Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin cá nhân mới nhất năm 2023

(Phụ lục hợp đồng mở tài khoản & hợp đồng giao dịch trực tuyến áp dụng đối với cá nhân)

Số CMND:………… Ngày cấp:…….. Nơi cấp:…….(2)

Quý khách vui lòng thay đổi thông tin trong hợp đồng mở tài khoản/hợp đồng giao dịch trực tuyến như sau: (4)

khách hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

giao dịch viên

Quản lý giao dịch

3. Hướng dẫn sử dụng phiếu thay đổi thông tin cá nhân:

(1): Điền họ và tên chủ tài khoản

(2): Nhập số CMND/căn cước công dân của chủ tài khoản.

(3): Nhập số tài khoản

3. Thay đổi thông tin cá nhân:

Khi cá nhân có sự thay đổi về thông tin cá nhân như (Đặt lệnh giao dịch (mua/bán/hủy/sửa), nhận báo cáo giao dịch, thông tin tài khoản, thực hiện quyền chứng khoán, thực hiện gửi rút tiền, thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán , ký kết và thực hiện hợp đồng nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ tài chính, hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán hoặc tổ chức bên thứ ba, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, liên hệ /địa chỉ email, tên người dùng trực tuyến, mật khẩu truy cập trực tuyến, chữ ký chủ tài khoản, ủy quyền tài khoản, …) Việc thay đổi thông tin cá nhân sẽ giúp cá nhân đó cập nhật những thông tin mà họ muốn thay đổi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tự khai ly hôn và hướng dẫn viết bản tự khai ly hôn

Việc thay đổi thông tin cá nhân kịp thời sẽ giúp việc thực hiện các giao dịch đó thuận tiện hơn. Khi khai báo thay đổi thông tin cá nhân, cá nhân đó phải điền đầy đủ và chính xác vào tờ khai các thông tin cần thay đổi. Việc điều chỉnh, thay đổi những thông tin cá nhân không chính xác sẽ giúp cho việc thực hiện các giao dịch của cá nhân trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Nếu cá nhân thay đổi, điều chỉnh thông tin nhưng không chính xác sẽ dẫn đến việc cập nhật thông tin, thông tin sai lệch sẽ gây bất lợi cho cá nhân đó sau này. Việc điều chỉnh thông tin cá nhân phải được khai báo và phải được cơ quan, tổ chức kiểm tra, xác nhận để đảm bảo thuận tiện khi giao dịch.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin cá nhân mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận