Mẫu phiếu đề xuất mua trang thiết bị, vật tư mới nhất 2023

Vì một số lý do, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần mua sắm thêm các thiết bị để phục vụ cho hoạt động phát triển của cơ quan, tổ chức. Và giấy đề nghị mua thiết bị là văn bản để cơ quan có thẩm quyền (lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) xem xét, xác nhận việc mua thiết bị vì lợi ích chung.

1. Đơn xin mua thiết bị là gì?

Đơn đề nghị mua thiết bị là văn bản do cá nhân (người phụ trách thiết bị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) gửi đến cơ quan có thẩm quyền (lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) để đề nghị mua. thực hiện việc mua sắm các thiết bị cần thiết. Trong đơn đề nghị mua thiết bị phải nêu rõ thông tin của cá nhân viết đơn, thiết bị đề nghị mua, lý do, lý do viết đơn, cam kết của người đề xuất, v.v.

Đơn đề nghị mua thiết bị là văn bản ghi lại các thông tin của cá nhân viết đơn, thiết bị đề nghị, lý do, nguyên nhân viết đơn, cam kết của người đề nghị,… Hơn nữa, mẫu đơn đề nghị mua thiết bị là văn bản để chủ thể có thẩm quyền (lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) xem xét, xác nhận việc mua sắm thiết bị công ích.

2. Mẫu đơn đề nghị mua thiết bị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

địa danh, ngày…tháng…năm 20. .

ĐƠN MUA THIẾT BỊ

– Căn cứ Điều lệ công ty……

Kính gửi quản lý/

Tên tôi là: Giới tính: .

Ngày sinh: …… / ……. /……

Số CMND: Ngày cấp: Đến hạn: …

Chức vụ: …

Làm việc ở:

Tôi xin trình bày với các bạn nội dung sau:

1. Hiện trạng:

(VD: Tôi là giáo viên tin học của trường. Hiện tại trường ta có tổng số 20 máy tính để bàn bị hỏng, 05 máy vi tính, 03 màn hình bị nhiễu, các em đang phải chịu từ 03 – 04 học sinh/máy. Số lượng máy tính hiện tại là không đủ đáp ứng nhu cầu của học sinh.)

2. Thiết bị cần mua:

3. Số lượng:

Vì vậy kính đề nghị Quý cơ quan xem xét mua sắm các thiết bị trên để phục vụ nhu cầu của……………………..

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước cơ quan/pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Giám đốc/….

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết giấy đề nghị mua thiết bị:

Trong phần người gửi đơn đề nghị mua thiết bị, người đề nghị ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền (lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp).

Nội dung đơn đề nghị mua thiết bị: yêu cầu người đề nghị cung cấp đầy đủ, chính xác và chi tiết các thông tin về cá nhân cơ sở, thiết bị đề nghị mua, lý do, lý do viết đơn, cam kết của người đề nghị,… Đồng thời , ứng viên cần cam kết những thông tin mình cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sẽ phải chịu trách nhiệm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng gia công mới nhất 2023

Cuối đơn xin mua thiết bị, người làm đơn sẽ ký và ghi tên mình để làm bằng chứng.

4. Quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế:

Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất chẩn đoán trong ống nghiệm, phần mềm được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp theo chỉ định của chủ sở hữu để phục vụ cho mục đích của trang thiết bị y tế. cho con người vì một hoặc nhiều mục đích sau:

+ Chẩn đoán, phòng ngừa, theo dõi, điều trị, giảm nhẹ bệnh tật hoặc bồi thường thiệt hại;

+ Kiểm tra, thay thế, hiệu chỉnh hoặc hỗ trợ các quá trình giải phẫu, sinh lý;

+ Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;

+ Khống chế sự thụ thai;

+ Tiệt trùng trang thiết bị y tế (không bao gồm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế);

+ Sử dụng cho trang thiết bị y tế;

+ Vận tải chuyên dùng cho hoạt động y tế.

5. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế:

– Văn bản đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 30/2015/TT-BYT.

– Giấy xác nhận lưu hành trang thiết bị y tế nhập khẩu còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

– Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc ISO 9001 (sau đây gọi tắt là chứng chỉ ISO) của nhà sản xuất còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

– Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi là: giấy ủy quyền) còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

– Tài liệu kỹ thuật mô tả chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu bằng tiếng Việt theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 30/2015/TT-BYT.

– Catalog mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế nhập khẩu.

– Văn bản đánh giá lâm sàng và tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất đối với trang thiết bị y tế tại mục 49 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 30/2015/TT-BYT.

– Báo cáo kết quả nhập khẩu trang thiết bị y tế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đối với trường hợp giấy phép nhập khẩu đã hết hạn nhưng không thực hiện việc gia hạn. thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 30/2015/TT-BYT. Báo cáo nhập khẩu trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 30/2015/TT-BYT.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phép nghỉ ốm (xin phép nghỉ dạy) của giáo viên

6. Thủ tục cấp mới giấy phép nhập khẩu:

Thủ tục cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế được quy định tại Điều 12, Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế:

“1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu.

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Y tế tổ chức họp Hội đồng tư vấn cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế của Bộ Y tế (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn). xem xét, có ý kiến ​​đối với hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

a) Trường hợp Hội đồng tư vấn không yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu và đồng ý cấp giấy phép nhập khẩu thì Bộ Y tế phải cấp giấy phép nhập khẩu mới trong thời hạn 10 ngày làm việc. , kể từ ngày nhận được biên bản họp Hội đồng tư vấn, ngày lập biên bản họp Hội đồng tư vấn được tính là ngày họp Hội đồng;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng tư vấn, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Trường hợp Hội đồng tư vấn yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản họp Hội đồng tư vấn, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho đơn vị nhập khẩu để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu. Văn bản thông báo phải nêu rõ văn bản nào được bổ sung, nội dung nào cần sửa đổi. Việc thông báo hoàn thiện hồ sơ chỉ được thực hiện một lần, trừ trường hợp phải hoàn thiện các nội dung Bộ Y tế đã thông báo nhưng đơn vị đề nghị nhập khẩu không hoàn thiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu của Bộ Y tế. ;

– Khi nhận được văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu phải sửa đổi, bổ sung theo đúng nội dung ghi trong văn bản và gửi Bộ Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên dấu tiếp nhận công văn đến của Bộ Y tế và thực hiện theo trình tự quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Ninh Thuận [Ly hôn tại Ninh Thuận]

– Trường hợp đơn vị nhập khẩu đã sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu nhưng chưa đúng với yêu cầu, Bộ Y tế thông báo cho đơn vị nhập khẩu để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều này;

– Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu nhưng sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Bộ Y tế có văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu không nhà nhập khẩu không thực hiện theo yêu cầu, Bộ Y tế sẽ từ chối tiếp tục xem xét hồ sơ nhập khẩu.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho đơn vị nhập khẩu để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu. Văn bản thông báo phải nêu rõ văn bản nào được bổ sung, nội dung nào cần sửa đổi. Việc thông báo hoàn thiện hồ sơ chỉ thực hiện một lần, trừ trường hợp các nội dung Bộ Y tế đã thông báo cần hoàn thiện nhưng đơn vị đề nghị nhập khẩu không hoàn thiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu của Bộ Y tế. ;

b) Khi nhận được văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu phải sửa đổi, bổ sung theo nội dung ghi trong văn bản và gửi Bộ Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên dấu tiếp nhận công văn đến của Bộ Y tế;

c) Trường hợp đơn vị nhập khẩu đã sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu nhưng chưa đúng yêu cầu, Bộ Y tế thông báo để đơn vị nhập khẩu tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ nhập khẩu theo quy định tại Điểm a Khoản này. a Khoản này;

d) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu, Bộ Y tế cấp mới giấy phép nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu nhưng sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Bộ Y tế có văn bản thông báo về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu, đơn vị đã tiếp nhận. văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu. Nếu doanh nghiệp nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu, Bộ Y tế sẽ từ chối tiếp tục xem xét hồ sơ nhập khẩu.”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu đề xuất mua trang thiết bị, vật tư mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận