Mẫu phiếu dự giờ tiểu học và cách nhận xét tiết dạy dự giờ

Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi nhận thấy hoạt động dự giờ, đánh giá tiết dạy của nhiều giáo viên tiểu học chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn do giáo viên sau khi dự giờ vẫn chưa có kỹ năng dự giờ, kiểm tra đánh giá.

Giáo viên chưa chủ động xây dựng thời khóa biểu phục vụ công tác bồi dưỡng chuyên môn; không biết ghi chép tiến trình của tiết học, giáo viên không có khả năng phân tích, đánh giá các tình huống sư phạm trong bài học; Không thể đánh giá đầy đủ tất cả các khía cạnh của bài học. Vì vậy, cần tăng cường chỉ đạo, giám sát việc xây dựng kế hoạch chấm công của các tổ, cá nhân, xác định rõ mục đích chấm công trong tháng, trong từng thời điểm.

Công tác tư vấn, đánh giá sau tiết học chưa hiệu quả, nhận xét lan man, thiếu trọng tâm khiến giáo viên khó thấy được ưu điểm, khuyết điểm của bài dạy để tự sửa chữa.

Giáo viên ngại đưa ra nhận xét đánh giá sau tiết dạy vì sợ đụng chạm, sợ mất lòng làm cho việc dự giờ trong sinh hoạt chuyên môn không hiệu quả, chỉ là hình thức.

Xem thêm bài viết hay:  Quy hoạch sử dụng đất là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và mục đích?

Hầu hết việc điểm danh chỉ có BGH và các nhóm trưởng thực hiện, sau tiết học giáo viên tham gia rất ít mà chỉ tập trung ở các giáo viên làm trưởng nhóm. Vì vậy, cần phân công các thành viên trong ban quản lý cùng một tổ trong việc dự giờ, đánh giá, rút ​​kinh nghiệm về kỹ năng chấm công, đánh giá.

Các giáo viên hầu như chỉ tham gia thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và có ý kiến ​​chung chung, đồng tình, chưa thực sự sâu sát hội thao. công việc của giáo viên.

Cùng với nội dung đánh giá của bài dạy, giáo viên cũng cần chú ý đến thứ tự đánh giá sau tiết học. Như sau:

– Đối tượng là giáo viên sẽ có trách nhiệm nêu rõ quan điểm và tự kiểm điểm về bài học của mình. Đối tượng là người tham gia tiết dạy cần nêu những ưu điểm của tiết dạy, hạn chế của tiết dạy, đề xuất biện pháp cải tiến và xin ý kiến ​​đóng góp của giáo viên.

– Cần đánh giá tiết dạy theo mức độ đạt được của quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Khi đánh giá bài, các chủ thể cũng cần đặt mình vào vị trí của người nghe và cảm nhận. Cần đưa ra ý kiến ​​bình đẳng, tìm lời khuyên, coi trọng sự học hỏi giữa các bên, không tự cho mình hơn người. Người tham dự cũng cần cung cấp các chỉnh sửa cho giáo viên hướng dẫn.

Xem thêm bài viết hay:  Năng lực hành vi là gì? Năng lực hành vi dân sự của cá nhân?

– Đối tượng là giáo viên cần tập trung vào người góp ý, giáo viên phải tôn trọng lắng nghe, tiếp thu mọi ý kiến, ghi ra những ý chính của người đóng góp, đặt câu hỏi lại. người góp ý, làm rõ những thông tin chưa rõ ràng.

– Sau khi dự giờ, các học viên sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả chấm công để đối tượng là cán bộ, giáo viên hiểu cụ thể về giáo viên, năng lực sư phạm và thông qua đó có những tác động phù hợp, đầy đủ, cụ thể đối với nhà trường , lớp học, giáo viên, học sinh, môn học; lợi thế tài liệu tốt; những điều giáo viên sẽ cần phải cải thiện; kế hoạch ngoài giờ; kiến nghị cụ thể đến các cấp có liên quan.

Chúng tôi thấy rằng, việc đánh giá sau bài dạy cần giúp cho chủ thể là giáo viên có thể xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn, điều chỉnh về phương pháp dạy học, phấn đấu để có thể nâng cao nhanh năng lực nghề nghiệp và hiệu quả dạy học của mình.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu dự giờ tiểu học và cách nhận xét tiết dạy dự giờ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận