Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà và các lưu ý khi ký kết phụ lục

Khi chúng ta đi thuê nhà khó tránh khỏi những trường hợp bị thêm bớt các điều khoản vào hợp đồng. Theo đó, việc bổ sung vào hợp đồng là rất cần thiết. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc chi tiết nhất về phụ lục hợp đồng cho thuê nhà và những lưu ý khi ký phụ lục hợp đồng.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là văn bản được sử dụng rất phổ biến hiện nay và không thể thiếu các phụ lục đi kèm mà từ đó mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà rất quan trọng, bao gồm thông tin về bên thuê và bên cho thuê, nội dung của hợp đồng thuê nhà được ký kết, lý do và nội dung của phụ lục thuê nhà và các nội dung liên quan khác mà bạn cần lưu ý, tìm hiểu khi soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà và các phụ lục đính kèm để được bảo vệ tối đa. lợi ích của nó.

Căn cứ Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

Căn cứ vào quy định này ta thấy có những nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng gốc. Nếu đúng như vậy thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực trừ khi các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản ngược lại thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng gốc đã bị sửa đổi.

Trên thực tế, chúng ta không khó nhận thấy có những trường hợp phụ lục hợp đồng có những điều khoản trái với nội dung của các điều khoản trong hợp đồng thì các điều khoản trong hợp đồng này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Theo đó, chúng ta cũng nên chú ý tuân thủ các phụ lục hợp đồng đã đề xuất.

2. Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê nhà dùng để làm gì?

Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê nhà là biểu mẫu văn bản để chúng ta có thể bổ sung nội dung cũng như thêm các điều khoản mới trong hợp đồng cho thuê nhà giúp cho hợp đồng cho thuê nhà trở nên kỹ lưỡng và chi tiết hơn. quyền lợi và trách nhiệm của các bên mà không phải làm lại hợp đồng nhiều lần, chỉnh sửa hợp đồng mất thời gian.

Phụ lục hợp đồng được chia làm hai loại. Đó là:

Xem thêm bài viết hay:  Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

+ Loại 1: Phụ lục hợp đồng thuê nhà dường như bổ sung cho hợp đồng chính và được thực hiện đồng thời với hợp đồng chính. Phụ lục này thường đưa ra những điều khoản cụ thể để làm rõ tất cả những nội dung có trong hợp đồng chính.

+ Loại 2: Phụ lục hợp đồng nhằm bổ sung, sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng thuê nhà đã lập trước đó. Phụ lục hợp đồng dạng này xuất hiện làm thay đổi nội dung của hợp đồng thuê nhà đã được lập sẵn. Ví dụ: Gia hạn, rút ​​ngắn thời hạn hợp đồng. Điều chỉnh tăng giảm giá trị theo hợp đồng thuê nhà. Sửa đổi, bổ sung một số thông tin của các bên,…

3. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ….ngày …./…./…..)

Hôm nay, ngày… tháng…. năm……., tại…… Chúng tôi gồm có:

BÊN (2): (sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông:…… Sinh năm:……

CMND/CCCD số: …. do……cấp ngày….

Hộ khẩu thường trú tại:……..

Bà:….. Sinh năm:……..

CMND/CCCD số:……. do…….cấp ngày…….

Hộ khẩu thường trú tại:…..

BÊN (2): (gọi tắt là Bên B) CÔNG TY……

Giấy ĐKKD số: …, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …. đăng ký thay đổi lần 1 trong ngày….

Địa chỉ trụ sở chính: ……

Đại diện là Ông/Bà:……. Chức vụ: …

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……do……cấp ngày……

Hai bên thống nhất lập Phụ lục Hợp đồng này để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng…. ký ngày …./…../….. (sau đây gọi là Hợp đồng……) như sau:

Điều 1: Sửa đổi Khoản … Điều ….. của Hợp đồng…… như sau:

Từ: “………

….”

Tường: “………

…….”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng…….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng……. mà hai bên đã ký ngày …./…/….

Hai bên đã đọc lại Phụ lục của Hợp đồng này, đều đồng ý và ký tên/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản sao chứng minh.

BÊN A BÊN

(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)

4. Hướng dẫn lập phụ lục hợp đồng thuê nhà:

(1) Thông thường Hợp đồng có nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, hợp đồng thế chấp… Ở đây cần ghi rõ Tên hợp đồng, Số hợp đồng (nếu có) và ngày tháng năm lập hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê san gạt, san lấp mặt bằng mới nhất 2022

Ví dụ: Hợp đồng kinh tế số 123/HĐKT ngày 01/01/2019 giữa Công ty A và Công ty B.

(2) Căn cứ vào tên gọi của Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để chỉ rõ, cụ thể các bên tham gia hợp đồng.

Ví dụ: Nếu là Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất thì Bên A là Bên thế chấp, Bên B là Bên nhận thế chấp.

Ngoài ra còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để liệt kê cho chính xác. Đặc biệt:

– Nếu chủ thể của hợp đồng là cá nhân thì ghi: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên hệ, điện thoại con số…

– Nếu chủ thể của hợp đồng là tổ chức, pháp nhân thì trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó (Mã số doanh nghiệp, cơ quan cấp, ngày đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung). đăng ký, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện…) kèm theo các thông tin về người đại diện.

(3) Nội dung chính của Phụ lục hợp đồng này.

– Nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ nội dung trước sửa đổi, nội dung sau sửa đổi.

– Nếu bạn hủy bỏ điều khoản nào thì cũng sẽ thông báo rõ ràng rằng điều khoản đó bị xóa bỏ…. điều…. của Hợp đồng….

5. Những lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng:

Đầu tiên, khi lập phụ lục hợp đồng chúng ta cần chú ý đến hình thức lập phụ lục hợp đồng theo quy định trên, bởi vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực thì phải đăng ký…. các phụ lục hợp đồng cũng phải tuân thủ các quy định tương tự.

Ngoài hình thức thì nội dung, hiệu lực và nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào Hợp đồng nên khi lập phụ lục hợp đồng phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng gốc. Theo đó, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của Hợp đồng, không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không được trái đạo đức xã hội.

Một hợp đồng có thể được đính kèm với nhiều hạng mục phụ lục bổ sung. Điều này đã được Bộ luật Dân sự chấp thuận nhằm đáp ứng đúng tư cách của hai bên trong hợp đồng. Trong quá trình làm việc nếu phát sinh các điều khoản hoặc yêu cầu, hai bên có thể thảo luận để bổ sung, chỉnh sửa và bổ sung vào phụ lục mới. Tuy nhiên, với hợp đồng lao động chỉ có 1 phụ lục đính kèm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển, đăng ký tuyển sinh Đại học 2022

Ngoài ra, cũng cần căn cứ vào việc người tham gia ký kết Hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không ép buộc, lừa dối mà ký kết. đúng thẩm quyền và phạm vi.

+ Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng cho thuê là những hàng hóa mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo thương nhân tham gia hoàn toàn tự nguyện

+ Đảm bảo những người tham gia phụ lục hợp đồng mua bán phải có năng lực hành vi dân sự.

+ Khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng cần lưu ý đến tư cách pháp lý của người đại diện theo ủy quyền. Phạm vi ủy quyền nhằm tránh những tranh chấp sau này do việc giao kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi của người đại diện theo ủy quyền.

Tuy nhiên, trong trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì nội dung chính của hợp đồng vẫn có hiệu lực. Ví dụ, nếu phụ lục của Hợp đồng thuê nhà giữa chủ nhà và người thuê nhà bị vô hiệu, hợp đồng giữa hai bên sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày được ký kết trong hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp hợp đồng bị vô hiệu thì phụ lục hợp đồng không còn hiệu lực.

Cuối cùng, để chúng ta có thể thực hiện tốt hợp đồng và tránh những tranh chấp về sau, các bên ghi trong phụ lục hợp đồng cần lưu ý đến người đại diện theo ủy quyền. Theo đó, bên ủy quyền phải chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp sau này hoặc do quá trình ký kết diễn ra không hợp lệ với người ủy quyền. Hoặc nằm ngoài khả năng kiểm soát của người đại diện theo ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà và các lưu ý khi ký kết phụ lục của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận