Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức mới nhất năm 2023

Số ĐKKD:………….. Ngày cấp:…………. Nơi cấp:……(2)

Số tài khoản:……(3) .

Quý khách vui lòng thay đổi thông tin trong hợp đồng mở tài khoản/hợp đồng giao dịch trực tuyến như sau: (4)

giao dịch viên

Quản lý giao dịch

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin tổ chức:

(1): Nhập tên công ty

(2): Điền số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp

(3): Nhập số tài khoản.

(4): Yêu cầu thay đổi thông tin trong hợp đồng mở tài khoản/hợp đồng giao dịch trực tuyến

4. Thay đổi thông tin của tổ chức:

Khi tổ chức thay đổi các thông tin như: (Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ liên hệ/email, người đại diện theo pháp luật, số điện thoại giao dịch, mật khẩu, tên truy cập trực tuyến, mật khẩu truy cập trực tuyến, chữ ký chủ tài khoản, giấy ủy quyền tài khoản, nội dung ủy quyền, Đặt lệnh giao dịch (mua/bán/hủy/sửa), nhận báo cáo giao dịch, thông tin tài khoản, thực hiện quyền chứng khoán, nộp rút tiền, làm thủ tục lưu ký chứng khoán, ký và thực hiện hợp đồng nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ tài chính, hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với công ty chứng khoán hoặc bên thứ ba), tổ chức có quyền yêu cầu thay đổi thông tin.

Việc thay đổi thông tin của tổ chức là do tổ chức cử người đại diện của tổ chức kê khai thông tin về việc thay đổi thông tin của tổ chức mình. Việc thay đổi thông tin của tổ chức đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tổ chức đó, bởi những thông tin này sẽ là cơ sở, là căn cứ để tổ chức thực hiện các giao dịch khác sau này, tránh tình trạng thay đổi thông tin của tổ chức. khi tổ chức đã thực sự thay đổi thông tin nhưng chưa đăng ký việc thay đổi thông tin đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN CTT25/AC

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn