Mẫu phiếu thu bài thi, mẫu danh sách ký nộp bài thi mới nhất

Nhằm góp phần hỗ trợ các cán bộ coi thi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bộ sưu tập và mẫu phiếu đăng ký dự thi mới nhất, chuẩn nhất.

1. Mẫu biên bản kiểm tra, mẫu danh sách đăng ký kiểm tra là gì?

Phiếu tiếp nhận bài thi và phiếu đăng ký dự thi là hai biểu mẫu rất quan trọng trong quá trình tổ chức một kỳ thi. Việc sử dụng các biểu mẫu này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý bài thi, đồng thời giúp việc chấm điểm dễ dàng và hiệu quả hơn.

Phiếu thu bài kiểm tra là biểu mẫu được lập ra để ghi lại việc thu bài kiểm tra. Biểu mẫu này rất quan trọng vì nó cung cấp thông tin chi tiết về người dự thi, bao gồm họ và tên, số báo danh, số tờ giấy thi, chữ ký của thí sinh, chữ ký của giám thị và các ghi chú (nếu có). ). Việc sử dụng hình thức này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc thu bài, từ đó đẩy nhanh quá trình chấm và hạn chế sai sót.

Mẫu Danh sách đăng ký dự thi là biểu mẫu được lập ra để ghi lại danh sách thí sinh đăng ký dự thi. Phiếu này cũng rất quan trọng vì nó cung cấp thông tin chi tiết về thí sinh, bao gồm họ và tên, số báo danh, số tờ giấy thi, chữ ký của thí sinh, chữ ký của giám thị và các ghi chú (nếu có). Sử dụng mẫu danh sách đăng nhập bài kiểm tra giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý bài kiểm tra, đồng thời giúp việc chấm điểm hiệu quả hơn.

Ngoài ra, các biểu mẫu này cũng giúp cho việc lưu trữ và tra cứu thông tin của ứng viên trở nên dễ dàng hơn. Khi cần tra cứu thông tin về một ứng viên nào đó, nhà quản lý chỉ cần tìm kiếm thông tin trên các biểu mẫu được lưu trữ và dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết.

2. Mẫu thu bài thi mới nhất:

Hội đồng chấm thi

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

….., ngày tháng năm……

LỊCH THI SỐ:……………..

Thuộc Hội đồng xét tuyển (xét thăng hạng) tại:……………………

TT

Họ và tên học sinh

mã số

Số tờ đề thi

Chữ ký của ứng viên

Ghi chú

Đầu tiên

2

3

4

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 17

5

6

7

số 8

9

mười

Giám đốc đầu tiên

(điền tên và chữ ký)

giám đốc thứ hai

(điền tên và chữ ký)

3. Mẫu danh sách đăng ký dự thi mới nhất:

3.1. Mẫu danh sách ký vào bài thi viết tại phòng thi:

Hội đồng chấm thi

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

….., ngày tháng năm……

DANH SÁCH CHỮ KÝ CỦA ĐỀ SỐ SỐ:……………..

Thuộc Hội đồng tuyển chọn tại:……………………

TT

Họ và tên học sinh

mã số

Số tờ đề thi

Chữ ký của ứng viên

Ghi chú

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Giám đốc đầu tiên

(điền tên và chữ ký)

giám đốc thứ hai

(điền tên và chữ ký)

3.2. Mẫu danh sách đăng ký thi vấn đáp:

Hội đồng chấm thi

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

….., ngày tháng năm……

DANH SÁCH CHỮ KÝ HỎI VÀ TRẢ LỜI CỦA PHÒNG THI SỐ:……………..

Thuộc Hội đồng tuyển chọn tại:……………………

TT

Họ và tên học sinh

mã số

Số tờ đề thi

Chữ ký của ứng viên

Ghi chú

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Giám đốc đầu tiên

(điền tên và chữ ký)

giám đốc thứ hai

(điền tên và chữ ký)

3.3. Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch công chức như sau:

Hội đồng chấm thi

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

….., ngày tháng năm……

DANH SÁCH CHỮ KÝ CỦA ĐỀ SỐ SỐ:……………..

Thuộc Hội đồng xét tuyển (xét thăng hạng) tại:……………………

TT

Họ và tên ứng viên

mã số

Số tờ đề thi

Chữ ký của học sinh

Ghi chú

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Giám đốc đầu tiên

Xem thêm bài viết hay:  Đất vườn tạp là gì? Đất vườn tạp có được xây nhà không?

(điền tên và chữ ký)

giám đốc thứ hai

(điền tên và chữ ký)

4. Hội đồng thi THPT Quốc gia 2020 có những biểu mẫu nào?

4.1. Biên bản chứng kiến ​​phong bì bài thi đã được niêm phong (dành cho giám thị):

Mẫu này được sử dụng khi cán bộ coi thi nhận đề thi từ hội đồng thi. Kể từ thời điểm giám thị ký vào phiếu này, giám thị chịu trách nhiệm về tính bảo mật của bài thi. Vì vậy, cán bộ chấm thi phải kiểm tra kỹ tình trạng phong bì đựng bài thi trước khi ký báo cáo. Đảm bảo không có dấu hiệu cạy, rách và các tập đề thi còn nguyên vẹn.

Toàn bộ quy trình xác nhận phong bì đựng bài thi phải có chữ ký xác nhận của hai giám thị và thư ký từng phòng thi, chủ tịch hội đồng thi.

4.2. Biên bản xác nhận niêm phong bài thi có chữ ký của thí sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo dục, đề thi phải được bảo mật tuyệt đối từ khâu ra đề cho đến khi phát cho thí sinh. Những cá nhân, tập thể vi phạm hoặc cố tình công bố đề thi sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Biên bản niêm phong bài thi là văn bản xác nhận bài thi đã được mang vào phòng thi còn nguyên niêm phong và chưa bị mở. Giám thị mời ngẫu nhiên 02 thí sinh vào phòng thi để kiểm tra túi đựng bài thi và yêu cầu thí sinh ký xác nhận túi đựng bài thi còn niêm phong.

4.3. Biên bản giao nhận bài thi:

Hình thức giao bài thi cũng là một thủ tục quan trọng. Đó là một giao thức bằng văn bản được ký kết giữa hội đồng kiểm tra với tư cách là đại diện của người nhận và đại diện của bên có quyền sở hữu. Nội dung của giao thức này khá đơn giản, nhưng để đảm bảo bí mật và trách nhiệm của cả hai bên, người gửi và người nhận phải ký tên và ghi rõ họ tên.

4.4. Biên bản bàn giao bài thi (Đối với Giám thị và Thư ký chấm thi):

Việc giao, nhận bài thi khi hết giờ thi phải được lập biên bản. Người chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị và nộp báo cáo là hai giám thị coi thi và một giám thị chấm thi. Trong thời gian đó, khi bài thi được bàn giao đồng nghĩa với việc cán bộ nhận bài sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ dấu hiệu lộ đề, gian lận nào xảy ra. Ngoài ra, mẫu đề cương còn phải có chữ ký của trưởng ban coi thi của hội đồng thi tương ứng.

Xem thêm bài viết hay:  Tin giả là gì? Đăng tin giả, tung tin giả bị xử phạt như thế nào?

4.5. Biên bản mở túi đựng bài thi:

Trước khi mở túi đựng bài thi trong phòng thi, cán bộ coi thi phải kiểm tra tình trạng của túi đựng bài thi trong phòng thi trước sự chứng kiến ​​của hai thí sinh ngẫu nhiên. Sau đó phong bì đựng bài thi được mở theo cách thức tương tự và được lập biên bản mở túi đựng bài thi với lời khai công khai của tất cả thí sinh có mặt trong phòng thi. Và cần phải có sự xác minh của 2 thí sinh bất kỳ trong phòng thi và lời nói của 2 thí sinh đó để đảm bảo bài thi còn nguyên niêm phong và không có dấu hiệu rách, nát, nứt, mở, bể. hành vi trắng trợn nào khác.

4.6. Danh sách thí sinh vi phạm quy chế thi THPT:

Mẫu danh sách này cũng có nội dung tương tự như danh sách thí sinh vắng mặt ở trên, nhưng được lập để bao gồm cả những thí sinh vi phạm quy chế thi. Danh sách này là căn cứ để ra quyết định xử lý khi có sai phạm quy chế thi và đánh giá quy trình, chất lượng tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại các địa phương. Danh sách này cần được lập cẩn thận, xác thực, có cả chữ ký của giám thị ngày xảy ra vi phạm và chữ ký của thí sinh vi phạm quy chế thi để có biện pháp xử lý kỷ luật kịp thời.

4.7. Báo cáo nhanh tình hình thi THPT quốc gia:

Mặc dù công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia những năm gần đây đã rút ngắn đáng kể thủ tục nhưng vẫn còn những sai sót trong khâu chuẩn bị. Báo cáo nhanh tình hình thi theo buổi để các phòng dạy và học có phương án ứng phó phân luồng thi kịp thời.

Báo cáo tổng hợp thông tin thí sinh đã đăng ký và dự thi, thí sinh không dự thi (theo nhóm lý do), số bài thi vi phạm quy chế, thí sinh vi phạm quy chế, diễn biến trong từng ngày thi , trong giai doan thi. mỗi kỳ thi…

4.8. Báo cáo thí sinh vắng mặt, không dự thi hoặc có lý do nào khác:

Hội đồng thi lập danh sách thí sinh vắng thi được tổng hợp từ báo cáo của cán bộ coi thi tại phòng thi trong từng ngày thi. Danh sách này cần thiết cho việc quản lý dữ liệu và báo cáo kết quả thi với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt lưu ý: điền đầy đủ thông tin: phòng thi, số báo danh, họ và tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh vắng mặt.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu thu bài thi, mẫu danh sách ký nộp bài thi mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận