Mẫu phiếu thu bằng tiếng Anh? Phiếu thu tiếng Anh là gì?

Phiếu thu là biểu mẫu được quan tâm và sử dụng nhiều trong kế toán. Ngoài mẫu tiếng Việt thông dụng, nhiều doanh nghiệp phải sử dụng mẫu tiếng Anh riêng. Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu biên lai thu tiền bằng tiếng Anh:

1. Phiếu thu bằng tiếng Anh:

Dưới đây là mẫu biên lai tiếng Anh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Đây là mẫu biên lai thu tiền bằng tiếng Anh mới nhất và còn hiệu lực do bộ tài chính ban hành.

Công ty: …..
Địa chỉ: ……

Mẫu số: 01-TT
(Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI

KHÔNG: …
Ngày: …

Tài khoản: …
Tài khoản csp: …

Người nộp tiền: ….

Địa chỉ:…

Vì:….

Số lượng:….

Bằng lời:…

Kèm theo:….tài liệu

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tài khoản thanh toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thu ngân
(Ký, ghi rõ họ tên)

người trả tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

jhjuacjahcjhfhfhhhhhh Số tiền đã nhận (bằng chữ):……………………

Số tiền đã nhận (bằng chữ):…

Ngày:…

2. Biên lai tiếng Anh là gì?

2.1. Được hiểu là giấy biên nhận:

Biên lai là hóa đơn, chứng từ được sử dụng để thực hiện việc thu tiền mặt khi phát sinh một số giao dịch theo Về lĩnh vực kế toán liên quan đến việc nhận và thanh toán tiền mặt, ngoài ra Biên lai cũng được hiểu là bằng chứng về một giao dịch đã hoàn thành cho số tiền đó.

Trong nghề kế toán, thì Phiếu thu là biểu mẫu không thể thiếu là một tài liệu rất quan trọng được sử dụng để tính toán hoặc để thu chi trong nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp cùng với các mẫu phiếu nhập kho, phiếu chi, phiếu xuất kho. hóa đơn chính là một loại văn bản hành chính được lập ra để xác định và tính toán các con số được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến tiền và ngoại tệ. Hầu hết tất cả tiền mặt hoặc ngoại tệ sau khi Việc nhập quỹ của cơ quan, tổ chức kinh tế phải có phiếu thu. Ngoài ra, biên nhận cũng trả một vai trò là mẫu biên nhận cho thủ quỹ căn cứ vào đó thu tiền, ghi vào sổ quỹ hoặc kế toán ghi ghi chép chi tiết, cụ thể các khoản thu liên quan.

Các doanh nghiệp sẽ cần sử dụng biên lai để tiến hành củ hành Xác định và quản lý lượng tiền, ngoại tệ mà đã được nhập định kỳ cho từng thời kỳ cụ thể. Thường xuyên Plòng hiếu thảo sẽ được kế toán thiết lập trong ba trong mỗi liên kết được viết đầy đủ các nội dung ghi trên phiếu và những người có liên quan phải ký nhận. Sau đó biên lai sẽ chuyển cho kế toán trưởng xem xét Bạn có bất kỳ sai sót và báo cáo cho người quản lý của bạn? xí nghiệp ký duyệt. Cuối cùng đến bước chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ doanh nghiệp. Sau đó nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi bằng chữ số tiền thực nhập là bao nhiêu Biên nhận trước ký và ghi rõ họ tên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin trích lục (sao lục) bản án ly hôn mới nhất 2022

Trên mẫu biên nhận dù bằng tiếng Anh hay Được Việt Nam vẫn phải đảm bảo đưa đầy đủ các nội dung sau:

– Tên, số chứng từ kế toán;

– Ngày, tháng, năm lập chứng từ;

– Tên, địa chỉ bên lập chứng từ kế toán;

– Tên, địa chỉ bên nhận chứng từ kế toán;

– Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

– Số lượng, đơn giá và tổng cộng số lượng nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

– Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và của những người liên quan đến tài liệu.

Những lưu ý khi làm phiếu thu:

– Biên lai phải đóng dấu theo tập Trong mỗi Biên lai phải ghi số quyển, số của từng Biên lai. Số lượng hóa đơn sẽ phải được đánh số liên tục trong một kỳ kế toán. Ngày, tháng, năm lập và thu tiền Mà còn phải được ghi rõ trên hóa đơn.;

– Dòng “Lý do nộp” phải ghi rõ nội dung thanh toán như: Thu tiền bán sản phẩm hàng hóa, thu tiền ứng trước thừa…

– Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số số tiền đã nộp giải ngân, ghi rõ đơn vị tài khoản là VND hoặc USD hoặc tiền tệ khác. Nếu là ngoại tệ thì phải ghi rõ tỷ giá hối đoái tại thời điểm nhập quỹ tính tổng số tiền bằng đồng để ghi sổ kế toán.

Phải đóng dấu khi gửi phiếu ra khỏi doanh nghiệp. Đối với ngoại tệ Trước khi nhập quỹ phải kiểm tra và lập “Bảng ngoại tệ” kèm theo phiếu thu.

2.2. Biên lai tiếng anh là gì

Biên nhận trong tiếng Anh được viết là Receipt. Đây là một khái niệm tốt dùng trong lĩnh vực kế toán mục tiêu để chỉ ra một loại chứng từ, Receipt đóng một vai trò là danh từ, được sử dụng để diễn đạt một cái gì đó đã được chứng minh rằng tiền, hàng hóa hoặc thông tin đã được nhận hoặc hiển thị giá của một cái gì đó người đã mua và là bằng chứng người mua đã trả tiền cho nó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt hộ gia đình và cách viết đơn

Phiếu thu là hóa đơn, chứng từ dùng để thu tiền mặt khi phát sinh một số nghiệp vụ trong lĩnh vực kế toán liên quan đến thu chi tiền mặt, ngoài ra phiếu thu còn được hiểu là bằng chứng cho một giao dịch đã hoàn thành đối với số tiền đó.

Cái ví Ví dụ chứng từ tiếng Anh:

Biên lai thu phải được đóng thành quyển theo quy định và có đánh số từng quyển sử dụng trong năm tài chính. Trên mỗi chứng từ phải ghi số lượng, số lượng của từng Phiếu thu. Số lượng phiếu thu phải được nhập liên tục trong một kỳ kế toán. Mỗi phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập, ngày, tháng, năm thu.

Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là:

Biên lai thu theo quy định phải được đóng thành quyển và phải có số của từng quyển sử dụng trong năm tài chính. Trong mỗi Biên lai phải ghi số quyển và số thứ tự của từng Biên lai. Số phiếu thu phải được nhập liên tục trong một kỳ kế toán. Mỗi Biên lai phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập, ngày, tháng, năm thu tiền.

3. Thuật ngữ thường dùng trong phiếu thu tiếng Anh:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tạm ứng cho người lao động

Nâng cao

Chi phí hoãn lại

Chi phí chờ kết nối

Tiền mặt tại ngân hàng

tiền gửi ngân hàng

Kiểm tra và nghiệm thu

chấp thuận

Nợ dài hạn khác

Sự tin cậy dài lâu

Giao dịch bù trừ trước

thanh toán tạm ứng

Tiền mặt

Tiền mặt

Tiền trong tay

Tiền mặt

thanh lý tài sản

Thanh lý tài sản

Vốn chủ sở hữu và quỹ

Vốn và quỹ

Hóa đơn

Hóa đơn

Hình thức

Hình thức

Các tài liệu

Tài liệu

Thu và chi tiền mặt

Thu và chi tiền mặt

người trả tiền

người trả tiền

người lập phiếu bầu

cử tri

thủ quỹ

thủ quỹ

Kế toán viên

Kế toán viên

Thuế

Thuế

định cư

định cư

4. NỮhCác mục cần lưu ý trong biên lai tiếng Anh:

Giấy biên nhận hoặc giấy biên nhận bằng tiếng Anh sẽ chỉ khác nhau về ngôn ngữ được sử dụng trong biên lai nhưng bản chất đó là như nhau và đều là những mẫu chứng từ kế toán bắt buộc được sử dụng trong kế toán với mục đích Quản lý tài chính của công ty bạn. Để có thể Kế toán viên cần nắm rõ các quy tắc khi ghi sổ phiếu thu, phiếu chi hay cách viết phiếu thu bằng tiếng anh sao cho đúng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Hiện tại với khách hàng hoặc đối tác của đơn vị là người nước ngoài thì theo quy định chung kế toán sẽ phải củ hành xuất hóa đơn cho khách hàng bằng tiếng Anh để làm cơ sở cho thu tiền và làm căn cứ để người nộp tiền có chứng từ, tài liệu xác minh rằng tôi đã thanh toán. Hình thức này là một Các tài liệu bắt buộc để bảo vệ các lợi ích của cả hai bên và là căn cứ chính xác, đầy đủ nhất để ghi sổ kế toán thu, chi.

Về nội dung mẫu tiếng Anh cũng giống như mẫu biên nhận thông thường. các thông tin về họ tên, địa chỉ của người nộp tiền, lý do người trả tiền phải trả số tiền đó, phải viết lại bằng lời về chính xác số tiền, các chứng từ, giấy tờ, hóa đơn kèm theo hay không… Các nội dung này phải được kê khai đúng với thực tế. Người trả tiền sẽ phải đọc lại các nội dung này để đảm bảo tính xác thực trước khi nộp và ký xác nhận.

Trong hóa đơn tiếng Anh tất cả Tất cả nội dung được viết bằng tiếng Anh để đảm bảo người nước ngoài có thể hiểu được.

Một số chủ đề trong tiếng Anh bạn cần chú ý để viết đúng đó là:

– Người nộp tiền: Được hiểu là người nộp tiền nên người đó dự trữ sẽ viết tên thuộc về người trả tiền ở đây. Cứu Ý tôi là, nếu người sáng lậpNếu bạn không biết cách viết đúng tên người nước ngoài sau đó người này Bạn có thể yêu cầu khách hàng tự viết để đầy đủ nhất và chính xác nhất, tránh trường hợp sai sót.

– Địa chỉ: Địa chỉ của khách hàng.

– Với lý do phải trả sẽ được trình bày ngắn gọn trong phần này.

– Số tiền: Được hiểu là số tiền chính xác Nhưng Khách hàng phải trả bao nhiêu?

– Bằng từ: Viết lại số lượng đó cho đúng.

– Kèm theo: Hồ sơ, hóa đơn kèm theo gồm những gì?.

Những cái này Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014

– Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu thu bằng tiếng Anh? Phiếu thu tiếng Anh là gì? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận