Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2023-2024

Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2023-2024 lập ra nhằm để thống kê lại đặc điểm tình hình của lớp mà giáo viên đang chủ nhiệm có những khó khăn, thuận lợi gì và lên kế hoạch chương trình học tập cho từng tháng. Cùng theo dõi bài viết của chúng minh để nắm rõ nhé.

1. Kế hoạch, mục đích công tác chủ nhiệm lớp là gì?

Giáo viên đứng lớp đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tiến bộ của lớp học, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của học sinh. Kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2023-2024 mới nhất là kế hoạch thống kê tình hình lớp học để xác định những khó khăn, thuận lợi, từ đó hoạch định chương trình học tập cho từng tháng. Bằng cách này, giáo viên chủ nhiệm có thể nắm bắt được điểm mạnh, điểm yếu của lớp, tìm ra những vấn đề cần bổ sung, tăng cường công tác lãnh đạo lớp mình.

Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp là văn bản được lập ngay từ đầu năm học, nhằm mục đích nêu các hoạt động, các cuộc thi mà lớp cần đạt được trong năm học. Nội dung của kế hoạch bao gồm các mục tiêu giáo dục mà lớp cần đạt được trong năm học và các bước tiến hành để đạt được các mục tiêu đó. Căn cứ vào kế hoạch này, giáo viên chủ nhiệm có thể phân tích tình hình lớp, nắm được điểm mạnh, điểm yếu của lớp để định hướng, bổ sung kế hoạch dạy học phù hợp, đảm bảo tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt. . Bên cạnh đó, kế hoạch tổng thể lớp học còn tạo môi trường rèn luyện kiến thức, nhận thức tốt nhất cho học sinh. Việc lập kế hoạch trước mỗi năm học này là một cách hữu ích để giáo viên chủ nhiệm phân tích, nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của lớp, từ đó có định hướng, bổ sung kế hoạch dạy học phù hợp cho từng tuần, từng tháng. , đảm bảo chương trình giảng dạy được triển khai hiệu quả ở từng cấp học.

2. Nội dung của mẫu kế hoạch:

Một trong những tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô để hỗ trợ công tác lập kế hoạch lớp học là mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp. Trong môi trường giáo dục đào tạo, công tác chủ nhiệm đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập, rèn luyện đạo đức của học sinh, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động của nhà trường. nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nội dung mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp được xây dựng trên cơ sở, điều kiện của nhà trường cũng như quyết định của nhà trường.

Nội dung tổng quát của mẫu kế hoạch công tác của trưởng phòng thường bao gồm các nội dung chính sau:

– Phân tích ưu điểm, khuyết điểm của lớp đang thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm.

– Nêu các mục tiêu mà lớp cần đạt được trong năm: về sĩ số, về chất lượng dạy và học, về ý thức tham gia các hoạt động ngoại khóa của học sinh, về sự hợp tác với các anh chị. về phụ huynh trong việc dạy và học của học sinh,…

– Xây dựng kế hoạch, giải pháp dạy học, tổ chức, quản lý lớp học nhằm thực hiện mục tiêu chung.

– Theo dõi định kỳ và bổ sung các giải pháp phù hợp theo tình hình thực tế dạy và học của lớp chủ nhiệm.

3. Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2023-2024:

3.1. Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2023-2024 – mẫu 1:

PHÒNG GD&ĐT…
Trường….
——–
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

….., ngày …tháng…năm 20…

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM

1. Đặc điểm

– Sĩ số: …………. – Nữ: …..HS (…%) – Nam: … HS (….%)

– Đoàn viên/Đội viên: …/…..

– Lưu ban:

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Họ tên HS Ghi chú Con liệt sĩ Con thương binh Học sinh khuyết tật (ghi rõ tình trạng khuyết tật vào cột ghi chú) Gia đình khó khăn (ghi rõ hoàn cảnh vào cột ghi chú) Có vấn đề về sức khỏe (ghi rõ bệnh vào cột ghi chú) Học sinh cần đặc biệt quan tâm (ghi rõ biểu hiện vào cột ghi chú)

2. Phân tích tình hình lớp:

(Ghi rõ những thuận lợi, khó khăn về: chất lượng học sinh, đội ngũ cán bộ lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sự hỗ trợ của CMHS … , trình độ học sinh, hoàn cảnh học sinh, học sinh có cá tính…..)

* Thuận lợi:

– Cán bộ lớp chủ động, biết sắp xếp và hoàn thành công việc đúng thời hạn, có hiệu quả

– Giáo viên tâm huyết, bám sát tình hình học sinh

– CMHS nhiệt tình ủng hộ các hoạt động của lớp, trường, quan tâm đến các con

* Khó khăn:

– Một số phụ huynh chưa hợp tác với giáo viên trong việc đôn đốc và dạy bảo con, còn nuông chiều, chưa nghiêm khắc với những khuyết điểm của con

– Chất lượng học sinh không đồng đều, nhiều học sinh trung bình, tiếp thu bài chậm, chưa tập trung, hay quên

– Học sinh có cá tính:

+.……: mải chơi, thích ăn diện, hay đánh son phấn, giao lưu rộng với các bạn lớp khác và các anh chị lớp lớn

+ ……: Từ trường quốc tế chuyển vào, vẫn chưa bắt kịp với không khí học tập của lớp, bất hợp tác với giáo viên, không tham gia hoạt động nhóm với các bạn

….…

3. Kết quả năm học trước:

+ Học lực:

Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL %

+ Hạnh kiểm:

Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL %

II. ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 20…- 20….

1. Danh hiệu tập thể lớp:

….……

2. Kết quả giáo dục học sinh:

– Học lực:

+ Học lực:

Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL %

+ Hạnh kiểm:

Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL %

– Số lượng học sinh đạt HSG cấp Quận:

– Số lượng học sinh đạt HSG cấp TP:

– Số lượng học sinh đạt giải các cuộc thi khác:

– Thi vào 10 (dành cho K9):

+ Điểm TB môn Văn: ….. Điểm TB môn Toán: ………

3. Công trình măng non: (vệ sinh hành lang, lớp học; chăm sóc bồn cây; hỗ trợ công tác phòng thí nghiệm; hỗ trợ sắp xếp sách tại phòng thư viện …)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động

– Vệ sinh hành lang, lớp học; sắp xếp sách tại phòng thư viện

4. Hoạt động sáng tạo: GVCN lựa chọn 1 hoạt động có tính sáng tạo (có thể thực hiện trong và ngoài trường). Ghi rõ tên hoạt động và mô tả sơ qua về ý tưởng cho hoạt động đó.

– Chuyên đề: “Giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe vị thành niên”: kết hợp với phòng tâm lý tuổi hồng tổ chức cho học sinh trao đổi, thảo luận.

Iii. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG: GVCN căn cứ vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh và tình hình lớp để xây dựng kế hoạch tháng.

Tháng/ năm

Kế hoạch

Nội dung thực hiện

8/20….. Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra danh sách, số lượng học sinh năm học mới

Phân công nhiệm vụ đội ngũ cán bộ lớp, ban chỉ huy chi Đội

Thông báo thời khóa biểu

Thống kê số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt cần quan tâm theo dõi

Triển khai dạy nội quy nhà trường Tổ chức giảng dạy nội quy nhà trường

Yêu cầu học sinh kí cam kết thực hiên nội quy nhà trường

Thảo luận quy định riêng của lớp về xử lý vi phạm nội quy

Triên khai dạy truyền thống nhà trường Tổ chức cho học sinh tham quan phòng truyền thống

Thông báo kết quả của trường trong năm học 20…..- 20…..

Dạy học sinh biết tự hào về truyền thống nhà trường

9/20….. Khai giảng năm học mới Tham gia các hoạt động của nhà trường Ổn định nề nếp, học tập, kỉ luật Phân công cán sự bộ môn theo dõi tình hình học tập, có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém Họp CMHS Thông báo tình hình lớp năm học 20…..-20…..

Đề ra phương hướng hoạt động năm học

Tổ chức vui Tết trung thu Kết hợp với ban đại diện CMHS Hướng ứng tháng ATGT Giáo dục học sinh có ý thức thực hiện nghiêm túc luật lệ ATGT, kí cam kết 10/20….. Tổ chức cho HS đi tham quan Theo kế hoạch của nhà trường Tổ chức chuyên đề Thảo luận chủ đề: “Làm thế nào để học tập tốt theo lời Bác dạy” Sơ kết giữa kì Gửi điểm, thông báo HK cho CMHS và lấy ý kiến phản hồi 11/20….. Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Tham gia các hoạt động: văn nghệ, làm báo tường…

Sinh hoạt theo chủ đề: “Tôn sư trọng đạo”

Đăng kí “Tháng học tốt, tuần học tốt”

12/20….. Ôn tập và kiểm tra HKI Hướng dẫn HS làm đề cương và ôn tập Sơ kết HKI Họp CMHS, Thông báo kết quả học lực, hạnh kiểm HKI

Sơ kết trên lớp: Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt HSG, HSTT, hs chịu khó vươn lên trong học tập, cán bộ lớp…

SH theo chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn” Thi tìm hiểu truyền thống cách mạng ở địa phương 1/20….. Ổn định nề nếp, học tập đầu HKII Dựa và kết quả HKI để có kế hoạch và điều chỉnh hợp lý Nghỉ Tết Học sinh ký cam kết nghỉ Tết SH theo chủ đề: “Mừng Đảng mừng xuân” Thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng, viết vẽ ca ngợi công ơn của Đảng, vẻ đẹp của quê hương đất nước 2/20….. Ổn định nề nếp, học tập của học sinh sau nghỉ Tết Đôn đốc học sinh thực hiện nếp chuyên cần

Tăng cường kiểm tra việc học bài, làm bài ở nhà

Thực hiện trường học “Xanh – Sạch – Đẹp” Tổng vệ sinh lớp học, hành lang… 3/20….. Sơ kết giữa kì Gửi điểm, thông báo HK cho CMHS và lấy ý kiến phản hồi Hưởng ứng tháng Thanh niên Tổ chức diễn đàn: “Tiến bước lên Đoàn” 4/20….. SH theo chủ đề kỉ niệm ngày 30/4 Văn nghệ chào mừng ngày 30/4, hội vui học tập Ôn tập kiểm tra HKII Kết hợp với GVBM, có kể hoạch bổ trợ kiến thức cho hs yếu kém 5/20….. Thi học kì Giáo dục học sinh ý thức nghiêm túc, trung thực trong thi cử

Đôn đốc, kiểm tra việc làm đề cương và học bài của học sinh

Tổng kết năm học Họp CMHS: thông báo kết quả rèn luyện Học lực, hạnh kiểm

Phương hướng hoạt động hè 20…..

Liên hoan, tổng kết, trao thưởng cho học sinh

VII. KIẾN NGHỊ – ĐỀ XUẤT:

……………

3.2. Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2023-2024 – mẫu 2:

SỞ GD&ĐT………..

Trường………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày….. tháng….. năm…….

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
Năm học 2022 – 2023

Căn cứ Công văn số ………… về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2022 – 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo………..;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, trường THPT ……. xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm với những nội dung như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Năm học 2022 – 2023 trường THPT ………. có ….. lớp, trong đó: khối 10 có …. lớp (….. học sinh); khối 11 có ….. lớp (….. học sinh) và khối 12 có …. lớp (….. học sinh). Tổng số học sinh toàn trường là …….

1. Thuận lợi

– Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối tốt, đảm bảo cho các hoạt động giáo dục.

– Đa số giáo viên tích cực, nhiệt tình, có kinh nghiệm chủ nhiệm và giáo dục học sinh.

– Lãnh đạo trường thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện trong các hoạt động giáo dục.

– Các lực lượng giáo dục trong nhà trường phối hợp, kết hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho học sinh.

– Ban đại diện Cha mẹ học sinh của lớp, của trường phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lí, giáo dục học sinh.

2. Khó khăn

– Chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chưa đồng đều.

– Một số ít giáo viên chủ nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho công tác chủ nhiệm; chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí, giáo dục học sinh.

– Địa bàn cư trú của học sinh tương đối rộng nên việc đi thăm gia đình học sinh của GVCN còn hạn chế.

– Môi trường xã hội xung quanh trường còn tiềm ẩn các nguy cơ thiếu lành mạnh, có khả năng tác động đến đạo đức, lối sống của học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Đặt hàng là gì? Đơn đặt hàng là gì? Hợp đồng theo đặt hàng?

II. Mục đích, yêu cầu

– Tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục của nhà trường.

– Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học mới, nhất là đối với các lớp 10, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh.

– Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác chủ nhiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỉ cương, nền nếp. Thực hiện giáo dục kỉ luật tích cực có hiệu quả.

– Tăng cường tổ chức các phong trào thi đua học tốt, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kĩ năng sống và kĩ năng hoạt động xã hội của học sinh.

– Tổ chức và tham gia ngày càng tốt hơn các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… Tăng cường các hoạt động tham quan dã ngoại, giao lưu, tăng cường việc giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cho học sinh.

– Tăng cường các biện pháp giáo dục học sinh chấp hành tốt pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, ATGT,…

– GVCN tổ chức phát động thi đua trong lớp theo chủ điểm, theo đợt của nhà trường, về tất cả các hoạt động giáo dục. Sơ kết, tổng kết theo đợt, có hình thức khuyến khích, khen thưởng động viên kịp thời các thành viên trong lớp.

– GVCN tổ chức tốt các tiết sinh hoạt chủ nhiệm để quán triệt nội quy, quy định của nhà trường, về thực hiện pháp luật. Xây dựng lớp học thành tập thể gắn bó, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy khả năng tự giác, tự quản của học sinh theo đúng tinh thần đổi mới phương pháp giáo dục. Định hướng nhằm giúp các em thể hiện tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn phê và tự phê giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần phong phú, sinh động về nội dung và hình thức, làm cho học sinh chờ đợi và yêu thích giờ sinh hoạt cuối tuần.

– GVCN tích cực tham gia Hội thi “ Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp tỉnh học 2022 – 2023.

III. Nội dung thực hiện

1. Những mục tiêu cần đạt được

– Ổn định tổ chức lớp; hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm, quản lí toàn diện học sinh của lớp.

– Mỗi GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm năm học, từng tháng, từng tuần đầy đủ, cụ thể và có tính khả thi.

– Tham dự và quản lí học sinh sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần để đánh giá kết quả hoạt động của học sinh.

– Thường xuyên tìm ra các biện pháp giáo dục thích hợp với từng đối tượng học sinh để giúp đỡ học sinh.

– Kết hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn, với Đoàn thanh niên, với lãnh đạo trường để theo dõi, đánh giá học sinh sát sao theo từng tuần và theo đợt thi đua.

– Đảm bảo thông tin 2 chiều thường xuyên giữa chủ nhiệm và lãnh đạo trường.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động sinh hoạt chủ nhiệm để rút kinh nghiệm, áp dụng có hiệu quả các biện pháp giáo dục.

– Kịp thời tư vấn tâm lí cho học sinh khi cần thiết.

– Tăng cường công tác phối hợp với cha mẹ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số lớp. Đối với những học sinh có hiện tượng bỏ học phải báo cáo với lãnh đạo trường, Ban Đại diện CMHS và các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để giúp đỡ và vận động học sinh đến trường.

– Trong quá trình làm việc với phụ huynh, học sinh phải có biên bản xác nhận cụ thể, rõ ràng.

2. Biện pháp xử lí học sinh vi phạm

– Khi học sinh vi phạm nội quy trong lớp học tùy theo mức độ giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, chủ động liên hệ với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh.

– Nếu sau 3 tuần giáo viên chủ nhiệm đã tích cực giáo dục, học sinh vẫn chậm tiến bộ hoặc chuyển biến chưa tích cực thì phối hợp với lãnh đạo trường, Đoàn Thanh niên, Ban đại diện Cha mẹ học sinh để phối hợp giáo dục.

– Nếu học sinh đã được các lực lượng giáo dục phối hợp nhưng vẫn thiếu cố gắng, chậm sửa chữa khuyết điểm, còn vi phạm nội quy thì giáo viên chủ nhiệm xử lí theo quy trình và trình hồ sơ để nhà trường xem xét xử lí, kỉ luật.

– Đối với học sinh vi phạm nghiêm trọng như: đánh nhau (trong và ngoài nhà trường); mang hoặc sử dụng hung khí, bạo lực học đường, liên quan đến các tệ nạn xã hội (trong và ngoài nhà trường),… thì lãnh đạo trường phối hợp với GVCN và cha mẹ học sinh giáo dục kịp thời và tùy theo mức độ vi phạm đề xuất hình thức kỉ luật phù hợp.

IV. Công tác tổ chức, hồ sơ chủ nhiệm, thi đua

1. Tổ chức

– Chia tổ, cử tổ trưởng, tổ phó; sắp xếp ban cán sự lớp.

– Lập danh sách, sơ đồ lớp để theo dõi hoạt động của học sinh.

– Hoàn thành sơ yếu lí lịch học sinh.

– Tổ chức cho học sinh lớp học nội quy, ý thức học tập, lao động, hoạt động tập thể, bảo vệ trang thiết bị phòng học, bảo vệ môi trường, thực hiện ATGT, quan hệ giao tiếp.

– GVCN xây dựng nội quy lớp, quy định về khen thưởng, kỉ luật.

– Tổ chức trang trí lớp học theo quy định của trường.

– Tổ chức cho học sinh kí cam kết với nhà trường về việc thực hiện phòng chống: bạo lực học đường, ma tuý, những tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

2. Hồ sơ sổ sách

– GVCN xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm cá nhân năm học 2022 – 2023 (theo mẫu), đề ra các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp đặc thù từng lớp;

Xem thêm bài viết hay:  Làm gì khi người yêu và bạn thân không hòa hợp, ghét nhau?

– GVCN nhập đầy đủ thông tin vào Sổ chủ nhiệm lớp (trên hệ thống SMAS);

– Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần: phải có nội dung, phương pháp, đối tượng thực hiện (có hồ sơ lưu).

3. Về công tác thi đua

Cuối năm, căn cứ xếp hạng của lớp chủ nhiệm, GVCN sẽ được tính điểm cộng vào điểm thi đua theo tiêu chuẩn thi đua năm học 2022 – 2023.

* Lưu ý trong công tác chủ nhiệm:

– Trong trường hợp lớp của GVCN có học sinh vi phạm phải đưa ra Hội đồng kỉ luật của trường xem xét xử lí thì cuối học kì (nếu rơi vào học kì I) hoặc cuối năm (nếu rơi vào học kì II), GVCN sẽ bì trừ 10 điểm ở nội dung công tác chủ nhiệm.

– Hội đồng Thi đua, khen thưởng của trường đề nghị tặng giấy khen về công tác chủ nhiệm nếu lớp của GVCN đạt các thành tích sau:

+ Thường xuyên duy trì tốt nề nếp của lớp, lớp đạt thứ hạng từ 1 đến 6 cuối năm học.

+ Phối hợp tốt với lãnh đạo, Ban Đại diện CMHS, phụ huynh học sinh vận động được học sinh bỏ học trở lại lớp.

V. Dự kiến kế hoạch từng tháng

Tháng 9/2022

– Tổ chức cơ cấu tổ, bầu ban cán sự lớp, thành lập đội cờ đỏ.

– Giáo dục ý thức về thực hiện ATGT.

– Tổ chức học học tập nội quy nhà trường.

– Lao động vệ sinh môi trường theo kế hoạch của nhà trường. Trồng và chăm sóc bồn hoa.

– Họp cha, mẹ học sinh đầu năm.

– Bàn giao cơ sở vật chất lớp học các lớp.

– Khảo sát tình hình và nắm bắt các thông tin, hoàn cảnh của học sinh. Lập danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn.

– Căn cứ kết quả học tập của học sinh năm học trước và hoàn cảnh của học sinh, GVCN lập kế hoạch giúp đỡ học sinh còn gặp khó khăn, hạn chế.

– Phát động hưởng ứng an toàn giao thông. Tổ chức cho học sinh kí cam kết về thực hiện ATGT.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 9.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 9.

– GVCN hoàn thành các kế hoạch và nội dung của sổ chủ nhiệm trên hệ thống SMAS.

Tháng 10/2022

– Tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy.

– Thực hiện kế hoạch lao động.

– Tổ chức hoạt động kĩ năng sống cho HS.

– Tuyên truyền về ý nghĩa ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

– Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (theo kế hoạch của Đoàn trường).

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 10.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 10.

Tháng 11/2022

– Tăng cường công tác giáo dục học sinh ý thức “Tôn sư trọng đạo”.

– Tiếp tục phát động thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mững ngày Nhà giáo Việt Nam.

– Phát động thi đua giành nhiều điểm tốt, tiết tốt.

– GVCN thực hiện kế hoạch giúp đỡ, giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế.

– Xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh trong giữa kì.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 11.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 11.

Tháng 12/2022

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

– GVCN phối hợp với Đoàn trường phổ biến bài hát truyền thống cách mạng cho HS.

– Giáo dục HS nâng cao ý thức trong học tập chuẩn bị kiểm tra cuối kì.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 12.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 12.

Tháng 01/2023

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày truyền thống “Học sinh – Sinh viên”.

– Tổ chức kiểm tra cuối kì.

– Đánh giá, xếp loại HS cuối kì.

– Họp PHHS học kì I.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 01.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 01/2023.

– Ổn định lại tình hình giảng dạy; nắm lại sĩ số học sinh sau khi nghỉ Tết Nguyên đán

Tháng 02/2023

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS.

.- Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 02.

– GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 02/2023.

Tháng 3/2023

– Tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3) cho HS.

– Giáo dục học sinh tư tưởng Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, ý thức lập thân, lập nghiệp, tôn trọng và bình đẳng nam nữ. Xây dựng thái độ sáng đạo, tự lực trong học tập, sinh hoạt, lao động, chăm chỉ khéo léo, đảm đang.

– Phát động thi đua lập thành tích kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Kiểm tra giữa kỳ II.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 3.

– GVCN điểm danh HS vắng tháng 3.

Tháng 4/2023

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày giải phóng thống nhất đất nước 30/4; giáo dục lòng yêu quê hương đất nước.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 4.

– Họp PHHS khối 12 (dự kiến ngày ……….).

– GVCN điểm danh học sinh vắng tháng 4/2023.

Tháng 5/2023

– Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế lao động 01/5.

– Tổ chức hoạt động GDHN, NGLL tháng 5.

– Đánh giá, xếp loại học lực, hạnh kiểm HS cuối năm học.

– Hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm cuối năm.

– Họp phụ huynh học sinh cuối năm học.

– Tổ chức “Lễ tri ân và trưởng thành” cho học sinh lớp 12.

Trên đây là Kế hoạch công tác Chủ nhiệm năm học 2022 – 2023, tùy vào tình hình thực tế lãnh đạo trường có thể điều chỉnh Kế hoạch sao cho phù hợp.

Nơi nhận:
– Lãnh đạo trường;
– ĐTN, CĐ; các TTCM (để phối hợp);
– GVCN lớp;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

……………………

4. Lưu ý khi triển khai Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2023-2024:

– Về hình thức:

Câu từ ngôn ngữ trang trọng, đúng chính tả.

Đẩy đủ nội dung chi tiết, trình bày lí do, cách thực hiện và phương pháp thực hiện

– Về nội dung:

Đẩy đủ các nội dung sau đây:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2023-2024 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận