Mẫu phiếu chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng chuẩn

Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải làm lý lịch để chứng minh lý lịch bảo đảm, đủ điều kiện vào Đảng. Sau khi làm lý lịch người vào Đảng phải có xác nhận của Đảng ủy nơi tiếp nhận. Dưới đây là mẫu CV chuẩn của ứng viên.

1. Mẫu phiếu xác nhận lý lịch của người chuẩn bị vào Đảng:

Sau khi có công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng theo Mẫu số 20-KNĐ ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW năm 2022, Đảng ủy quản lý sẽ cấp giấy xác nhận kết nạp. tiếp nhận lý lịch của người xin vào Đảng theo Mẫu 21-KND ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW năm 2017 nhưng còn giá trị sử dụng.

Dưới đây là mẫu Giấy xác nhận lý lịch của thí sinh theo Mẫu 21-KNĐ:

Mẫu 21-KNĐ

ĐẢNG BỘ ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Con số: ……….

…………., ngày tháng năm…

TỜ GIẤY CHỨNG NHẬN
Lý lịch của người xin vào Đảng

Kính thưa:……….

Sau khi nhận được đề nghị của đồng chí, chúng tôi đã thẩm tra và thống nhất xác nhận lý lịch của ………… như sau:

………….

Để đồng chí nghiên cứu xét kết nạp …………. vào Đảng.

T/M
(Ghi rõ chức vụ, ký tên và đóng dấu của cơ quan)

xem thêm: Mẫu lý lịch đảng viên mới nhất 2023

2. Thẩm định, xác minh lý lịch của người vào Đảng trước khi cấp giấy xác nhận lý lịch:

Căn cứ quy định tại tiết 1.5 mục 1 phần I Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW thì nội dung lý lịch của người xin vào Đảng phải được thẩm tra, xác minh để xác định rõ đảng viên không khai man. hoặc tự ý bỏ sót một số nội dung chưa khai báo. Theo đó, cấp ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở có trách nhiệm thẩm tra, xác minh lý lịch trước khi kết luận, xác nhận lý lịch của người xin vào. Cấp ủy phải xác nhận, ký tên, đóng dấu để hoàn chỉnh nội dung lý lịch của người xin vào Đảng.

2.1. Đối tượng được thẩm tra, xác minh:

Lý lịch của người xin vào Đảng thể hiện đầy đủ các thông tin của người xin vào Đảng và thông tin của những người thân thích của người xin vào Đảng. Theo đó, khi thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng cần thẩm tra, xác minh các đối tượng sau:

– Thẩm tra, xác minh người xin vào Đảng;

– Thẩm tra, xác minh về nhân thân của người vào Đảng, gồm: cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng hoặc mẹ chồng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng người xin vào Đảng, vợ hoặc chồng, con đẻ của người xin vào Đảng. Đảng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức mới nhất năm 2023

2.2. Nội dung thẩm tra, xác minh:

– Thứ nhất, nội dung thẩm định đảng viên tự nhận xét:

+ Đối với những người vào Đảng, đảng ủy cơ sở sẽ thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị cũng như thực trạng triển khai, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. của Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

+ Kiểm tra, xác minh về phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống của người xin vào Đảng.

– Thứ hai, nội dung thẩm tra, xác minh đối với thân nhân của người xin vào Đảng: Việc thẩm tra, xác minh được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc sau:

+ Nếu thân nhân của người xin vào Đảng (như: cha mẹ đẻ, bố mẹ chồng hoặc bố mẹ chồng hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng người vào Đảng, vợ hoặc chồng, con đẻ của người xin vào Đảng). vào Đảng phải có năng lực hành vi dân sự), đầy đủ) là đảng viên đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong lý lịch theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh lý lịch.I Eđiều trị nhưng phảiNđiều tra, xác minh về phẩm chất chính trị hiện tại của thân nhân đó và việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân nơi cư trú;

+ Nếu thân nhân của người vào Đảng chưa phải là Đảng viên thì thẩm phán những đứa trẻa, Xác minh về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay và việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

2.3. Phương thức và cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm tra, xác minh:

Theo phân tích tại mục 2.2 của bài viết này, việc thẩm tra, xác minh chỉ đặt ra trong trường hợp những vấn đề kê khai về lý lịch không rõ ràng. Căn cứ quy định tại điểm b mục 3.4 Điều 3 Hướng dẫn số 01-HD/TW năm 2016, tổ chức cơ sở đảng cấp trên trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung của tổ chức cơ sở đảng. nội dung đó. Như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Bộ Giao thông vận tải mới nhất

– Trường hợp người vào Đảng sinh sống, học tập, công tác trong lực lượng vũ trang những đứa trẻang, thông tin lý lịch của người đó được đối chiếu với lý lịch khi nhập ngũ hoặc khi tuyển dụng, tuyển dụng. PHỤ NỮkhông bán đượcnếu có nội dung nào chưa rõ thì phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ;

– Trường hợp người xin vào Đảng đang ở nước ngoài thì đối chiếu với lý lịch do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước quản lý hoặc có xác nhận của cấp uỷ cơ sở quê quán hoặc nơi cư trú, làm việc. việc làm của người đó trong nước;

– Trường hợp người xin vào Đảng và thân nhân đang công tác tại cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam thì đại diện cấp ủy cơ sở nơi làm việc và cơ quan an ninh có thẩm quyền những đứa trẻtrách nhiệm quản lý, giám sát các tổ chức đó để kiểm tra các vấn đề liên quan đến chính trị của họ;

– Thân nhân của người vào Đảng đang ở nước ngoài thì cấp uỷ nơi người vào Đảng làm văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ nội dung đề nghị gửi cấp uỷ Đảng hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam. sống nước ngoài (qua Đảng ủy Đối ngoại) để xác nhận; trường hợp chưa rõ về tình hình chính trị thì cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi tổ chức đó để xác minh.

xem thêm: Mẫu đơn xin vào Đảng, đơn xin vào Đảng hay nhất năm 2023

3. Trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên trong việc xác nhận lý lịch của người xin vào Đảng:

Căn cứ quy định tại điểm a mục 3.4 Điều 3 Hướng dẫn số 01-HD/TW năm 2016, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đảng viên trong việc thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng được quy định như sau: sau: sau:

3.1. Trách nhiệm của chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi có người xin vào Đảng:

Chi bộ, cấp ủy cơ sở nơi có người xin vào Đảng có trách nhiệm thẩm tra, xác minh lý lịch như sau:

– Kiểm tra và đóng dấu giáp lai vào các trang lý lịch của người vào Đảng (chi ủy chưa nhận xét và cấp ủy cơ sở chưa xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch);

Cấp ủy cơ sở nơi có người xin vào Đảng có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác minh và lý lịch của người xin vào Đảng đến cấp ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để xác minh. Trong trường hợp cần thiết, chi bộ cử đảng viên đi điều tra. Đảng viên đi xác minh có trách nhiệm báo cáo Đảng ủy nội dung được phân công bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Đảng bộ về nội dung đó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên Công đoàn mới và chuẩn nhấtt

– Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

3.2. Trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cơ quan nơi phải xác minh lý lịch:

– Chỉ đạo chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi ủy) và các cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận lý lịch của người xin vào Đảng;

Cấp ủy địa phương nơi kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Đánh giá và ghi những thông tin cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng theo yêu cầu của cấp ủy nơi người xin vào Đảng.

+ Tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào phần “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức Đảng…” ở cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt cấp ủy xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu vào lý lịch và gửi đảng ủy cơ sở khi có yêu cầu;

+ Trường hợp gửi bằng đường công văn thì chậm nhất là 30 ngày làm việc (ở trong nước) và 90 ngày làm việc (ở nước ngoài) kể từ ngày nhận được công văn đề nghị thẩm tra lý lịch.

– Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp trên trực tiếp cơ sở đảng nơi cần thẩm tra lý lịch thống nhất nội dung trước khi xác nhận lý lịch của người xin vào Đảng.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 20/09/2016 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

– Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên;

– Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành ngày 18/01/2017 về hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng chuẩn của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận