thêm bài viết hay:  Ý nghĩa của lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

3. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

TT Họ và tên học sinh Hoàn cảnh gia đình 1 Nguyễn Hoàng Gia Gia đình thuộc hộ cận nghèo, mẹ bị ung thư,… 2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15    

4. Học sinh khuyết tật:

TT Họ và tên học sinh Loại tật, mức độ tật 1     2     3     4     5     6    

5. Học sinh có năng khiếu:

(Thể hiện nổi trội ở các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao,…)

TT Họ và tên học sinh Biểu hiện năng khiếu 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12    

6. Học sinh cần quan tâm hỗ trợ:

TT Họ và tên học sinh Nội dung cần hỗ trợ về năng lực, phẩm chất, kiến thức, tâm lý,… 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15    

7. Danh sách ban đại diện Hội cha mẹ học sinh:

TT Họ và tên Nghề nghiệp Chức vụ Địa chỉ/ điện thoại 1 Trần Thị Huyền Tự do Chi hội trưởng 0372900875 – Đỗ Xuyên 2 Trương Thị Hương Trồng trọt Chi hội phó 0389144160 – Tam Đô 3 Hoàng Thị Thu Tự do Chi hội phó 0973530621 – An Bá                                        

8. Danh sách học sinh theo tổ và kiểm diện họp phụ huynh:

TT Họ và tên học sinh Tổ Kiểm diện họp phụ huynh Lần 1 Lần 2 Lần 3 1 Trương Thị Thu An Tổ 1 X     2 Đào Thị Huyền Anh Tổ 1 X     3 Nguyễn Mai Anh Tổ 1 X     4 Nguyễn Việt Anh Tổ 1 X     5 Phạm Quỳnh Anh Tổ 1 X     6 Đào Đình Bách Tổ 1 X     7 Trần Ngọc Diệp Tổ 1 X     8 Nguyễn Quang Duy Tổ 1 X     9 Nguyễn Hoàng Gia Tổ 1 X     10 Đặng Gia Hào Tổ 2 X     11 Phí Đức Hoàng Tổ 2 X     12 Vũ Thị Huệ Tổ 2 X     13 Phí Quang Huy Tổ 2 X     14 Lê Bảo Khang Tổ 2 X     15 Nguyễn Trung Kiên Tổ 2 X     16 Đào Thị Thùy Linh Tổ 2 X     17 Nguyễn Hoàng Nhật Linh Tổ 2 X     18 Đào Thị Quỳnh Mai Tổ 3 X     19 Nguyễn Quang Minh Tổ 3 X     20 Phí Đức Minh Tổ 3 X     21 Đặng Hà My Tổ 3 X     22 Nguyễn Thị Trà My Tổ 3 X     23 Lưu Bảo Nam Tổ 3 X     24 Hoa Đan Ngọc Tổ 3 X     25 Phí Bảo Nguyên Tổ 3 X     26 Đào Hoàng Minh Phú Tổ 3 X     27 Đào Hữu Phước Tổ 4 X     28 Đỗ Minh Quân Tổ 4 X     29 Nguyễn Minh Quân Tổ 4 X     30 Trương Đức Tâm Tổ 4 X     31 Nguyễn Văn Tập Tổ 4 X     32 Đỗ Anh Thư Tổ 4 X     33 Trương Lại Văn Tiến Tổ 4 X     34 Đào Thị Hải Yến Tổ 4 X     35           36           37           38           30           40           41           42           43           44           45          

PHẦN 2: KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP

I. Đặc điểm tình hình của lớp:

1. Tổng hợp chung:

– Tổng số học sinh: ; 34 – HS nữ: 14 – HS dân tộc thiểu số: 0

– HS có hoàn cảnh khó khăn: 1 – HS khuyết tật: 0

2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn:

2.1. Những thuận lợi cơ bản:

Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con. Sắm sửa cho con đầy đủ dụng cụ học tập, sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng phục vụ cho việc học tập, thường xuyên trao đổi với giáo viên cách hướng dẫn con học;

Xem thêm bài viết hay:  Lòng khoan dung là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của lòng khoan dung?

Phần lớn số học sinh trong lớp đều ngoan, lễ phép, biết vâng lời thầy cô, yêu quý bạn bè;

Các em tập trung chủ yếu ở xã Hoàng Hoa Thám nên việc liên lạc giữa giáo viên và phụ huynh khá thuận lợi. Đây là xã có trình độ dân trí khá cao nên thuận lợi cho việc kết hợp dạy dỗ học sinh.

Một số học sinh học tương đối đồng đều các môn học, nhận thức nhanh, tích cực, tự giác, hăng say học tập; tích cực tham gia các phong trào học tập.

Từ tuần 1 các em được học 3 buổi/ tuần tại trường , còn lại là học trực tuyến trê phần mềm 365 để thực hiện nhiệm vụ kép “ Vừa học tập, vừa phòng dịch”.

Lớp được sự quan tâm của BGH, GVCN và GV bộ môn có nhiều nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình, luôn quan tâm tới học sinh, tận tuỵ với nghề

Trường có giáo viên chuyên Mĩ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh nên các em có điều kiện bồi dưỡng, phát triển năng khiếu và thể chất. Đồng thời các em được học theo năng lực sở trường của mình.

Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, phòng học được sửa chữa khang trang, sạch sẽ; bảng đen kẻ theo mẫu phù hợp với đặc điểm học sinh; bàn ghế đúng kích cỡ. Trang thiết bị phục vụ cho việc dạy, học tương đối tốt.

2.2. Một số khó khăn chính:

Một số phụ huynh quá chiều chuộng con còn làm hộ con, nên các em có tính ỷ lại, tác phong chậm, chưa chăm chỉ học tập; Một vài phụ huynh chưa quan tâm đến con còn phó mặc cho GV chủ nhiệm lớp.

Một số học sinh là con gia đình kinh doanh, buôn bán hoặc bố mẹ đi làm ăn xa ở với ông bà, ….nên việc hướng dẫn con ôn luyện bài ở nhà còn hạn chế dẫn đến chất lượng học tập ở một số em chưa đồng đều.

Học sinh nhỏ, hiếu động, hay quên, ý thức tự giác chưa cao. Một số em chưa tập trung vào học tập. Nhiều em chưa biết tự phục vụ nên hay thiếu đồ dùng học tập, sách vở khi đến lớp; Ý thức giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp chưa tốt;

Các em còn nói tự do. Khả năng giao tiếp, kĩ năng sống của các em còn hạn chế;

Lực học của học sinh không đồng đều. Nhiều em nhận thức chậm, sai chính tả, khả năng tự học hạn chế gây khó khăn cho việc tổ chức dạy học của giáo viên;

Sĩ số lớp học khá đông nên khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. Việc quan tâm tới từng đối tượng học sinh sẽ hạn chế.

3. Một số mục tiêu cơ bản:

3.1.Mục tiêu chung

Vừa học tập, vừa phòng dịch an toàn theo chỉ đạo của các cấp

Giáo dục cho các em tính trung thực, kỉ luật, chăm học, chăm làm, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và mọi người, tự tin trong giao tiếp.

Xây dựng cho các em một số thói quen và hành vi đạo đức tốt như: Biết vâng lời ông bà, bố mẹ và những người trên; biết chào hỏi, giao tiếp lịch sự, văn minh; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, không nói tục, chửi bậy, không gây gổ đánh nhau,…

Biết tự phục vụ bản thân, chăm sóc bản thân, biết bảo quản đồ dùng, tài sản của mình cũng như của người khác.

Biết hợp tác trong thảo luận nhóm trong học tập và hoạt động.

Có ý thức tự giác, giải quyết các vấn đề, hoàn thành yêu cầu về học tập.

Tham gia đầy đủ các phong trào của Nhà trường, của Đội đề ra.

Tham gia và đạt giải các cấp trong cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, Giao thông thông minh; Trạng Nguyên toàn tài; Sân chơi toán học Vioedu; Tin học trẻ không chuyên….Thực hiện tốt các nội quy của trường của lớp,…

II. Mục tiêu cụ thể về các môn học và hoạt động giáo dục

1. Hình thành và phát triển năng lực cốt lõi:

Năng lực SHS Tốt Đạt Cần cố gắng SL % SL % SL % Năng lực chung Tự chủ và tự học 130 104 80.0 26 20.0 Giao tiếp&hợp tác 130 99 76.2 31 23.8 GQVĐ và ST 130 99 76.2 31 23.8 Năng lực

đặc thù

Ngôn ngữ 130 114 87.7 16 12.3 Tính toán 130 104 80.0 26 20.0 Khoa học 130 99 76.2 31 23.8 Thẩm mỹ 130 94 72.3 36 27.7 Thể chất 130 94 72.3 36 27.7

2. Xếp loại mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:

Nội dung Sĩ số Mức độ Tốt Đạt CCG SL % SL % SL % Yêu nước 130 119 91.5 11 8.5 Nhân ái 130 114 87.7 16 12.3 Chăm chỉ 130 119 91.5 11 8.5 Trung thực 130 119 91.5 11 8.5 Trách nhiệm 130 119 91.5

3. Cách ghi sổ chủ nhiệm chuẩn nhất:

3.1. Nội dung cần đánh giá:

– Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

– Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi, giúp học sinh phát triển trở thành công dân toàn diện và có khả năng vượt qua các thử thách trong cuộc sống.

– Những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Những phẩm chất này giúp học sinh phát triển tình yêu đối với đất nước, có ý thức xã hội, biết quan tâm đến người khác, chăm chỉ trong học tập và làm việc, trung thực trong hành động và trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 38

– Những năng lực cốt lõi: Những năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Những năng lực này giúp học sinh phát triển khả năng tự học, tự quản lý và tự định hướng trong cuộc sống, có khả năng giao tiếp và hợp tác với mọi người, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo trong suy nghĩ và hành động.

– Những năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất. Những năng lực này giúp học sinh phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ đến khoa học, công nghệ và thẩm mỹ, đồng thời giúp họ duy trì sức khỏe và tăng cường thể chất.

Với những đánh giá này, học sinh sẽ có cơ hội nhận biết được mình đang đứng ở đâu trong quá trình học tập và phát triển, từ đó có thể tìm cách cải thiện và phát triển bản thân một cách toàn diện hơn.

3.2. Đánh giá thường xuyên:

Đánh giá thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục:

– Giáo viên sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp đánh giá, vừa qua lời nói chỉ ra chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa, vừa qua viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh. Khi cần thiết, giáo viên còn có biện pháp cụ thể giúp đỡ học sinh kịp thời.

– Học sinh được khuyến khích tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập để phát triển kỹ năng.

– Cha mẹ học sinh có thể trao đổi với giáo viên về các nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện kỹ năng.

Đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực:

– Giáo viên sử dụng nhiều phương pháp đánh giá linh hoạt, vừa căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh, vừa đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

– Học sinh được khuyến khích tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những biểu hiện của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi để hoàn thiện bản thân.

– Cha mẹ học sinh có thể trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học sinh rèn luyện và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi. Ngoài ra, cha mẹ còn có thể tổ chức các hoạt động cho học sinh để giúp các em phát triển kỹ năng và phẩm chất cần thiết khác.

3.3. Đánh giá định kỳ:

Hàng năm, giáo viên sẽ đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục. Đánh giá định kỳ sẽ được tiến hành vào giữa học kì I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học. Giáo viên sẽ căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức sau:

– Hoàn thành tốt: Học sinh hoàn thành tốt các yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

– Hoàn thành: Học sinh thực hiện được các yêu cầu học tập và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

– Chưa hoàn thành: Học sinh chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.

Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, các môn học bắt buộc như Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ sẽ có bài kiểm tra định kỳ. Đối với lớp 4, lớp 5, cũng có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II. Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học. Các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: Học sinh sẽ nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;

– Mức 2: Học sinh sẽ kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;

– Mức 3: Học sinh sẽ vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

Sau khi học sinh hoàn thành bài kiểm tra, giáo viên sẽ sửa lỗi, nhận xét và cho điểm theo thang điểm 10. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu sổ chủ nhiệm và cách ghi nội dung sổ chủ nhiệm chuẩn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận