Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất? Hướng dẫn điền đơn đăng ký. Các trường hợp không cung cấp dữ liệu. Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai. Dữ liệu đất đai an toàn đến mức nào?

Ai có quyền cung cấp thông tin đất đai? Những trường hợp nào không được cung cấp dữ liệu đất đai? Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai là gì? Hướng dẫn và biểu mẫu yêu cầu dữ liệu đất đai mới nhất là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Biểu mẫu yêu cầu dữ liệu đất đai mới nhất:

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là tài liệu được sử dụng khi người yêu cầu cung cấp thông tin muốn cung cấp dữ liệu về thửa đất để tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp, v.v.

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai số 01 / PYC ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp số liệu đất đai mới nhất như sau:

Mẫu số 01 / PYC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

……., ngày tháng năm ….

PHẦN TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM

Trong sổ biên nhận: Giờ… phút, ngày… /… /… Quyển số… .. Số thứ tự ……

Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT

Thân mến: ………

  1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu: …… ..

Người đại diện là Ông (Bà) ……. Số CMND / Hộ chiếu ………….

cấp ngày… ../… ../ ……. Trong ……; Quốc tịch …….

  1. Địa chỉ nhà: ……….
  1. Số điện thoại ……; số fax…………; Email: ………. ;
  2. Danh sách và nội dung số liệu cần cung cấp của Thửa đất số ……, địa chỉ ………….

Đánh dấu “X” trên nội dung để cung cấp thông tin):

xem thêm: Vui lòng cung cấp dữ liệu đất đai

Lô đất Đầu tiên

□ Người sử dụng đất 2

□ Quyền sử dụng đất

□ Tài sản gắn liền với đất

Tình trạng pháp lý

□ Lịch sử biến động

□ Quy hoạch sử dụng đất

□ Trích xuất bản đồ

□ Bản sao GCNQSDĐ

□ Giao dịch đảm bảo

□ Hạn chế về quyền

□ Giá đất

Tất cả thông tin trên

  1. Mục đích sử dụng dữ liệu: …….
  1. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: …… .. bộ
□ Giấy photocopy

□ Gửi EMS đến địa chỉ

□ Nhận tại nhà cung cấp

Số fax

□ Bộ lưu trữ điện tử USB, CD

E-mail

  1. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam kết không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620 mới nhất
ĐIỀU HÒA
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

(Đầu tiên) Dữ liệu thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ đất, diện tích, địa chỉ.

(2) Dữ liệu người sử dụng đất bao gồm: Tên vợ / chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.

2. Hướng dẫn viết đơn xin việc:

Thông tin của người yêu cầu cung cấp thông tin đất đai:

+ Trường hợp người yêu cầu là cá nhân: Ghi họ và tên người đề nghị cung cấp thông tin, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch.

+ Trường hợp người yêu cầu là tổ chức: Ghi tên tổ chức, đối với tổ chức ghi thông tin người đại diện, người đại diện của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

– Nội dung:

+ Ghi rõ các thông tin về thửa đất xin cấp bao gồm: Số hiệu thửa đất, địa chỉ thửa đất.

– Nội dung thông tin cần cung cấp: đánh dấu X vào nội dung yêu cầu cung cấp thông tin

xem thêm: Đối tác không thanh toán hợp đồng có thể khởi kiện ra Tòa án không?

– Mục đích sử dụng dữ liệu: Phụ thuộc vào mục đích của bên yêu cầu. Ví dụ: Mục đích sử dụng dữ liệu để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Lưu ý chung khi viết biểu mẫu:

+ Họ và tên nên viết hoa có dấu.

+ Phần ngày tháng nên viết 02 chữ số với ngày từ 1 đến 9 trở thành 01 đến 09.

+ Phần tháng nên viết 02 chữ số với tháng Giêng và tháng Hai trở thành 01 và 02.

+ Nơi cư trú, thường là nơi tạm trú (nếu có tạm trú) hoặc nơi thường trú nếu không có nơi tạm trú (thường ghi 3 cấp xã, huyện, tỉnh).

+ Quê quán hoặc nhiều hình thức nêu nguồn gốc đều có ý nghĩa như nhau. Một người thường có quê quán theo cha, có trường hợp quê quán theo mẹ.

+ Hộ khẩu thường trú: là nơi thường trú của công dân (thường ghi ở 03 cấp xã, huyện, tỉnh).

xem thêm: Mẫu hợp đồng dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai mới nhất

+ Phần CMND / CCCD: nên ghi số CCCD nếu có, vì CCCD là giấy tờ chính của công dân khi tham gia bất kỳ giao dịch nào sau này.

+ Khi viết hết thông tin mà phần viết còn nhiều dòng thì gạch bỏ. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán trong văn bản để tránh việc thêm văn bản sau này.

+ Đối với các biểu mẫu có ô trống cần điền, sử dụng dấu x để điền vào các ô trống.

3. Các trường hợp không cung cấp dữ liệu:

– Tại Khoản 4 Điều 28 Luật Đất đai 2013 quy định: Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo giao hàng chậm, thông báo thời gian giao hàng

– Do đó, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là văn bản được sử dụng khi người dân yêu cầu được cung cấp dữ liệu đất đai. Theo Mẫu số 01 / PYC ban hành kèm theo Thông tư 34/2014 / TT – BTNMT.

– Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được cung cấp dữ liệu đất đai. Tại Điều 13 Thông tư 34/2014 / TT, các trường hợp không cung cấp được dữ liệu:

+ Văn bản, biểu mẫu yêu cầu cung cấp dữ liệu có nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

+ Văn bản đề nghị không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

xem thêm: Bảo mật dữ liệu đất đai

+ Mục đích sử dụng dữ liệu không đúng với quy định của pháp luật.

Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

4. Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai:

– Cơ quan trung ương cung cấp dữ liệu đất đai là Trung tâm Thông tin và Dữ liệu đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tại địa phương là Cơ quan đăng ký đất đai.

– Đối với các địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ của địa phương. chính.

– Để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cung cấp dữ liệu đất đai, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gửi biểu mẫu dữ liệu đất đai:

Việc nộp hồ sơ, biểu mẫu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

+ Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

+ Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin điện tử về đất đai.

Bước 2: Nhận hồ sơ:

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu phải nêu rõ lý do và trả lời tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Xử lý các yêu cầu:

Sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ (Mẫu C1-07b/NS)

Bước 4: Trả kết quả:

Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

+ Kết quả sẽ được cung cấp ngay trong ngày trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu trước 15h00.

+ Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì việc cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Ghi chú: Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới dạng thông tin tổng hợp thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người yêu cầu bằng hình thức hợp đồng. đồng.

5. Dữ liệu đất đai được bảo mật như thế nào?

Tại Điều 18 Thông tư 34/2014 / TT-BTNMT quy định về bảo mật dữ liệu đất đai. Đàn organ quản lý hệ thống thông tin đất đai phải thực hiện các biện pháp quản lý, nghiệp vụ, kỹ thuật để bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, an toàn máy tính và an ninh mạng theo quy định sau đây:

+ Đảm bảo tính sẵn sàng, ổn định và hoạt động hiệu quả của các thiết bị lưu trữ thông tin như ổ cứng máy tính, băng từ, đĩa từ và các phương tiện điện tử khác; dữ liệu và dữ liệu cần được đảm bảo an toàn theo nguyên tắc và định dạng của hệ thống cơ sở dữ liệu, tránh cố ý làm hỏng cấu trúc và nội dung dữ liệu;

+ Bên cạnh đó, cần đảm bảo an toàn thông tin, chống truy cập trái phép và chống thất thoát thông tin vào hệ thống thông tin đất đai bằng tường lửa và phần mềm diệt vi rút.

Ngoài ra, hệ thống thông tin đất đai phải có hệ thống dự phòng đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục khi có sự cố thiên tai, hỏa hoạn và các sự cố khác để tránh thất lạc, thất lạc dữ liệu. Cho dù. Việc xây dựng hệ thống dự phòng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin.

– Cơ sở dữ liệu đất đai phải được sao lưu vào thiết bị lưu trữ dữ liệu để lưu định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng năm nhằm ngăn ngừa tình trạng hư hỏng, thất thoát dữ liệu trong quá trình quản lý, sử dụng. sử dụng.

– Phải đảm bảo dữ liệu sao lưu đất đai hàng tuần phải được lưu giữ tối thiểu 03 tháng; các bản sao lưu hàng tháng phải được lưu giữ ít nhất 01 năm; Các bản sao lưu hàng năm phải được lưu giữ vĩnh viễn và dữ liệu sao lưu được lưu trữ ở ít nhất hai vị trí.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận