Mẫu quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh mới nhất

Mẫu quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh mới nhất? Quy định về Ban đại diện cha mẹ học sinh?

Trong tổ chức của trường, mỗi trường sẽ thành lập một hội phụ huynh để thực hiện các hoạt động của lớp. Vậy quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh được quy định như thế nào? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây:

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu quy chế hoạt động mới nhất của hội cha mẹ học sinh:

TRƯỜNG HỌC……………

BAN ĐẠI DIỆN PHHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……………, ngày tháng năm……….

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH

NĂM………

Căn cứ Thông tư số 55/2011 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Căn cứ vào điều kiện thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm học …………. của trường Mầm non ………… .;

Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước;

Được sự nhất trí của BGH nhà trường, Ban thường vụ thay mặt cha mẹ học sinh soạn thảo quy chế hoạt động của BGH năm học …………. như sau:

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Mỗi lớp thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, toàn trường thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Mỗi ban chỉ huy lớp được cử 3 ông / bà đại diện cho lớp (1 trưởng, 1 phó, 1 ủy viên). Để duy trì hoạt động của ban phụ huynh lớp.

3. Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cử 3 ông (bà) (1 trưởng ban, 1 phó ban, 1 ủy viên) vào Ban thường trực để đại diện cha mẹ học sinh duy trì hoạt động của Ban.

4. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ và Ban Công tác học sinh sinh viên trường là 1 năm (tính từ đầu năm học đến đầu năm học tiếp theo).

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHUẨN MỰC HỌC SINH VÀ BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH.

1. Ban Thường vụ đại diện PHHS nhà trường:

– Các ông (bà) trong Ban Thường vụ phải có điều kiện về thời gian, năng lực và nhiệt tình tham gia công việc của Ban.

– Thường trực Ban làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công và chịu trách nhiệm cho từng cá nhân.

– Hình thức họp: Mỗi học kỳ 02 lần, không kể các trường hợp bất thường.

* Về nhiệm vụ:

+ Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của BGH theo Nghị quyết đại hội toàn thể Ban đại diện CMHS đã thông qua.

+ Phối hợp với nhà trường tổ chức các ngày hội, ngày lễ, thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, động viên CB-GV-CNV nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục toàn diện. đại diện cho các em nhỏ.

+ Phối hợp với Hội đồng giáo dục, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách giáo dục đối với học sinh, nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ giáo dục học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản mới nhất

+ Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức giáo dục những trẻ cá biệt, đồng thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp tuyên truyền với phụ huynh của những trẻ đó, nhằm giáo dục các cháu về mọi mặt. Giáo dục đạo đức cho các em để bồi dưỡng, các em học giỏi, ngoan ngoãn Tạo điều kiện, giúp đỡ các em học yếu, tạo điều kiện giúp đỡ các em nghèo vượt khó, động viên khen thưởng các cô giáo. và các cháu có thành tích xuất sắc trong dạy và học.

+ Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh là cầu nối giữa cha mẹ học sinh và nhà trường, gần gũi với cha mẹ học sinh và con em, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, phản ánh trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bằng văn bản đến Ban Trường giáo dục.

+ Đại diện cha mẹ học sinh kiến ​​nghị với chính quyền các cấp, các ngành chức năng, địa phương xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các hành vi xâm hại giáo viên, học sinh trong và ngoài nhà trường.

+ Tổ chức thăm hỏi gia đình học sinh những lúc vui, buồn và các ngày lễ, tết.

+ Tiếp nhận thông tin hai chiều kịp thời để phản ánh những kiến ​​nghị với BGH nhà trường, những vướng mắc trong công tác quản lý trẻ, những vướng mắc trong giảng dạy của giáo viên, gặp gỡ những gia đình có trẻ đặc biệt khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

+ Ban đại diện CMHS họp thống nhất nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động, thống nhất thu chi các khoản lớn, kinh phí vận động. Các nội dung này đều được sự tham gia và thống nhất của Ban đại diện Hội Sinh viên, Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Chấp hành Công đoàn trường.

+ Trực tiếp quản lý, sử dụng quỹ CMHS và các nguồn thu khác theo dự toán đã được Ban đại diện PHHS gia hạn thông qua hợp đồng giao cho thủ quỹ nhà trường giữ và chi quỹ CMHS sau khi đã được. đã được phê duyệt. được đồng ý. Trong Ban lập sổ theo dõi thu chi và báo cáo kịp thời để công khai trước các cuộc họp Ban đại diện CMHS trường và các cuộc họp CMHS của các nhóm lớp.

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp:

– Có trách nhiệm trao đổi, thống nhất với giáo viên chủ nhiệm của lớp về các vấn đề giáo dục, động viên, đề xuất khen thưởng đối với giáo viên và các em có thành tích học tập, nhắc nhở giáo dục các em. Bé đặc biệt của lớp có khiếm khuyết, thành thạo giao tiếp hai chiều giữa gia đình và thầy cô trong trường. Báo cáo kịp thời những diễn biến của Ban phụ huynh cho Ban Thường vụ.

– Mỗi năm HĐQT họp ít nhất 3 lần, khi cần thiết thì họp bất thường.

* Chi hội trưởng hội cha mẹ học sinh.

+ Được tham gia các cuộc họp Ban Thường vụ mở rộng để thảo luận và thống nhất các nội dung của Ban đại diện PH của trường.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ (Mẫu C1-07b/NS)

+ Mỗi học kỳ ít nhất một lần dự giờ cùng lớp để nắm tình hình, ghi nhận ý kiến ​​của các em và động viên các em học tập.

+ Trực tiếp duy trì các cuộc họp của Ban, tổng hợp các ý kiến ​​đề xuất của cha mẹ học sinh, phản ánh kịp thời với Ban Thường vụ.

– Phó Trưởng ban là người thay Trưởng ban giải quyết một số công việc khi được phân công hoặc Trưởng ban vắng mặt.

III. THU VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHỤ HUYNH HỌC SINH:

– Căn cứ quy định tại Điều lệ trường mầm non ban hành theo Thông tư số 55/2011 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 10 quy định về kinh phí hoạt động của trường mầm non). ban đại diện PHHS về việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh).

– Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học …………. của nhà trường và đề nghị Ban Giám hiệu khen thưởng, động viên các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu có thành tích xuất sắc trong dạy và học.

– Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo ……, Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh đã bàn bạc thống nhất mức thu:

+ Kinh phí do cha mẹ học sinh tự nguyện đóng góp (Có thể tỷ lệ đóng góp cao hơn do cha mẹ học sinh tự nguyện).

* Thống nhất chi cho các hoạt động sau:

– 50% Ban đại diện CMHS các lớp quản lý chi các khoản: Tổ chức sinh nhật cho các cháu trong lớp, thăm hỏi các cháu ốm đau, ủng hộ các hoạt động liên hoan văn nghệ của lớp.

– 50% của Ban đại diện PH của trường để chi cho các khoản sau:

+ Chi tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường bao gồm trang trí họp đầu năm, nước uống trong các cuộc họp, chi thuê chỗ ngồi, âm thanh…; Văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Ban đại diện như giấy, bút, sổ sách theo dõi thu chi.

+ Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, tang quyến; Hỗ trợ và tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ của các lớp vào các dịp lễ khai giảng, Tết Trung thu, 20/11, Tết Nguyên đán, 8/3….

+ Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi thiếu nhi do nhà trường và PGD tổ chức, các hoạt động hè, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu …

Như sau:

PHẦN NGƯỜI NHẬN:

Tổng cộng

– Dự kiến ​​trong năm học:

PHÍ:

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp quản lý:

+ Tiệc sinh nhật cho trẻ em:

+ Thăm trẻ ốm:

+ Hỗ trợ các hoạt động liên hoan văn nghệ của lớp:

+ Hỗ trợ tổ chức tết trung thu Việt Nam cho các lớp:

+ Hỗ trợ tổ chức đêm Giao thừa và gói bánh Chưng cho các lớp:

+ Hỗ trợ tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam cho các lớp:

2. Ban đại diện CMHS của trường quản lý:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo nghỉ hưu của công chức, viên chức mới nhất

+ Chi tổ chức các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị (cả năm)

+ Hỗ trợ tổ chức Tiếng Việt khai giảng năm học mới cho các lớp:

+ Hỗ trợ TC Hội thi “Chúng em vui khỏe” cấp trường:

+ Hỗ trợ TC Hội thi “Chúng em vui khỏe” cấp Quận:

+ Hỗ trợ tổ chức Hội thi BKT cấp Trường.

+ Hỗ trợ TC VN và phát thưởng tổng kết cuối năm cho các lớp

cộng

Lưu ý: Đối với những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, Ban đại diện cha mẹ học sinh trao đổi với Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn nhà trường để cùng giải quyết.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Quy chế này được áp dụng trong năm học …………., Tùy trường hợp và điều kiện cụ thể có thể bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế nhưng không được trái với điều lệ. Trường Mầm non và các quy định của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 10 quy định về kinh phí hoạt động của ban) đại diện cha mẹ học sinh về việc quản lý và sử dụng các quỹ của ban cha mẹ học sinh).

2. Những đóng góp xây dựng quy chế sẽ được Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Mầm non ………… .. ghi nhận và lựa chọn để tiếp tục xây dựng quy chế hoàn thiện hơn.

3. Chỉ có Ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non ………… .năm học …………. quy tắc này đã được thay đổi.

Quy chế này được lập thành 03 bản: Trường giữ 01 bản; Ban đại diện cha mẹ học sinh giữ 01 bản để thực hiện, UBKT Công đoàn giữ 01 bản để giám sát.

T / M. HỘI ĐỒNG TRẺ EM NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng

ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH NHỎ

Chủ tịch

2. Quy định về Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Theo Thông tư số 55/2011 / TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong từng năm học, do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) làm Trưởng ban. Học sinh tham dự mỗi lớp và mỗi trường cử các em phối hợp với nhà trường để thực hiện các hoạt động giáo dục.

Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học.

– Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, động viên học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại học tiếp; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận