Mẫu hợp đồng vận chuyển, vận tải hành khách mới nhất năm 2023

Đời sống ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu vận chuyển cũng tăng theo, từ đó các dịch vụ vận chuyển cũng trở nên phổ biến ở nhiều nơi. Để đảm bảo trách nhiệm cũng như nghĩa vụ pháp lý đối với lĩnh vực này, các hợp đồng vận chuyển, vận chuyển hành khách được ký kết nhằm phục vụ nhu cầu của các bên.

1. Hợp đồng vận chuyển hành khách là gì?

Theo quy định tại Điều 522 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng vận chuyển hành khách như sau:

“Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển vận chuyển hành khách hoặc hành lý đến địa điểm đã thoả thuận, hành khách phải trả tiền cước vận chuyển.”

2. Hợp đồng vận chuyển hành khách để làm gì?

– Mục đích của hợp đồng là phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách từ 1 điểm đến các địa điểm đã thỏa thuận. Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên về việc sử dụng dịch vụ vận chuyển. Vì về bản chất, hợp đồng vận chuyển hành khách là hợp đồng song vụ

Người vận chuyển có quyền yêu cầu hành khách mua vé theo quy định và chấp hành đầy đủ các quy định về vận chuyển hành khách. Người vận chuyển có nghĩa vụ khởi hành đúng giờ, trả khách đúng nơi quy định…

Hành khách có nghĩa vụ mua vé và ngồi đúng số ghế quy định trên vé. Trong quá trình vận chuyển phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của người vận chuyển về an toàn giao thông. Hành khách có quyền yêu cầu bên vận chuyển chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng của hành khách.

Khi ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách, hợp đồng là cơ sở để các bên ràng buộc trách nhiệm công việc

Hợp đồng vận chuyển hành khách là cơ sở cho hoạt động của bên vận chuyển và là cơ sở để bồi thường thiệt hại vì hợp đồng vận chuyển hành khách là hợp đồng có đền bù.

Vận chuyển hành khách là loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tiền mua vé là lợi ích vật chất mà người vận chuyển hướng tới. Khi ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách, hợp đồng lúc này là căn cứ pháp lý để các bên ràng buộc trách nhiệm dân sự, các điều khoản quy định về công việc, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng vận chuyển hành khách có hai hình thức: bằng văn bản (vé tàu hỏa, máy bay, tàu thủy, tàu biển có các điều khoản cơ bản của hợp đồng vận chuyển hành khách) và bằng miệng (là sự thỏa thuận miệng giữa hành khách và người vận chuyển về nội dung và hình thức vận chuyển).

Hợp đồng vận chuyển hành khách là căn cứ pháp lý quan trọng để các bên dùng làm chứng cứ tự bào chữa trước tòa

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

3. Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHỈ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Số: … /20../HDVCHK

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của các bên tham gia hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại … chúng tôi gồm có:

vận chuyển hành khách (gọi tắt là A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ văn phòng: …

Mã số kinh doanh: …

Người đại diện theo pháp luật là Ông/Bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Số tài khoản: …Tại Ngân hàng:…

Khu vực hành khách (sau đây gọi tắt là Bên B):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ văn phòng: …

Mã số kinh doanh: …

Người đại diện theo pháp luật là Ông/Bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

(Trường hợp hành khách là cá nhân thì ghi như sau):

Khu vực hành khách (sau đây gọi là bên B)

Họ và tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại:…

Điện thoại: …

Email: …

Hai bên thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách với các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A nhận vận chuyển hành khách, hành lý cho bên B.

Điểm đầu: tại số nhà… đường…, phường…, quận…, thành phố… hồi… giờ… phút, ngày… tháng… năm…

Nơi đến: tại số nhà… đường…, phường…, quận…, thành phố… hồi… giờ… phút, ngày… tháng……

Phương tiện vận chuyển hành khách, hành lý: …

Điều 2. Hành khách, hành lý và phương tiện vận chuyển

Số hành khách: … người.

Trọng lượng hành lý: …kg/khách.

Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu chất lượng sau: …

Điều 3. Giá cước và phương thức thanh toán

Cước vận chuyển hành khách: … đồng/người (Bằng chữ: …).

Phí vận chuyển hành lý: … đồng/kg/khách (Bằng chữ: …).

Phương thức thanh toán: …

Điều 4. Thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Địa điểm giao nhận hành lý giữa bên A và bên B: tại số nhà … đường …, phường …, quận …, thành phố … hồi … giờ … phút, ngày … tháng … …

Phương thức thực hiện hợp đồng: …

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Quyền của Bên A:

1. Yêu cầu bên B thanh toán đủ cước vận chuyển hành khách, cước hành lý xách tay vượt quá mức quy định.

2. Từ chối vận chuyển hành khách trong các trường hợp sau:

Hành khách của Bên B không chấp hành quy định của Bên A hoặc có hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở công việc của Bên A, đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hoặc có hành vi bạo lực đối với Bên A, người khác không đảm bảo an toàn trong hành trình chuyến đi; Trong trường hợp này, hành khách sẽ không được hoàn trả tiền cước và sẽ bị phạt vi phạm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Do tình trạng sức khỏe của hành khách, Bên A thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho hành khách đó hoặc những người khác trong suốt hành trình.

Để ngăn ngừa bệnh lây lan.

(Bên A và Bên B thỏa thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào hợp đồng này).

Nghĩa vụ của bên A:

1. Vận chuyển hành khách từ điểm đi đến điểm đến đúng thời gian, bằng phương tiện đã thỏa thuận, an toàn, đúng lộ trình; đảm bảo đủ chỗ cho hành khách và không chở quá trọng tải.

2. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách theo quy định của pháp luật.

3. Đảm bảo giờ khởi hành đã được thông báo hoặc thỏa thuận.

4. Bốc vác hành lý và trả hành lý cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo thời gian và lộ trình.

5. Hoàn trả cho hành khách các khoản cước vận chuyển theo quy định của pháp luật (nếu có).

(Bên A và Bên B thỏa thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào hợp đồng này).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của HỢP ĐỒNG

1. Quyền của Bên B:

Yêu cầu được vận chuyển bằng đúng loại phương tiện và giá trị theo giá cước vận chuyển cho tuyến đường đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

Miễn cước vận chuyển đối với hành lý ký gửi, hành lý xách tay trong hạn mức đã thỏa thuận trong hợp đồng này (nếu có).

Yêu cầu thanh toán các chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại nếu Bên A có lỗi trong việc vận chuyển không đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

Nhận lại toàn bộ hoặc một phần tiền cước trong trường hợp Bên A từ chối vận chuyển hành khách theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của hợp đồng này.

Nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo thời gian và lộ trình.

Yêu cầu dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định.

(Bên A và Bên B thỏa thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào hợp đồng này).

2. Nghĩa vụ của Bên B:

Thanh toán đầy đủ tiền cước vận chuyển hành khách, cước hành lý vượt định mức quy định và tự bảo quản hành lý xách tay.

Có mặt tại điểm xuất phát vào thời gian đã thỏa thuận.

Tôn trọng và thực hiện đúng quy định của người vận chuyển và các quy định khác về đảm bảo an toàn giao thông.

(Bên A và Bên B thỏa thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào hợp đồng này).

Điều 7. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trường hợp tính mạng, sức khỏe, hành lý của hành khách bị thiệt hại bên A sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình

Bên A không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách.

Trường hợp hành khách vi phạm các điều kiện vận chuyển đã thoả thuận mà gây thiệt hại cho bên A hoặc người thứ ba thì phải bồi thường thiệt hại.

Điều 8. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối vận chuyển hành khách quy định tại Khoản 1, 2 Điều 5 của hợp đồng này.

Hành khách có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 2. 1, 2. 3, 2. 4 Điều 5 của hợp đồng này.

Điều 9. Phương thức giải quyết tranh chấp thực tế

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề vướng mắc cần phải giải quyết thì hai bên cùng nhau thỏa thuận, thống nhất để giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý. Nếu không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Các thỏa thuận khác

Bên A và Bên B đồng ý rằng các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích và hậu quả pháp lý của mình khi giao kết hợp đồng này.

Bên A và Bên B đồng ý thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng này và không quy định bất kỳ điều kiện nào khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho Bên A … bản, Bên B … bản./.

BÊN HÀNH KHÁCH (BÊN B) BÊN HÀNH KHÁCH (BÊN A)
(Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)) (Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

4. Những lưu ý khi xác lập, ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách:

– Các thông tin các bên ghi ở đầu hợp đồng là thông tin bắt buộc, yêu cầu các bên cung cấp đầy đủ, đúng và chính xác các thông tin, thông tin cá nhân nếu được ghi, ký bởi người khác mà không được bên kia chấp nhận thì có thể là cơ sở để xác định hợp đồng vô hiệu

– Về bản chất và pháp luật hiện hành, hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể, tuy nhiên phải đảm bảo những điều tốt nhất cho người sử dụng dịch vụ. : Hợp đồng bằng văn bản là bảo đảm pháp lý nhất

– Các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các thỏa thuận khác không được trái với quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng vận chuyển, vận tải hành khách mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận