Mẫu phiếu xuất kho 2023 và hướng dẫn viết phiếu xuất kho

Ngoài phần mềm quản lý thì phiếu xuất kho cũng vô cùng quan trọng để hàng hóa được luân chuyển thông suốt trong kho. Cũng như giúp cho việc quản lý kho hàng được thuận tiện và hợp lý hơn. Vậy phiếu giao hàng là gì? Phiếu giao hàng được viết như thế nào?

1. Mẫu phiếu giao hàng là gì?

Phiếu xuất kho là mẫu phiếu ghi số lượng công cụ, dụng cụ, nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, hàng hóa… xuất ra khỏi kho của doanh nghiệp.

Phiếu xuất kho là chứng từ, tài liệu được lập để theo dõi chi tiết số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ trong kho phục vụ cho quá trình sử dụng của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,…. Theo dõi chặt chẽ số lượng nhập xuất kho.

Phiếu xuất kho là một khâu quan trọng trong việc xử lý hàng hóa, vật tư, dụng cụ, vật phẩm,.. xuất bán tại kho. Phiếu xuất kho dùng để theo dõi số lượng sản phẩm – hàng hóa xuất kho, làm căn cứ hạch toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, kiểm soát việc thực hiện sử dụng và định mức tiêu chuẩn. vật tư tiêu hao. Phiếu xuất kho còn là cơ sở cho việc lập kế hoạch chi phí sau này cũng như cho quá trình kiểm tra, giám sát tình hình tiêu hao nguyên vật liệu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thường sử dụng Phiếu nhập kho để kiểm tra chi phí phát sinh và hạch toán các khoản mục, sản phẩm đã tiêu hao trong thời gian làm việc hoặc năm cụ thể tại nơi sản xuất của mình.

Mỗi phiếu xuất kho được lập cho 1 hoặc nhiều vật tư, hàng hóa từ cùng một kho, cùng mục đích sử dụng hoặc cho một đối tượng hạch toán.

xem thêm: Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới nhất 2022

2. Mẫu phiếu xuất kho:

Mẫu số C6-12/NS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Con số:………..

KHO BẠC NHÀ NƯỚC………….

HÓA ĐƠN GIAO HÀNG

Người nhận: ………..

Đơn vị: ………….

Lý do cho xuất khẩu: ……………………

Xuất tại kho: ………….

STT tên tài sản Mã số Đơn vị Số lượng đơn giá thành tiền Ghi chú MỘT DI DỜI CŨ DỄ Đầu tiên 2 3 4 tổng cộng

Số tiền bằng chữ:……………

…………., ngày tháng năm….

Người nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

thủ kho xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Quy định về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên chuẩn của Bộ Giáo dục

3. Hướng dẫn cách ghi phiếu xuất kho:

Đối với một kế toán thì không thể không biết cách viết phiếu xuất kho, bởi đây là chứng từ vô cùng quan trọng đối với một kế toán cũng như doanh nghiệp.

– Ngày: ghi ngày biểu quyết.

– Chữ số: không được ghi riêng lẻ, liên tục mà phải ghi theo số thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

– Họ và tên người nhận hàng: có thể là người trong hoặc ngoài doanh nghiệp, ghi họ và tên của người nhận hàng.

– Cột A: ghi số thứ tự của vật tư – hàng hóa để lập phiếu.

– Cột B: ghi tên – nhãn hiệu – quy cách – chất lượng của nguyên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

– Cột C: ghi mã số tương ứng

– Cột D: ghi đơn vị tương ứng

– Cột 1: ghi số lượng người sử dụng/bộ phận đề nghị xuất kho

– Cột 2: ghi đơn giá tương ứng

– Cột 3: tính tiền cho từng loại vật phẩm – hàng hóa (cột 4 = cột 2 x cột 3)

– Dòng “Cộng”: cộng tổng cột “Thành Tiền”

– Dòng “Tổng số tiền” (viết bằng chữ): ghi bằng chữ số tiền vào dòng “Cộng”

– Nhập số lượng hồ sơ gốc kèm theo (nếu có)

– Lập xong phiếu xuất kho, người lập và kế toán trưởng ký, chuyển cho giám đốc và người được ủy quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên. Và giao cho người nhận cầm phiếu xuất kho đến kho gặp thủ kho để nhận hàng hóa, vật tư…

xem thêm: Phiếu giao hàng là gì? Cần lưu ý những gì trong phiếu giao hàng?

4. Những điều cần lưu ý về phiếu xuất kho:

Phiếu xuất kho được lập bởi bộ phận quản lý hoặc bộ phận kho (tùy theo quy định cũng như quy mô tổ chức quản lý của từng doanh nghiệp) sẽ được lập thành 3 liên giống nhau nhưng có vai trò hoàn toàn khác nhau.

• Liên 1: Lưu tại bộ phận biểu quyết trực tiếp.

• Liên 2: Lưu bộ phận kho, cụ thể là thủ kho – lưu thủ kho để ghi vào thẻ kho hoặc phần mềm quản lý của công ty, sau đó chuyển lại cho phòng kế toán để ghi tiếp vào cột 3 và cột 4. Sau đó kế toán sẽ ghi vào sổ kế toán.

• Liên 3: Giao hàng hóa, sản phẩm, dụng cụ, vật dụng cho người nhận để họ dễ dàng theo dõi cách họ sử dụng bộ phận của mình.

Sau khi lập phiếu xuất kho, người trực tiếp lập phiếu, kế toán trưởng ký và chuyển cho lãnh đạo – giám đốc, người được ủy quyền xác nhận, sau đó ghi rõ họ tên vào phiếu. Cuối cùng giao lại cho người nhận cần chứng từ xuống kho gặp trưởng kho – thủ kho để nhận hàng hóa, vật tư, sản phẩm, công cụ dụng cụ,… căn cứ vào chi tiết ghi trên phiếu xuất kho.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu công văn thông dụng có file Word mới nhất năm 2023

Lúc này khi vật tư, hàng hóa, sản phẩm đã được xuất kho, Trưởng kho – Thủ kho sẽ điền vào cột 2 (số lượng thực tế từng loại) và ghi rõ ngày xuất kho. nghiệp vụ kho hàng xuất khẩu. Đồng thời, phiếu giao hàng

xem thêm: Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử mới nhất

5. Ai là người sử dụng vé?

Thông thường, sau khi bỏ phiếu, các doanh nghiệp sẽ được chia thành 3 hiệp hội.

– Liên 1 do bộ phận bình chọn lưu

– Liên 2 do thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho. Sau đó chuyển cho kế toán để ghi vào sổ sách kế toán.

– Liên 3 giao cho người nhận hàng kiểm tra.

Tuỳ theo quy định của từng tổ chức; Chứng từ kho sẽ do các bộ phận khác nhau quản lý và lưu giữ. Sau khi thiết lập; Phiếu sẽ được chuyển đến phòng giám đốc hoặc người có thẩm quyền để duyệt và ký. Sau khi xuất kho; Thủ kho có trách nhiệm ghi vào cột 2 số lượng thực xuất và rõ ràng ngày/ngày/tháng/năm. Khi người nhận đơn đã kiểm tra kỹ và ký tên, nghĩa là đơn đã hoàn thành.

6. Bộ phận nào lập phiếu xuất kho?

Tùy theo quy định của từng doanh nghiệp mà phiếu xuất kho sẽ do bộ phận quản lý kho hoặc bộ phận ứng dụng lập. Sau khi điền đầy đủ thông tin, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xác nhận rồi chuyển cho Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt, sau đó hàng hóa được xuất kho. Thủ kho sẽ là người điền vào cột 2 – số lượng thực xuất, ngày xuất kho và cùng với người nhận hàng ký – ghi rõ họ tên vào phiếu xuất kho.

Như vậy toàn bộ thông tin trong phiếu xuất kho sẽ được cả người lập – thủ kho và kế toán điền vào cột tương ứng.

Thường phiếu xuất kho được lập thành 3 liên: liên 1 lưu ở bộ phận lập, liên 2 thủ kho lưu – làm căn cứ ghi vào thẻ kho và chuyển cho kế toán cột 3, cột 4 – ghi vào sổ kế toán. thanh toán, liên 3 người nhận hàng theo dõi tại bộ phận sử dụng.

7. Quy trình xuất kho tại doanh nghiệp:

Quy trình xuất hàng đi bán gồm 6 bước như sau:

Bước 1: Yêu cầu, đề nghị xuất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y mới nhất

Đơn vị chủ trì hoạt động yêu cầu xuất kho có văn bản đề nghị hoặc đề nghị xuất kho. Mỗi loại hàng hóa sẽ do một bộ phận khác nhau phụ trách, ví dụ vật tư, nguyên liệu xuất dùng để sản xuất, lắp ráp thì trưởng bộ phận sản xuất sẽ có thẩm quyền lập phiếu yêu cầu xuất kho. thành phẩm hoặc mặt hàng kinh doanh của công ty, phòng kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu xuất kho.

Bước 2: Phê duyệt đề nghị

Ban Giám đốc hoặc người được ủy quyền sẽ xem xét và phê duyệt yêu cầu xuất xưởng đối với một số loại mặt hàng hoặc hàng tồn kho.

Đối với nguyên vật liệu sản xuất, đề xuất này phải được trình giám đốc hoặc trưởng phòng kế hoạch sản xuất phê duyệt. Đối với hàng bán có thể không cần thông qua quản lý cấp cao mà phòng kế toán và phòng kinh doanh có thể ký duyệt.

Bước 3: Kiểm kho

Sau khi nhận được phiếu yêu cầu, kế toán kho sẽ tiến hành kiểm kho, cụ thể là kiểm kê số lượng hàng hóa, vật tư cần xuất kho để xác định số lượng trong kho có đáp ứng đủ yêu cầu xuất kho hay không. Nếu thiếu hàng phải báo ngay cho các bộ phận liên quan để xử lý, nhập thêm hàng đúng chủng loại, số lượng và đàm phán gia hạn hợp đồng mua bán.

Sau khi xác nhận rằng chúng tôi đã bổ sung đầy đủ hàng hóa để vận chuyển, chúng tôi chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Lập phiếu giao hàng, hóa đơn và các thủ tục giấy tờ khác

Căn cứ vào thông tin trên phiếu đề nghị đã ký hoặc trên hóa đơn bán hàng, kế toán kho sẽ lập phiếu xuất kho và chuyển cho thủ trưởng kho để lấy hàng theo yêu cầu.

Bước 5: Xuất

Nhân viên quản lý kho căn cứ vào thông tin trên phiếu xuất (có đầy đủ xác nhận của các trưởng bộ phận liên quan: kế toán, thủ kho, phiếu thu) để lấy hàng, sắp xếp hàng hóa theo yêu cầu; kiểm tra chất lượng, tình trạng thực tế của hàng hóa trước khi xuất và xếp dỡ lên phương tiện vận tải nếu thấy cần thiết.

Bước 6: Cập nhật thông tin

Kế toán kho cập nhật nhật ký kho, thủ kho ghi thẻ kho và xác định số lượng tồn kho. Dữ liệu phải được thống nhất và ghi chép chính xác giữa các bên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu xuất kho 2023 và hướng dẫn viết phiếu xuất kho của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận