Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên và hướng dẫn cách khai

Mẫu bổ sung lý lịch Đảng viên như thế nào? Mẫu phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên mới nhất? Hướng dẫn viết đơn xin bổ sung Đảng viên? Trường hợp nào cần điền phiếu bổ sung lý lịch đảng viên?

Mỗi Đảng viên sẽ có một hồ sơ khi được xét vào Đảng, lý lịch Đảng viên rất quan trọng đối với mỗi Đảng viên. Khi có sự thay đổi thông tin Đảng viên phải bổ sung hồ sơ theo quy định và theo quy định. Đảng viên cần điền phiếu để bổ sung lý lịch Đảng viên. Vậy cụ thể hơn, mẫu phiếu bổ sung Đảng viên được thực hiện như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên?

Trong quá trình sinh hoạt Đảng, thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của Đảng viên sẽ được bảo mật nên việc lưu trữ, bảo quản sẽ được thực hiện nghiêm túc.

Hồ sơ Đảng viên được lưu giữ từ khi Đảng viên được xét kết nạp Đảng, khi được kết nạp Đảng, khi được công nhận Đảng viên chính thức hoặc khi chuyển sinh hoạt Đảng từ tổ chức này sang tổ chức khác.

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 01 năm 2016, hồ sơ Đảng viên sẽ được bổ sung hàng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức. Đặc biệt:

Hàng năm và khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức thì Đảng viên phải bổ sung thay đổi về trình độ (lý luận chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính, …), đơn vị, chức vụ, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình. (cha, mẹ, vợ, chồng, con …) để tổ chức Đảng bổ sung vào lý lịch Đảng viên và đóng dấu chính quyền vào nơi bổ sung.

Như vậy, hàng năm và khi sinh hoạt Đảng nếu có thay đổi về trình độ, đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình… thì Đảng viên phải lập phiếu bổ sung và ghi vào sổ. tất cả những thay đổi đó.

2. Mẫu phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên là gì?

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch đảng viên là văn bản được lập để đảng viên chính thức trong tổ chức đảng kê khai các nội dung, thông tin về bản thân và gia đình khi có sự thay đổi qua từng năm.

Việc kê khai học bạ này nhằm cập nhật thông tin đảng viên thường xuyên và giúp tổ chức đảng dễ dàng quản lý đảng viên ở cấp ủy, chi ủy, chi bộ chặt chẽ hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Ý tưởng là gì? Sự khác biệt giữa ý tưởng và khái niệm?

Phiếu điểm này do đảng viên trực tiếp điền, trung thực và có xác nhận của đại diện cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đăng ký.

xem thêm: Mẫu lý lịch Đảng viên mới nhất của người xin vào Đảng (Mẫu 02-KND) năm 2022

Phần tiếp theo của bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thêm phiếu vào hồ sơ đảng viên năm 2021. Mời các bạn chú ý theo dõi các nội dung tiếp theo

3. Mẫu phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

–––––––––––––––––

ĐẢNG BỘ

BỘ CƠ QUAN ĐẢNG ỦY BAN ĐẢNG

GIỌNG NÓI BỔ SUNG

HỒ SƠ THÀNH VIÊN CỦA BÊN NĂM …..

Con số kỷ lục:

xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch Đảng viên mới nhất 2022

Số thẻ thành viên:

Họ và tên (Viết hoa) Lương Nguyên Quân; Sinh ngày 1 tháng 3 năm 1972

Nơi ở đã thay đổi gần đây:…

Chuyển đổi nghề nghiệp mới; đơn vị làm việc…

Vị trí mới được giao…

– Bữa tiệc…

– Chính quyền…

– Liên hiệp…

– Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp…

Vừa thay đổi về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ:

Giáo dục phổ thông (Lơp nao)…. – Chuyên môn, nghiệp vụ …

– Học vị (Tiến sĩ, Thạc sĩ)…. – Bằng cấp (Giáo sư, Phó Giáo sư)…

– Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) …

– Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp… Trình độ A, B, C, D)…

Hình thức khen thưởng mới trong năm (Từ bằng khen, huân chương trở lên và các danh hiệu mới được phong tặng: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân / hoặc ưu tú) …

Bị kỷ luật trong năm (Đảng, hành chính, pháp lý) ……

…………

Những thay đổi của gia đình trong năm:

– Bố:….

– Bằng tiếng mẹ đẻ:….

– Cha (Vợ hoặc chồng)… ..

– Mẹ (Vợ hoặc chồng) …..

– Người phối ngẫu (họ và tên, kết hôn, ly hôn, qua đời, chức vụ, công việc mới, v.v.)

– Con (họ tên, con mới đẻ, con mới nhận làm con nuôi, làm gì, ở đâu): ……

Thay đổi kinh tế của bạn và gia đình trong năm:

– Tổng thu nhập hộ: ………… đồng, bình quân người / hộ ………… đồng

– Căn nhà:…

– Phong cảnh:…….

– Hoạt động kinh tế…

– Tài sản mới có giá trị (từ 50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới: ……

Giá trị… .đồng; Tài sản:……..

– Miễn công tác và các hoạt động trong ngày:….

– Kết quả phân loại đảng viên trong năm:….

…., ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA BÊN

(Tiêu đề, chữ ký, con dấu)

Xem thêm bài viết hay:  Kinh nghiệm cho sinh viên đi làm thêm theo giờ (làm part-time)

XÁC NHẬN CỦA BAN CB

(Chức vụ, chữ ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI KHAI GIẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Chỉ ghi những mục đã thay đổi so với năm trước; Nếu không, hãy viết chữ “K” vào mục đó.

4. Hướng dẫn viết đơn xin bổ sung Đảng viên:

Cũng tại Hướng dẫn 09/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn điền phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên theo mẫu 3-HSDV như sau:

Phần đầu tiên

– Ghi rõ tên chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi đang sinh hoạt.

Số lý lịch đảng viên: số này do tổ chức đảng trực tiếp quản lý lý lịch đảng viên cấp, đảng viên cần lưu lại để ghi trong trường hợp cần thiết.

Số thẻ đảng viên: ghi theo thẻ đảng viên đang giữ gồm đủ 8 chữ số theo thứ tự từ trái qua phải.

– Các mục ở phần tiêu đề ghi như trong thẻ Đảng viên.

– Các mục trong phần nội dung:

+ Đối với những mục có nội dung thay đổi, Đảng viên ghi cụ thể nội dung thay đổi. Riêng các mục không thay đổi, Đảng viên ghi chữ “K”.

+ Những mục có hướng dẫn thì Đảng viên ghi cụ thể theo hướng dẫn vào phiếu. Các mục còn lại ghi theo hướng dẫn của phiếu Đảng viên.

Như sau:

1. Họ và tên đang sử dụng: Điền đúng họ, chữ đệm và tên vào Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, viết hoa.

Ví dụ: TRẦN VĂN DƯƠNG.

2. Nơi ở đã thay đổi gần đây

Ghi rõ địa chỉ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường, phường, thị trấn, quận, huyện, thành phố.

3. Chuyển đổi nghề nghiệp mới; đơn vị làm việc: Nếu chuyển công tác, chuyển công tác Đảng viên phải ghi rõ chức vụ mới trong Đảng, chính quyền.

Ví dụ: Doanh nghiệp: Kế toán trưởng

4. Gần đây đã thay đổi về trình độ học thuật; Chuyên môn nghiệp vụ:

Ghi rõ văn bằng, chứng chỉ mới được cấp (có thay đổi so với trước).

Ví dụ:

– Bằng cấp: Thạc sĩ – Bằng cấp: Giáo sư

– Cao cấp lý luận chính trị

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

5. Phần thưởng: Khi được khen thưởng mới trong năm, Đảng viên bổ sung cụ thể.

Ví dụ: Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thầy thuốc nhân dân …

6. Xử lý kỷ luật trong năm: Ghi rõ họ bị kỷ luật Đảng, chính quyền hay xử lý hành chính, hình sự.

7. Gia đình có gì thay đổi trong năm:

– Trường hợp thôi nhận con nuôi, nhận lại cha đẻ, mẹ đẻ thì ghi rõ họ, tên cha đẻ, mẹ đẻ của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Tư tưởng vô vi trong Đạo Phật và tư tưởng vô vi của Lão tử

– Nếu lấy vợ, lấy chồng khác, chồng chết… thì ghi rõ họ, tên hoặc khi chết, theo giấy chứng tử nào…

– Trường hợp sinh thêm con thì ghi họ, tên của con mới sinh; Nếu bạn đang nhận một đứa trẻ, hãy ghi lại tên của đứa trẻ được nhận làm con nuôi, làm gì, ở đâu, v.v.

8. Có sự thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm

– Tổng thu nhập của gia đình có sự thay đổi thì kê khai mức thu nhập mới.

– Trường hợp mua, tặng cho, thừa kế … nhà ở mới, đất ở, tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì phải kê khai theo giấy tờ của tài sản đó, bao gồm: , giá trị tài sản…

9. Nếu được miễn công tác và sinh hoạt Đảng: Ghi rõ ngày bắt đầu được miễn công tác, sinh hoạt Đảng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Trường hợp nào cần lập Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên:

Trong quá trình sinh hoạt Đảng, thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của Đảng viên sẽ được bảo mật nên việc lưu trữ, bảo quản sẽ được thực hiện nghiêm túc.

Hồ sơ Đảng viên được lưu giữ từ khi Đảng viên được xét kết nạp Đảng, khi được kết nạp Đảng, khi được công nhận Đảng viên chính thức hoặc khi chuyển sinh hoạt Đảng từ tổ chức này sang tổ chức khác.

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 01, hồ sơ Đảng viên sẽ được bổ sung hàng năm và khi sinh hoạt Đảng chính thức thì thay đổi. Đặc biệt:

Hàng năm và khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức thì Đảng viên phải bổ sung thay đổi về trình độ (lý luận chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính, …), đơn vị, chức vụ, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình. (cha, mẹ, vợ, chồng, con …) để tổ chức Đảng bổ sung vào lý lịch Đảng viên và đóng dấu chính quyền vào nơi bổ sung.

Như vậy, hàng năm và khi sinh hoạt Đảng nếu có thay đổi về trình độ, đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình… thì Đảng viên phải lập phiếu bổ sung và ghi vào sổ. tất cả những thay đổi đó.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên và hướng dẫn cách khai của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận