Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư mới và chuẩn nhất

Hiện nay, khi sử dụng nhà chung cư, ngoài các cơ chế quản lý riêng sẽ có nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư một cách chính quy. Dưới đây là mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư chuẩn và chuẩn nhất.

1. Mẫu Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư mới và chuẩn nhất:

MẪU PHIẾU THAM KHẢO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BỒI DƯỠNG CĂN HỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD N15/12/20đầu tiên6 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CĂN HỘ

Điều 1. Quy định về chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư

1. Các chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Quy chế này.

2. Khách ra vào nhà chung cư phải đăng ký, xuất trình giấy tờ tùy thân tại quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân theo hướng dẫn của lễ tân hoặc của nhân viên bảo vệ nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, nhân viên lễ tân hoặc bảo vệ nhà chung cư được giữ giấy tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào nhà chung cư để phục vụ công tác kiểm soát an ninh, an toàn của nhà chung cư. Đối với khu vực dành cho văn phòng, dịch vụ, thương mại thì không cần đăng ký và xuất trình giấy tờ tùy thân này.

3. Người đến tạm trú tại chung cư phải đăng ký danh sách với lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và có trách nhiệm đăng ký tạm trú tại cơ quan Công an phường sở tại theo quy định.

4. Người sử dụng nhà chung cư, người tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Bản nội quy này.

5. Quy định áp dụng đối với nhân viên làm việc trong khu văn phòng thương mại dịch vụ: của chủ đầu tư; Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư.

Điều 2. Hành độngtôi Cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư bắt buộc được quy định tại Điều 6 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Điều 35 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan.

2. Các hành vi khác có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư và người sử dụng nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định..

Điều 3. Quy định về sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư

Xem thêm bài viết hay:  Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân với bất động sản vô chủ

1. Sử dụng thang máy và các thiết bị thông dụng đúng mục đích, đúng chức năng.

2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi xâm phạm đến tài sản chung của nhà chung cư.

3. Thực hiện đầy đủ các quy định về dừng, đỗ xe tại nơi được phép dừng, đỗ theo quy định.

4. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng đúng mục đích, công năng theo quy định của Luật nhà ở.

5. Chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn PCCC của nhà chung cư.

6. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư bổ sung các quy định cho phù hợp với từng nhà chung cư (nếu có).

Điều 4. Quy định về sửa chữa hư hỏng, thay đổi, lắp đặt thêm trong căn hộ và phần diện tích khác thuộc sở hữu riêngChàong

1. Trường hợp căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng bị hư hỏng thì chủ sở hữu, người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu. tài sản khác.

2. Trường hợp thay thế, sửa chữa, lắp đặt thêm thiết bị phải bảo đảm không làm thay đổi, biến dạng, hư hỏng kết cấu của nhà chung cư.

3. Trường hợp có hư hỏng đối với các trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung, phần sử dụng chung gắn liền với căn hộ hoặc phần sở hữu riêng khác thì phải thay thế, sửa chữa theo đúng Quy định. quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng cấp nhưng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu phải thông báo cho Ban quản lý, đơn vị quản lý vận hành để kịp thời sửa chữa, thay thế khi có hư hỏng và phải tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công khi sửa chữa những hư hỏng này.

4. Trường hợp nhà chung cư có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà thiết bị thuộc phần sử dụng chung của nhà chung cư bị hư hỏng thì chủ sở hữu phần chức năng này phải sửa chữa, thay thế theo quy định. các quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

5. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong nhà chung cư hoặc vận chuyển vật tư khi sửa chữa hư hỏng phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư biết và chỉ được thực hiện. từ 8h đến 18h hàng ngày để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của nhà chung cư.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy mới nhất

6. Các quy định khác: do hội nghị nhà chung cư bổ sung các quy định cho phù hợp với từng nhà chung cư.

Điều 5. Quy định xử lý khi có sự cố nhà chung cư

1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, an toàn tài sản trong nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo ngay cho Ban quản trị hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư để xử lý. .

2. Trường hợp có sự cố khẩn cấp cần phải sơ tán người ra khỏi nhà chung cư thì phải thực hiện theo hướng dẫn trên loa truyền thanh hoặc biển chỉ dẫn lối thoát hiểm hoặc hướng dẫn của bảo vệ hoặc đơn vị có thẩm quyền. để di dời người dân đến nơi an toàn.

Điều 6. Quy định vềtôiCông bố thông tin về chung cư

1. Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải công bố công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên bảng tin, bảng thông báo hoặc các phương tiện thông tin khác của nhà chung cư. căn hộ.

2. Nội quy phòng cháy và chữa cháy phải được niêm yết đúng nơi quy định; Nội quy sử dụng thang máy phải được gắn đúng nơi quy định để đảm bảo sử dụng an toàn và thuận tiện.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư

1. Yêu cầu Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cung cấp thông tin, nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

2. Các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp luật.

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nội quy này và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chi phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với bên cung cấp dịch vụ.

Điều 8. Xử lý vi phạm

1. Các thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú, khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của Bản nội quy này hoặc vi phạm các quy định trong Quy chế quản lý, sử dụng của nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi đó gây ra. hành vi vi phạm của mình gây ra.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thỏa thuận quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn

2. Các thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư phải có những nội dung gì?

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 02/2016/TT-BXD, tất cả các tòa nhà chung cư đều phải có bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư và tuân thủ theo mẫu quy định. Các mục phải có bao gồm:

Bản quy định về sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Quy định áp dụng đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư.

– Các hành vi bị cấm trong việc sử dụng nhà chung cư và việc xử lý các hành vi vi phạm quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

– Nội quy phòng cháy chữa cháy.

– Quy định về việc công khai thông tin liên quan đến việc sử dụng nhà chung cư.

– Quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

– Quy định về sửa chữa hư hỏng, thay đổi trang thiết bị tài sản riêng và xử lý khi có sự cố trong nhà chung cư.

– Các quy định khác (nếu có).

3. Mục đích xây dựng Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư:

Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư là cơ sở để các hoạt động trong nhà chung cư diễn ra một cách có trật tự nhất. Vì vậy, việc xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư là rất cần thiết, mang lại những hiệu quả như:

– Đảm bảo an ninh trật tự cho khu chung cư.

– Tạo nếp sống văn minh cho nhân dân.

– Đảm bảo và duy trì mỹ quan, chất lượng và vệ sinh của khu chung cư.

– Nhằm nâng cao điều kiện sống cũng như đảm bảo an toàn cho chủ sở hữu căn hộ.

Bên cạnh đó, cũng nhằm thống nhất các mức phí, lệ phí quản lý vận hành chung cư phù hợp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư mới và chuẩn nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận