Mẫu quyết định công bố mở cảng cá (10.TC) mới nhất năm 2023

Hiện nay do nhu cầu của con người và việc khai thác hai loại thủy hải sản của nước ta đem lại nguồn lợi kinh tế cho đất nước. Tàu thuyền đánh bắt cũng hoạt động nhiều hơn, để có nơi trú đậu, neo đậu của tàu cá thì rất cần cảng cá hoạt động.

1. Mẫu quyết định công bố mở cảng cá như thế nào?

Căn cứ quy định tại Khoản 24 Điều 3 Luật Thủy sản, khái niệm cảng cá được đưa ra như sau:

“24. Cảng cá là cảng chuyên dùng cho tàu cá, bao gồm đất cảng cá và vùng nước cảng cá.”

Như vậy có thể thấy, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế hiện nay, để đáp ứng nhu cầu mở cảng cá phục vụ tàu cá theo quy định của pháp luật, để được mở cảng cá thì có một số thủ tục cần thiết. và các điều kiện do pháp luật quy định:

Tại khoản 1 Điều 79. Đóng, mở cảng cá Luật Thủy sản quy định:

1. Mở cảng cá khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 78 của Luật này;

b) Đã thành lập tổ chức quản lý cảng cá;

c) Có phương án khai thác, sử dụng cảng cá.

Có thể thấy, pháp luật đã quy định cụ thể về điều kiện mở cảng cá, theo đó cá nhân, tổ chức… Khi mở cảng cá phải tuân thủ quy định này để đảm bảo hoạt động của cảng. cá theo quy định của pháp luật. Như vậy, việc đầu tư xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phải căn cứ vào quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cả nước đã được phê duyệt; phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật khác có liên quan

Theo đó, về mặt thủ tục hành chính, quy định hiện hành yêu cầu tất cả các cảng cá phải thực hiện thủ tục công bố mở, đóng cảng. Để thực hiện thủ tục này cần phải có phương án quản lý, sử dụng cảng cá do UBND tỉnh xây dựng. Quan trọng hơn, việc đề xuất các phương án còn giúp cơ quan được giao nhiệm vụ này tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cảng một cách thuận lợi, đồng bộ và có hệ thống; Đặc biệt còn giúp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động đánh bắt của tàu cá thông qua việc xác nhận nguồn gốc hải sản. Đồng thời, thu thập nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo tàu cá vào cảng, ngăn chặn bốc dỡ sản phẩm tại cảng đối với tàu cá khai thác thủy sản trái phép, thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. xem xét, xử lý theo quy định; từ chối chứng nhận nguyên liệu thủy sản nếu tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo tri ân khách hàng (Các mẫu hay và ý nghĩa)

Mẫu quyết định công bố mở cảng cá là biểu mẫu gồm các nội dung, thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc công bố mở cảng cá theo quy định của pháp luật nhằm mục đích công bố hoạt động hợp pháp. . của cảng cá về kinh doanh và phục vụ nhu cầu của các tàu cá tại vùng biển đó, hơn nữa là vì mục tiêu phát triển ngành khai thác hải sản nước ta.

2. Mẫu quyết định công bố mở cảng cá:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (1)

—————

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

——-

Số: …./QĐ-…….. ngày ….. tháng .. năm

PHÁN QUYẾT

Về việc công bố mở cảng cá (2) BẮP THỊT

BAN PHÁT HÀNH TỔ CHỨC

…..(3)

Cơ sở

Cơ sở

Xem xét đề xuất của

QUYẾT ĐỊNH: (4)

Điều 1. Công bố mở cảng cá:

Thuộc xã (phường):……quận (huyện)….tỉnh (thành phố)

Số điện thoại:… Số fax ….. Tần suất liên lạc

1. Loại cảng cá:

2. Vị trí tọa độ cảng cá:

3. Vị trí điểm mở luồng, độ sâu, chiều rộng của luồng vào cảng:

4. Chiều dài bến tàu:

5. Độ sâu vùng nước neo đậu:

6. Quy mô, loại tàu cá lớn nhất có thể cập bến:

7. Năng lực xếp dỡ hàng hóa:

8. Dịch vụ thủy sản cảng cá:

9. Thời điểm bắt đầu đưa vào khai thác cảng cá:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày

Điều 3. …. Ban Quản lý Cảng cá, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận:

– Như Điều…;

– Lưu: VT,…

TRƯỞNG CƠ QUAN (5)

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn làm mẫu quyết định công bố mở cảng cá:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố mở cảng cá loại I; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mở cảng cá loại II; Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố mở cảng cá loại III.

(1) Nêu quốc hiệu và tiêu ngữ

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông cáo báo chí ra mắt sản phẩm mới hay và ngắn gọn

(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền quyết định mở cảng cá

(3) Ghi tên mẫu đơn là Quyết định công bố mở cảng cá (4) Ghi nội dung quyết định gồm các điều khoản chi tiết

(5) Thủ trưởng cơ quan (Ký tên, đóng dấu)4.

Thủ tục hành chính công bố mở cảng cá: 4.1. Trình tự thực hiện:

GỠ BỎ ước1: Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc truy cập Trang thông tin điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận các mẫu đơn, mẫu tờ khai.

GỠ BỎ ước 2:Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ, tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Trường hợp đăng ký trực tuyến thì phải nộp hồ sơ trực tuyến.

GỠ BỎ quy ước 3:Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra danh mục hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc đăng ký nhận kết quả qua thư điện tử). dịch vụ giao hàng).

GỠ BỎ

ước

4: Tổ chức, cá nhân căn cứ thời gian ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.

4.2. Cách thực hiện:

Hồ sơ được gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Qua đường bưu điện; Số fax; E-mail

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá;

c) Nội quy, phương án hoạt động cảng cá của cảng cá (bản chụp);

đ) Quyết định thành lập tổ chức quản lý cảng cá (bản chụp);

đ) Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá hoàn thành đưa vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công;

đ) Thông báo hàng hải về luồng cảng và vùng nước trước cầu cảng;

g) Văn bản thẩm tra, xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

h) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

4.3.2. Số bản ghi:

01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Sóc Trăng [Ly hôn nhanh tại Sóc Trăng]

– Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá: 04 ngày làm việc

– Công bố quyết định công bố mở cảng cá trên các phương tiện thông tin đại chúng: 02 ngày kể từ ngày ban hành.

– Đối tượng thủ tục hành chính: Tổ chức quản lý cảng cá.

– Thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh

– Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố mở cảng cá.

4.5 Phí và lệ phí (nếu có):

Không có quy định bằng văn bản. 4.6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

(nếu có)

: Không có sẵn.

4.7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Thủy sản 2017;

– Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

– Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ NN&PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế bị bãi bỏ, lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT Phát triển nông thôn.– Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Như vậy, có thể thấy, muốn công bố mở cảng cá cần tuân thủ các quy định về quy trình, thủ tục liên quan đến mở cảng cá, có thể đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ khu vực cảng; kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trong quá trình hoạt động của cảng cá. Cùng với những quy định cụ thể, chặt chẽ về hoạt động tại cảng cá, quy hoạch cũng đề ra hướng phát triển trong thời gian tới là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cảng cá chuyên dùng, trung tâm giao dịch, mua bán thủy hải sản. tài sản; tiếp tục tập trung khắc phục tình trạng đánh bắt trái phép, coi đây là cơ hội để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định công bố mở cảng cá (10.TC) mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận