Mẫu nghị quyết xét đề nghị kết nạp Đảng viên (Mẫu 06-KNĐ)

Mẫu nghị quyết xét đơn xin kết nạp Đảng (Mẫu 06-KNĐ) mới nhất năm 2022. Tải mẫu nghị quyết xét đơn xin kết nạp Đảng viên, hướng dẫn viết mẫu 06-KNĐ năm 2022 chuẩn nhất.

Từ việc là Đoàn viên trở thành Đảng viên cần phải trải qua rất nhiều thủ tục và điều kiện. Để trở thành Đảng viên, việc đầu tiên bạn cần làm là tham gia lớp nhận thức về Đảng, lớp cảm tình Đảng, sau đó làm hồ sơ, lý lịch trước khi vào Đảng. .

Tư vấn pháp luật về Đảng, thủ tục làm hồ sơ kết nạp Đảng:

Trong bài viết này, Luật Dương Gia xin cung cấp đến quý độc giả mẫu nghị quyết xét đơn kết nạp Đảng viên của chi bộ gồm: Mẫu của chi bộ (Mẫu 06-KND), mẫu của Đoàn cơ sở. Đảng ủy (Mẫu 07). -KND) và hướng dẫn làm mẫu 06-KND và 07-KND hợp lệ.

1. Mẫu nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên:

ĐẢNG BỘ….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ …………. …., ngày tháng năm……..

Không………….. – NQ/CB

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày………….tháng………….., chi bộ……đã họp xét, đề nghị kết nạp…………vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/c chính thức:……..đ/c, dự bị:…………. đ/c.

Có mặt:…….đ/c chính thức:…….đ/c, dự bị:…….đ/c.

Vắng mặt:…….địa chỉ:…………đ/c, dự bị:…………đ/c.

Chủ trì Hội nghị:…..Chức vụ………….

Thư ký hội nghị:…

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ đã thống nhất ý kiến ​​về ………….. như sau:

Về lý lịch:…..

Ưu điểm và nhược điểm chính:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển từ trường học từ nước ngoài về học tại Việt Nam mới nhất

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

……

So với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên thì số đảng viên chính thức tán thành kết nạp……

vào Đảng……đ/c (đạt …………%) trên tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…….đ/c với lý do………….

Chi bộ báo cáo Đảng ủy…………..xét, đề nghị kết nạp…….vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người nhận: Chi nhánh T/M

– Đảng bộ… Thư ký

(báo cáo). (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu chi nhánh

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

2. Mẫu nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên của đảng bộ cơ sở (Mẫu 07-KNĐ):

ĐẢNG BỘ….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BUỔI TIỆC….

….., ngày tháng năm……………..

Con số……. – BC/CHÁY

BÁO CÁO

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày………….tháng………………, đảng uỷ…….đã họp để thẩm định kết nạp……. vào Đảng.

Tổng số đảng viên………….đ/c, có mặt:………đ/c, vắng:………………đ/c.

Lý do vắng mặt: …..

Chủ trì hội nghị:…….Chức vụ……..

Thư ký hội nghị:…

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng ủy thống nhất kết luận về………….như sau:.

Về lý lịch:…..

Ưu điểm và nhược điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

……

So với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng viên, Đảng bộ sư đoàn……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Số đ/c duyệt……. (đạt …………%) trên tổng số hội viên.

Số không đồng ý…….đ/c với lý do……

Người nhận: BÊN T/M

Đảng bộ……………………. Thư ký

(báo cáo). (Ký, ghi rõ họ tên)

– Cứu

xem thêm: Điều kiện để sinh viên được xét kết nạp Đảng và điều kiện để được kết nạp Đảng

3. Cách khai mẫu 06-KND, 07-KND:

+ Họ và tên khai sinh: ghi chính xác theo bản chính giấy khai sinh

+ Nam, nữ: nếu là nam gạch bỏ chữ nữ và ngược lại

+ Bí danh: ghi bí danh đã sử dụng (nếu không có thì ghi không).​

+ Ngày, tháng, năm sinh: ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong Giấy khai sinh, nếu không có Giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ cần thiết khác để chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định này. Bộ luật Dân sự.​

+ Nơi sinh: ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố, số nhà, đường phố, phường, quận, huyện, thành phố theo tên gọi hiện hành của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.

+ Quê quán: là nơi ông bà, cha đẻ sinh sống. Trường hợp cá biệt ghi quê quán của mẹ đẻ hoặc người đã nuôi nấng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha mẹ đẻ) thì có thể ghi địa chỉ hiện tại. sử dụng hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh của đối tượng.​

+ Nơi ở hiện nay: là nơi đã đăng ký trong sổ hộ khẩu, nếu tạm trú ở đâu thì ghi địa chỉ tạm trú.

+ Dân tộc: ghi tên dân tộc gốc của bạn (nếu là người nước ngoài lai thì ghi rõ quốc tịch và dân tộc của bố mẹ bạn là người nước ngoài).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tình hình hoạt động xả nước thải vào nguồn nước

+ Tôn giáo: người xin vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ tôn giáo đó.​

Ví dụ: Phật giáo, Thiên chúa giáo…

Nếu bạn không theo tôn giáo nào, hãy viết “không”.​

+ Nghề nghiệp hiện tại: ghi rõ công nhân, nông dân, công chức, viên chức, thợ thủ công, bộ đội…

+ Chuyên môn nghiệp vụ:​

Ghi theo văn bằng đào tạo và ghi rõ hệ chính quy hay hệ tại chức.​

+ Ngoại ngữ: viết theo văn bằng được công nhận.​

+ Học hàm: là học hàm do Nhà nước phong tặng như: Giáo sư, Phó giáo sư.​

+ Lý luận chính trị: ghi chính xác theo văn bằng được cấp như sơ cấp, trung cấp, cao cấp hệ hay tại chức.​

+ Ngày và nơi vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:​

Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh…).

+ Ngày, nơi vào Đảng lần đầu: (là những đồng chí đã vào Đảng nhưng vì lý do nào đó bị khai trừ khỏi Đảng) thì tiếp tục làm đơn xin vào Đảng lại lần thứ hai.​

+ Ưu nhược điểm: Nêu ưu nhược điểm của bản thân

+ Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; Năng suất làm việc; quan hệ công chúng

+ Nêu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng và động cơ xin vào Đảng.​

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu nghị quyết xét đề nghị kết nạp Đảng viên (Mẫu 06-KNĐ) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận