Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư DC01, DC02 mới nhất

Việc thu thập thông tin dân cư ở nước ta nhằm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan nhà nước tiến hành, giải quyết các thủ tục hành chính. Dưới đây, Luật Dương Gia xin giới thiệu mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư.

1. Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư:

Tải xuống biểu mẫu điều tra dân số

Mẫu DC01 ban hành kèm theo
Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

Tỉnh/TP: ………….
Quận/huyện/thị xã:……..
Xã/phường/thị trấn:…………

Xóm/xóm/phum/soc/tổ:…………..
Thị trấn làng:………….
Khu phố/số nhà:…….

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHỔ BIẾN

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(Đầu tiên):……

2. Ngày, tháng, năm sinh: / / 9. Nhóm máu: O □ AB AB

3. Giới tính: Nam Nữ 10. Tình trạng hôn nhân: Chưa lập gia đình Đã kết hôn Đã ly hôn

4. Nơi đăng ký khai sinh(2):……

5. Quê hương(2):…

6. Dân tộc: ….. 7. Tôn giáo: …

8. Quốc tịch(3): □ Việt Nam; Các quốc tịch khác:…

11. Nơi thường trú(4):……

12. Nơi ở hiện tại(4):…

13. Họ, chữ đệm và tên của cha(Đầu tiên):……

Quốc tịch:..…………… số ID
Số điện thoại(5)

Họ, tên đệm và tên của mẹ(Đầu tiên):….

Quốc tịch:..…………… số ID
Số điện thoại(5)

Họ, chữ đệm và tên của vợ/chồng(Đầu tiên):…..

Quốc tịch:..…………… số ID
Số điện thoại(5)

Họ, chữ đệm và tên của người đại diện theo pháp luật (nếu có)(Đầu tiên):……

Quốc tịch:..…………… số ID
Số điện thoại(5)

14. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(Đầu tiên):……

15. Quan hệ với chủ hộ:………… 16. Số hộ:……

Ngày tuyên bố: / /

Cảnh sát trưởng
xã/phường/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Công an địa phương/
đồn cảnh sát
(Ký, ghi rõ họ tên)

người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất năm 2023

Ghi chú: (Đầu tiên) Viết bằng TẤT CẢ CAPTCHA. (2) Điền đầy đủ địa chỉ hành chính: xã, huyện, tỉnh. (3) Ghi quốc tịch khác và ghi rõ quốc tịch nếu công dân có 02 Quốc tịch. (4) Ghi theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, bản, làng, xóm, ấp, bản, làng, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. (5) Ghi số định danh cá nhân (CMND), trường hợp chưa có CMND thì ghi số CMND.

2. Các biểu mẫu trong quản lý dữ liệu dân cư:

Tải biểu mẫu trong quản lý dữ liệu dân cư

Có 02 biểu mẫu được sử dụng để thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đó là:

– Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01); (đã được giới thiệu);

– Phiếu cập nhật thông tin dân cư (DC02).

Mẫu DC02 ban hành kèm theo
Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

…………. (Đầu tiên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

BAYUUUUUUUUUUUUUUUUU CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA THÔNG TIN DỄ DÀNGMỘTPHỤ NỮ CÁ CƯỢC

I. Thông tin về người khai(2)

1. Họ, chữ đệm và tên(3):……

2. Số điện thoại di động(4)

số ID

3. Mối quan hệ với người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin:…………

II. Thông tin về người đó được cập nhật, chỉnh sửa thông tin(5)

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(3):……………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: / /

3. Giới tính: Nam Nữ

4. Số điện thoại di động(4)

số ID

5. Nơi thường trú(6 .)):….

III. nội dungChiếc ôcập nhật tin tứctbiên tập

……..

Hồ sơ và tài liệu kèm theo

……

phê duyệt của cơ quanuân quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(Ký, ghi rõ họ tên vàngàyHở?bạn)

Được giới thiệu bởi nhân viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày thứ tựChâu Áng năm
người kê khai
(CZK)ý tưởngviết rao Họ và tên)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phép sửa vỉa hè và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

GỖhTôi chú: (Đầu tiên) lưu ý tel hãngHở?p giúpChàon trực tiếpkhông bán đượcpvAhn Quản lý cơ sở dữ liệu quốc giaĐúng khu dân cư. (2) thổi phải được ghi lạiChiếc ôtin tôi điĐúng Những người khácMộttôi trong trường hợp người khai báo khôngcô ấytôi la sô mộtợ hơiccHởPNHHởt, chỉTRONGh chỉnh sửa thông tin. (3) Bởi vìkết thúc tôiNHÀ N đủ đHở?u. (4) Viết ra Đ.phântên cChâu Á cốt lõi, Nếu chưa có CMND thì ghi số CMND. (5) GHTôi thông tin của công dân trượuHở?c khi nàoĐược rồi cHởtiếng Nhật, chỉphụ thuộc vàon sửa chữa. (6) GỖCHÀO Đ.Đúng Đ. tên tiếng Hành chI E03cHở?p: xHở,huyện, tỉnh theo sổ hộ khẩuNbạn.

3. Cách viết phiếu thu thập thông tin dân cư:

Một số lưu ý đối với người dân khi điền phiếu thu thập thông tin dân cư, cần ghi chính xác, rõ ràng.

– Họ, chữ đệm và tên khai sinh: viết đầy đủ, viết IN HOA, đóng dấu đầy đủ theo giấy khai sinh;

– Mục ngày, tháng sinh: công dân ghi chính xác ngày, tháng, năm sinh của mình theo Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu. Trong đó, ngày có 2 chữ số, tháng có 2 chữ số và năm có 4 chữ số. Mỗi ô có 01 chữ số;

– Phần nhóm máu: công dân đã được cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận về kết quả xét nghiệm nhóm máu, yêu cầu công dân xuất trình, sau đó đánh dấu vào ô đúng thì đánh dấu vào trước các chữ “O”, “A” , “B”, “AB”;

– Phần Giới tính: đánh dấu vào trước ô “Nam” hoặc “Nữ” căn cứ vào Giấy khai sinh;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư nhắc nhở thanh toán? Cách viết email nhắc nợ chuẩn nhất.

– Mục tình trạng hôn nhân: căn cứ vào tình trạng hôn nhân hiện tại, đánh dấu vào ô thích hợp. Lưu ý, chỉ đánh dấu vào ô “Ly hôn” nếu đã có bản án, quyết định của Tòa án.

– Mục nơi đăng ký khai sinh: ghi đầy đủ 03 cấp hành chính: Xã/phường/thị trấn – Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh – Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp giấy khai sinh;

– Quê quán: ghi đầy đủ 03 cấp hành chính: Xã/phường/thị trấn – Quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh – Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi cấp giấy khai sinh;

– Phần dân tộc: ghi rõ quốc tịch của công dân theo Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh dân tộc do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Phần Quốc tịch: nếu chỉ có quốc tịch Việt Nam thì gõ vào ô trước chữ Vietnam

Nếu ngoài quốc tịch Việt Nam còn có quốc tịch khác thì đánh dấu vào cả hai ô;

– Phần Tôn giáo: ghi rõ tôn giáo theo văn bản chứng minh tôn giáo của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu không theo tôn giáo nào, vui lòng ghi rõ “Không”.

– Phần CMND: ghi chính xác theo số chứng minh nhân dân được cấp;

– Hộ khẩu thường trú: ghi đầy đủ tên hành chính theo sổ hộ khẩu;

– Mục địa chỉ hiện tại: chỉ khai mục này khi nơi ở hiện tại khác với nơi thường trú. Ghi tất cả các cấp hành chính;

– Phần thông tin cha, mẹ, vợ hoặc chồng, người đại diện theo pháp luật (nếu có): thông tin đầy đủ, chính xác;

– Ngày khai báo: ghi đúng như ngày khai báo như sau: ngày có 2 chữ số, tháng có 2 chữ số, năm có 4 chữ số. Mỗi ô chứa 1 chữ số.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư DC01, DC02 mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận