Mẫu phiếu bầu trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố

Điều kiện ứng cử Trưởng thôn, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố? Quy trình bầu cử trưởng thôn? Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn.

Bầu cử không còn là điều xa lạ trong một xã hội dân chủ hiện đại ngày nay. Việc bầu trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố cũng vậy, tuy quen thuộc nhưng rất quan trọng và cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ về hình thức bỏ phiếu bầu Trưởng thôn, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng thôn).

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư số 04/2012 / TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31/8/2012.

– Thông tư số 14/2018 / TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012 / TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

1. Điều kiện ứng cử Trưởng thôn, Trưởng bản, Tổ trưởng tổ dân phố:

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012 / TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó Tổ dân phố như sau:

“Điều 11. Tiêu chuẩn đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Phó Trưởng thôn, Tổ phó Tổ dân phố

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố phải có hộ khẩu và thường xuyên cư trú tại thôn, tổ dân phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; gương mẫu cho bản thân và gia đình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến ​​thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ tự quản của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao ”.

Như vậy, để trở thành Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, thôn, bản, trước hết ứng viên phải có đủ các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, đối tượng dự thi phải là người có hộ khẩu và thường trú tại thôn, tổ dân phố;
 • Thứ hai, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
 • Thứ ba, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;
 • Thứ tư, bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
 • Thứ năm, có kiến ​​thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

2. Quy trình bầu cử trưởng thôn

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y mới nhất

Bước 1. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử:

Trước ngày bầu cử ít nhất 20 ngày, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn. Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức thực hiện kế hoạch bầu cử.

Trước ngày bầu cử ít nhất 15 ngày, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn họp Ban Công tác Mặt trận để đề xuất danh sách ứng cử Trưởng thôn. Báo cáo cấp ủy chi bộ thôn thống nhất danh sách giới thiệu ứng cử (từ 1 – 2 người).

Trước ngày bầu cử ít nhất 10 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, thư ký và các thành viên khác là đại diện. của một số nhóm). các tổ chức chính trị – xã hội và đại diện cử tri thôn). Quyết định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo cho nhân dân trong thôn trước ngày bầu cử ít nhất 7 ngày (Trưởng Ban bảo vệ môi trường phối hợp với Trưởng thôn thông báo cho nhân dân trong thời gian quy định).

Bước 2. Các bước trong quy trình bầu cử Trưởng thôn:

 • Đầu tiên, cần chuẩn bị danh sách những người ứng cử chức danh Trưởng thôn (Chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử):
 • Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban Công tác Mặt trận để đề xuất danh sách những người ứng cử Trưởng thôn. Thành phần dự hội nghị có Đảng ủy, Trưởng thôn, Trưởng Ban bảo vệ môi trường và các thành viên Ban công tác Mặt trận thôn.
 • Nội dung và trình tự hội nghị như sau:
 • Giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị và công bố quyết định của UBND xã về ngày bầu cử Trưởng thôn.
 • Giới thiệu thư ký hội nghị.
 • Phê duyệt tiêu chí trưởng thôn.
 • Trưởng ban Công tác Mặt trận nêu ý định giới thiệu người ứng cử (có thể giới thiệu từ 1 đến 2 người).
 • Cuộc họp thảo luận, cho ý kiến ​​về những người được giới thiệu ứng cử.

Trưởng ban Công tác Mặt trận kết luận cuộc họp và nhận xét về những người được đề nghị bầu cử.

Hội nghị lập biên bản ghi rõ số người được triệu tập, số người có mặt, nội dung hội nghị và nhận xét của hội nghị về người dự kiến ​​giới thiệu ứng cử.

Sau hội nghị, Trưởng ban BVMT báo cáo kết quả với Chi bộ thôn để thống nhất danh sách những người dự kiến ​​giới thiệu ứng cử.

 • Tiếp theo, tổ chức bầu trưởng thôn:
 • Căn cứ vào kế hoạch của UBND xã và tùy theo điều kiện của từng thôn, bản tổ chức hội nghị bầu trưởng thôn cho phù hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 • Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì cuộc họp bầu cử trưởng thôn.
 • Cuộc họp bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.
Xem thêm bài viết hay:  Làm sao biết mình bị cấm xuất cảnh? Bị cấm xuất cảnh khi nào?

Việc bầu cử Trưởng thôn được thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Tổ trưởng tổ bầu cử đọc các quyết định sau đây:

– Quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử;

– Quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử;

– Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

b) Trưởng thôn đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ qua trước hội nghị cử tri;

c) Hội nghị bàn công tác Trưởng thôn nhiệm kỳ qua;

d) Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn;

đ) Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ứng cử. Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận thôn đề cử và chi bộ thôn thống nhất theo quy trình (quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết liên tịch số 09/2008 / NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008). 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

– Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử, giới thiệu người ứng cử;

e) Hội nghị thảo luận và cho ý kiến ​​về những người ứng cử.

– Trên cơ sở ý kiến ​​của cử tri, Tổ bầu cử xác định danh sách những người ứng cử để đại hội biểu quyết.

– Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng cách giơ tay và hợp lệ khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị đồng ý.

g) Bầu trưởng thôn:

– Biểu quyết có thể bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của hội nghị;

– Nếu biểu quyết bằng giơ tay thì Tổ bầu cử trực tiếp kiểm đếm số phiếu bầu. Nếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì Tổ bầu cử kiểm phiếu;

– Tổ bầu cử kiểm phiếu tại phòng phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến ​​việc kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ:

+ Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố;

+ Số lượng cử tri tham dự hội nghị;

+ Số phiếu phát ra; số lượng biên lai;

+ Số phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ;

+ Số phiếu bầu và tỷ lệ phiếu bầu của từng người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

Trưởng thôn được bầu là người đạt trên 50% số phiếu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

h) Sau ngày bầu cử, Tổ trưởng tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn kèm theo biên bản kiểm phiếu và gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. xã.

Ghi chú:

Trường hợp kết quả bầu cử không có người đạt trên 50% số phiếu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn thì tổ chức bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

Bầu cử đến lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành các hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn mới. Quy trình bầu Trưởng thôn mới thực hiện theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008 / NQLT- CP- UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện số lượng bài báo. của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Bước 3. Công nhận kết quả bầu cử:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn (hoặc quyết định tái cử); trường hợp không ra quyết định công nhận (hoặc quyết định tái cử) thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND cấp xã.

3. Mẫu phiếu bầu Trưởng thôn.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LÀNG BẦU CỬ CHỦ TỊCH LÀNG

Làng quê: ………………………………………………………………………………………………

Xã: ………………………………………………………………………………………………………

Danh sách những người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:

STT Tên của ứng cử viên hoặc được giới thiệu Địa chỉ thường trú Đầu tiên Ông bà: ……………………………. Làng quê …. Huyện …… 2 Ông bà: ……………………………. Làng quê …. Huyện …… 3 Ông bà: ……………………………. Làng quê …. Huyện ……

(Người bỏ phiếu chỉ chọn 1 người trong số các ứng cử viên / hoặc được giới thiệu bằng cách gạch bỏ tên của những người mà họ không đồng ý với sự lựa chọn)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu phiếu bầu trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận