Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ? Hướng dẫn viết phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ?

Hoạt động đo đạc và bản đồ là hoạt động điều tra cơ bản và đặc biệt quan trọng nhằm bảo mật thông tin, dữ liệu đo đạc mặt đất, cơ sở dữ liệu và bản đồ địa hình, làm cơ sở để thực hiện các nghiên cứu. nghiên cứu khoa học về trái đất, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; phục vụ công tác quy hoạch, quản lý lãnh thổ, giám sát tài nguyên và môi trường; phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Hoạt động đo đạc và bản đồ quốc phòng là hoạt động xác định và cung cấp thông tin về các đối tượng, đặc điểm địa hình trên bề mặt Trái đất phục vụ hoạt động quân sự, quốc phòng. Sản phẩm đo đạc và bản đồ có vai trò vô cùng quan trọng, không thể thiếu đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp chiến lược, tác chiến và cấp chiến thuật.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ là gì?

Điều tra là việc thu nhận và xử lý thông tin, dữ liệu để xác định vị trí, hình dạng, kích thước và các thông tin thuộc tính của đối tượng địa lý. GỠ BỎbản đồ được mô hình tổng quát đại diện cho các đối tượng địa lý ở một tỷ lệ nhất định, theo các quy tắc của toán họcđơn giản hệ thống ký hiệu quy ước, dựa trên kết quả xử lý thông tin và dữ liệu từ quá trình đo lường. Bản đồ là hoạt động đo và xử lý dữ liệu, đo địa hình và các đối tượng địa lý nằm trên bề mặt Trái đất để vẽ trên mặt phẳng giấy hay còn gọi là bản đồ.

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là mẫu đơn do cá nhân, tổ chức lập để yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản sao. bản đồ trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

Mẫu đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được ban hành kèm theo Nghị định 27/2019 / NĐ-CP của Chính phủ. Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dùng để yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong hoạt động đo đạc và bản đồ để đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc mặt đất, cơ sở dữ liệu và bản đồ địa hình phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý tài nguyên và môi trường. , phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

2. Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp sản phẩm thông tin, dữ liệu, đo đạc và bản đồ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

—————

YÊU CẦU SÁCH

CUNG CẤP THÔNG TIN / DỮ LIỆU / ĐO LƯỜNG VÀ SẢN PHẨM BẢN ĐỒ

xem thêm: Phí đo đạc địa chính khi cấp sổ đỏ, tách thửa mới nhất

Con số: …………

Không thuộc Danh mục Bí mật Nhà nước □ Thuộc Danh mục Bí mật Nhà nước

Kính gửi (1):…

Họ và tên:….

Số thẻ căn cước công dân/ CMND / Hộ chiếu …… cấp ngày …… tháng …… năm… tại: …… Quốc tịch (đối với người nước ngoài):

Đại diện (Bên yêu cầu cung cấp):

Địa chỉ nhà:

Theo công văn, giấy giới thiệu số:

xem thêm: Độ chính xác và sai số cho phép trong lập bản đồ địa chính

Danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cần cung cấp:

STT Danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm Diện tích Đơn vị Số lượng Sử dụng

(Ghi rõ tên công trình, dự án, công trình)

Bên yêu cầu cam kết thực hiện, đồng thời thông báo cho người có liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng sản phẩm thông tin, dữ liệu, đo đạc và bản đồ thực hiện các quy định sau:

– Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đúng mục đích khi yêu cầu cung cấp;

– Không cung cấp hoặc chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác để sử dụng vào mục đích khác;

– Cam kết thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài liệu thuộc Danh mục bí mật Nhà nước (nếu có); không sử dụng thông tin, dữ liệu bản đồ được cung cấp để kết nối vào khu vực thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

……, ngày …. có thể ……

CUNG CẤP DUYỆT(Đầu tiên)

(Chức danh, chữ ký, họ tên, đóng dấu)

xem thêm: Tư vấn thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính

BÊN CẦN CUNG CẤP

(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn viết phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ:

(Đầu tiên) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ chấp thuận việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ không thuộc danh mục bí mật nhà nước.

– Người có thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 21 Nghị định 27/2019 / NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ phê duyệt việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc danh mục bí mật. Bí mật nhà nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải đáp ứng đầy đủ về nội dung và hình thức:

– Ghi rõ thông tin của người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ: họ, tên, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, đại diện của cá nhân, cơ quan, tổ chức nào có yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ?

– Liệt kê rõ ràng, đầy đủ danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải cung cấp, bao gồm các nội dung sau: Danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm, Diện tích, Đơn vị tính, Số lượng, Mục đích sử dụng

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất hiện nay

– Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải có xác nhận của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt cung cấp.

xem thêm: Bản đồ quân sự là gì? Phân loại, ứng dụng bản đồ quốc phòng

4. Các luật liên quan:

4.1. Hệ thống thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ:

Theo quy định tại Nghị định 45/2015 / NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ, hệ thống thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ bao gồm:

Thông tin, dữ liệu về hệ quy chiếu quốc gia.

– Thông tin, dữ liệu trên hệ thống dữ liệu trắc địa quốc gia; hệ thống điểm đo cơ sở quốc gia; dữ liệu từ các trạm định vị vệ tinh thường trực quốc gia.

– Thông tin, dữ liệu về hệ thống ảnh hàng không; dữ liệu quét laze địa hình.

– Thông tin, dữ liệu về hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, bản đồ nền, bản đồ địa chính cơ bản, bản đồ hành chính, tập bản đồ nền địa lý quốc gia; thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, địa giới hành chính các cấp.

– Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; dữ liệu về mô hình số độ cao.

– Đặt dữ liệu được sử dụng trong các hoạt động khảo sát và đo đạc bản đồ.

– Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ chuyên ngành bao gồm: Thông tin, dữ liệu về hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dùng; Thông tin, dữ liệu về hệ thống chụp ảnh hàng không chuyên dụng; Thông tin, dữ liệu về hệ thống bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính, bản đồ hành chính cấp huyện và các thông tin, dữ liệu đo đạc, bản đồ khác phục vụ công tác quản lý đất đai; Cơ sở dữ liệu địa lý chuyên ngành; Bản đồ chuyên đề, thông tin, dữ liệu đo đạc và các loại bản đồ chuyên ngành khác.

xem thêm: Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

– Kết quả của các đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ khác.

4.2. Hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu

– Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức gửi cơ quan, tổ chức.

– Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Theo đó, đại diện cơ quan, tổ chức khi đến địa điểm cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo lường phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. và thư giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức.

Khi cung cấp hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ qua mạng cổng thông tin điện tử đối với thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ không thuộc danh mục bí mật nhà nước, bên yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu , sản phẩm đo đạc và bản đồ phải gửi tệp tin gồm giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức hoặc tệp tin đề nghị cung cấp thông tin. , dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và chữ ký số. Trường hợp không có chữ ký số, bên yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu khi làm thủ tục mở văn bản. tài khoản giao dịch trực tuyến, và cung cấp số điện thoại di động để nhà cung cấp gửi mã xác nhận giao dịch.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc thiết bị mới nhất

Những lưu ý khi nộp hồ sơ:

xem thêm: Khảo sát địa hình là gì? Mục đích và quy trình khảo sát địa hình là gì?

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trường hợp nộp bản sao thì kèm theo bản chính để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ trực tuyến, scan từ bản gốc;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

4.3. Nó có bắt buộc không? hiển thị giấy tờ tùy thân khi yêu cầu thông tin đo đạc và bản đồ?

Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài sản công được cung cấp, khai thác, sử dụng dưới dạng bản sao, ấn phẩm. Sản phẩm thông tin, dữ liệu, đo đạc và bản đồ được thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 41 của Luật đo đạc và bản đồ.

Theo quy định tại Nghị định số 27/2019 / NĐ-CP, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu và sản phẩm đo lường phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan hoặc cơ quan. Đồng thời, khi đại diện cơ quan, tổ chức đến nơi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo lường phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. thư giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức.

Pháp luật hiện hành cũng quy định, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục bí mật nhà nước phải có văn bản thông báo cho người có thẩm quyền theo quy định. Văn bản phải ghi rõ họ, tên; số Chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Địa chỉ liên hệ; hoặc chức vụ; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc danh mục bí mật nhà nước được yêu cầu cung cấp; sử dụng; làm bảo vệ bí mật nhà nước.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận