Mẫu quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá mới nhất năm 2023

Hiện nay, trong lĩnh vực đánh bắt, hoạt động nuôi trồng hay đánh bắt ngoài vùng biển của cư dân rất phát triển nhờ các phương tiện cần thiết. Để đánh bắt hải sản thì phương tiện tàu đánh cá rất quan trọng.

1. Mẫu quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá là gì?

Trong các quy định pháp luật không có khái niệm chung về nhập khẩu tàu cá mà căn cứ vào thực tế, nhập khẩu tàu cá là việc mua tàu cá được sản xuất và đăng kiểm từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ mục đích đánh bắt hải sản. Đánh bắt và khai thác cá trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam góp phần phát triển kinh tế khu vực bởi đánh bắt hải sản là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế thị trường.

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định phải được cơ quan đăng ký có thẩm quyền phê duyệt điều kiện cũng như cấp phép nhập khẩu thông qua việc ra quyết định cho phép nhập khẩu tàu biển. cá sử dụng Mẫu số 08.TC ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Đây là mẫu quyết định cho cá nhân, tổ chức được phép nhập khẩu tàu biển.

Mẫu quyết định do cơ quan có thẩm quyền là Bộ Nông nghiệp và Phát triển, Tổng cục Thủy sản cấp cho các cá nhân, tổ chức nhằm mục đích cho phép nhập khẩu tàu cá vào Việt Nam. Để việc nhập loại tàu không trái với quyết định thì mẫu quyết định phải ghi đầy đủ các thông tin về tàu cá như tên tàu, vùng đóng tàu… để khi về Việt Nam sử dụng. cơ sở để quản lý.

2. Mẫu quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Hà Nộingày tháng…năm…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CỤC THỦY SẢN

Số: …./QĐ-TCTS…….

PHÁN QUYẾT

Về việc cho phép nhập khẩu tàu cá

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số……/QĐ-TTg ngày tháng năm của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số…………/NĐ-CP ngày …. Tháng 5 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017;

Căn cứ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản;

Xét đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá của (tổ chức, cá nhân): ………….;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Cà Mau [Ly hôn nhanh tại Cà Mau]

Theo đề nghị của ………..,

PHÁN QUYẾT:

Giấy phép (tổ chức, cá nhân) …………. Các tàu cá sau đây có thể được nhập khẩu:

Tên tàu:

Vật liệu:

loại tàu:

Công dụng:

Năm và nơi đóng cửa

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu đánh cá:

Chiều dài tối đa Ltối đa ……

Chiều rộng lớn nhất Btối đa

Chiều cao cạnh D…

Tổng công suất (GT)…

Số lượng máy……

Chiều dài thiết kế LOtk ……

Chiều rộng thiết kế ĐỎtk

Chiều chìm d……

Đầy tải (DW)…

Tổng công suất …

Mô hình máy Số điện thoại Công suất Năm sản xuất

Người nhận:

– Như trên;

– Tài chính;

– UBND cấp tỉnh (nơi tổ chức, cá nhân nhập khẩu tàu cá);

– Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

– Tổng cục Hải quan;

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nơi tổ chức, cá nhân nhập khẩu tàu cá);

– Lưu: VT,……..

TỔNG GIÁM MỤC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn ra quyết định nhập khẩu tàu cá:

Theo quy định của pháp luật trong việc ban hành và soạn thảo mẫu quyết định nhập khẩu tàu cá thì đối với cá nhân, tổ chức đã được cấp giấy phép thì cơ quan ra quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá sử dụng mẫu số 01. 08.TC . Người soạn thảo biểu mẫu cần chú ý đến hình thức và nội dung của biểu mẫu để biểu mẫu quyết định ban hành được hợp pháp.

– Về hình thức của mẫu quyết định:

+ Bên phải dòng chữ trình bày Quốc hiệu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và khẩu hiệu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

+ Bên trái văn bản ghi tên cơ quan ban hành mẫu quyết định và số quyết định.

+ Chính giữa văn bản là tên mẫu quyết định: PHÁN QUYẾT Về việc cho phép nhập khẩu tàu cá

Về nội dung mẫu quyết định:

+ Căn cứ pháp lý để ra quyết định

+ Quyết định cho phép cá nhân nhập khẩu tàu cá bao gồm các thông tin: Tên tàu, vật liệu, loại tàu, công dụng, năm đóng, nơi đóng, các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá.

+ Nơi nhận hồ sơ và quyết định

+ Tổng cục ký, đóng dấu vào mẫu quyết định.

4. Một số quy định pháp luật liên quan đến nhập khẩu tàu cá:

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cấp phép nhập khẩu tàu cá, bao gồm cả tàu cá nhập khẩu?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất

Theo quy định của pháp luật, điều kiện để được cấp phép nhập khẩu tàu cá đối với việc nhập khẩu tàu cá mới là tàu phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, về dung tích, có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên. hơn. có chiều dài đường nước thiết kế nhỏ hơn 20m đối với trang bị ngư cụ, thiết bị bảo quản thuỷ sản tiên tiến áp dụng cho tàu cá khai thác và dịch vụ khai thác thuỷ sản.

Đối với hồ sơ đăng ký điều kiện nhập khẩu tàu cá phải có đầy đủ các giấy tờ kèm theo, bao gồm:

+ Hồ sơ xuất xưởng của nhà máy đóng tàu;

+ Lý lịch máy tàu;

+ Danh mục trang thiết bị lắp đặt trên tàu cá.

Như vậy, đối với việc nhập khẩu tàu cá, mặc định phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật bởi hàng hóa nhập khẩu luôn phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ mới tung ra thị trường.

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tàu cá?

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu tàu cá gửi Tổng cục Thủy sản hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu cá, gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP

+ Hợp đồng nhập khẩu tàu cá hoặc hợp đồng thuê tàu trần giữa hai bên có giá trị pháp lý theo quy định.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc hồ sơ phân cấp tàu cá còn thời hạn từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm của nước nơi tàu đặt trụ sở cấp có thể là bản chụp có đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng kiểm. cơ sở nhập khẩu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đã qua sử dụng (bản chụp có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu);

+ Hợp đồng, thanh lý hợp đồng đóng tàu sử dụng cho tàu cá đóng mới. Tất cả các tài liệu trong Hồ sơ bao gồm Hợp đồng, Thanh lý hợp đồng, Giấy chứng nhận… đều phải được dịch ra tiếng Việt.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản xem xét cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 08.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP CP. Trường hợp không cho phép nhập khẩu tàu cá, Tổng cục Thủy sản phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bắc Ninh [Ly hôn nhanh tại Bắc Ninh]

Trường hợp cho phép nhập khẩu tàu cá hoặc cho thuê tàu trần, Tổng cục Thủy sản phải gửi Giấy phép nhập khẩu tàu cá hoặc Giấy phép cho thuê tàu trần cho Tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu tàu cá hoặc xin thuê tàu trần. Đồng thời gửi các cơ quan liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi chủ tàu cá đăng ký hộ khẩu thường trú, Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Tại Điều 59 Nghị định 26/2019/NĐ-CP cũng hướng dẫn chi tiết các trường hợp tàu cá được tài trợ, viện trợ. Theo đó: Tài trợ, viện trợ tàu cá là việc Chính phủ hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng, viện trợ tàu cá cho Chính phủ hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam để sử dụng vào hoạt động khai thác thủy sản. hoặc các hoạt động chính thức liên quan đến nghề cá.

Trường hợp Chính phủ hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng, viện trợ tàu cá cho cơ quan nhà nước Việt Nam: Việc tiếp nhận tàu cá do Tổng cục Thủy sản quyết định trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế. và quan hệ đối ngoại.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam tàu ​​cá: Tổ chức, cá nhân Việt Nam được cấp Giấy phép nhập khẩu tàu cá khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Trong hạn ngạch của giấy phép khai thác thủy sản.

+ Tàu có nguồn gốc hợp pháp được chứng minh bằng chứng từ là hồ sơ xuất xưởng của tàu.

+ Về chất liệu của tàu nhập khẩu: vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới.

+ Về diện tích tàu có chiều dài lớn nhất từ ​​24 mét trở lên.

+ Tuổi thân tàu không quá 05 năm, tuổi máy chính không quá 07 năm, tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu.

+ Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm của nước nơi tàu đặt trụ sở cấp.

Như vậy, khi tàu cá nhập khẩu được chấp thuận các điều kiện cần thiết, cá nhân, tổ chức nhập khẩu thực hiện thủ tục hành chính theo quy định để nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu. nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận