Mẫu phiếu đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm mới nhất 2022

Mẫu phiếu đánh giá hội viên cuối năm là gì? Mẫu đánh giá thành viên cuối năm mới nhất năm 2022? Hướng dẫn làm mẫu phiếu đánh giá đoàn viên cuối năm?

Cuối năm, việc đánh giá đoàn viên của từng chi đoàn được đề ra và đây là vấn đề rất có ý nghĩa đối với mỗi đoàn viên và công tác xây dựng chi đoàn ngày càng tốt hơn. Để đánh giá, xếp loại đoàn viên cần căn cứ vào các tiêu chí khác nhau và thông qua phiếu đánh giá đoàn viên cuối năm mới có thể xây dựng được các nhận xét đó.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu phiếu đánh giá đoàn viên cuối năm là gì?

Căn cứ Hướng dẫn 33-HD / TWĐTN-BTC, có 5 nguyên tắc nhận xét, đánh giá, phân loại Đoàn viên, cụ thể như sau:

– Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với tổ chức Đoàn.

– Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông trong hệ thống tổ chức của Liên hiệp.

– Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền và trách nhiệm.

– Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hàng năm.

– Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; trách nhiệm của Bí thư Đoàn các cấp với kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, chi đoàn, tổ công đoàn và phân loại cán bộ, đoàn viên được thực hiện hàng năm. Công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn mới thành lập theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam cần có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (CĐCS đơn vị trường học tính theo năm học). Đối với đoàn viên công đoàn tham gia hoạt động công đoàn từ 10 tháng trở lên.

Theo đó, phiếu đánh giá đoàn viên cuối năm là biểu mẫu dùng để đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm với các tiêu chí cụ thể trong mẫu được đưa ra để đánh giá.

xem thêm: Trình tự, thủ tục cấp lại hồ sơ đoàn viên khi bị mất, thất lạc, hư hỏng

– Đánh giá đúng chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn để các cấp bộ Đoàn đề ra các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài phát biểu của Hiệu trưởng nhân ngày 20/11 hay, ý nghĩa

– Tạo động lực để đoàn viên và CĐCS phấn đấu vươn lên về mọi mặt, đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện, góp phần xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

– Đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn làm căn cứ để xếp loại, xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Riêng đối với đoàn viên còn là một trong những căn cứ để bình xét đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

– Việc đánh giá chất lượng đoàn viên và CĐCS được thực hiện hàng năm gắn với tổng kết công tác năm; Việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn.

2. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm:

TẬP ĐOÀN……..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH……

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

Họ và tên:……

xem thêm: Đoàn viên là gì? Vai trò, chức trách và nhiệm vụ của đoàn viên?

Ngày sinh:………

Địa chỉ nhà……..

Chi đoàn Thanh niên:…

Các hoạt động, thành tích đã tham gia và đạt được trong năm …………

Kết quả phân tích chất lượng thành viên: ………….

Sức mạnh: ….

Giới hạn: …….

Đề xuất, kiến ​​nghị các giải pháp cho công tác Đoàn (nếu): …….

xem thêm: Trao đổi về công tác chăm lo đời sống công đoàn viên.

Sau 1 năm học tập và rèn luyện bản thân tại chi bộ tôi đã tự kiểm điểm xếp loại đoàn viên: ……

Đánh giá của ban chấp hành chi đoàn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn lập phiếu đánh giá đoàn viên cuối năm:

Việc đánh giá đoàn viên sẽ tuân theo các nguyên tắc và tiêu chí trên sẽ hướng dẫn việc soạn thảo mẫu phiếu đánh giá đoàn viên cuối năm.

Cũng giống như các văn bản khác, khi soạn thảo mẫu phiếu đánh giá đoàn viên cuối năm sẽ bao gồm các thông tin sau:

– Tên Phiếu đánh giá được viết hoa và đặt chính giữa dòng chữ, cụ thể: THẺ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

– Thông tin cá nhân: họ và tên viết in hoa có dấu, ngày tháng năm sinh ghi chính xác theo thông tin trong chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, địa chỉ.

– Tóm tắt ngắn gọn các hoạt động, thành tích đã tham gia và đạt được trong năm; nêu cụ thể những điểm mạnh mà mình đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra những kiến ​​nghị, giải pháp để hoàn thiện bản thân.

Xem thêm bài viết hay:  Quê quán là gì? Cách ghi quê quán trong giấy khai sinh?

xem thêm: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng (Mẫu 4-KND)

– Đưa ra các kiến ​​nghị và đề xuất các giải pháp cho công việc của nhóm nếu có.

– Công đoàn viên tự xếp loại đoàn viên theo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nếu xếp loại theo mục trên thì phân loại đoàn viên theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

– Sau khi tự đánh giá, xếp loại đoàn viên ký và ghi rõ họ tên, cấp ủy nhận xét, đánh giá.

Cần lưu ý khi soạn phiếu đánh giá hội viên phải thực hiện đúng thể thức của văn bản, không được sửa chữa, tẩy xóa; Điền vào tất cả các thông tin trong biểu mẫu.

4. Đánh giá chất lượng đoàn viên sẽ phân loại theo 4 mức như sau:

Dựa trên các căn cứ sau:

– Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân.

– Cơ chế hoạt động và quy chế làm việc của tập thể; các quy định về chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong công tác của cá nhân.

Chương trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hàng năm.

xem thêm: Tôi cần làm gì để trở thành Đoàn viên?

– Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của cá nhân.

– Môi trường, điều kiện lao động, làm việc và đặc thù về giới.

Theo đó, để đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm cần thực hiện cụ thể theo:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công đoàn; chấp hành tốt nội quy, quy chế của địa phương đơn vị sinh hoạt; là tấm gương mẫu mực trước tập thể trong học tập và công tác.

Phải tham gia từ 90% trở lên các hoạt động do Đoàn cấp mình quản lý trở lên, là nhân tố tích cực, luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào của tổ chức và Đoàn cấp trên. Có tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xem thêm bài viết hay:  Lời chúc 19/11 – Chúc mừng ngày Quốc tế Nam giới hay nhất

– Phải hoàn thành xuất sắc chương trình rèn luyện đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại nơi cư trú.

Hoàn thành tốt công việc

xem thêm: Bạn đánh giá, nhận xét và xếp loại các thành viên cuối năm như thế nào?

– Đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ khi thực hiện tốt. chính sách của đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước; chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của địa phương nơi học tập, sinh sống và làm việc.

Phải tham gia ít nhất 80% các hoạt động do cấp mình quản lý trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Đoàn viên phải đạt mức hoàn thành tốt chương trình rèn luyện đoàn viên và tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn tại nơi cư trú.

Hoàn thành nhiệm vụ

Đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ khi chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt điều lệ công đoàn và nội quy, quy chế của địa phương.

– Phải tham gia ít nhất 50% các hoạt động do tập thể quản lý trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt mức hoàn thành trong chương trình rèn luyện đảng viên.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Thành viên sẽ được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong các trường hợp sau:

xem thêm: Đoàn viên là gì? Công đoàn viên có quyền và nghĩa vụ gì?

– Thành viên đang trong thời gian áp dụng các hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

– Đoàn viên vi phạm quy định về điều lệ đoàn, nghị quyết công đoàn và nội quy, quy chế của địa phương nơi sinh sống, học tập, lao động, công tác;

– Tham gia dưới 50% các hoạt động do đoàn cấp mình quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên.

Từ đó có thể thấy, tùy theo việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào do công đoàn tổ chức,… mà phân loại đoàn viên ở các mức độ khác nhau. tuân theo các tiêu chí và điều kiện nêu trên.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận